CZĘŚĆ BAŃKI LAMPY ELEKTRONOWEJ, KTÓRA PODTRZYMUJE ELEKTRODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOPKA to:

część bańki lampy elektronowej, która podtrzymuje elektrody (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STOPKA

STOPKA to:

mała szklanka do alkoholu (na 6 lit.)STOPKA to:

informacja o składzie redakcji gazety, adresie, telefonach, adresie e-mail itp., mówi się tak też na kolofon w książkach (na 6 lit.)STOPKA to:

jedna z trzech części fletu poprzecznego, na której znajdują się klapki odpowiedzialne za najniższe dźwięki fletu (na 6 lit.)STOPKA to:

krótka skarpetka, która przykrywa jedynie stopę (na 6 lit.)STOPKA to:

zdrobniale: stopa (na 6 lit.)STOPKA to:

okucie kolby karabinu lub fuzji (na 6 lit.)STOPKA to:

następ - część urządzenia mechanicznego (tokarni, miecha, kołowrotka), którą naciska się stopą, dzięki czemu maszyna zostaje wprawiona w ruch (na 6 lit.)STOPKA to:

bezpiecznik elektryczny (na 6 lit.)STOPKA to:

zawartość stopki, małej szklanki do alkoholu (na 6 lit.)STOPKA to:

część jakiegoś sprzętu, która służy jako wspornik, podstawa; mały element umożliwiający bezpieczne postawienie czegoś (na 6 lit.)STOPKA to:

dolna, szersza część szyny przytwierdzana do podkładki (na 6 lit.)STOPKA to:

zakończenie dolnego członu statywu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ BAŃKI LAMPY ELEKTRONOWEJ, KTÓRA PODTRZYMUJE ELEKTRODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.176

WSPÓŁDECYZJA, WENTYLACJA, PRODUCENT, DZIEWIĘTNASTKA, MUSZLA, KIESZENIÓWKA, SZELF, PRZĘSŁO, AGREGAT EKONOMICZNY, PŁYWACZEK, KOMBINACJA, NIEPODZIELNOŚĆ, SIODŁO, CHORIAMB, NARZECZEŃSTWO, SERUM, LICZBA RZECZYWISTA, TRIODA, ODWÓD, DÓŁ PACHOWY, STRZEMIĘ, DŁUŻNIK, KINOMANIAK, KUCHNIA, LAMA, ODPRAWA POŚMIERTNA, USIŁOWANIE, PIERDOŁA SASKA, AMALAKA, DZWON HEŁMU, GNIAZDO WTYCZKOWE, AREOGRAFIA, PRZEWODNICZKA, ANAMNEZA, REPUBLIKA JAKUCKA, BĄBEL, UTRWALACZ, KRZEWICIEL, ODKRYWCA, APOZYCJA, DUSZA, SPAMER, TĘGI UMYSŁ, NAWALANKA, BŁONA ODWRACALNA, BACHANTKA, SPISZ, PLOTER TNĄCY, MORA, SKRZYDŁO, WIHAJSTER, PARTIA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, WTRYSKIWACZ, ŁONO, MIESZADŁO, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, WOLNE SOŁECTWO, SET, BRACTWO RÓŻAŃCOWE, MIESZKALNICTWO, KONTRDEMONSTRACJA, AETHERIA, ZMIENNA ZALEŻNA, DRUGA CZĘŚĆ, RYBA WYMARŁA, KĄT, KOŚĆ KULSZOWA, KRĘTLIK, KOMEDIANTKA, ROŚLINA CIENIOLUBNA, OSIEMNASTKA, OBSESJONISTKA, PORTRECISTKA, SZAJBUSKA, CHLEBAK, PODODDZIAŁ, PORTRECISTKA, ODGAŁĘZIACZ, JĄDRO GALAKTYKI, FANATYCZKA, GÓRA, JĄDRO, CHWOST, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, PIERWSZA DAMA, UZDA, OBWÓJ, DYTYRAMB, MOSTEK, ROSTBEF, NOWICJUSZ, KRAINA GEOGRAFICZNA, ZMARŁY, REKLAMANT, BABOCHŁOP, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, TOUROPERATOR, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, OKRYCIE, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, KWIATOWA, ROŚLINA KORZENIOWA, ODCINEK, PORÓWNYWARKA, CIEMNOTA, ŁOWCA GŁÓW, DZIAŁKA ROBOCZA, MATKA, NOGA, PIÓRO, RELING, STATYSTA, ORGIAZM, ŁUSKA, DWUNASTKA, ŁOPATA, UCHO ZEWNĘTRZNE, ZASZŁOŚĆ, KOORDYNAT, KAPITULANT, ŁYDKA, APOLLIŃSKOŚĆ, KOKPIT, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, DZIELNICA, ADWERBIUM, FUTERKO, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, OSIEMNASTKA, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, KRYTYCZKA, UDO, PROEPIDEMICZKA, MŁODZIEŻÓWKA, MATKA BIOLOGICZNA, BIAŁY PUCH, KINESKOP, KARBIDKA, DÓJKA, MINUTA, SOCZEWKA, SZAFIARKA, KLEJÓWKA, DĘTKA, FILIERA, LAMBADZIARA, KONTYNGENT, AS W RĘKAWIE, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, KONTAKT, PASTA DO ZĘBÓW, TO COŚ, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, ŁOPACIARZ, WAŁECZEK, ZWROTKA, DOMINATOR, OKADIA PRĘGOWANA, NERW WZROKOWY, HOBBY, DUANT, BLUFFIARZ, KOMISJA ROZJEMCZA, PORZĄDEK, ROBAK, KARBOKSYL, PIEPRZ GWINEJSKI, ENERGIA CIEPLNA, ŁOWCA TALENTÓW, PAREO, SERŻA, TKANINA UBRANIOWA, ZAGÓRZANIN, NAJEZDNIK, KONSTRUKCJA NOŚNA, WNIEBOWZIĘTA, ODDZIAŁ, CHŁOPEK ROZTROPEK, PRZYZIEMIE, BRYLANT, ŚWIĘTA, ŁOPATA, PRIORYTET, DIRT, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, PUSTY DŹWIĘK, PISZCZAŁKA, RENTIER, TRYLMA, STWÓRCA, PRZEDAWCZYK, ZAPŁON, WYNAJMUJĄCA, KREDKA ŚWIECOWA, KLAPA, OGLĄDACZ, ANALIZATOR, DUSZA TOWARZYSTWA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, POZIOM, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, TRYMER, KONSEKRACJA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, SILNIK STRUMIENIOWY, LICO, GRZYWA FALI, CZEP, ROGATNIK, INSTANCJA, KORONA, KASSAWA, WIDEOFON, SORBENT, WIEK MŁODZIEŃCZY, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, CENTYMETR, NAWRÓCICIEL, PRZEWIESZKA, KONDYGNACJA, PODSADKA, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, MISKA SEDESOWA, KOLANO, ŻEGLARZ JACHTOWY, PRZESTĘPCA, RAJZERKA, DETALISTA, LICZBA ALGEBRAICZNA, GŁOWA RODZINY, PROBANTKA, CHOROBA FAHRA, PATRONKA, DUJKER MODRY, PUNKT EUTEKTYCZNY, POTAŻ, EOLIA, GNIAZDO WTYKOWE, PROPILEJE, MAŁPA OGONIASTA, GAZ, PŁASZCZ, ZALESIE, STANOWISKO, ŁYŻKA, KURATOR SĄDOWY, LIMBO, AKTYWA TRWAŁE, HIEROFANT, SZKLISTKA, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, PIERSICZKA, CINKCIARZ, ODTRUTKA, WIEK, CZWARTY, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, PARSZYWA OWCA, DUSZA, PIEPRZ CZERWONY, DJ, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, INICJATYWA USTAWODAWCZA, PRZEDPIERSIE, GLORIA, DOBRA STRONA, PSZCZOLINKI, OSŁONKA NABYTA, SERCE DZWONU, DUPCIA, PLECÓWKA, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, KLAPKA, NORMA ABSTRAKCYJNA, ATOM, BITNIA, KOTWICA, BROŃ WODOROWA, URLOP TACIERZYŃSKI, ROPNICA, STANOWISKO, WOLNA SOBOTA, PRZEDMIOT, WYCINEK, TERAPIA SYSTEMOWA, SUWAK, WENUSJANKA, KUMCIA, BEZKASTOWIEC, OPOŁEK, STALNICA, ZADEK, ZWIĄZKOWIEC, WIOSKA, LICZBA KWADRATOWA, PATATAJKA, ?DYŻURNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.176 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ BAŃKI LAMPY ELEKTRONOWEJ, KTÓRA PODTRZYMUJE ELEKTRODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ BAŃKI LAMPY ELEKTRONOWEJ, KTÓRA PODTRZYMUJE ELEKTRODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOPKA część bańki lampy elektronowej, która podtrzymuje elektrody (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOPKA
część bańki lampy elektronowej, która podtrzymuje elektrody (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ BAŃKI LAMPY ELEKTRONOWEJ, KTÓRA PODTRZYMUJE ELEKTRODY sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - CZĘŚĆ BAŃKI LAMPY ELEKTRONOWEJ, KTÓRA PODTRZYMUJE ELEKTRODY. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

x