KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA W JĘZYKU POLSKIM; NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE ONA NA RÓWNOCZESNOŚĆ TRWANIA CZYNNOŚCI I MÓWIENIA LUB PISANIA O NIEJ, MOŻE TEŻ BYĆ SYGNAŁEM TEGO, ŻE CZYNNOŚĆ JEST REGULARNIE POWTARZANA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZAS TERAŹNIEJSZY to:

kategoria i forma gramatyczna czasownika w języku polskim; najczęściej wskazuje ona na równoczesność trwania czynności i mówienia lub pisania o niej, może też być sygnałem tego, że czynność jest regularnie powtarzana (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZAS TERAŹNIEJSZY

CZAS TERAŹNIEJSZY to:

kategoria i forma gramatyczna czasownika; najczęściej wskazuje ona na równoczesność trwania czynności i mówienia lub pisania o niej, może też być sygnałem tego, że czynność jest regularnie powtarzana (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA W JĘZYKU POLSKIM; NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE ONA NA RÓWNOCZESNOŚĆ TRWANIA CZYNNOŚCI I MÓWIENIA LUB PISANIA O NIEJ, MOŻE TEŻ BYĆ SYGNAŁEM TEGO, ŻE CZYNNOŚĆ JEST REGULARNIE POWTARZANA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.471

GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, RYJOSKOCZKOWATE, MBIRA, FOTOSENSYBILIZATOR, POTULNOŚĆ, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, BAZYLIKA MNIEJSZA, VIP, NIEKLAROWNOŚĆ, BEZPIECZNE ZAPASY, KOLONIA, POŁYKACZ, POZYCJA, LINA, LADA, FEERIA, TRUP, WAMPIR, UNIKAMERALIZM, NIEDOKRWIENIE, KAWALER, POMROK, ZWAŁY, ZAJOB, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, STOPA ZYSKU, DEZAKTYWACJA, PINGWINY, PRZESTRZEŃ HILBERTA, WSZARZ, PĘCHERZYK, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, SMORODINÓWKA, KOSZYK, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, PRZELICZNIK, JAMES, TREN, PIEC INDUKCYJNY, DIODKA, ZAPŁATA, KAROWNIK, AKT, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, ANATOMIA, KAPUSTA KWASZONA, NIEOFICJALNOŚĆ, POMÓR, REAKCJA SPRAWCZA, AGRESOR, IPSYLON, PERSPEKTYWA, FILEMON SĘDZIWY, KWASJA, OKOLE, TOWARZYSZKA BRONI, LEGENDA, ANTAŁ, REZYDENTURA, POSUWISTOŚĆ, KIMOGRAFIA, KOMA, GATUNEK PARASOLOWY, UCZESTNIK, PIK, TRACZ DŁUGODZIOBY, ROZBÓJNIK MORSKI, EKONOMIK, STOPIEŃ ETATOWY, PROKURATOR, MIESIĘCZNIK, PIÓRO, ODTRUTKA, WYWROTOWIEC, MOŁOTOW, TEATR JEDNEGO AKTORA, JEDNOIZBOWOŚĆ, SYDEROFIR, ROTA, BOMBIARZ, CHUJÓWKA, POZOSTAŁOŚĆ, WARNIK, WĄTŁOŚĆ, KOMISARZ WOJSKOWY, PROFESJONALNOŚĆ, CHOROBA VELPEAUA, MINÓG STRUMIENIOWY, ANTAŁEK, CYKL MIESIĘCZNY, LUCERNA, STATYSTYKA OPISOWA, ORKA NAJMNIEJSZA, SĘDZINA, UDAWACZKA, KAMIEŃ, RESPIRATOR, DAWCA ORGANÓW, TRIFORIUM, PRAWO HUBBLE'A, MIARA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KOMÓRKA SOMATYCZNA, ETER, MADAPOLAM, GŁOS, KARTOWANIE, COKÓŁ KONTYNENTALNY, SZKARADA, EWALUACJA, PROLOG, EUKARIONT, MELANODERMIA, STRATYFIKACJA, MAKAK MAGOT, PEŁNIA, NADGORLIWOŚĆ, LIŚCIONOGI, KREACJA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, KIELON, STATEK POWIETRZNY, KOLET, BIUSTONOSZ, MYŚLENIE MAGICZNE, PODŁOGA, FIGURA GEOMETRYCZNA, KURATORKA, UKONTENTOWANIE, ANTYKWARK, MINERAŁ AKCESORYCZNY, ROZCIEŃCZALNIK, MARRAN, WĘZEŁ, RZEMYK, TRANSPORTER, KORZONEK, FPS, SIKSA, MIKROSKOP, ANALIZA KOSZTÓW, CNOTA, DOMINANTA, KRATER PASOŻYTNICZY, WRĘBNIK, EMAKIMONO, KRÓWSKO, MONOPARTYJNOŚĆ, IMIESŁÓW BIERNY, LICZARKA BANKNOTÓW, KONIEC ŚWIATA, KRATKA, LUDZIE, LESŁAW, KAPERKA, SZALKA PETRIEGO, HENRYK, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, KIJ, POKRZYWA, WIR, MANSZETA, SEKCJA, OBROTNICA, ALGORYTM REKURENCYJNY, PIECZARKOWA, EWALUACJA SPLOTOWA, WPŁATA, KRA LODOWCOWA, OBRZEŻKOWATE, INTERKALACJA, STRUKTURA DRAMATYCZNA, SKRZYPY, NAPÓR, BĄK, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, BĄK, STEK, IKEBANA, MONTOWNIA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, STRES OKSYDACYJNY, KATEGORIA URZĘDNICZA, PUŚLISKO, SRALUCH, GALARETKA, ZBAWCZYNI, KASZTEL, CZYN, TEMAT, WŁAŚCIWOŚĆ, CHRUST, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, ZBIOREK, PROMIENIOWANIE GAMMA, BALSAM, BOCIAN SIODLASTY, AUDYTOR, SPRAWNOŚĆ, BRAMKA, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, ŻYWOPŁOT, LEK NASENNY, STAL, ANGIOPLASTYKA, PROTAGONISTA, PACHYPLEUROZAUR, ONA, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, OTCHŁAŃ, LEKSYKOSTATYSTYKA, KOREK, ZIMNA KATODA, WAŻNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, INNA PARA KALOSZY, PRAWDA, ŁASKA, DRAM, STARUNEK, KONIECZNOŚĆ, OBRAZ, PARA 0, SKARBNIK, PRZEDWIECZNOŚĆ, SOS MALTAŃSKI, WYCISK, BRĄZ, PODŁOTA, POZYTON, WZÓR, FORMA MODULARNA, BANNER, ZŁOTY PODZIAŁ, STEREOTAKSJA, ROMBOEDR, LIBACJA, TRYLMA, LOKACJA ATELIEROWA, ERPEG, KUOKA, ORGIA, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, WŁODZIMIERZ, TYTAN, SRACZKA, ZGNIŁOŚĆ, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, EMIGRACYJNOŚĆ, ENERGIA, PAMIĄTKA, KILOMETR ZEROWY, FUNKCJE AMPLITUDY, SKAŁA METAMORFICZNA, ŁOWCZY, DZIECINNA IGRASZKA, POSTOJOWE, KEKSÓWKA, SADYSTYCZNOŚĆ, FEJHOA, STANOWISKO, DYPTYK, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, SYSTEM ALARMOWY, BLASZKA, PIGMENT, STACJA HYDROLOKACYJNA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, EGZORCYZM, MIMETYZM, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, KARTAUN, PANICZĄTKO, MOSKALIK, PRAWA MIEJSKIE, ŁUPEK PARAFINOWY, WIENIEC, STAWKA, SZADŹ, RACA, PUNKT ASEKURACYJNY, ŁAŃCUSZEK, HANKA, ZUPA Z GWOŹDZIA, KURAWONGA ZMIENNA, ŚLEDŹ, KOSZULA, SATELITA, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, JEDNOŻEŃSTWO, CHODZĄCY SZKIELET, EMBRION, PIĄTA WODA PO KISIELU, KATANA, KRATA ROZDZIELNA, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, UWAŻNOŚĆ, ?ILORAZ RODZINNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.471 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA W JĘZYKU POLSKIM; NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE ONA NA RÓWNOCZESNOŚĆ TRWANIA CZYNNOŚCI I MÓWIENIA LUB PISANIA O NIEJ, MOŻE TEŻ BYĆ SYGNAŁEM TEGO, ŻE CZYNNOŚĆ JEST REGULARNIE POWTARZANA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA W JĘZYKU POLSKIM; NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE ONA NA RÓWNOCZESNOŚĆ TRWANIA CZYNNOŚCI I MÓWIENIA LUB PISANIA O NIEJ, MOŻE TEŻ BYĆ SYGNAŁEM TEGO, ŻE CZYNNOŚĆ JEST REGULARNIE POWTARZANA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZAS TERAŹNIEJSZY kategoria i forma gramatyczna czasownika w języku polskim; najczęściej wskazuje ona na równoczesność trwania czynności i mówienia lub pisania o niej, może też być sygnałem tego, że czynność jest regularnie powtarzana (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZAS TERAŹNIEJSZY
kategoria i forma gramatyczna czasownika w języku polskim; najczęściej wskazuje ona na równoczesność trwania czynności i mówienia lub pisania o niej, może też być sygnałem tego, że czynność jest regularnie powtarzana (na 16 lit.).

Oprócz KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA W JĘZYKU POLSKIM; NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE ONA NA RÓWNOCZESNOŚĆ TRWANIA CZYNNOŚCI I MÓWIENIA LUB PISANIA O NIEJ, MOŻE TEŻ BYĆ SYGNAŁEM TEGO, ŻE CZYNNOŚĆ JEST REGULARNIE POWTARZANA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA W JĘZYKU POLSKIM; NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE ONA NA RÓWNOCZESNOŚĆ TRWANIA CZYNNOŚCI I MÓWIENIA LUB PISANIA O NIEJ, MOŻE TEŻ BYĆ SYGNAŁEM TEGO, ŻE CZYNNOŚĆ JEST REGULARNIE POWTARZANA. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x