CZĘŚĆ ŚWIATA Z NASZYM KRAJEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EUROPA to:

część świata z naszym krajem (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EUROPA

EUROPA to:

kontynent (część świata) leżący na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej (na 6 lit.)EUROPA to:

Unia Europejska (na 6 lit.)EUROPA to:

jeden z satelitów Jowisza (na 6 lit.)EUROPA to:

jeden z satelitów planety Jowisz (na 6 lit.)EUROPA to:

z Belgią i Litwą (na 6 lit.)EUROPA to:

z Bałkanami, Wyspami Brytyjskimi (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ŚWIATA Z NASZYM KRAJEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.720

WIĄZADŁO, PALNIK GAZOWY, KATASTROFIZM, OKULARY, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, INDIE WSCHODNIE, PRZĘSŁO, ŚCIANA WSCHODNIA, RAJOWATE, ANGLIA, GRYZ, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, DZIEWIARNIA, CROSS, DÓŁ PODKOLANOWY, ROZBUDOWA, PŁOZA, GOTFRYD, MAJEWSKI, CHWASTÓWKA, ZAPALENIE SPOJÓWEK, ZŁOTA FLOTA, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, MULTANY, WIZJER, GRIFFITH, ŁUSKA, PRZĘSŁO, ACHTERPIK, WAPER, RÓWNOLEŻNIK, WSPÓLNIK, PÓŁSFERZE, MAKULA, NAWA, SFERA AFEKTYWNA, UDO, DOMINANTA KOMPOZYCYJNA, TWARZ, MIESZARKA, WIBRATOR, TEMACIK, USTNIK, DACH, REGLAN, PĘPEK ŚWIATA, GŁOWICA, JEDNOSTKA ALOKACJI, CIĄG DALSZY, GRYZ, KOLORYT LOKALNY, FILIERA, POZYCJA TRENDELENBURGA, ASFALT, NOZDRZE, ANDANTINO, , TAKSON PARAFILETYCZNY, POŁUDNIE, BAWET, KABATY, KOZUBEK, PIEŃ, ANTROPOSFERA, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, POLITYKA GOSPODARCZA, BINARKA, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, ŚLUŻNIA, WENET, STOŻEK DZIOBOWY, ZWÓJ, STUŁA, PADOK, SAMOOBRONA POWSZECHNA, SIODŁO, NARĘCZAK, TĘTNICA OCZNA, KRANIOTOMIA, SCHAAF, PĘTLA OCIEKOWA, ŻEBRO, WARIACJE, GRUNCIK, GUTOWSKI, PIĘCIORNIK NISKI, PODSTAWA, WYCINEK, GŁADŹ, MOSS, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, IGIEŁKA, KOLEC, OKULAR, GWIAZDKA, LOCH, ZAKRĘT CZOŁOWY, FAROS, PODSADKA, KUBACKI, CZĘŚĆ ZAMIENNA, MARYNARKA, TRZON, PRZEDSTAWIENIE, OBWÓJ, EKSKLAWA, ODWAL, GRZYWA FALI, ASYMILACJA, KOMPLIKACJA, POKRYWA, ODWACH, KONKLAWE, UMOWNOŚĆ, PRZĄŚLICA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, MAMIŃSKI, WAŁEK, FAZA, LOPOLIT, KLAPKA, KLAUSTROFOBIA, NAKARCZEK, FALENICA, PODSUFITKA, SMALCERZ, POŁUDNIOWY ZACHÓD, CZŁON SKŁADNIOWY, PECIAK, OSAD, DRZEWO ŚWIATA, POMORZE ŚRODKOWE, CIEMNIA OPTYCZNA, PORTYK, ZNAMIĘ, RURA, MASYW GÓRSKI, PRZYDAWKA, BOSCH, KOMPOZYCJA OTWARTA, ĆWIARTKA, BATYPELAGIAL, PIERSI, KOMORA, BULWA PĘDOWA, RAMA, PALOLO, ALKIERZ, ZAKOLE, NAUSZNIK, CZOK, ŚLIMAK, MAŁPY WĄSKONOSE, ZRAZ, MARCIANO, ZIELENIEC, MYSZ POLNA, RZECZ NIERUCHOMA, EUROPA, RDZEŃ, WSZOŁA, ONIRYZM, CZESKI, PRZÓD, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, ŁYSINKA, KAZIMIERZ, PRZEDODWŁOK, SZYJKA UDOWA, SOCYNIANIZM, BIODOSTĘPNOŚĆ, PODODDZIAŁ, ŚLUZOWICA, JAŚMINOWIEC WONNY, AKCIK, PODBRÓDEK, PODZAKRES, OBYWATELKA ŚWIATA, WKŁADKA, ROZETKA, GRUCZOŁ KROKOWY, TROFEUM ŁOWIECKIE, OCZKO, SUFIT, SZCZĘKA, ROZWÓRKA, PODNIEBIENIE TWARDE, ODZIOM, WYROSTEK BARKOWY, MANKIET, TARAN, ROZGRZEWACZ, OGRODOWIZNA, DONOŚNIK, WÓŁ PIŻMOWY, ODCINEK, DEKANAT, SEKWENCJA PRIBNOWA, KORONA SŁONECZNA, WOŁYNIAK, PÓŁSFERA, RDZEŃ, KOSTECZKA SŁUCHOWA, HALIZNA, SALAMANDRA OLBRZYMIA JAPOŃSKA, KONIUSZEK SERCA, PALEMONETKA ZMIENNA, GROMBELARD, PIERWIOSNEK, KORONKA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, MENSA, JASIENICA, TARCZA, APASZ, DZIEŃ OSTATECZNY, ZŁĄCZE, NIEBO, WIĘŹBA, CZWÓRKA, GARDZIEL, PŁÓZ, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, WARZYWO KORZENIOWE, PIRAMIDA, PASTERSKOŚĆ, MASZCZYK, JĘZYK, OFICYNA, BANKS, WĄSKONOSE, DACH ŚWIATA, DOGRYWKA, DISNEY, ŁAWA DZIAŁOWA, MAŁŻOWINA, BLOK DEFENSYWNY, GENTILE, KONIEC, EKSPANDER, ARDEN, POKOLENIE, SET, OSŁONA, NARZĄD ŁZOWY, ELEMENT, MIESZADŁO, NARCIARSTWO KLASYCZNE, BUFET, MEMORANDUM FINANSOWE, SKRZYDŁO, ZBOWID, SZEKLER, JĄDRO, PRZYŁĄCZE, ZAOLZIE, KORZONEK, BŁONA KOMÓRKOWA, SPÓD, SZAJNA, RYZALIT, CENT, ZABYTEK NIERUCHOMY, RAGLAN, RAKOCZY, PLISZKA, GŁÓWKA, PODKOLANIE, STRUMIENIÓWKA, JĘZYK POLSKI, CZAPLA, STOPA LĄDOLODU, MIESZKALNICTWO, MALTA, RAMIĘ, UKŁAD KRWIONOŚNY, MŁOTECZEK, PRZEDSCENIE, REZONATOR, GOLFIK, CORO, SHIRE, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, STECYK, ŁOJÓWKA, POTAŻ, PAS, KARK, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, MALDINI, MARSZAŁEK POLOWY, DORĘCZNA, NORRLAND, GĄSIENICA, DESZCZOWNICA, ZAGÓRZANKA, MROCZEK BRUNATNY, KĄCIK, ?RZUT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.720 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ŚWIATA Z NASZYM KRAJEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ŚWIATA Z NASZYM KRAJEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EUROPA część świata z naszym krajem (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EUROPA
część świata z naszym krajem (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ŚWIATA Z NASZYM KRAJEM sprawdź również:

upodobanie do rozrywek, zabawy, imprez ,
młody pęd krzewów do wegetatywnego rozmnażania się, m.in. maliny, winorośl ,
belka utrzymująca strop ,
turecki podpułkownik ,
Allium cyaneum - gatunek rośliny z rodziny amarylkowatych ,
zbiór wszystkich takich par uporządkowanych (a, b), że a należy do zbioru A i b należy do zbioru B ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
eufemistycznie - sytuacja kompletnego chaosu ,
górny, lekki pokład na statku wodnym ,
stan w środkowej części USA, na Wielkich Równinach, obszar 200 tys.km2,stolica Lincoln ,
styl architektoniczny wprowadzony przez Stanisława Witkiewicza w latach 90. XIX wzorowany na tradycyjnym budownictwie górali podhalańskich i wzbogacający je elementami secesji ,
organizator wystawy lub osoba, która użycza eksponatów ,
niewielki projekt, wytwór multimedialny (np. filmik, nagranie, krótka płyta), który ma być formą demonstracji (demo) ,
narzędzie rolnicze w postaci grzebienia osadzonego na trzonku, służące do grabienia ,
specjalnie powołany zespół pracowników zakładu gazowniczego, mający na celu podjęcie działań w nagłych przypadkach ulatniania się gazu ziemnego w miejscach do tego nieprzeznaczonych ,
chromosom determinujący płeć u rozdzielnopłciowych organizmów eukariotycznych ,
magnat ,
szczególna, trwała forma poświęcenia życia Bogu, definiowana w prawie kanonicznym ,
wiatr wiejący nad jeziorem Garda ,
pluskwiak równoskrzydły z podrzędu czerwców, szkodniki upraw; sadów ,
krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi ,
w taoizmie: zasada leżąca u podstawy wszechświata, rządząca przyrodą wraz ze społeczeństwem jako jej częścią ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
liczba obiektów, które - ustawione w regularnej trójkątnej siatce - mogą utworzyć kształt wypełnionego trójkąta równobocznego, w którego boku stoi n obiektów ,
okrągły opłatek będący przedmiotem ofiary mszalnej ,
miasto w europejskiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Kamą ,
pogląd, że Bóg stworzył wszechświat w akcie creatio ex nihilo ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej w płn. części Sachalinu, ośrodek eksploatacji ropy naftowej ,
miasto ze słynnym całunem

Komentarze - CZĘŚĆ ŚWIATA Z NASZYM KRAJEM. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast