WŁAŚCIWOŚĆ PRZEGRODY LUB MATERIAŁU, UNIEMOŻLIWIAJĄCA WYDOSTAWANIE SIĘ CIEPŁA NA ZEWNĄTRZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA to:

właściwość przegrody lub materiału, uniemożliwiająca wydostawanie się ciepła na zewnątrz (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁAŚCIWOŚĆ PRZEGRODY LUB MATERIAŁU, UNIEMOŻLIWIAJĄCA WYDOSTAWANIE SIĘ CIEPŁA NA ZEWNĄTRZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.956

ART ROCK, USTNOŚĆ, WANNA, ŁĘKOTKA, SUITA, NIEOBLICZALNOŚĆ, SZEPT, ARTYSTKA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, STYL WILHELMIŃSKI, POLAK, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, ANALIZA KOSZTÓW, NOC KAIRU, WYŁADOWANIE ULOTOWE, MINUCJA, PARTIA, JUBILEUSZ, NERWICA SPOŁECZNA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, WYPALANKA, DESIGNERKA, CHERUBIN, KUMOSZKA, MOC CZYNNA, PRZYWILEJ EMERYTALNY, BATALION, PIĘTRO, LAUFER BIAŁOPOLOWY, ORNITOLOGIA, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, KOCIEŁ, CHART, FAJCZARNIA, TRANSAKCJA WIĄZANA, DRUK ULOTNY, NAKRYCIE GŁOWY, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, NAPIĘTEK, BUT, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, DRWINA, MOTYLEK, FOTOJONIZACJA, PION, RZEMIOSŁO, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, VIANI, MALAKOLOGIA, TOPENANT, AMBRAZURA, OSTOJA, WOTUM, LEŚNIK, ODTWÓRCA, UDERZENIE, PLOTER PŁASKI, HIPOTELORYZM, LORNETA NOŻYCOWA, NAWIETRZNIK, BATYMETRIA, SENAT, ABRAZJA, OBRAMIENIE, DIECEZJA, CENA MAKSYMALNA, BEZPIEŃKA, PROSUMENT, PIGUŁKA, FANEROFIT, BOMBA GŁĘBINOWA, PACJENT URAZOWY, PROPILEJE, LINIA LOTNICZA, PLANETOIDA, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, CZOŁÓWKA, NIESPRAWNOŚĆ, KLAG, JUWENALIA, NARYS POLIGONALNY, ODŁAM, PETARDA, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, PIĘTNASTKA, LEVEL, JUDASZOWIEC, GRUPA, CZARNE KINO, ŁUPIEŻ PSTRY, KINO DOMOWE, KAPLERZ, KOŃ KIŃSKI, OBSESJA, ANIMACJA, BOLIMUSZKA, OWOC, ASTRONOM, CIĘGNO KOTWICZNE, TUPANDAKTYL, ŁOTEWSKOŚĆ, SUBLITORAL, SYGNAŁ, INSTYTUCJA KREDYTOWA, PRZEDMIOT, MIENIE ZAMIENNE, BĘCNIĘCIE, SROKOSZ, CHRYSTOLOGIA, BIURO LUSTRACYJNE, NEUROMEDIATOR, DRUGI OFICER, PARKA, DWUDZIESTY ÓSMY, TRANSPOZYCJA, NYLON, ŻAREŁKO, OPIESZAŁOŚĆ, DYPTYCH, FILM OBYCZAJOWY, MANTELLOWATE, PARKIET, KACZKA KRAKWA, GIERASIMOW, ANAMORFOZA, JĘZYKOZNAWCA, PODPORA, ZWIJARKA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, GŁODÓWKA, CYTOSTATYK, FREE JAZZ, EMBRIOGENIA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, DRACHMA, TRÓJKĄT, KARDYNAŁ, MĘŻNOŚĆ, DEPESZA, KONESER, KWESTURA, DOKUMENT LOKACYJNY, BETONKA, SERPENTYNA, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, REPRESJA, ADIDAS, HRECZKOSIEJ, FLANELA, ELEMENT, KUR, REOLOGIA, PANTOMIMA, CHOROBA HALLOPEAU, INSTALATOR, BRĄZOWY PODKARZEŁ, WŁADCZOŚĆ, IGŁA MAGNETYCZNA, AGRESOR, ANARCH, HAŁASOWNIK, NIEWYDOLNOŚĆ, ACEFALIA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, ŁOWCZY, KULT, RÓŻDŻKARZ, CANZONETTA, FALA, PRZYZWYCZAJENIE, AKLIMATYZACJA, SZTUCZNY LÓD, MELIORACJA WODNA, FASOLKA PO BRETOŃSKU, WIATR, ORBITA, POWIETRZE WENTYLACYJNE, TŁOCZEK, WARCHOŁ, MODNIARZ, SIUSIUMAJTEK, SIOSTRZYCZKA, GRYBOSZ, MAGNES, EKRANOPLAN, PADYSZACH, WYDATKI KONSUMPCYJNE, BOLERO, AMFITEATR, NEURONAUKA, WEZWANIE, OLIWKOWATE, KASZA GRYCZANA, KUPRÓWKA, CHOROBA KAHLERA, OPASKA, ASESOR, PLATT, MUCHA, MIEŚCINA, POKRYCIE, MYŚLIWIEC, WIDZOWNIA, LINOWIEC, WIELOPIĘTROWIEC, LIŚĆ ZARODKOWY, TRZYDZIESTKA, WARSTWA KULISTA, WYRWIZĄB, ZAPARZACZKA, WALOŃSKI, SPŁAWIK, FATYGANT, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, WIGILIA, NIESTOSOWNOŚĆ, ARENA, CZAS GRAMATYCZNY, ORANŻADA, BRACTWO SZPITALNE, JAMA, ANORAK, SALWINIOWCE, TURMA, PYTANIE, PARAFRAZA, EKSPERTKA, GŁĘBSZE UCZUCIE, PRZYNĘTA, RĘKOSKRZYDŁE, REGENERATOR, PRZYLEPKA, MIMEOGRAF, KWADRAT MAGICZNY, SMUŻ, UDERZENIE, LIMFOBLAST, GRUCHOT, ELFICKI, LEGISLATYWA, BAT, PRZEŻYCIE, WYPITEK, ANTRYKOT, DESKARZ, ASTERYZM, WYŁAWIACZ, BROŃ TERMOJĄDROWA, JĘZYK AJNOSKI, PRZEMYSŁ NAFTOWY, SZTUKA KONCEPTUALNA, HORYZONT ZDARZEŃ, WARSZTAT, KNYSZ, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, CHOROBA PROMIENNA, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, SZYJA, KURTYNA SKALNA, WRZENIE, SKALICA, BARCZATKA GŁOGOWICA, PICA, KOALICYJKA, TOWARZYSZ PANCERNY, OBSŁUGIWANIE, GIMBAZA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, RODZAJ, CENTRUM, MRÓWNIK, REUMATYZM, HORYZONT CZĄSTEK, ALKOHOL, ASTROLOGIA, MONTAŻOWNIA, AZTREONAM, CENA DETALICZNA, KUSTOSZ, DZIDZIA PIERNIK, JOGGERSY, FTYZJOLOG, WRZECIONO, DZIECIAK, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, CZESKI BŁĄD, EKSKLAWA, POWINOWATY, LIST, WOREK REZONANSOWY, KATOLIK, KOMPLIKACJA, ACYDURIA MEWALONIANOWA, WSZY, PARASZYT, OGRANICZONOŚĆ, JEJMOŚĆ, ?HIERARCHIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.956 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁAŚCIWOŚĆ PRZEGRODY LUB MATERIAŁU, UNIEMOŻLIWIAJĄCA WYDOSTAWANIE SIĘ CIEPŁA NA ZEWNĄTRZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁAŚCIWOŚĆ PRZEGRODY LUB MATERIAŁU, UNIEMOŻLIWIAJĄCA WYDOSTAWANIE SIĘ CIEPŁA NA ZEWNĄTRZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA właściwość przegrody lub materiału, uniemożliwiająca wydostawanie się ciepła na zewnątrz (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA
właściwość przegrody lub materiału, uniemożliwiająca wydostawanie się ciepła na zewnątrz (na 21 lit.).

Oprócz WŁAŚCIWOŚĆ PRZEGRODY LUB MATERIAŁU, UNIEMOŻLIWIAJĄCA WYDOSTAWANIE SIĘ CIEPŁA NA ZEWNĄTRZ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - WŁAŚCIWOŚĆ PRZEGRODY LUB MATERIAŁU, UNIEMOŻLIWIAJĄCA WYDOSTAWANIE SIĘ CIEPŁA NA ZEWNĄTRZ. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast