WYDZIELONY WYCINEK, CZĘŚĆ JAKIEJŚ PRZESTRZENI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEKTOR to:

wydzielony wycinek, część jakiejś przestrzeni (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SEKTOR

SEKTOR to:

w informatyce: najmniejsza fizyczna jednostka zapisu danych na dyskach twardych, dyskietkach i innych nośnikach danych naśladujących dyski, której wielkość (ze względów historycznych) wynosi 512 bajtów; zapisywany i czytany zawsze w całości (na 6 lit.)SEKTOR to:

część gospodarki, realizująca sprecyzowane działania (na 6 lit.)SEKTOR to:

część widowni (na 6 lit.)SEKTOR to:

część trybun stadionu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDZIELONY WYCINEK, CZĘŚĆ JAKIEJŚ PRZESTRZENI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.112

TOREBKA BOWMANA, SEGMENT, SPAŁA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, PIĄTA CZĘŚĆ, IMAK, TOR, KRZEW OZDOBNY, OJCZYZNA, PRZĘSŁO, MASKA, NAPRAWA, ZŁĄCZE, PORTYK, MUNSZTUK, ARTYSTKA, WIECZÓR, POMIAR, ROZGRZEWACZ, KABINA, STANOWISKO, LOKAL, SETKA, MAGAZYNEK, ŚWIERKLE, BENEFICJUM, BRODA, DEPUTAT, PRZEWÓD, SKRZYDŁO, EKSTREM, JABŁKO NANERCZOWE, WYPYCHACZ, KORTYNA, POKOLENIE, PRZEKSZTAŁCENIE AFINICZNE, DAR, WERS, WICESZEF, KUFA, FUNDAMENT, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, REZERWA OBOWIĄZKOWA, CIĄG, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, BASKINKA, ŚLUZOWICA, JELEŃ WSCHODNI, GORSET, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, GŁOWICA, RĘKAW, SIEDZISKO, PÓŁKULA MÓZGU, BOASZKOWATE, RDZEŃ, LUDWINÓW, PŁATOWIEC, KISZKA STOLCOWA, DZIÓB, MIĘSIEŃ SERCOWY, GAR, BAWET, MALATURA, NATKA, PINGWINARIUM, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, OBRZĘD, WACHTA, CZUB, CELOWNIK, WIKTORIA, WYCINEK, RÓWNINA ZALEWOWA, TERCJA, POŁYSK, SEPARACJONIZM, KUPEREK, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, KOLUMNA, HACZYK, TWIERDZENIE ARZELI-ASCOLEGO, KUPER, SEPARATYZM, NAWALANKA, MATERIA MIĘDZYGWIAZDOWA, ŻAKIET, PALOLO, KAZARKA RDZAWA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, PODMIOT DOMYŚLNY, MROCZEK BRUNATNY, BULWA PĘDOWA, PRZESTRZEŃ AFINICZNA, ZWÓJ, SENIOR, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, NANOŚNIK, PANEWKA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, BIRET, ŁYDKA, LASZT, BASEN, KATERA, JELITKOWO, GÓRKA, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, SZYJKA, BIMS, BLOK, WIRTUOZOSTWO, TRENAŻER, SEZON, EKSKLAWA, POŻYTECZNY IDIOTA, SKRAJNOŚĆ, NÓŻKA, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, PLAN, FLORYDZKA, SIAMANG, IBIS BIAŁY, REKORDER, SAMOPOMOC, WACHTA, KULMINACJA, GENIUSZ, PUNKT, TRZONEK, LICO, LASKOWICE OŁAWSKIE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, KUPLET, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, FOLA, SPODNIE, PRZYZIEMIE, OKRYWA KWIATOWA, PŁATEK USZNY, KWATERA, SEKTA, MIARA SPEKTRALNA, REAKCJA WYPROSTNA, ILOCZYN SKALARNY, KATEDRA, SERUM, PIONEER, PŁAT, SKŁADOWA, WORECZEK ŁZOWY, GŁĄBIK, MARYNARKA, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, JARZYNA, PIEC WANNOWY, GONDOLA, BECZKA, LOT, PIRAMIDA, MASŁO MAŚLANE, ŁOPATA, PRĘGA, WIERZCHOŁ, TWARDZIEL, PANEWKA, DOMIESZKA, BAK, PRZEKŁADKA, WYCINEK, REKINEK PLAMISTY, KOŁO, ANTENKA, PUDŁO, CHOLEWKA, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, CEPISKO, IRAŃSKI, MAGAZYN, GÓRALKI, STOPKA, WERSET, EPINICJON, WIERNY, RUMPEL, POGLĄD, SPRYCHA, PUKU, KABATY, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, ŚRÓDMIEŚCIE, KLUCZ, SASZETKA, PRZĘSŁO, FAZA, POMORZE ŚRODKOWE, REGLAN, KLAPA, SESJA, SET, SEJM, ŻYŁA, FORSZLAK, ZAPYCHACZ, KORZEŃ, JAŚNIA, KINESKOP, ANALFABETKA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, KLAPKA, WSYSANIE, PODSTAWA, NARZĄD, UZALEŻNIENIE, PŁATEK, PION, ROSTBEF, PIONEER, ŻABA TRAWNA, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, POLITYKA MIESZKANIOWA, KOLEC, KORONA, KRAN, ZBOWID, IZOTROPOWOŚĆ, PELERYNA, MORALNOŚĆ, ŁOŻYSKO, NIEDYSPONOWANIE, PIERWSZA DAMA, PODSEKTOR, USTNIK, HACZYK, INDIE WSCHODNIE, JĘZYK LODOWCOWY, WALOŃSKI, ORDYNACJA, REJESTR, SAD, ANAPSYDY, DÉSINTÉRESSEMENT, STACJA, DOMINATOR, PODGARDLE, CHOLEWA, ZBIÓR GĘSTY, PUŚLISKO, ZASOBY OPERATYWNE, KANAŁ PACHWINOWY, ZATOKA, ANOLIT, KILSON, DANE STATYSTYCZNE, STOJAK, WISKACZA, STELA, WEKA, DASZEK, KOTLINA, CIAŁO NIEBIESKIE, EUROPA, LUZ, MATNIA, IMPLEMENTACJA, FILOLOG, TYBINKA, STERNICZKA ZWYCZAJNA, LIDER, PIĘTA, PROSTNICA, NAKARCZNIK, WIEK DOROSŁY, PLACEK, EWANGELIA, FUNKCJONAŁ MINKOWSKIEGO, PUNKT, EPOKA LODOWCOWA, MILIRADIAN, WIENIEC LAUROWY, KINO SAMOCHODOWE, DIU, KASETA PRIBNOWA, LUFA, DACH, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, TEZA, PACHT, KOCIOŁ, TERMINATOR, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, WYROCZNIA, OKRĘŻNICA, DZBANEK, LICO, SKRZYDEŁKO, ?BOKS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.112 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYDZIELONY WYCINEK, CZĘŚĆ JAKIEJŚ PRZESTRZENI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYDZIELONY WYCINEK, CZĘŚĆ JAKIEJŚ PRZESTRZENI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SEKTOR wydzielony wycinek, część jakiejś przestrzeni (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEKTOR
wydzielony wycinek, część jakiejś przestrzeni (na 6 lit.).

Oprócz WYDZIELONY WYCINEK, CZĘŚĆ JAKIEJŚ PRZESTRZENI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - WYDZIELONY WYCINEK, CZĘŚĆ JAKIEJŚ PRZESTRZENI. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x