THUNBERGIA - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY AKANTOWATYCH (ACANTHACEAE); NALEŻY DO NIEGO OK. 90 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W AFRYCE POŁUDNIOWEJ, POŁUDNIOWEJ AZJI I NA MADAGASKARZE; TUNBERGIA JEST GŁÓWNIE PNĄCZEM LUB KRZEWEM O CAŁOBRZEGICH LUB KLAPOWANYCH LIŚCIACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TUNBERGIA to:

Thunbergia - rodzaj roślin z rodziny akantowatych (Acanthaceae); należy do niego ok. 90 gatunków występujących w Afryce Południowej, południowej Azji i na Madagaskarze; tunbergia jest głównie pnączem lub krzewem o całobrzegich lub klapowanych liściach (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "THUNBERGIA - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY AKANTOWATYCH (ACANTHACEAE); NALEŻY DO NIEGO OK. 90 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W AFRYCE POŁUDNIOWEJ, POŁUDNIOWEJ AZJI I NA MADAGASKARZE; TUNBERGIA JEST GŁÓWNIE PNĄCZEM LUB KRZEWEM O CAŁOBRZEGICH LUB KLAPOWANYCH LIŚCIACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.248

CZERWONA KAPUSTA, MABUJA PRZYLĄDKOWA, TORFOWIEC PŁOWY, MSZAR NASTROSZONY, ŚMIGŁOŚĆ, LAMPERIA, MANAT, SZYPUŁKA, GRENADYNA, BUSZÓWKA JASNOOKA, PIERWSZOŚĆ, CHŁOSTA, LISTEK, RŻNIĄCZKA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, ZARAZA, PRZESŁUCH, GNETOWE, BANDAMKA, DROBNOUSTEK DWUPRĘGI, PROTOGNATOZAUR, KOLEJKA LINOWA, PRZEKAZ, CHIŃSKOŚĆ, RYJOSKOCZEK, BOTTOMLESS, INSPEKTOR SZKOLNY, PAJA, KAZARKA SZAROGŁOWA, VSNJV, SKRZYDŁOSZPON, NAGANNOŚĆ, KAPIBARA, DÓŁ, PROTOAWIS, MUNDŻAK CHIŃSKI, SKLEP WARZYWNY, DANONEK, GATUNEK ZAWLECZONY, REPRESOR, DANDYSKI, PROSIĘ, IMPERIUM BRYTYJSKIE, ZATOKA, MROCZEK BRUNATNY, PTASZNIK OLBRZYMI, TEREN ZAMKNIĘTY, KAPUSTA KISZONA, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, ŁUSZCZAK, SŁODNIK MODROLICY, DOM REKOLEKCYJNY, SZARPANKA, PODRÓŻNA, BARANEK WIELKANOCNY, RACZEK, KOCANKA PIASKOWA, AHA, ŚMIECH, SEKODONTOZAUR, DZIRYT, ŁĄCZNICA, BAWÓŁ PRZYLĄDKOWY, OBCHÓD, WINA NIEUMYŚLNA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, ARTYKULATOR, BIOM, HEŁMODZIÓB, ŁUSKIEWNIK, ATLASKOPKOZAUR, ARYTMOMETR, JASTRZĘBIE OKO, MAŚLAK, PRĄTNIK BAGIENNY, LAWSONIA, KOLEC, PERŁA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, ŚWIECZKA, GŁĘBSZY, ISLANDZKOŚĆ, ŻÓŁWIE BŁOTNE, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, STARZĘŚLA, AUTOPORTRET, ŚNIEŻYCZKA KRASNOWA, POLITYKA PODATKOWA, FREESTYLE, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, STERNICZKA MASKOWA, CZYNNIK ENDOGENICZNY, DZIÓB, CZUBACZ, MOSTEK KAPITAŃSKI, PŁOMIEŃ, TRZCIONKA, PIESTRÓWKA, NEUSTON, MAJTASY, ANTETONITRUS, PRAWO MAJĄTKOWE, OKRUTNOŚĆ, ZASILANIE SIECIOWE, LICZBA ALGEBRAICZNA, STROFANT WDZIĘCZNY, TEATRZYK, PRZYPŁASZCZEK, CZUBIK KORONIASTY, ARKABALISTA, PINGWIN CESARSKI, ŻYRAFA POŁUDNIOWA, UJMA, KWADRUPOL, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, SKRĘTEK MIESZAŃCOWY, WYMIENIACZ, DORSZ BAŁTYCKI, WILKOM, OFIARA ŚMIERTELNA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, KUBEK, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, SMOLT, ECHINOCEREUS, DOKŁADNOŚĆ, NAJEM, PROCES BIOLOGICZNY, PŁOMYCZEK, RODNIA, BIOKOMPONENT, EUDIBAMUS, ARTEFAKT, MĘTNOŚĆ, KASZA MANNA, WYTWÓR, RÓŻDŻYCA PŁYWAJĄCA, BOCZNICA, TOWARZYSTWO, OSKÓREK, ROŻENIEC ZWYCZAJNY, WSZECHWŁADNOŚĆ, SKIPASS, KOLIGACJA, SZPETNOŚĆ, PEŁZATKA, KSIĄŻKA ADRESOWA, GRAF, UBRANIE OCHRONNE, PÓŁPRZEWODNIK, ŻARŁACZ SZARY, DZIAŁANIE, SZATAN, INTENSJA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, TRYTON, KORALICOWIEC CZERWONY, SPRAWDZIAN, ŻABA Z JUNIN, CYRANECZKA BAJKALSKA, OKUCIE, JĘZYK GURAGE, SKUBUN KLESZCZOWNIK, PĘPAWA CZARCIKĘSOLISTNA, WSPANIAŁOŚĆ, PŁAWINA, PŁYWAK, ZBROJA KRYTA, ŻUŻEL, PATENT, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, PIKA, LAMINAT, KWASKOWATOŚĆ, MEMORIAŁ, TRZYKROTKA WIRGINIJSKA, WANGA BIAŁOGARDŁA, FASOLA SZPARAGOWA, OSZOŁOM, JANKA, OBRAZ, PRYWATNOŚĆ, RIKSZARZ, WICIOWCE, PIERWOMRÓWKA, RZEŹBA KRASOWA, KLONEK, IZOCHRONA, NAZWA ZBIOROWA, GĘŚ BIAŁOCZELNA, TARCZOŁUSK ŻÓŁTOGARDŁY, SUMERYJKA, TUNBERGIA, IZBA ROZRACHUNKOWA, ŻABA MARMURKOWANA, LICYTACJA, PASTYŁA, PRĄTNIK BRANDENBURSKI, MYDŁODRZEW, DEPORTACJA, JĘZYK NIEMIECKI, STYRAKOWATE, NIEUWAŻNOŚĆ, ŁUNA, KOJEC, ŚLISKOŚĆ, HARPAKTOGNAT, HORMON, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, DZIESIĘCINA, OBRONA, SZTUKA ZDOBNICZA, NAWÓZ MINERALNY, JEŻ ETIOPSKI, SAŁATA, OKRES, SŁOWIKÓWKA, DOKUMENT LOKACYJNY, BARONIĄTKO, KORKOWIEC AMURSKI, HULMAN SZARY, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, KAPAR, LEPIECH, GRZESZNOŚĆ, OWRZODZENIE, CYLINDROWIEC, ŻOŁNA WIELKA, PRZYSTAŃ MORSKA, ZANOKCICA KLINOWATA, LORYSA, TOPORNICA MARMURKOWA, BEMOL PODWÓJNY, KALIKO, ZACHOWAWCZOŚĆ, DZIEWICA, DING, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, ZWINNIK BLEHERA, BOŻA RĘKA, KRÓTKOSZ WYBLAKŁY, KREOL, KRÓLOWA RENET, NASIONNICE, PASSIFLORA, SWÓJ, OPIESZAŁOŚĆ, GAD, UNIA, FOLIA, PROSTOZĄBEK GÓRSKI, COACHING, BIEGUSIK, PŁASKORYT, WALEC HIPERBOLICZNY, RATOWNICTWO TECHNICZNE, WSPINACZKA SPORTOWA, PLURALIZM, PISZCZEK, KONODONT, CZOSNEK ZWISŁY, BOCIAN SINODZIOBY, STEROWIEC SZKIELETOWY, MUCHOMOR ŻÓŁTAWY, RUMIAN PSI, ACENA BUCHANANA, WYZWISKO, GIEZŁO, NIEMRAWOŚĆ, DELFIN POŁUDNIOWY, TAJEMNICA ADWOKACKA, TEOGONIA, PIERWSZOROCZNY, GRZYB DĘBOWY, MSZAKI, PRZYLEPNOŚĆ, MAJERANEK, WOMBAT, LIBERIA, BEGONIA, PROSTOŚĆ, ARCHEOWENATOR, KORMA, ZORZYNEK RZEŻUCHOWIEC, AKSAMITKA LEMONNA, RAJD OBSERWOWANY, MERZYK DROBNOCIERNISTY, SOSNA KUBAŃSKA, NATRYSK, KILKA, PTASIE MLECZKO, SĄD WOJSKOWY, POJAZD ZAPRZĘGOWY, TYRYSTOR, LIMPRICHTIA POŚREDNIA, BORECZNIK RUDY, KARLIK ŚREDNI, AMIDYZM, GADOPTAK, ?ROZWAŻANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.248 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

THUNBERGIA - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY AKANTOWATYCH (ACANTHACEAE); NALEŻY DO NIEGO OK. 90 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W AFRYCE POŁUDNIOWEJ, POŁUDNIOWEJ AZJI I NA MADAGASKARZE; TUNBERGIA JEST GŁÓWNIE PNĄCZEM LUB KRZEWEM O CAŁOBRZEGICH LUB KLAPOWANYCH LIŚCIACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: THUNBERGIA - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY AKANTOWATYCH (ACANTHACEAE); NALEŻY DO NIEGO OK. 90 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W AFRYCE POŁUDNIOWEJ, POŁUDNIOWEJ AZJI I NA MADAGASKARZE; TUNBERGIA JEST GŁÓWNIE PNĄCZEM LUB KRZEWEM O CAŁOBRZEGICH LUB KLAPOWANYCH LIŚCIACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TUNBERGIA Thunbergia - rodzaj roślin z rodziny akantowatych (Acanthaceae); należy do niego ok. 90 gatunków występujących w Afryce Południowej, południowej Azji i na Madagaskarze; tunbergia jest głównie pnączem lub krzewem o całobrzegich lub klapowanych liściach (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TUNBERGIA
Thunbergia - rodzaj roślin z rodziny akantowatych (Acanthaceae); należy do niego ok. 90 gatunków występujących w Afryce Południowej, południowej Azji i na Madagaskarze; tunbergia jest głównie pnączem lub krzewem o całobrzegich lub klapowanych liściach (na 9 lit.).

Oprócz THUNBERGIA - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY AKANTOWATYCH (ACANTHACEAE); NALEŻY DO NIEGO OK. 90 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W AFRYCE POŁUDNIOWEJ, POŁUDNIOWEJ AZJI I NA MADAGASKARZE; TUNBERGIA JEST GŁÓWNIE PNĄCZEM LUB KRZEWEM O CAŁOBRZEGICH LUB KLAPOWANYCH LIŚCIACH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - THUNBERGIA - RODZAJ ROŚLIN Z RODZINY AKANTOWATYCH (ACANTHACEAE); NALEŻY DO NIEGO OK. 90 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W AFRYCE POŁUDNIOWEJ, POŁUDNIOWEJ AZJI I NA MADAGASKARZE; TUNBERGIA JEST GŁÓWNIE PNĄCZEM LUB KRZEWEM O CAŁOBRZEGICH LUB KLAPOWANYCH LIŚCIACH. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast