JAJO ZWIERZĘCE PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ CZŁOWIEKA; NAJCZĘŚCIEJ JAJO PTASIE, ALE MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ RYBIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JAJKO to:

jajo zwierzęce przeznaczone do spożycia przez człowieka; najczęściej jajo ptasie, ale może być również rybie (na 5 lit.)JAJO to:

jajo zwierzęce przeznaczone do spożycia przez człowieka; najczęściej jajo ptasie, ale może być również rybie (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JAJKO

JAJKO to:

jajo zwierzęce przeznaczone do spożycia przez człowieka; najczęściej jajo ptasie, ale może być również rybie (na 5 lit.)JAJKO to:

kształt przypominający jajko (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JAJO ZWIERZĘCE PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ CZŁOWIEKA; NAJCZĘŚCIEJ JAJO PTASIE, ALE MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ RYBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.162

OSŁONKA MIELINOWA, PĘCHERZ, HUMBER, DWUKĄT SFERYCZNY, DIAFON, PODSIEĆ, JUNIORKA STARSZA, MLEKO, CUKIER PROSTY, WIZJA, STANOWCZOŚĆ, PROTEKCJA, FOTOJONIZACJA, APELATYWNOŚĆ, WIERSZ, RAKI, KAZUISTYKA, KIJ, KRAINA GEOGRAFICZNA, NIEGODZIWOŚĆ, DŹWIGNIA FINANSOWA, PERŁA, TRANZYCJA, PTASIE MLECZKO, LANOS, CHOROBA GRZYBICZA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, PRZEMYŚLENIE, ODMA OPŁUCNOWA, KOZOJEBCA, POLIPTYK, TUNEL, LABORATORIUM, ZNAJDKA, ĆWIERK, SUPERPRZEBÓJ, ANIMACJA, BŁONA DOPOCHWOWA, MODA, ZAMKNIĘCIE CELNE, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, OBARCZENIE, TRANSPORTÓWKA, NABAB, DRAGONADA, WIERZYCIEL, FERMENTACJA METANOWA, FISTUŁA, GWARANCJA, HUGENOCI, PÓŁBÓG, FORMA, ŚWIECA, SSANIE, WODA KOPALNIANA, OKRES PRZEDRZYMSKI, JAJA, PODZIEMIE, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, KORNET, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, SZKŁO, DWUNASTY, JA, TAJNIAK, BAŻANT, INKWIZYCYJNOŚĆ, EROZJA WSTECZNA, FORKIET, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, ŁUK ANGULARNY, BACIK, ARMEKT, RAJA MOTYL, SKORPION, CAŁUSEK, UCHO IGIELNE, OZÓR, SIKWIAKI, FINANSE, ZUPKA CHIŃSKA, LIST INTENCYJNY, ZEWŁOK, KOLEGIUM, KOMAT, KUBRAK, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, FRANK MONAKIJSKI, GWAJAK, APORT, ULEPEK, NAJEŹDŹCA, LEGANZA, CZAJ, ROZSADNIK, JAMA PACHOWA, MEGAMARKET, NAUKA MEDYCZNA, KOMÓRKA, SWOBODA, JĘZYK NESYCKI, RZYMSKI, SNICKERS, BOŚNIACKI, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, ZEZWŁOK, NAUKA PRZYRODNICZA, KURANT, BAL, IKRZYSKO, TECHNOSFERA, OBRAZ KLINICZNY, ZASADA MACHA, GRZECHOT, WIELKANOC, MOTYLICA WĄTROBOWA, PRYSZNIC, PZPR, MICRA, TRISKWELIŃSKI, PROGRAM, STRAJK OKUPACYJNY, BIELAK, KORYTARZYK, RÓWNOWAGA STACJONARNA, WOSK MONTANOWY, OBBLIGATO, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, FILTRACJA, WANNA, BALSA, BAZYLEUS, ZADŁAWIENIE, OAZA, SPOLEGLIWOŚĆ, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, BRONA, KASZKIET, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, NOGA, STOPOTONA, TOROS, WYDATKI RZECZOWE, WĘDROWNOŚĆ, OPIESZALSTWO, NÓŻKA, WYSZYWANKA, NOWOUJGURSKI, TASIEMIEC BĄBLOWCOWY, GHI, SPORT POŻARNICZY, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, PŁASZCZYZNA CZOŁOWA, PAMPUCH, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, SUTENERSTWO, SPADKOBRANIE, RODZINA ADOPCYJNA, GYNECEUM, CECHA RECESYWNA, REGULATOR WATTA, SZTUKI PIĘKNE, PIGUŁA, STAN WOJENNY, AWANGARDA, HOLTER EKG, WYROŚL, KNIAZIENIE, KIERZANKA, SOLAMNIA, WIDEŁKI HERETYKÓW, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, ŻWAWOŚĆ, ASOCJALNOŚĆ, WYBUCHOWOŚĆ, NERW POŚRODKOWY, HIW, MASZYNKA, SEROCZEŃ, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, POKUTA, SPÓŁKA CÓRKA, PULOWER, GŁAZ NARZUTOWY, RYNEK KONKURENCYJNY, DECYMA, NIEPORZĄDNOŚĆ, CHIPS, RURA, PATRZAŁKI, ANTROPOCENTRYZM, POWSTANIE WARSZAWSKIE, POCHŁANIACZ GAZÓW, LOTOKOT, IRAŃSKI, PASEK MAGNETYCZNY, DETENCJA SĄDOWA, AKTUALNOŚCI, KŁOBUK, SUCHY DOK, MLEKO LODOWCOWE, SYTUACJA BYTOWA, CHOROBA ZARAŹLIWA, TRÓJZĄB, DEIZM, KOCIAK, KARATE TRADYCYJNE, KOSTNIAK KOSTNAWY, MLECZAN, F, MIESZKALNOŚĆ, DŁUGONOGOŚĆ, KULOODPORNOŚĆ, DYNAMICZNOŚĆ, TOR WODNY, KREDYT KUPIECKI, ARCHITEKTURA, SKARPETKA, AKT PRAWNY, BIOFLAWONOID, POTAŻ, EKSPRES PRZELEWOWY, PAJACYK, PŁETWOJASZCZURY, ŚNIEŻYCA, NIEUMIEJĘTNOŚĆ, PALLADIANIZM, PARSĘTA, BANKIERKA, WYDAWNICTWO ZWARTE, WKŁUCIE CENTRALNE, DOK PŁYWAJĄCY, FIGURKA, NIEBIESKA PIGUŁKA, RETOROMAŃSKI, POPRAWKA, KARTKA, JĘZYK LONGOBARDZKI, LAMPA METALOHALOGENKOWA, OKRES WEGETACYJNY, KA, ZRĘCZNOŚĆ, CHELATACJA, STRZELNICA, MIŚ, EFEKT MAJĄTKOWY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, SUPERLICENCJA, FAWORYT, SPÓD, KLAKA, FAWOREK, ŚLIWKA, ŚW. PIOTR APOSTOŁ, STRUDEL, POKÓJ NAUCZYCIELSKI, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, REGENT, EUROWIZJA, ZBÓR, WĘZEŁ KRZYŻOWY, KAZARKA CZUBATA, NOGA, SUBKULTURA, SZPACHLA, SYNANTROPIZACJA, IMMUNOGLOBULINA, CHOROBA KRABBEGO, PÓŁGĄSEK, SCENA ROZBIERANA, DOPUST, ŻNIWIARKA, UDAR, STACJA ORBITALNA, BEZECNOŚĆ, OSAD DELUWIALNY, TON, TRANSGRESJA, ŁACHA, KONFLIKT SEROLOGICZNY, WIEŻA KOŚCIELNA, OSKARŻENIE, EMPORA ORGANOWA, MUZYCZKA, SZLIFIERKA KĄTOWA, ISLAM, ZOLNIK, IGLICA, MONOCENTRYZM, SEMINARIUM, SMOCZEK, ZWŁOKI, OFICJUM, PATENCIK, BOMBONIERKA, TRZECIE OKO, SARKOIDOZA, ENERGIA SPOCZYNKOWA, JEZIORO SAPROTROFICZNE, ?ZSYP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.162 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JAJO ZWIERZĘCE PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ CZŁOWIEKA; NAJCZĘŚCIEJ JAJO PTASIE, ALE MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ RYBIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JAJO ZWIERZĘCE PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ CZŁOWIEKA; NAJCZĘŚCIEJ JAJO PTASIE, ALE MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ RYBIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JAJKO jajo zwierzęce przeznaczone do spożycia przez człowieka; najczęściej jajo ptasie, ale może być również rybie (na 5 lit.)
JAJO jajo zwierzęce przeznaczone do spożycia przez człowieka; najczęściej jajo ptasie, ale może być również rybie (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JAJKO
jajo zwierzęce przeznaczone do spożycia przez człowieka; najczęściej jajo ptasie, ale może być również rybie (na 5 lit.).
JAJO
jajo zwierzęce przeznaczone do spożycia przez człowieka; najczęściej jajo ptasie, ale może być również rybie (na 4 lit.).

Oprócz JAJO ZWIERZĘCE PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ CZŁOWIEKA; NAJCZĘŚCIEJ JAJO PTASIE, ALE MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ RYBIE sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - JAJO ZWIERZĘCE PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ CZŁOWIEKA; NAJCZĘŚCIEJ JAJO PTASIE, ALE MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ RYBIE. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

x