PROCESY ZMIANY STRUKTURY CHEMICZNEJ SUBSTANCJI, ZACHODZĄCE POD WPŁYWEM PRZYŁOŻONEGO DO NIEJ ZEWNĘTRZNEGO NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO ORAZ TOWARZYSZĄCE TEMU ZJAWISKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELEKTROLIZA to:

procesy zmiany struktury chemicznej substancji, zachodzące pod wpływem przyłożonego do niej zewnętrznego napięcia elektrycznego oraz towarzyszące temu zjawiska (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCESY ZMIANY STRUKTURY CHEMICZNEJ SUBSTANCJI, ZACHODZĄCE POD WPŁYWEM PRZYŁOŻONEGO DO NIEJ ZEWNĘTRZNEGO NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO ORAZ TOWARZYSZĄCE TEMU ZJAWISKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.848

PAWIAN SENEGALSKI, PETRYFIKACJA, GEN REPORTEROWY, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, WŚCIEKLICE, EKONOMIA POZYTYWNA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, ALTERNATYWA, POLITYKA DYSKONTOWA, KOMPANIA HONOROWA, NALEŹLINA, PAŁANECZKA GRUBOOGONOWA, NORNICA RUDA, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, LANDTAG, PALLAS, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, MOSTOWNICA, ELEKTROKAUTER, REPETYTOR, PROPINACJA, DOMIESZKA, MIR, BRUK, WAZONKOWCE, CYRANKA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, CZERWONKA, LOCHY, ŚLUZ, OPERETKA, PROEPIDEMICZKA, SZCZUR WODNY, PARAPET, ŁAN, OBRZEŻKOWATE, OKRES, CHOROBA JANSKY'EGO-BIELSCHOWSKY'EGO, ŁATWOPALNOŚĆ, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, KOŃ ARABSKI, MATERIAŁ SIEWNY, PODSTAWA PROGRAMOWA, BLOK, WYBIELACZ OPTYCZNY, GOŁĄBECZEK, ELEMENT GRZEJNY, GNIAZDKO, GEOTECHNIKA, KORDYT, JAWA, MATISSE, KOLPOSKOP, POPRZEDNICZKA, SHEMALE, ABSOLUT, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, HEADHUNTER, PLETYZMOGRAF, EFEMERYDY, FUNKCJA ODWROTNA, ZASIĘG, CHWYTNICA CZERWONOOKA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, BUDŻET ZADANIOWY, CIOS PROSTY, LAMPA NAFTOWA, PISMO GRECKIE, DIALOG OBYWATELSKI, WYDATKI OSOBOWE, ZABURZENIE AFEKTYWNE, DZIWONOS SZAROBOCZNY, WAZA, MAŚLACZEK, SUSHI, KORONKA, WIELKOŚĆ, EUDIBAMUS, ZASTAWKA, FILHARMONIA, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, MAH JONG, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, CEARADAKTYL, SZYBER, PODUSZKOWIEC, SEJSZE, ŁASKAWY CHLEB, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, RAJA ARKTYCZNA, JAKOŚĆ ŻYCIA, SUPRESJA, GRAFIKA, FUNKCJONALIZM, MORŚWIN BEZPŁETWY, BARWA, JAMA NOSOWA, CHOMIK BAŁKAŃSKI, NAWAŁNIK BURY, OTRZEWNA, SPREJ, TRASOWANIE, ALNICO, STRZAŁKA, ANTROPOLOGIA MISYJNA, TORFOWIEC FRĘDZLOWANY, CHIROPRAKTYKA, DROGA RZYMSKA, LINGWETKA, ECHOLOKACJA, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, ORTOPTYSTA, OBRAZ, ŻELEŹCE, METRUM, REALIZM MAGICZNY, BANOWINA, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, MEGAFON, CHOROBA MORGELLONÓW, BRĄZOSZOWATE, FILOZOFIA KRYTYCZNA, GORZOWIANIN, FILOZOFIA NAUKI, KIT, PRZYWILEJ LOKACYJNY, FOTEL ROZKŁADANY, REINSTALACJA, EPIZAUR, DESOCJALIZACJA, KADŹ ZACIERNA, UBRANIE OCHRONNE, TRANZYSTOR, SOZOGRAFIA, BMW, TEORIA GEOCENTRYCZNA, NIEOBFITOŚĆ, WERBENOWATE, BETACYZM, WĄŻ BRODAWKOWATY INDYJSKI, KORZONEK, WARSTWA, LATAWCE, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, EUPELYKOZAURY, PRAWO PODATKOWE, PIROELEKTRYK, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, LIOFILIZACJA, JANTAZAUR, KOMPARATYSTYKA, NOMADYZM, WESTA, PARA, SPODEK, RYBOŁÓW ZWYCZAJNY, ILUMINACJA, ZIELENIEC, WIĄZANIE CHEMICZNE, AUTYZM, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, BRATNIA DUSZA, WOLATUCHA, SUCHY DOK, HIPSTER, SZKŁA, KOSTNOJĘZYKOWE, ŻÓŁW HEŁMOGŁOWY, TRENING AUTOGENNY, PŁASZCZ, NIEKLAROWNOŚĆ, KONCERT ŻYCZEŃ, NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, UCZUCIE, SYNTEZA, SZLARA, DAMKA, GABLOTA, STERNICZKA, SORDINO, CHOMIK TYBETAŃSKI, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, ASTROMETEOROLOGIA, RAJA BIAŁOPLAMA, LEGENDA, SILNIK RAKIETOWY, CETIOZAUR, BRZEŻANIN, WYŁADOWANIE ATMOSFERYCZNE, SYSTEM PREZYDENCKI, PASZTETNIK, ASTER GAWĘDKA, MASA, PAMIĘĆ, UKŁAD POKARMOWY, KRUPNIOK, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, ALAMOZAUR, PRZĘŚL, ŚWIĘCONE, OLEJ, OSNOWA GEODEZYJNA, PŁYN ETYLOWY, SKARB, JEMIOŁA, JĘZYKI MUNDAJSKIE, UCHO KALAFIOROWATE, KOZA ŚNIEŻNA, MIKROFON WĘGLOWY, GOGLE, DŁUGODZIÓB, MORFOLOG, MIAZGA ZĘBOWA, KIERZYNKA, OLIGOKIFUS, BAMBUSOWCE, BIELSZCZANKA, ŚLĄSK, PIEROGI RUSKIE, ANTROPOLOGIA HEBRAJSKA, ROZŁUPNOGŁOWCE, DYFTERYT, WIETLICA SAMICZA, HARMONIA, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, JEOGRAFIA, KOSZT ZARZĄDU, PROPRIORECEPTOR, MYSZ ZIELNA, OFIAKODON, WŁOSKI, KOMORA MINOWA, AFRYKANERKA, PŁYN INFUZYJNY, OHAR, OBLĘŻENIE, SKOWYT, ŚLUZICE, KRAKOWIAK, PROCES POZNAWCZY, ANALIZA WIDMOWA, FILM WOJENNY, WADERY, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, SORDES, ŁAGODNOŚĆ, KORPUS, PROTEAZA, IZOBUTAN, REST, POLEPSZACZ, SYBERYNA, PALLAS, FRYKANDO, BARWIENIE, MEGAWOLT, CYKLOP, OC, CARNOT, KOUTALIZAUR, EDIAKARAN, WZORZEC ANALITYCZNY, TCHÓRZOSTWO, STYL MOTYLKOWY, INIEKCYJNOŚĆ, GALIARDA, OROGENEZA HERCYŃSKA, TAPIR MALAJSKI, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, CYTACIK, ANTENA YAGI-UDA, KRAJANKA, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, TRINAKSODON, MASTYKS ASFALTOWY, SYSTEM FINANSOWY, SZKLIWO WULKANICZNE, ROBOTY PUBLICZNE, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, TUNIKA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, ARESZT TYMCZASOWY, JELEŃ DAVIDA, NOWOARAMEJSKI, SĘP USZATY, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, BIOLOGICZNY OJCIEC, SALAMANDRA SYBERYJSKA, MANTA, PENETRATOR, LIOPLEURODON, DOBRO PODRZĘDNE, ANTYGONA INDYJSKA, SAPA, PRĄCIE, ?GRANATNIK PODWIESZANY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.848 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCESY ZMIANY STRUKTURY CHEMICZNEJ SUBSTANCJI, ZACHODZĄCE POD WPŁYWEM PRZYŁOŻONEGO DO NIEJ ZEWNĘTRZNEGO NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO ORAZ TOWARZYSZĄCE TEMU ZJAWISKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCESY ZMIANY STRUKTURY CHEMICZNEJ SUBSTANCJI, ZACHODZĄCE POD WPŁYWEM PRZYŁOŻONEGO DO NIEJ ZEWNĘTRZNEGO NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO ORAZ TOWARZYSZĄCE TEMU ZJAWISKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELEKTROLIZA procesy zmiany struktury chemicznej substancji, zachodzące pod wpływem przyłożonego do niej zewnętrznego napięcia elektrycznego oraz towarzyszące temu zjawiska (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELEKTROLIZA
procesy zmiany struktury chemicznej substancji, zachodzące pod wpływem przyłożonego do niej zewnętrznego napięcia elektrycznego oraz towarzyszące temu zjawiska (na 11 lit.).

Oprócz PROCESY ZMIANY STRUKTURY CHEMICZNEJ SUBSTANCJI, ZACHODZĄCE POD WPŁYWEM PRZYŁOŻONEGO DO NIEJ ZEWNĘTRZNEGO NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO ORAZ TOWARZYSZĄCE TEMU ZJAWISKA sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - PROCESY ZMIANY STRUKTURY CHEMICZNEJ SUBSTANCJI, ZACHODZĄCE POD WPŁYWEM PRZYŁOŻONEGO DO NIEJ ZEWNĘTRZNEGO NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO ORAZ TOWARZYSZĄCE TEMU ZJAWISKA. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

x