OZDOBNY WSPORNIK, WYKONANY Z KAMIENIA, CEGŁY LUB DREWNA, PODPIERAJĄCY RZEŹBĘ, GZYMS, BALKON, KOLUMNĘ, ŻEBRA SKLEPIENIA, MAJĄCY NAJCZĘŚCIEJ FORMĘ ESOWNICY LUB WOLUTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONSOLA to:

ozdobny wspornik, wykonany z kamienia, cegły lub drewna, podpierający rzeźbę, gzyms, balkon, kolumnę, żebra sklepienia, mający najczęściej formę esownicy lub woluty (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONSOLA

KONSOLA to:

pulpit z wbudowanym sprzętem grającym, zamontowany w studiu radiowym lub dyskotece (na 7 lit.)KONSOLA to:

zespół akcesoriów (przyciski, pokrętła, ekrany, wskazówki, sygnalizatory itp.), zebranych w postaci stołu, tablicy lub pulpitu, umożliwiający zdalne sterowanie lub monitorowanie skomplikowanych urządzeń (na 7 lit.)KONSOLA to:

potocznie: konsola do gier (na 7 lit.)KONSOLA to:

rodzaj ozdobnego stolika (na 7 lit.)KONSOLA to:

część komputera cyfrowego przeznaczenia do ręcznego sterowania (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OZDOBNY WSPORNIK, WYKONANY Z KAMIENIA, CEGŁY LUB DREWNA, PODPIERAJĄCY RZEŹBĘ, GZYMS, BALKON, KOLUMNĘ, ŻEBRA SKLEPIENIA, MAJĄCY NAJCZĘŚCIEJ FORMĘ ESOWNICY LUB WOLUTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.905

WĘZEŁ ŻEGLARSKI, DOK, ROŻEK, RĄCZAK OZDOBNY, MOSTEK KAPITAŃSKI, GAMBIT, KONKURENCJA, ZAAWANSOWANIE, KOŁNIERZ MARYNARSKI, APARAT, HALE, BIEGUN, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, GLORIETA, SAGA, TRANSPORTEREK, GERMAŃSKOŚĆ, MATECZNIK, DZIEWUSZKA, CIĄG, HYDROLAT, TAKSYDERMIA, RZECZ NIERUCHOMA, PALMETA, ASTRAGAL, FLAWON, WYPADEK, GRODŹ, RÓWNINA SANDROWA, MIÓD, ZAPRAWA, KACENJAMER, NIEPOKALANEK MNISI, KATEGORIA, ŻŁÓBECZEK, KOSMATOŚĆ, DOBRA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, KONTYNGENT TARYFOWY, KOLORYSTYKA, BASEN ARTEZYJSKI, LOT CZARTEROWY, GOŚĆ, MORŚWINY, LIDER, RZEMIOSŁO, WERMUT, PUEBLO, TYTOŃ, PLAŻA, WYLEW, WYPOWIEDZENIE, CZWORONÓG, SER, MACHNIĘCIE RĘKĄ, KOLO, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, TARANTELA, KOMBAJN ROLNICZY, MONITOR, CZUJKA, MELINA, TANGO, PŁUCZKA, SŁOJOWANIE, KRATER METEORYTOWY, PALTO, METEOR, CZARNY FILM, JĘZYK, EKONOMIA, PANTOFELNIK, GLUKOMETR, DRUK, NIEBO, GALARETA, ZDRADLIWOŚĆ, KOTERYJNOŚĆ, STRATYFIKACJA, GRZECZNOŚĆ, PARASZKA, POLEWKA, MIESIĄC, OKUCIE, WKŁADKA, KURAK, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, INTERKALACJA, DYMKA, PATOGEN, KOMISJA, ARCHIKONFRATERNIA, GZYMSIK, JUBILER, POŁAĆ, FACHOWIEC, PRZYKASÓWKA, MŁOTECZEK, HALO, DEZAKTYWACJA, EUCHARYSTIA, SOPEL, GRYPS, SONG, INTERVIEW, SIEKIERA, JABŁKO, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, DEASEMBLER, GENE, TRASA ŚREDNICOWA, WIDLICZKA, LAPILLI, GAJA, PISIOR, OPERATOR, GRUPA, PIERWSZA DAMA, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, PODWIĘŹ, KONTRAMARKA, SAMPEL, OBRÓT PIENIĘŻNY, EKRAN, DUŃSKOŚĆ, RACJA, KACZUGA INDYJSKA, WAPNIAK, KOPALINA SKALNA, TERMOLOKATOR, GEN SPRZĘŻONY, ANGIELSKOŚĆ, GIROSKOP, INTRATA, FLOTA, RACJONALIZM, PRODROM, LEJ, WĘGIERKA, OBRZĄDEK, KORYFEUSZ, WOLTAŻ, PASOŻYT, TARCZA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, BUC, LINA, BARKA, METRYKA, PĘCHERZ, ZAJAD, DEPRESJA, POMROK, KOMENTARZYK, CMOKIER, ODCHYŁ, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, KAPISZON, WKŁADKA, KAPUŚNIAK, ARSENAŁ, DYSZKANT, FAŁSZYZM, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, ROŚLINY ZARODNIKOWE, ŚRODKOWOŚĆ, LICENCJA POETYCKA, OBIEKTYWNOŚĆ, SIŁY POKOJOWE, PLANETA SKALISTA, ODWIERT, SAŁATA LOLLO, SAMOODNOWA, DIAGNOSTYKA, FARMAZONIA, KLAMRA, DYPTYK, PARKAN, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, CIAŁO NIEBIESKIE, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, BATERIA, SULFOTLENEK, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, MINERAŁ ZABARWIONY, PANEL STEROWNICZY, BAZA ODSETKOWA, KĘPA, RURA ODPŁYWOWA, FLAGSZTOK, DENDRYT, ŁOŻYSKO, RÓŻA SKALNA, PODATEK IMPORTOWY, MOWA WIĄZANA, UŻYTEK LEŚNY, POLSKI, ŻÓŁW MALOWANY, ŁUPACZKA, KATAFALK, POWŁOCZKA, ANILANA, PYSZCZEK, LOFIKS, OSTENTACYJNOŚĆ, ANTAGONISTA, DANIE KOSZA, PRZEMYT, PULPIT STEROWNICZY, KLUCZ, WESTA, NIECKA ARTEZYJSKA, STOWARZYSZENIE, KARABIN AUTOMATYCZNY, KLAMOTY, IKONA, INWOLUCJA, BUDKA LĘGOWA, ŁAWA, RÓW, KAPER, JUDASZOWE SREBRNIKI, NACZYNIE, KRZEŚLISKO, BANDA, ROGI, SHAPESHIFTER, KILOMETR ZEROWY, BOMBER, MONUMENT, SAMOURZECZYWISTNIENIE, WOLNY, HELIOFIT, BLUES, ZAPLECZE SANITARNE, TABLICA, CYGARETKI, DROBINA, TELEKONWERTER, SZYSZKA, PACJENCJA, PODWODA, SIEĆ, SUBSTANCJA OBCA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, KILKAKROTNOŚĆ, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, FORYŚ, LOŻA, MISJONARZ, GALON, GENDER, SZARPANKA, LIST OTWARTY, PAJĄCZEK, NIEDOSTATECZNY, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, PODNIEBIENIE, OBIEG, PSYCHODELICZNOŚĆ, PASEK, PODATEK EKOLOGICZNY, LOT KOSZĄCY, RENÓWKA, FAŁ, FOKA, PSYCHOLOGIA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, PASZTET, KOMPLEKS ŻYTNI, DEREŃ, ZNAK NAWIGACYJNY, LOKACJA, OPCJA BARIEROWA, ŚRUBOWIEC, SKOPEK, TAŚMA, KOZAK, GŁĄBIK, AKATALEKSA, EKSPLOATATOR, CZWORONÓG, PIEPRZÓWKA, ILUMINATOR, ARENA, KOSMETYK KOLOROWY, ROSYJSKI, ZAPONA, SARKOFAG, AGRESJA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, RENTA INWALIDZKA, OLIWKOWATE, LEGALIZACJA PIERWOTNA, DZIANINA, AGREGACJA, PÓŁSTRUNOWCE, OCZOJEBKA, ?KATAPULCISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.905 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OZDOBNY WSPORNIK, WYKONANY Z KAMIENIA, CEGŁY LUB DREWNA, PODPIERAJĄCY RZEŹBĘ, GZYMS, BALKON, KOLUMNĘ, ŻEBRA SKLEPIENIA, MAJĄCY NAJCZĘŚCIEJ FORMĘ ESOWNICY LUB WOLUTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OZDOBNY WSPORNIK, WYKONANY Z KAMIENIA, CEGŁY LUB DREWNA, PODPIERAJĄCY RZEŹBĘ, GZYMS, BALKON, KOLUMNĘ, ŻEBRA SKLEPIENIA, MAJĄCY NAJCZĘŚCIEJ FORMĘ ESOWNICY LUB WOLUTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONSOLA ozdobny wspornik, wykonany z kamienia, cegły lub drewna, podpierający rzeźbę, gzyms, balkon, kolumnę, żebra sklepienia, mający najczęściej formę esownicy lub woluty (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONSOLA
ozdobny wspornik, wykonany z kamienia, cegły lub drewna, podpierający rzeźbę, gzyms, balkon, kolumnę, żebra sklepienia, mający najczęściej formę esownicy lub woluty (na 7 lit.).

Oprócz OZDOBNY WSPORNIK, WYKONANY Z KAMIENIA, CEGŁY LUB DREWNA, PODPIERAJĄCY RZEŹBĘ, GZYMS, BALKON, KOLUMNĘ, ŻEBRA SKLEPIENIA, MAJĄCY NAJCZĘŚCIEJ FORMĘ ESOWNICY LUB WOLUTY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - OZDOBNY WSPORNIK, WYKONANY Z KAMIENIA, CEGŁY LUB DREWNA, PODPIERAJĄCY RZEŹBĘ, GZYMS, BALKON, KOLUMNĘ, ŻEBRA SKLEPIENIA, MAJĄCY NAJCZĘŚCIEJ FORMĘ ESOWNICY LUB WOLUTY. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast