CECHA TEGO, CO JEST UZNAWALNE, WAŻNOŚĆ, OBOWIĄZYWALNOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UZNAWALNOŚĆ to:

cecha tego, co jest uznawalne, ważność, obowiązywalność (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA TEGO, CO JEST UZNAWALNE, WAŻNOŚĆ, OBOWIĄZYWALNOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.939

PĘDNIK AZYMUTALNY, STAROŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, TOTEM, ŁOKIEĆ TENISISTY, NIELOGICZNOŚĆ, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, ASTRALNOŚĆ, GAŁĘZIAK ZBITY, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, FANABERIA, JĘZYK PORTUGALSKI, KOLOSTOMIA, OSTROŻNIACTWO, PLASTYCZNOŚĆ, SPRYT, BAGNIAK, KOMANDYTARIUM, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, ORGANOLOGIA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, WSZETECZEŃSTWO, RYSUNEK, MINOCYKLINA, ELEKTRON DODATNI, ENERGIA, NIELETNIOŚĆ, LUDEK, ARYTMETYKA BINARNA, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, TABLICA, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, DOBRO SPOŁECZNIE NIEPOŻĄDANE, DOBRO PUBLICZNE, KUREK, CECHA PODZIELNOŚCI, NIESAMOWITOŚĆ, ZARADNOŚĆ, ALTEMBAS, BEZTERMINOWOŚĆ, TKANKA MIĘKKA, SAURON, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, CIĄG DOKŁADNY, CHŁÓD, ŚWIECKOŚĆ, STRZELANINA, DYSK ELASTYCZNY, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, NEK, NATURALIZM, BIDET, SPLOT, CZEK BEZ POKRYCIA, DNI, BERA, WAŁECZEK, ZAUWAŻALNOŚĆ, WYDERKA, DEFENSYWNOŚĆ, NIJAKOŚĆ, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ZAPASY, DRAGA, RAMDYSK, NUMER, SZALEŃSTWO, FURGON, ARMIA ZACIĘŻNA, STEROWANIE HYDRAULICZNE, GOLIZNA, CZOŁO, SAMOAKTUALIZACJA, WSIOK, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, KANGUR OLBRZYMI, ŚLICZNOŚĆ, NACZYNIOWE, PRZYCZYNA FORMALNA, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, ROZDZIELCZOŚĆ, KREOL, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, NIEUSTANNOŚĆ, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, WOJOWNICZOŚĆ, KOMPENSATOR CIEPLNY, PISMO OKÓLNE, POROŚL, JADOWITOŚĆ, ZWARA, PRZEWÓD SĄDOWY, AKSAMITKA WZNIESIONA, ZAWIŁOŚĆ, SUPERMAN, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, NĘDZA, DETENCJA SĄDOWA, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, NALEWKA, KOŁPACZEK, ŻYŁKA, ANTYEGALITARYZM, OSA DACHOWA, GAMONIOWATOŚĆ, MACIERZYSTOŚĆ, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, DESIGN, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, ŚRODEK, KONFEKCJA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, SSANIE, FAŁSZYWIEC, FORMACJA DEFENSYWNA, MAŁODUSZNOŚĆ, WINO, BRZYDOTA, OBUSTRONNOŚĆ, STACJA OBSŁUGIWANA, KRĘTEK, ZASTAŁOŚĆ, ASNYK, UŻYŁKOWANIE, WARTOŚĆ BILANSOWA, WSPÓLNY ZASÓB, NOŚNIK NARZĘDZI, REZERWA WALUTOWA, TRYNITARIANIZM, NOTA PROTESTACYJNA, APEL, INSTALOWANIE, POSTULATYWNOŚĆ, DZIEŃ DZISIEJSZY, SPOLEGLIWOŚĆ, PROTEINA, FILTR KALMANA, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, MELANCHOLIJNOŚĆ, NIEŚMIAŁOŚĆ, NIEZIEMSKOŚĆ, PRACOBIORCA, MIESZKANIE LOKATORSKIE, AHISTORYCZNOŚĆ, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, FILM PŁASZCZA I SZPADY, ZASADA DUALNOŚCI, ROZBIERANKA, WYDMUSZKA, WYDAJNOŚĆ, LIMKI, WIERNOŚĆ, GŁUPEK, DOROSŁOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, ROZDŹWIĘK, TORTURA, LUJ, PRAKTYCZNOŚĆ, FIGLARNOŚĆ, TWIERDZENIE MENELAOSA, POZAMUZYCZNOŚĆ, OKRES AMAZOŃSKI, NIESŁUSZNOŚĆ, PASTEWNIK, PRZEZORNOŚĆ, DWUSTRONNOŚĆ, RZUT RÓWNOLEGŁY, PRZEGRODA, PLAZMA, FOREMAN, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, KUKUŁKA, NOŚNIK, NESTOR, CHYBOTLIWOŚĆ, OMIEG KAUKASKI, KLINGA, PODDANY, WAŻNOŚĆ, ZEPSUTOŚĆ, UTYLITARNOŚĆ, ŚLĄSKOŚĆ, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, SMOK, HIEROFANT, MIEDZIORYTNICTWO, ŻAŁOSNOŚĆ, KASSAWA, PTOZA WRODZONA, REZONATOR KWARCOWY, AUTSAJDER, UPROSZCZENIE, TYTAN, USZYSKO, WĘZINA TARCZYCY, ANALOGICZNOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, BOROWIK GRABOWY, KRWINKA, DŹWIĘCZNOŚĆ, ZROZUMIAŁOŚĆ, ANONIMOWOŚĆ, SADYSTYCZNOŚĆ, PIEC ŁUKOWY, SZARA MYSZKA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, GŁOWNIA, REGIONALISTA, MROŻONKA, AROGANT, KLIN, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, MODELOWOŚĆ, POLE KARNE, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, LAMA, CIOTA, OPUKIWANIE, GŁOSKA PREPALATALNA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, HEDONIZM ETYCZNY, JAZ ZASTAWKOWY, RZECZ, PODEJŹRZON LANCETOWATY, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, ŻOŁNA, BABA, NIEJEDNOLITOŚĆ, ZBOŻE, KOMIN PŁACOWY, METYLDOPA, NÓW, PIJUS, PRZEŚMIEWKA, KOMUNAŁKA, TASMANIOZAUR, ANAL, ŁYKACZ, GRA NIESKOŃCZONA, FORMA LINIOWA, WIOSKA TEMATYCZNA, EKSPERTKA, CYNKOGRAFIA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, GYYZ, CECHA DYSMORFICZNA, OSŁONOWOŚĆ, KOŁO WIELKIE, BRUDY, TWIERDZENIE MAYA, ANGIOLOGIA, SYNTETYK, TWIERDZENIE COSINUSÓW, ERGOTERAPEUTA, PORZĄDNOŚĆ, NOWICJUSZ, PEWNOŚĆ, NIEPRAWOŚĆ, DREWNO LETNIE, OGONEK, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, NIEOSTATECZNOŚĆ, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, GWAJAK, NIEISTOTNOŚĆ, ETER, BOCZNIK, RECESJA LODOWCA, MÓZG, AWANSCENA, LIRA KORBOWA, KARBOANION, ZIOMEK, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, KARAFKA, IMPERATIWUS, NEUSTON, MIKSTURA, CHOMIK EUROPEJSKI, MIKROOTOCZENIE, MALUCZKOŚĆ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, IDIOFON, MARA, AMBITNOŚĆ, LEGATARIUSZ, GRĄD SUBATLANTYCKI, CHIP, SUROWOŚĆ, NORMALNOŚĆ, ROBOTA, KOLIDAR, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ANILANA, ?ASYSTENCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.939 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA TEGO, CO JEST UZNAWALNE, WAŻNOŚĆ, OBOWIĄZYWALNOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA TEGO, CO JEST UZNAWALNE, WAŻNOŚĆ, OBOWIĄZYWALNOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UZNAWALNOŚĆ cecha tego, co jest uznawalne, ważność, obowiązywalność (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UZNAWALNOŚĆ
cecha tego, co jest uznawalne, ważność, obowiązywalność (na 11 lit.).

Oprócz CECHA TEGO, CO JEST UZNAWALNE, WAŻNOŚĆ, OBOWIĄZYWALNOŚĆ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - CECHA TEGO, CO JEST UZNAWALNE, WAŻNOŚĆ, OBOWIĄZYWALNOŚĆ. Dodaj komentarz

9+6 =

Poleć nas znajomym:

x