Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA W JĘZYKU POLSKIM; NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE ONA NA RÓWNOCZESNOŚĆ TRWANIA CZYNNOŚCI I MÓWIENIA LUB PISANIA O NIEJ, MOŻE TEŻ BYĆ SYGNAŁEM TEGO, ŻE CZYNNOŚĆ JEST REGULARNIE POWTARZANA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZAS TERAŹNIEJSZY to:

kategoria i forma gramatyczna czasownika w języku polskim; najczęściej wskazuje ona na równoczesność trwania czynności i mówienia lub pisania o niej, może też być sygnałem tego, że czynność jest regularnie powtarzana (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZAS TERAŹNIEJSZY

CZAS TERAŹNIEJSZY to:

kategoria i forma gramatyczna czasownika; najczęściej wskazuje ona na równoczesność trwania czynności i mówienia lub pisania o niej, może też być sygnałem tego, że czynność jest regularnie powtarzana (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA W JĘZYKU POLSKIM; NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE ONA NA RÓWNOCZESNOŚĆ TRWANIA CZYNNOŚCI I MÓWIENIA LUB PISANIA O NIEJ, MOŻE TEŻ BYĆ SYGNAŁEM TEGO, ŻE CZYNNOŚĆ JEST REGULARNIE POWTARZANA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.721

EMFAZA, ZAĆMA NABYTA, MAKAGIGA, KARAFECZKA, KLAKSON RĘCZNY, E. WEDEL, ŁAJNO, SYNONIMICZNOŚĆ, ZRZYNKA, SZATRA, HANTABA, TOWARZYSZ PANCERNY, POŁOŻNICA, RODODENDRON, NUMERACJA PORZĄDKOWA, EPOKA INDUSTRIALNA, RUBASZNOŚĆ, TYGRZYK PASKOWANY, INKORPORACJA, BIAŁE MYSZKI, NAKŁAD, GANC POMADA, KONTYNGENT, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, PEWNIAK, SILNOŚĆ, CZYRACZNOŚĆ, METATEKST, HALO, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, JAGODNIK, MOZAIKA, PŁAT, MROZIWO, MINOGOWATE, KURANT, BOHATER POZYTYWNY, BAŁAMUTNICA, MODRZEW EUROPEJSKI ZIELONY, PRZESŁUCH ZBIEŻNY, ŚWIATŁO POSTOJOWE, KRUMMHORN, FILIŻANKA, MLECZARKA, NIEBIOSA, PESTO, REWOLUCJA, HOBBY, SZTABSOFICER, CANZONETTA, BOOROOLA, SENSOWNOŚĆ, APARTAMENT, MODRASZEK BLADY, BURZA, MISJA MEDIACYJNA, KAMIZELKA, DŻEMIK, DELEGACJA, OTWARTOŚĆ, OSCYLATOR, STŁUCZENIE, ZĄB, MULTILATERALIZM, KONFIDENCJONALNOŚĆ, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, PLEBEJUSZ, METEORYT HED, TAMARYNDA, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, RELACJA ZWROTNA, PARASYMPATYKOLITYK, ZABIEG FIZYKALNY, DOBRODUSZNOŚĆ, BIOFLAWONOID, ZDRADZIECTWO, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, GWARA, ROZBÓJNIK MORSKI, EPONIM, ZGIĘCIE PODESZWOWE, PANŚWINIZM, FORYŚ, SAKRAMENT, HANDEL NARĘCZNY, EGZEMPLARZ OKAZOWY, WIELOKROTNOŚĆ, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, DELFIN DŁUGONOSY, ZIELONE PŁUCA, CZYNNOŚĆ TECHNICZNA, DOMICYL, DĘTKA, NARKOTYZER, MUTUALIZM, HARMONIJKA, LUJEK, SAMOCHÓD OPANCERZONY, RYBA PO GRECKU, EKSPARTNER, BRAMA TRIUMFALNA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, NIT, ZDANIE LOGICZNE, STONOGA MUROWA, PHISHING, BRAZYLIJSKOŚĆ, FASETKA, KASZKIET, PRÓBKA, BERCEUSE, OSTROŚĆ, GAZ KOPALNIANY, TUBA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, FAKTOR, PLATFORMA PROCESOROWA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, DANE, ŹREBIĘCINA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, FOREMAN, PROSTOPADŁA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, LEPIARKOWATE, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, POWAGA, GOLEM, REGUŁA, WIELOZADANIOWOŚĆ, KIJEK NARCIARSKI, LURA, KOLEKTYWIZM, KURS STAŁY, MOBILIZACJA, DILER, ODPŁATA, KIESZENIÓWKA, RZEŹBA GLACJALNA, OWCA CZTEROROGA, GARNITUR, KULTURA MATERIALNA, BEZWSTYDNOŚĆ, KACZKA CZERNICA, JERSEY, POTRZEBUJĄCA, ŚLIWKA, BANKSTER, BLISTR, TYGRYSIE OKO, LIMFOBLAST, INDIAŃSKI, PRZERÓB, KOZAK, ZAWIŁOŚĆ, SKRZYDŁO, RATOWNIK MEDYCZNY, WROCŁAWSKOŚĆ, LOGIKA ZDAŃ, OBIEG SYNODYCZNY, STOJAK, ANEUPLOIDALNOŚĆ, DOPOŁUDNIE, MIMEZJA, PŁETWOJASZCZURY, PSAMMOFITY, DEPESZOWIEC, WINDA, LILIPUTKA, GETTER, KONTRAKT TERMINOWY, BAKTERIE PURPUROWE, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, KWADRATNIKOWATE, MAKRO, NAGOŚĆ, HINDUSTANI, GROŃ, ZESTAW, CHWYTACZ, KMIOTEK, FUNKCJONAŁ LINIOWY, OBI, CZEPOTA GAMBIR, PASMO PRZENOSZENIA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, CHORĄŻY SZTABOWY, KOTWICA, BŁYSTKA OBROTOWA, ŁOŻYSKO TOCZNE, SINIAK, ESENCJA, MIKROMETR, BOM, MECHANIKA, CZESZCZYZNA, GEODEZJA WYŻSZA, SZEZLONG, POZYTRON, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, WĘŻÓWKA, HISTON ŁĄCZNIKOWY, EGZYSTENCJALISTA, KAGURA, OKNO, INSTANCJA, ROK, ŚWIECKOŚĆ, MINIPIŁKA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, STEWA, KAPSUŁA ZRZUTOWA, BANDYCKOŚĆ, KORMOFITY, PRAWO MAJĄTKOWE, STADION OLIMPIJSKI, STAN POSIADANIA, PASTISZ, BAZYLIKA WIĘKSZA, PRAWNICTWO, STABILIZATOR, WYROŚL, POKRZYWDZONY, SPRZEDAŻ, ZADYSZKA, TEZA, TAJEMNICA POLISZYNELA, NOCEK WĄSATY, OBSERWACJA, CERAMIKA SANITARNA, OSIEMDZIESIĄTKA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, TWIERDZENIE PITAGORASA, FATALIZM, AKROBACJA, TRYB, SIEDLISKO, LAMNOWATE, KREWETKA NAKRAPIANA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, POGROMCA, SKRZYNIA BIEGÓW, ŻEBRO, ZEGAR ŚCIENNY, SZMUGIEL, TRAKEN, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, WZROK, ZAPORA OGNIOWA, DZIEGCIARZ, DRUK SEJMOWY, PRZEMYT, SAKWA, PASTWA, STOŻAR, KARCIANE DOMINO, KALIKO, ANOMALIA, MŁAKA, ZATOR PŁUCNY, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, POKRZYWA, PIRAMIDKA, REAKCJA ODWRACALNA, AKRECJA, APOLOGIA, KACZKA, EMENTALER, BUKIET, POMNIK, BRONA, FISZBINOWCE, NIEGOŚCINNOŚĆ, FANTOM, ALIENACJA, RENKLODA, PODRÓŻ, WILK Z POŁUDNIOWYCH GÓR SKALISTYCH, WILK Z GÓR MONGOLLON, OBRÓT PIERWOTNY, GOSPODARSTWO DOMOWE, NIELUDZKOŚĆ, KOJEC, ZEGAR ELEKTRONICZNY, MISO, PRACE USTAWODAWCZE, ISTOTA FANTASTYCZNA, KSIĘŻULEK, ZMOTORYZOWANY, KITAJKA, HELIOLATRIA, FUNKCJA SCHODKOWA, WYSŁUGA LAT, WINIETA, EUROPALETA, NIEOBYCZAJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.721 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: kategoria i forma gramatyczna czasownika w języku polskim; najczęściej wskazuje ona na równoczesność trwania czynności i mówienia lub pisania o niej, może też być sygnałem tego, że czynność jest regularnie powtarzana, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA W JĘZYKU POLSKIM; NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE ONA NA RÓWNOCZESNOŚĆ TRWANIA CZYNNOŚCI I MÓWIENIA LUB PISANIA O NIEJ, MOŻE TEŻ BYĆ SYGNAŁEM TEGO, ŻE CZYNNOŚĆ JEST REGULARNIE POWTARZANA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
czas teraźniejszy, kategoria i forma gramatyczna czasownika w języku polskim; najczęściej wskazuje ona na równoczesność trwania czynności i mówienia lub pisania o niej, może też być sygnałem tego, że czynność jest regularnie powtarzana (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZAS TERAŹNIEJSZY
kategoria i forma gramatyczna czasownika w języku polskim; najczęściej wskazuje ona na równoczesność trwania czynności i mówienia lub pisania o niej, może też być sygnałem tego, że czynność jest regularnie powtarzana (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x