PRZEDPŁATA, KTÓRA ZAPEWNIA NABYCIE I OTRZYMANIE DANEGO UTWORU, PUBLIKACJI, WYDAWNICTWA PO JEGO UKAZANIU SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUBSKRYPCJA to:

przedpłata, która zapewnia nabycie i otrzymanie danego utworu, publikacji, wydawnictwa po jego ukazaniu się (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SUBSKRYPCJA

SUBSKRYPCJA to:

forma tzw. zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (w odróżnieniu od podwyższenia warunkowego i celowego) - zarząd tej spółki oferuje w drodze ogłoszenia akcje, co do których służy akcjonariuszom prawo poboru (na 11 lit.)SUBSKRYPCJA to:

mechanizm (element stron WWW) służący do pobierania od użytkowników ich adresów e-mail, które są katalogowane w bazach danych i używane do wysyłania określonych informacji (np. newslettera czy ofert handlowych) (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDPŁATA, KTÓRA ZAPEWNIA NABYCIE I OTRZYMANIE DANEGO UTWORU, PUBLIKACJI, WYDAWNICTWA PO JEGO UKAZANIU SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.347

DEMONOLOGIA, CYBERPUNK, PROMINENT, PRZEJEŻDŻAJĄCA, RUCHY ROBACZKOWE, PACZKA, WODA, RACJONALIZM, BIAŁY WĘGIEL, KANTONIERA, INFOGRAFIKA, UPIEK, KONWOJER, MIĘSOPUST, SZAFIARKA, ALIENACJA, ZAPOJA, SAPER, BIDET, WAMPIRZYCA, DYPTYK, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, SALADA, LUDY TURAŃSKIE, PIĘTA, ODPOWIEDNIOŚĆ, TRAPER, JĘZYK IZOLUJĄCY, MASALA DOSA, DAGLEZJA SINA, NIKOLAICI, BIURO PODAWCZE, AŁMATY, ALTEMBAS, PODUSZKA, BADACZ POLARNY, DOŚWIADCZALNIK, ALEGORIA, OBUSTRONNOŚĆ, ETOLOGIA, DRUMFILL, PINAKIEL, RUSEK, OPTIMUM EKONOMICZNE, TORBIEL BĄBLOWCOWA, CMOKIERSTWO, CYGA, SPRAWICIELKA, SZTUCZNY SATELITA, CHOROBA KUFSA, TŁUK PANCERNY, TANGO, BRAZILOZAUR, MAKIJAŻYSTA, GMINNOŚĆ, PODKOWIEC MAŁY, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, KUBEK, WATÓWKA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, WYKRĘTAS, KURTYZOWANIE, KONTRDEMONSTRACJA, DASZEK, BERYL, WADA DREWNA, BIOMARKER, DOPOWIEDZENIE, KOZACY, OLIMPIADA, KLIMAKTERIUM, MANIACZKA, GOSPODARKA WODNA, REFERENCJA, REAGENT, MUGOL, CZUBATOŚĆ, TEORIA MODELI, MEDYCYNA RATUNKOWA, RAMA, MISIAK, TECHNOZAUR, CHOROBA FRIEDREICHA, STACJA ZBORNA, GEOGRAFIA ROŚLIN, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, NAZAREJCZYK, WASZA WYSOKOŚĆ, ŚPIWÓR MUMIA, DRIPPER, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, ZAKŁADZINY, SCENA, KONFESJA, PRZESTĘPCA, KLESZCZ, AKADEMIA, MOLIER, NADZÓR BANKOWY, GRZBIET, ULUBIENIEC MUZ, WŚCIEKLICE, KOSA, REPLIKATOR, BIEG, MAHAJUGA, FERRIMAGNETYK, FOREMKA, PRZEPLOTKA, SUTKA, MANIPULATOR, SZEREG ROZBIEŻNY, ASPOŁECZNOŚĆ, NAPIĘTEK, CAYLEY, MOTYWIK, CZUANDONGOCELUR, MISIAK, WŁÓKNO WĘGLOWE, RAKARZ, MULTIKULTURALIZM, MISTRZ CEREMONII, TELEBINGO, PROSTE SKOŚNE, ARANŻACJA, RZEKOTKA DRZEWNA, ŚLEDZIU, POŁAWIACZ, WIDEŁKI, CHMURA NISKA, ATRAKCJA, SŁUPOZĘBNE, PINGWIN RÓWNIKOWY, DIZAJNERKA, ZAPRZĘG, GRAF PLANARNY, OSYPISKO, ZGODA, PEDOSFERA, FAŁ, FILEMON SĘPIOGŁOWY, SAŁATA, POJAZD NIEKOŁOWY, WEZWANIE, POCISK SMUGOWY, STAGNACJA GOSPODARCZA, MARUDERSTWO, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, DZBANIEC, PIEZOMAGNETYK, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, FILM PSYCHOLOGICZNY, STACJA TELEWIZYJNA, PIĘTNASTKA, KOKOSZKA, JĘZYK WIETNAMSKI, DYLETANT, MACIERZ SCHODKOWA, KONSERWIARNIA, CYKL GRANICZNY, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, MODERATOR, BBS, BERSON, SZASZŁYK, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, AWANTURNIK, FAMA, FILAKTERIA, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, BOMBA TERMOJĄDROWA, ESKORTA, ENTOMOLOGIA, WSPÓŁZAWODNICZKA, LAFIRYNDA, DIABEŁ WCIELONY, NASZ CZŁOWIEK, OSTROSŁUP FOREMNY, KURCZATOW, ŁOSKOT, WĄŻ, OSTRĘŻYNA, WÓDKA GATUNKOWA, ORBITA, KENIJSKI, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, DUSZA TOWARZYSTWA, ANDERSEN, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, TARŁO, KREWETKA PŁYWAJĄCA, WALC ANGIELSKI, ROBOTA, RYNEK WSCHODZĄCY, KANAŁ HAVERSA, WOKALIZA, NIETOLERANCJA, CHLEBAK, WEKA, DRABKA, SŁOIK, CHEMIA, ZUPKA CHIŃSKA, SŁONOROŚL, STRUKTURA FUNKCJONALNA, WYLEW, OGNISKO MAGMOWE, HEPATOLOGIA, KOSZULARZ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, PASZTETNIK, STRZYKWY, RIPPER, FUNKCJA SCHODKOWA, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, OBROŻA, BACH, WYKRZTUSZANIE, TĘTNICA NERKOWA, DWUDZIESTKA, AFERZYSTKA, SZCZELINA DYLATACYJNA, ŻYWA LEKCJA, DJ, MIŚ, DOMEK LORETAŃSKI, LUSITANO, FIKNIĘCIE KOZŁA, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, TRAF, PRZEJEZDNA, TEORIA GRAFÓW, DWUPRZODOZĘBOWCE, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, ZROBIENIE MIEJSCA, PAKIET KONTROLNY, MLON, RÓŻNICOWANIE SIĘ, SZCZĘKA, DOROŻKARSTWO, FIVE O'CLOCK, SIWERT, DEWALUACJA, ROŚLINA CIENIOLUBNA, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, RELIGIOLOG, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, SEN, MASZERUNEK, POBRZMIENIE, SIŁACZ, OBLECH, ADAT, PODUSZKA KURTYNOWA, WALOSZEK, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, KORDYT, WŁOSEK, PARASZYT, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, ZWÓJKOWATE, SUBSKRYPCJA, MIĘSISTOŚĆ, REALISTA, MISIAK, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, STRZELNICA SPORTOWA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, ANALIZA KANONICZNA, NARTA WODNA, JEDENASTKA, CHOROBA MIKROFALOWA, ORYKS SZABLOROGI, HURTNICA ZWYCZAJNA, MODEL REDUKCYJNY, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, SYSTEM PREZYDENCKI, WŁAZ, ADRESAT NARRACYJNY, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, SILNIK SKOKOWY, KAPOTAŻ, SOS MORNAY, NERWOWOŚĆ, CIĘCIWA, ANION HYDROKSYLOWY, PARTIA, ZAPŁODNIENIE, TEKSTYLNY, TRANSAKCJA WIĄZANA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, PUCHAREK, WIRTUOZERSTWO, GRÓDŹ, SEGMENTACJA, ?WCZASY PRACOWNICZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.347 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDPŁATA, KTÓRA ZAPEWNIA NABYCIE I OTRZYMANIE DANEGO UTWORU, PUBLIKACJI, WYDAWNICTWA PO JEGO UKAZANIU SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDPŁATA, KTÓRA ZAPEWNIA NABYCIE I OTRZYMANIE DANEGO UTWORU, PUBLIKACJI, WYDAWNICTWA PO JEGO UKAZANIU SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUBSKRYPCJA przedpłata, która zapewnia nabycie i otrzymanie danego utworu, publikacji, wydawnictwa po jego ukazaniu się (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUBSKRYPCJA
przedpłata, która zapewnia nabycie i otrzymanie danego utworu, publikacji, wydawnictwa po jego ukazaniu się (na 11 lit.).

Oprócz PRZEDPŁATA, KTÓRA ZAPEWNIA NABYCIE I OTRZYMANIE DANEGO UTWORU, PUBLIKACJI, WYDAWNICTWA PO JEGO UKAZANIU SIĘ sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - PRZEDPŁATA, KTÓRA ZAPEWNIA NABYCIE I OTRZYMANIE DANEGO UTWORU, PUBLIKACJI, WYDAWNICTWA PO JEGO UKAZANIU SIĘ. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x