URZĄDZENIE, KTÓRE ZATRZYMUJE CZĘŚĆ FAL ŚWIETLNYCH LUB DŹWIĘKOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FILTR to:

urządzenie, które zatrzymuje część fal świetlnych lub dźwiękowych (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FILTR

FILTR to:

substancja chroniąca skórę przed działaniem promieni słonecznych (na 5 lit.)FILTR to:

urządzenie, materiał lub przegroda, służąca oddzielaniu od siebie cząstek, np. elementów stałych od cieczy, substancji szkodliwych lub zanieczyszczających, składników o różnej wielkości (na 5 lit.)FILTR to:

część papierosa filtrująca zawarte w tytoniu substancje smoliste (na 5 lit.)FILTR to:

program, który dokonuje selekcji lub prostego przekształcenia danych (na 5 lit.)FILTR to:

urządzenie do oddzielania ciał stałych od cieczy lub gazów (na 5 lit.)FILTR to:

rola nerki w organizmie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE, KTÓRE ZATRZYMUJE CZĘŚĆ FAL ŚWIETLNYCH LUB DŹWIĘKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.535

MADAME, POŁOŻENIE, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, KREWETKA ELEGANCKA, ZAKWAS, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, KARAWAN POGRZEBOWY, SEKCJA, PERKOZ RDZAWOSZYI, DOBROSĄSIEDZTWO, PROWINCJA, PYTANIE, ODCINEK, GOŹDZIENIEC, LIPODYSTROFIA, INTERMEZZO, MORFEM LEKSYKALNY, TERMINATOR, TAJEMNICA, PRZEKUPSTWO, LAJKRA, POMNIK, KOŹLAREK, POŚWIĘCENIE, PALEOLIT, ABOLICJONISTKA, DANE BIOMETRYCZNE, FUTRO, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, PŁACA ZASADNICZA, ADIUTANT, WODA STOJĄCA, DENNICA, PUSZYSTOŚĆ, SKUBANIEC, PAROSTATEK, DZIERŻAK, DZWONNICA, PODKASTING, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, GANC EGAL, GRODZISZCZANKA, SKOK W BOK, CIS, OBDZIERACZ, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, MIGELITKA, ANALIZATOR, MIESZADŁO, GASTRO, BAKTERIA ŚLUZOWA, CZĄSTECZKA, CZYTELNIA, PLAZMA, BADACZ POLARNY, KAKAO, SAMOUNICESTWIENIE, KLIMAKONWEKTOR, KOD IDENTYFIKACYJNY, SZNUR, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, ODPRYSK, PAŃSZCZYZNA, KARDIGAN, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, KRATER PASOŻYTNICZY, KOBIECISKO, KAMICA MOCZOWA, PRZESZŁOŚĆ, SKAFANDEREK, NIERUCHOMOŚĆ, SIWAK, AC, KOKPIT, LOG, MORESKA, FRAZA NOMINALNA, STACJA KLIENCKA, WZMACNIAK, SĘK OTWARTY, LEJ, ESKIMOSEK, IZBA, RURA OGNIOWA, GRECKI, TSUNAMI, TWARDY RESET, EKRAN, WACŁAW, NIEPOKALANEK MNISI, TERAKOTA, KORONA, DIAGNOZA, EUROPEJSKOŚĆ, CUDOWRONKA, KAPITEL, OPIS, WIĘŹBA, SZCZEPONOGI, RENESANSOWOŚĆ, LOKAL SOCJALNY, GAŁKA, NAJEŹDŹCA, SYTK, ANNA, ZBOŻE OZIME, KABATY, BARK, AGREGAT KRYSTALICZNY, PRZEDSIONEK, BUŁGARSZCZYZNA, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, SYMULACJONIZM, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, LIMBUS, WSPÓŁŚRODKOWOŚĆ, CELKA, MITOLOGIZM, MAZER, ZAPACH, KOSZULKA, OKAP, STERNICZKA ZWYCZAJNA, KLINKIER, PARSZYWOŚĆ, EUCHARYSTIA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, STEP, POLEWA, GOSPODARZ DOMU, ŻEGLARZ, PŁAWA, APARAT, KOTYLION, WÓZKOWY, INTEL, KARCZOWISKO, POLE DRUMLINOWE, WINO DESEROWE, SZARPANKA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, GOŁĄBECZEK, KRĄG KULTUROWY, PODSTAWY, GIEZŁO, WYLEW, TINA, DRUK, FRAGMENTARYZACJA, BOCZNIAK, PODJAZD, TURKIESTAN, ŁUNA, LEKARZ, KĄT ŻYLNY, FILTR AKUSTYCZNY, ODCISK PALCA, DOZYMETR, PTASZEK, LODOŁAM, ORBITA, NOGAWICA, WIZYTA DOMOWA, ZATWARDZENIE, CZARNY DĄB, OŚRODEK NADAWCZY, STROIK, WIELKA ROSJA, SENIOR, PODATEK DOCHODOWY, LEKCJA, HYDROLAT, MOCARSTWO, LODOWIEC SZELFOWY, CIOTCZYSKO, BLOKADA, CIEMNOŚĆ, TEATR, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, AGENCJA, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, TUBKA, KSIĘGA, CYKL PALIWOWY, WRĘGA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, LAMNA, POWIEŚĆ S-F, NIECZUŁOŚĆ, AURA, STRZAŁECZKA, TYGRZYK PASKOWANY, BORZEŚLAD ZWISŁY, ODWROTNOŚĆ, MER, STEROWIEC SZKIELETOWY, OMEN, SAMOZAGŁADA, PERIOD, TYRANEK, HERBICYD, DZWONY RUROWE, DUMA, DESKA KLOZETOWA, KREACJA, PROPORZEC, DWÓJNIK, REGULATOR KWASOWOŚCI, SIARKOSÓL, BATERIA, RAKI, ZATOKA, URBARIUM, TRABANT, MŁAK, KOLOR MOCNY, REAKCJA PODSTAWIANIA, IZOMER KONFORMACYJNY, FRANCZYZA, CECHOWNIA, BLOK DEFENSYWNY, CYTOKININA, TREGGINSY, NEKTARNIK, FLAGSZTOK, PODSTOPIEŃ, FIOLET GENCJANOWY, AGENDA, MIKROFALÓWKA, INTERIOR, NEUROMEDIATOR, OBOZOWISKO, WAHADŁO, ORGIA, REDUKCJA, UKŁAD NIEINERCJALNY, BTS, PRZEKŁADNIA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, HAK ABORDAŻOWY, KANAŁ, RODZIMOŚĆ, PRZEPOJKA, INSTRUMENT DŁUŻNY, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, DYSKRETKA, SZLAM, PENSJA, MASZYNOWNIA, PODSTAWA, RELIKWIA, DYMISJA, SUBIEKT, KADŹ, KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, TEORIA DESKRYPCJI, PAMIĘĆ LOGICZNA, KUPNO, DŻEM, SKAŁA, WIADRO, KREDKA, NAWÓJ, PROGRAM WYBORCZY, DOM JEDNORODZINNY, KORZENIONÓŻKI, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, POJAZD NIENORMATYWNY, FILTR WĘGLOWY, NADZIENIE, OSPOWATOŚĆ, OBIEKT, GWIAZDKA, ODSTĘPSTWO, RUBELLIT, NEUROLINGWISTYKA, BŁĘKITNE HEŁMY, WARZYWNIK, ŁAWICA SKALNA, REOGRAF, INSTYTUT, PAPUA, ARCHITRAW, POJAZD ZAPRZĘGOWY, PAWIĄZ, ŁADOWNICA, MILIMETR SZEŚCIENNY, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, ŻYWY TRUP, SAŁATA, KOZAK, INTERWENCJA, USKOK, PŁYN INFUZYJNY, EGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY, KRZYWA, BABKA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, ?ZAKŁAD PRACY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.535 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE, KTÓRE ZATRZYMUJE CZĘŚĆ FAL ŚWIETLNYCH LUB DŹWIĘKOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE, KTÓRE ZATRZYMUJE CZĘŚĆ FAL ŚWIETLNYCH LUB DŹWIĘKOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FILTR urządzenie, które zatrzymuje część fal świetlnych lub dźwiękowych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FILTR
urządzenie, które zatrzymuje część fal świetlnych lub dźwiękowych (na 5 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE, KTÓRE ZATRZYMUJE CZĘŚĆ FAL ŚWIETLNYCH LUB DŹWIĘKOWYCH sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - URZĄDZENIE, KTÓRE ZATRZYMUJE CZĘŚĆ FAL ŚWIETLNYCH LUB DŹWIĘKOWYCH. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

x