GEN POCHODZĄCY OD JEDNEGO Z RODZICÓW, KTÓRY W USTROJU POTOMNYM DOMINUJE NAD ODPOWIEDNIM GENEM POCHODZĄCYM OD DRUGIEGO Z RODZICÓW, CO POWODUJE, ŻE U POTOMKA POJAWIA SIĘ CECHA GENETYCZNA KODOWANA PRZEZ GEN DOMINUJĄCY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALLEL DOMINUJĄCY to:

gen pochodzący od jednego z rodziców, który w ustroju potomnym dominuje nad odpowiednim genem pochodzącym od drugiego z rodziców, co powoduje, że u potomka pojawia się cecha genetyczna kodowana przez gen dominujący (na 15 lit.)GEN DOMINUJĄCY to:

gen pochodzący od jednego z rodziców, który w ustroju potomnym dominuje nad odpowiednim genem pochodzącym od drugiego z rodziców, co powoduje, że u potomka pojawia się cecha genetyczna kodowana przez gen dominujący (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GEN POCHODZĄCY OD JEDNEGO Z RODZICÓW, KTÓRY W USTROJU POTOMNYM DOMINUJE NAD ODPOWIEDNIM GENEM POCHODZĄCYM OD DRUGIEGO Z RODZICÓW, CO POWODUJE, ŻE U POTOMKA POJAWIA SIĘ CECHA GENETYCZNA KODOWANA PRZEZ GEN DOMINUJĄCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.662

OSOWSKI, PUKOU, TREPY, DEMONOLOGIA, OLIGOSACHARYD, GIŻYCKO, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, DEZINTEGRACJA MROZOWA, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, KRYSZTAŁ MIESZANY, MIODOJAD ŻÓŁTOUCHY, ZWARCIE SZYKÓW, CUKRZYCA, PAŁĄK, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, RUCHY ROBACZKOWE, JĘZYK NAWAHO, OBOWIĄZEK, POSTĘPACTWO, KREOLSKI HAITAŃSKI, PRZESZUKANIE, TWIERDZENIE ZERMELO, GIĘTKOŚĆ, HISZPANKA, SZEW, OKRĄGŁY STÓŁ, GŁUPKOWATOŚĆ, IDENTYFIKATOR, OKRES AMAZOŃSKI, PRZYTOMNOŚĆ, OPAR, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, TERMINATOR, ELF, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, WIRGINIA, GEN LETALNY, KORKOWE, TRABANT, WOJSKA PANCERNE, ORGANOLOGIA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, PSZCZOŁA POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKA, OPIESZALSTWO, BEZPOSTACIOWOŚĆ, WĘGLOWODAN, POLIPTYK, QUENYA, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, AUTOSANIE, STRASBURCZYK, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, MIEDNICA, NAWŁOĆ, KASTRAT, EWOLUCJA KASKADERSKA, ZALICZENIE POCZTOWE, OSIEMNASTKA, DRAMAT WOJENNY, SEROWNIA, ESPADRYLA, BAKTERIA, BENEFIS, PISTACJA TERPENTYNOWA, ZROBIENIE MIEJSCA, CZŁOWIEK PRACY, USTONOGIE, BIZANCJUM, CZUWANIE MODLITEWNE, BEZCELOWOŚĆ, MAŁY FIAT, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, PARNAS, ROMANISTA, SELEKCJONER, CHUDOŚĆ, PRAKTYKA, KLEJONKA, ODWSZALNIA, OPAR, HOBBYSTA, GRIGORIJ POTIOMKIN, POJAZD SILNIKOWY, KOŃ TROJAŃSKI, WĄCHACZ, KOMŻA, LUGO, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, ROZMIĘKANIE, MORALNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, KWATERA OKIENNA, ŻMIJA, PUDŁO, SZUMKA, HAMAR, BAŁTYSTYKA, OGNISKO, OCHRZCZONY, OSKRZELE, KIERUNEK, MARKETING SIECIOWY, VALAR, AGRANULOCYT, ZGRAJA, AKTORKA, PLUGAWOŚĆ, PIES OZDOBNY, PONAGLENIE, ARAB, OBIEKTYW, WINA, ATRAKCYJNOŚĆ, SZKLISTOŚĆ, TELEBINGO, BUFONADA, DRABINA, WYŁĄCZENIE ALLELICZNE, SZYBKOŚĆ, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, METATEKST, WIELKI ATRAKTOR, SWAWOLNIK, EKSKRET, ODBIORNIK RADIOWY, REMIX, ŚW. PIOTR APOSTOŁ, WIEŻA SZYBOWA, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, PARAPETÓWA, INŻYNIER DUSZ, WEKSEL CIĄGNIONY, ŻYWY, SAGUM, CHALLENGER, KROKIET, KOGE, DEMÓWKA, JEŁGAWA, ANTYLOPA KROWIA, DŁAWIEC, LEKTORAT, FRAGMENTACJA PLECHY, WOLA, HIPPISKA, GRZYB PIASKOWY, KUCHNIA, ZMIENNA ZWIĄZANA, DZIELNICOWY, PASZPORT KONSULARNY, ANTECEDENCJA, OBŻARCIUCH, HALO, GRZECH, SKIBKA, NORFOLK, PISUAR, SOCZEWKA FRENSELA, WIELOETATOWOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, SKÓRZAK, DEVELOPER, DERELIKCJA, TOM, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, TABLICZKA MNOŻENIA, KATASTROFA KOSMICZNA, MARSALA, MUNSTER, SIŁA PŁYWOWA, ANGIELCZYK, CLIO, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, PROCES DOSTOSOWAWCZY, NOMINALNOŚĆ, SYMULTANKA, MOTYW, SENS, MIÓD, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, ENTOMOLOGIA, BAŚNIOPISARZ, NIEOSTATECZNOŚĆ, KAPLICA, AMEN, KATAKUMBY, CENA ADMINISTRACYJNA, PROSTE SKOŚNE, KOZIOROŻEC, OCZY SZEROKO OTWARTE, OSHIKOSH, MYSZ WERTYKALNA, CZART, WYSPA, OŚRODKOWY REGULATOR OBROTÓW, STRYJ, PORZĄDEK SPOŁECZNY, POŻYWIENIE, INGRESJA MORZA, KACZKA, TAPIR WEŁNISTY, OYEREN, KWINTET FORTEPIANOWY, BIGBIT, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, TAMANDUA, WYDOLNOŚĆ, KUJNOŚĆ, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, DYNAMICZNOŚĆ, PROROK, ZACHLANIE SIĘ, TEFILIM, ŁAPOWNICTWO BIERNE, RACJONALIZACJA, STOSUNEK UMOWNY, ROOIBOS, CECHA POŚREDNIA, GALAKTYKA, EKSPEDYCJA, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, SPRZĄCZKA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, KONFORMER, BEESKOW, PĄK, KIRPAN, DORTMUNDER, OSTRYGOJAD, GWIAZDA, ŁOPATECZKA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, CHARLESTON, CZUHA, MOWA OSKARŻYCIELSKA, OGRÓD DENDROLOGICZNY, DUR RZEKOMY, HIRAKUND, POCHŁANIACZ, JĘZYK NESYCKI, MIKROSILNIK, RDZA ZBOŻOWA, KANTYLENA, PYSKOWICZANIN, LENINÓWKA, RAKIJA, REZYDENTURA, MIPS, AKADEMICKOŚĆ, SYTUACYJNOŚĆ, PIĘTA, OSPALSTWO, RYNEK KONTESTOWALNY, KASAK, KAWA ROZPUSZCZALNA, ESPADON, SĄD SZCZEGÓŁOWY, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, WYŁOŻENIE SIĘ, DOBROWOLNOŚĆ, ZDRADA, TEMAT, ANALIZA FRAZOWA, MIĘSOŻERSTWO, CECHA RUCHU, SROM, WKŁAD, PERYPATETYK, FILM PŁASZCZA I SZPADY, DEFERENT, PROMINENT, MASZT, ADAPTOWANIE SIĘ, OPÓR, PRUSACZKA, PANAMSKA, PORÓD OPÓŹNIONY, SAGAN, CHOROBA GOODPASTURE'A, MONARCHIA ABSOLUTNA, MIENSZEWIZM, EUROBAROMETR, TYRYSTOR, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, BRZĄKADŁO, PRAWNICTWO, ANGLOSAS, TEUTON, KONTYNGENCJA, SEMITA, WILK, HOPLON, ODBYTNICA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, SEN NA JAWIE, STYCZNOŚĆ, PRAWO MOORE'A, INFORMACJA, ?ROK JUBILEUSZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.662 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GEN POCHODZĄCY OD JEDNEGO Z RODZICÓW, KTÓRY W USTROJU POTOMNYM DOMINUJE NAD ODPOWIEDNIM GENEM POCHODZĄCYM OD DRUGIEGO Z RODZICÓW, CO POWODUJE, ŻE U POTOMKA POJAWIA SIĘ CECHA GENETYCZNA KODOWANA PRZEZ GEN DOMINUJĄCY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GEN POCHODZĄCY OD JEDNEGO Z RODZICÓW, KTÓRY W USTROJU POTOMNYM DOMINUJE NAD ODPOWIEDNIM GENEM POCHODZĄCYM OD DRUGIEGO Z RODZICÓW, CO POWODUJE, ŻE U POTOMKA POJAWIA SIĘ CECHA GENETYCZNA KODOWANA PRZEZ GEN DOMINUJĄCY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALLEL DOMINUJĄCY gen pochodzący od jednego z rodziców, który w ustroju potomnym dominuje nad odpowiednim genem pochodzącym od drugiego z rodziców, co powoduje, że u potomka pojawia się cecha genetyczna kodowana przez gen dominujący (na 15 lit.)
GEN DOMINUJĄCY gen pochodzący od jednego z rodziców, który w ustroju potomnym dominuje nad odpowiednim genem pochodzącym od drugiego z rodziców, co powoduje, że u potomka pojawia się cecha genetyczna kodowana przez gen dominujący (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALLEL DOMINUJĄCY
gen pochodzący od jednego z rodziców, który w ustroju potomnym dominuje nad odpowiednim genem pochodzącym od drugiego z rodziców, co powoduje, że u potomka pojawia się cecha genetyczna kodowana przez gen dominujący (na 15 lit.).
GEN DOMINUJĄCY
gen pochodzący od jednego z rodziców, który w ustroju potomnym dominuje nad odpowiednim genem pochodzącym od drugiego z rodziców, co powoduje, że u potomka pojawia się cecha genetyczna kodowana przez gen dominujący (na 13 lit.).

Oprócz GEN POCHODZĄCY OD JEDNEGO Z RODZICÓW, KTÓRY W USTROJU POTOMNYM DOMINUJE NAD ODPOWIEDNIM GENEM POCHODZĄCYM OD DRUGIEGO Z RODZICÓW, CO POWODUJE, ŻE U POTOMKA POJAWIA SIĘ CECHA GENETYCZNA KODOWANA PRZEZ GEN DOMINUJĄCY sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - GEN POCHODZĄCY OD JEDNEGO Z RODZICÓW, KTÓRY W USTROJU POTOMNYM DOMINUJE NAD ODPOWIEDNIM GENEM POCHODZĄCYM OD DRUGIEGO Z RODZICÓW, CO POWODUJE, ŻE U POTOMKA POJAWIA SIĘ CECHA GENETYCZNA KODOWANA PRZEZ GEN DOMINUJĄCY. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x