Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: GEN POCHODZĄCY OD JEDNEGO Z RODZICÓW, KTÓRY W USTROJU POTOMNYM DOMINUJE NAD ODPOWIEDNIM GENEM POCHODZĄCYM OD DRUGIEGO Z RODZICÓW, CO POWODUJE, ŻE U POTOMKA POJAWIA SIĘ CECHA GENETYCZNA KODOWANA PRZEZ GEN DOMINUJĄCY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALLEL DOMINUJĄCY to:

gen pochodzący od jednego z rodziców, który w ustroju potomnym dominuje nad odpowiednim genem pochodzącym od drugiego z rodziców, co powoduje, że u potomka pojawia się cecha genetyczna kodowana przez gen dominujący (na 15 lit.)GEN DOMINUJĄCY to:

gen pochodzący od jednego z rodziców, który w ustroju potomnym dominuje nad odpowiednim genem pochodzącym od drugiego z rodziców, co powoduje, że u potomka pojawia się cecha genetyczna kodowana przez gen dominujący (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GEN POCHODZĄCY OD JEDNEGO Z RODZICÓW, KTÓRY W USTROJU POTOMNYM DOMINUJE NAD ODPOWIEDNIM GENEM POCHODZĄCYM OD DRUGIEGO Z RODZICÓW, CO POWODUJE, ŻE U POTOMKA POJAWIA SIĘ CECHA GENETYCZNA KODOWANA PRZEZ GEN DOMINUJĄCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.307

CZERWIEŃ ŻELAZOWA, CZUSZKA, BIEGANINA, POŃCZOSZNIK, PRAWO, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, AMPEROGODZINA, BARBARZYŃSKOŚĆ, CIEMNA ENERGIA, PĘD, ZDUN, JAZDA BEZ TRZYMANKI, FONDUE MIĘSNE, FERRIMAGNETYZM, NISZA NIWALNA, WESTERPLATCZYK, REGIMENTARZ, OFICER ZWIADOWCZY, BARREIRO, OSKARŻENIE, MIESZANKA, WYWROTKA, POJAZD SILNIKOWY, NEOFITA, ODBÓJ, BIAŁA SALA, ZMYWACZ, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, SNYCERZ, KOLUR, KLOPS, PIASEK WODNOLODOWCOWY, STEROWANIE KRZEPKIE, GALARETA, PARABOLOIDA ELIPTYCZNA, KUCHNIA, KAYES, PIECZONKA, OLIWKA, ROZTOCZE, BOMBA KOBALTOWA, CIĄŻENIE POWSZECHNE, URLOP WYCHOWAWCZY, STAŁA CZASOWA, EKSFOLIACJA, PREZBITER, CZĘŚĆ ZDANIA, NAIWNIACTWO, MIODNOŚĆ, PROCHOWNICA, FAKT, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, STOLEC, KURATOR SĄDOWY, KRESKA, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, POMOCNIK, TECHNICZNOŚĆ, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, MIGRACJA, KIELON, WĘDKA, OSTROGA PIĘTOWA, SOKOLE OKO, POPĘDLIWOŚĆ, PSYCHOLOGIA, PATCHWORKOWIEC, REPUBLIKANIN, DEKANTER, CZAS MĘSKI, RADA, CWAJNOS, REKOMBINACJA GENETYCZNA, WRAP, POSTĘPOWANIE, DAWKA PROMIENIOWANIA, ARTYSTA, POLITYKA GOSPODARCZA, SERBSKI, BAŁAMUT, MODERN, OGNISKO, DYFUZJA, KRĘG LĘDŹWIOWY, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, POKŁAD GŁÓWNY, SMERFETKA, PERKOZ TACZANOWSKIEGO, NANAJKA, HIPOTEZA, MORGANUKODONTY, CYTRYNA, KAPELUSZ KARDYNALSKI, KOŃ KABARDYŃSKI, ZATOCZKA, RACHUNKOWOŚĆ, ZAPŁADNIACZ, UCHO ZEWNĘTRZNE, OGNISKO, PĘDNIK, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, SPIRALA HIPERBOLICZNA, URLOP RODZICIELSKI, ORMIAŃSKI, PŁOMYK, KUNDMAN, BAJRONISTA, NAPASTLIWOŚĆ, NAKSKOV, KOLIZJA, YORK, URZĄDZENIE WEJŚCIA, DEFENSYWNOŚĆ, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, OBRONA FRANCUSKA, HOACYN, PRZEGRYWKA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, MIĘKISZ POWIETRZNY, SERCÓWKA, STYL CASUALOWY, KANCIASTOŚĆ, GRAFOLOGIA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, CZEK BANKIERSKI, OBLIGACJA SKARBOWA, IMMUNOLOGIA, MORENA SPIĘTRZONA, LYON, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, STRONA, WIRTUOZERIA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, UTYLITARYZM, POŚLIZGI, PELYKOZAURY, PRZEPIÓRKA, MISKA, MAGNEZJA, MIKROSOCZEWKA, WOLEC, GŁĘBOKI TALERZ, HELLADA, FIVE O'CLOCK, DYSKONTO, GŁADKOŚĆ, CHOPIN, SMAGŁOŚĆ, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, WASZA WYSOKOŚĆ, HETERODUPLEKS, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, MIÓD BARTNY, SUCHAREK, ŚWIADEK KORONNY, NEUROLOGIA, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, BANDOLET, KOŁNIERZYK, NAPAD, PRZYGODZICZANIN, KATAR, STADIALNOŚĆ, TETRIS, STARA DUPA, ACHTOPOL, HAK, REAKTYWACJA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, SFORMUŁOWANIE, CECHA DYSMORFICZNA, FORTUNA, MAŁPI GAJ, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, RETMAN, JER SŁABY, STRONA, ZAROZUMIAŁOŚĆ, ARCUS SINUS, KRYTYKANT, BRONCHOGRAFIA, SAMOTNY OJCIEC, KŁĄB PSZCZELI, PCHLI TARG, RENTA SZKOLENIOWA, SZPITAL ZAKAŹNY, JALISCO, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, FIRMAMENT, SFIGMOMANOMETR, POCKET PC, MERCURY, PAKSE, INWIGILACJA, KARMAN, WINNOŚĆ, LUŹNOŚĆ, HRABIĄTKO, GEODEZJA LEŚNA, DRAMAT OBYCZAJOWY, FORMA LINIOWA, SYSTEM PREZYDENCKI, KONSTYTUCJA, NIEKULTURALNOŚĆ, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, KULCZYBA, TYGIEL, TOROS, INSTALATOR, SPONTANICZNOŚĆ, MIESIERKA, ZRZECZENIE SIĘ, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, PŁEĆ, PERKOZ GRUBODZIOBY, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, KOTWA, BRYZOMANCJA, BODZIEC PROKSYMALNY, BOTNET, SZTUCZNE OGNIE, DOKUMENTALIZM, BEZUCZUCIOWOŚĆ, RODZINA PEŁNA, WOJSKA PANCERNE, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, DWUGŁOS, RUSYCYSTA, ADŻAPSANDAŁ, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, PATENA, SCEPTYK, OWOC RZEKOMY, NIEŚPIESZNOŚĆ, HETEROSFERA, POŚWIADCZENIE, MRÓWKA ŻNIWIARKA, PRYMITYW, BRZYDOTA, WEK, IRISH DRAFT, PUSTELNIK, ANOMALIA MAGNETYCZNA, CIĄG POLIGONOWY, MINUSY, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, GOTOWOŚĆ BOJOWA, NOTORYCZNOŚĆ, OGRÓD DENDROLOGICZNY, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, SUPERPRZEBÓJ, DWUBÓJ KLASYCZNY, NIEZISZCZALNOŚĆ, PUSAN, SZYSZKA, POLICYJNOŚĆ, MAKSYMALIZM, BAOJI, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, PARNIK, DIZAJNERKA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, PALEOPATOLOGIA, ŚLAD PAMIĘCIOWY, NEUROBLASTOMA, NAGŁÓWEK, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, PIĘKNOŚĆ, UWODZICIEL, SAGAN, RZADKOŚĆ, WYDZIELINA, MUNSZTUK, WŚCIBSTWO, KŁĘBCZAK, WITELLARIUM, JĘZYK POLSKI, PRZYMUS ADWOKACKI, IKORODU, RÓWNOWAGA OGÓLNA, KAMPAŃCZYK, TORT DOBOSA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, PORĘBA, TAJEMNICA BANKOWA, UROJENIE KSOBNE, DORYCKI, DUSZA, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, TRZYDZIESTKA, ZWID, WĄTEK, AKACJA BIAŁA, PRZELĘKNIENIE, INFORMACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.307 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: gen pochodzący od jednego z rodziców, który w ustroju potomnym dominuje nad odpowiednim genem pochodzącym od drugiego z rodziców, co powoduje, że u potomka pojawia się cecha genetyczna kodowana przez gen dominujący, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GEN POCHODZĄCY OD JEDNEGO Z RODZICÓW, KTÓRY W USTROJU POTOMNYM DOMINUJE NAD ODPOWIEDNIM GENEM POCHODZĄCYM OD DRUGIEGO Z RODZICÓW, CO POWODUJE, ŻE U POTOMKA POJAWIA SIĘ CECHA GENETYCZNA KODOWANA PRZEZ GEN DOMINUJĄCY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
allel dominujący, gen pochodzący od jednego z rodziców, który w ustroju potomnym dominuje nad odpowiednim genem pochodzącym od drugiego z rodziców, co powoduje, że u potomka pojawia się cecha genetyczna kodowana przez gen dominujący (na 15 lit.)
gen dominujący, gen pochodzący od jednego z rodziców, który w ustroju potomnym dominuje nad odpowiednim genem pochodzącym od drugiego z rodziców, co powoduje, że u potomka pojawia się cecha genetyczna kodowana przez gen dominujący (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALLEL DOMINUJĄCY
gen pochodzący od jednego z rodziców, który w ustroju potomnym dominuje nad odpowiednim genem pochodzącym od drugiego z rodziców, co powoduje, że u potomka pojawia się cecha genetyczna kodowana przez gen dominujący (na 15 lit.).
GEN DOMINUJĄCY
gen pochodzący od jednego z rodziców, który w ustroju potomnym dominuje nad odpowiednim genem pochodzącym od drugiego z rodziców, co powoduje, że u potomka pojawia się cecha genetyczna kodowana przez gen dominujący (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x