ZDROBNIALE O TŁUSZCZU - SUBSTANCJI, KTÓRA MOŻE BYĆ SPOŻYWANA PRZEZ CZŁOWIEKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TŁUSZCZYK to:

zdrobniale o tłuszczu - substancji, która może być spożywana przez człowieka (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TŁUSZCZYK

TŁUSZCZYK to:

zdrobniale o tkance tłuszczowej gromadzącej się w organizmie (na 9 lit.)TŁUSZCZYK to:

rodzaj zwyrodnienia spojówkowego oka koloru żółtobiaławego, zgrubienie spojówki przylegające do rąbka rogówki (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE O TŁUSZCZU - SUBSTANCJI, KTÓRA MOŻE BYĆ SPOŻYWANA PRZEZ CZŁOWIEKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.419

ŚW. METODY, AZYMUT, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, GALARETA WHARTONA, DOBOSZKA, JEZIORO WYDMOWE, KOMITET KOORDYNACYJNY, KIESZEŃ, VITARA, MIS, PENDYNKA, PRZEBIERANIEC, ZBRODNIA STALINOWSKA, WIECZNE PIÓRO, OCENIACZ, OPERATOR, BLASZKA, REAGENT, MIECZ DWURĘCZNY, KONFIGURATOR, ŚWIĘTOPIETRZE, DUPEK ŻOŁĘDNY, WOŹNICA, BOMBER, ŚPIEW, LOKATA DYNAMICZNA, ALRAUNA, WICI, POSTRONECZEK, PROLIFERACJA, PAL, DEKIEL, OFERTA WARIANTOWA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, REFORMATOR, RACJA, BAWÓŁ MINDORSKI, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, ORYKS SZABLOROGI, HELISA, IGIEŁKA, PIECZEŃ, FILOZOFIA, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, ŚPIĄCA, KWATERA OKIENNA, TĘTNICA BIODROWO-LĘDŹWIOWA, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, MAGNAT, KORA MÓZGOWA, ASIK, SOMATOTOPAGNOZJA, BENEFICJENT, OBJAWIENIE, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, PODKÓWECZKA, PRZETŁOK, ŚWIETLIKI, RZEŚKOŚĆ, TARŁO, LIOFILIZACJA, JĘZYK ALGONKIŃSKI, NADAKTYWNOŚĆ, GRZEBIEŃ FALI, SYMETRYCZNOŚĆ, DŁUG, FERTYCZNOŚĆ, CELOWNICA, GATKI, TEOLOGIA WYZWOLENIA, ROLA, MAMA, HETMAN NAKAŹNY, NUMERACJA PORZĄDKOWA, SŁONOROŚL, IMIR, MINA, WIRUSY, ATRAKCJA, GEN WĘDRUJĄCY, NARRACJA POLIFONICZNA, FLUORESCENCJA, DŁUŻNIK WEKSLOWY, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, BIOS, EUTENIKA, WTRYSKIWACZ, HEGLIZM, ODRZYNEK, LICZBA NIEWYMIERNA, SZYJKA, SYNANTROPIZACJA, KONDYCJONALIZM, MŁOTEK, ANALIZA FRAZOWA, KATEGORIA OPEN, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, MOC, POWINOWATY, LICZBA ALGEBRAICZNA, ZAD, MORENA, POMYWAK, KALENDARZ ŻYDOWSKI, GRZECH ŚMIERTELNY, LEWAREK, NIESKWAPLIWOŚĆ, JATAGAN, TWIERDZENIE STOKESA, GRYMAŚNIK, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, PSKÓW, SZUWAR TATARAKOWY, FLASZECZKA, METALOWIEC, FORMALISTKA, PIONOWZLOT, LIST ZASTAWNY, MILCZĄCA ZGODA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, DOCHODZĄCA KOBIETA, STAŁA FARADAYA, ZAGĘSZCZARKA, WĘDROWNOŚĆ, WAGNER, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, JASKINIOWIEC, NOGA, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, DELEGACYJKA, DYSTANS, NOMENKLATURA PARTYJNA, UMOWA KONTRAKTACJI, SZPITALNICTWO, CHOMIK, GNIOTOWNIK, ŚMIETANKA, ZMIANA WSTECZNA, SILMARIL, PRZYBŁĘDA, OCEANNIKI, NADPRZESTRZEŃ, TOWARZYSZ NIEDOLI, ROSZCZENIE REGRESOWE, GEN LETALNY, GALERA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, UKAZ, ŻYWOŚĆ, USŁUGA INTERNETOWA, PERKOZEK TRÓJBARWNY, DWUSETKA, MONITOR, FELV, KOLEJKA LINOWA, PÓŁŚWIATEK, PIERD, PŁAT POTYLICZNY, PATENCIK, FRYGIJCZYCY, CHEMIA KWANTOWA, INNA PARA KALOSZY, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, RESORTACJA GENOWA, DERP, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, GUZKI KRWAWNICZE, SPOLEGLIWOŚĆ, SYTUACJA BYTOWA, DOMEK JEDNORODZINNY, PARTNERKA, SYMETRIA, PAŁA, BAGAŻOWY, NAWIETRZNIK, BOLA, MANDYLION, WYDATEK INWESTYCYJNY, KORYNCKA, PĘCHERZYK, FENIRAMINA, DAWCA ORGANÓW, PEDOGENEZA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, PSYCHOANALIZA, TRAJEKTORIA, PŁÓD, ROŚLINA NACZYNIOWA, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, ANAMNEZJA, PREKONIZACJA, PAŃSZCZYŹNIAK, KEKS, SPIRALA, MACZEK, ZAPRAWA, WALCZYK, GHISCARSKI, HYBRYDA, PIERSICZKA, KORYTKO, RZECZ PRZYSZŁA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, CHALKOCHIDON, POMPA PUSZKOWA, MONASTER, MUSZLOWCE, SUROWOŚĆ, RYBONUKLEAZA, KONTO DEPOZYTOWE, ZGRED, MIĘKKI ENTER, JARSTWO, TER, PIERSIĄTKA, CZŁOWIEK CZYNU, MOŹDZIERZ, STRONA, ZAĆMA POURAZOWA, SYJON, REKLAMKA, TĘGI UMYSŁ, PIERDU PIERDU, DUPAL, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, NAKAZ PRACY, JEDNOSTKA ENERGII, SUPERPRZEBÓJ, ZAPARZACZKA, KURKA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, DUALIZM, KOLORYSTYKA, CHRZEST, FERRARI, DONŻON, RAPORT FISCHLERA, ZALESIANIE, CYNGIEL, ILUWIUM, USŁUGI NIEMATERIALNE, SZCZUPŁOŚĆ, POŁUDNIK NIEBIESKI, CHUJNIA Z GRZYBNIĄ, ROCZNIKARZ, COSTER, ŁOPACIARZ, BIAŁA ŚMIERĆ, KANONIK, NAGANIACZ, FREESTYLE, OSTROGI, ODTWÓRCA, KWIATEK, OBYWATEL, SZPILKA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, CIEMNA ENERGIA, ANTYKWARK, SZPRYCKA, PARKA, ROZKAZ, ZGNILEC ZŁOŚLIWY, PŁÓCIENKO, STATECZNIK, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, REDYNGOT, SZELF, DZIEŁO POŚREDNIE, SYLABA ZAMKNIĘTA, WYBUCHOWOŚĆ, EKSTRAKT RZECZYWISTY, POJAZD ZAPRZĘGOWY, PUPCIA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, MSZA, KOORDYNAT, KOPYTO, LATAWIEC, SPÓDNICZKA, NAZWA ATRYBUTYWNA, POGOŃ ZA RENTĄ, TAMTAM, BRODAWKA STÓP, BUG, PSZCZOLINKI, MEGAKARIOCYT, DOBUDOWA, SKUTECZNOŚĆ, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, BEZCZELNIK, LEWAR, PUŁAP, WIOSENKA, ROŚLINA WYMARŁA, ZADZIORNICA WŁOCHATA, UDAWACZKA, DZIEŃ POLARNY, MUTACJA CICHA, ?SARKOIDOZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.419 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE O TŁUSZCZU - SUBSTANCJI, KTÓRA MOŻE BYĆ SPOŻYWANA PRZEZ CZŁOWIEKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE O TŁUSZCZU - SUBSTANCJI, KTÓRA MOŻE BYĆ SPOŻYWANA PRZEZ CZŁOWIEKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TŁUSZCZYK zdrobniale o tłuszczu - substancji, która może być spożywana przez człowieka (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TŁUSZCZYK
zdrobniale o tłuszczu - substancji, która może być spożywana przez człowieka (na 9 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE O TŁUSZCZU - SUBSTANCJI, KTÓRA MOŻE BYĆ SPOŻYWANA PRZEZ CZŁOWIEKA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZDROBNIALE O TŁUSZCZU - SUBSTANCJI, KTÓRA MOŻE BYĆ SPOŻYWANA PRZEZ CZŁOWIEKA. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x