ZDROBNIALE: PŁYWAK - MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPIEC UPRAWIAJĄCY PŁYWANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁYWACZEK to:

zdrobniale: pływak - mężczyzna lub chłopiec uprawiający pływanie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁYWACZEK

PŁYWACZEK to:

zdrobniale: pływak - szczelny zbiornik, wypełniony powietrzem lub gazem, służący do utrzymania samolotu na powierzchni wody (na 9 lit.)PŁYWACZEK to:

zdrobniale: pływak - specjalny przyrząd, który jest zaprojektowany tak, by utrzymywać się na powierzchni jakiegoś płynu, pływać, nie tonąć (na 9 lit.)PŁYWACZEK to:

przyrząd sportowo-rekreacyjny, zazwyczaj dmuchana zabawka, która pomaga w utrzymaniu się na powierzchni wody (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: PŁYWAK - MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPIEC UPRAWIAJĄCY PŁYWANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.905

BALONET, IGIEŁECZKA, MODULACJA SKROŚNA, BAŁAGUŁKA, OSOBNIK, CZARNA DZIURA, TEKST JAWNY, TEATRZYK, FAZA, KOLONIZATOR, GREGORIANKA, INWOLUCJA, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, SKROMNIŚ, GOLONKA, TYŁÓWKA, ZIARENKO, FILIGRAN, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, PIRACTWO, OSŁONOWOŚĆ, PIERSIÓWKA, SUMA KONTROLNA, WĘGAREK, DRZEWOSTAN NASIENNY, PANTEON, LAJKRA, TRANSLOKACJA, ANTEK, IGLASTE, SAKWA, WNIEBOWZIĘCIE, ROWER, MIKROKLIMAT, NACIĄG, ŻUPA, BRZĘKACZ, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, PŁYWACZEK, RUCH PRZYŚPIESZONY, KROPELKA, RACZYNA, MUSZLOWCE, KITUŚ, PACHOŁEK, TARTINKA, BLISKOZNACZNIK, FRAMUGA, POKREWIEŃSTWO, KOŁNIERZYK, KWAS, POLKA, TRASA WYLOTOWA, MAPA POZNAWCZA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, KASZUBSKOŚĆ, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, CELKA, POŻYTEK, DESKA SEDESOWA, ODWAGA, MATERIAŁ SKALNY, PRZYGOTOWANIE, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, KOLUMNADA, CZESKI, INFORMACJA, GIRLANDA, SZCZI, BOMBA ATOMOWA, TULEJA, BAŃKA, TABLETKA, POROZUMIENIE, SZTUBAK, SĄSIEDZKOŚĆ, KINO DROGI, RANA, BOKÓWKA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, PALCÓWKA, SPRZĘT, OTWÓR, PLIK GRAFICZNY, TEREN ZIELENI, ŁATA, IRANIZACJA, PŁÓTNO, KRUPON, BAŻANT, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, ALKIERZ, NESTOR, SREBERKO, MOZZARELLA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, GAMBIT, TIOSÓL, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, DEWALUACJA, HIGIENISTKA, FLAKI, ŻYDOWSKOŚĆ, NORMALIZACJA, DELOKALIZACJA, RESORT SIŁOWY, SKRZYDŁO, CENTRALNE, ZĘBORÓG, BĄBELKI, ŚLIZGAWICA, FUNKCJA ZDANIOWA, PRESKRYPTYWIZM, KAWA BEZKOFEINOWA, MACH, KANWA, ODBOJNICA, ACHTERPIK, RYWALIZACJA, LEW, CEDRAT, AKCENCIK, SOK, LUZAK, OBRÓT SPECJALNY, BACYTRACYNA, MOSTEK, KAGANIEC, PRÓBA NUKLEARNA, JARZĘBINÓWKA, HAZARD, MUSZNIK, POWIELACZ ELEKTRONOWY, STRATEGIA, SAMOTNY OJCIEC, NAKIEROWANIE SIĘ, DERP, PODMALÓWKA, ANALIZA WARIANCJI, WOLUNTARIAT, RAGLAN, KASZMIR, STOPIEŃ NAUKOWY, BRAND, DAKTYLOGRAFIA, ŁOPATA, TRANSURAN, BAZA LOTNICZA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, PROGRAM, GAMA, KOMPLEMENTARIUSZ, KÓŁECZKO, ODMIANKA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, ŻABKARKA, ZIARNECZKO, KONURBACJA, DRELICH, NEURON CZUCIOWY, SUBSTANCJA OBCA, FRAMUGA, WOLT, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, GALASÓWKA, ANTEPEDIUM, SERWETECZKA, ABLACJA, OŚCIEŻE, EGRETA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, MUFKA, LIGAND, OPASŁOŚĆ, TENOR, ROD, OSADA, WAFEL, AZOTAN, PÓŁGOLF, CIĄŻA JAJOWODOWA, CZARNA LISTA, KOLOR, WOLE, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, KARP PO POLSKU, KAREL, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, PIŁKARZ, PASKUDA, SUWNICA, CHIMEROKSZTAŁTNE, TURCZYNEK, ALEUCKI, ŻYDOWSKOŚĆ, CEMBROWANIE, WODNIAK, EKSTRADYCJA, ZMOWA CENOWA, ANATOMIA, JARZMO, ALUZJA, LITERATKA, GAZ, METR, REKWIZYCJA, PLEUSTOFIT, WIDMO, STACJA, KRWIŚCIĄG, ZATROSKANIE, WOLUTA, CUDOWRONKA, OSZOŁOM, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KILOBAJT, ASYSTENTKA, FLUORESCENCJA, TRZYNASTY, KISZONKA, HENCKEN, SPARING, ZNAK NAWIGACYJNY, KOLIMATOR, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, ALOES, AKROLIT, CŁO WYRÓWNAWCZE, POTOP, LABIRYNT, OBUDOWA, KAMICA MOCZOWA, WCIĄGARKA, KAWLATA, JEDNOŚĆ, ZESTAW, KALIPSO, SKRZELOTCHAWKI, CHOROBA PROMIENNA, BUŁA, ALGEBRA LIEGO, RYTUAŁ, PONCZ, STAUROPIGIA, BAT, DRABINKA, ŚWIDOŚLIWKA, KARBAMINIAN, DYSTRYBUTOR, PONCZOWNICA, DAMA, KWAS, ZARAZA, MACZANKA, RENESANSOWOŚĆ, BARWNIK SPOŻYWCZY, WICEKAPELMISTRZ, LATARNIA, BURZA DZIEJOWA, CZTEROTAKT, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, BUŁAT, STERYLNOŚĆ, PAWEŁ, NIEŻYCIOWOŚĆ, GŁUPEK, MIERNIK, ALTOCUMULUS, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, PROSTOSKRZYDŁE, WIAROŁOMSTWO, SYTA, WNĘKA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, DZIWKARZ, PŁATEW, SWÓJ, SAUNA, PROTETYKA, CHÓR, TERMINAL, MAPA NUMERYCZNA, NIĆ, KISZONKA, APANAŻE, REKLAMANT, PLANETA, TROLL, GWARA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, RAFAŁ, DRAMATURGIA, WALC, PUSZEK, OFENSYWA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, ?KOŁECZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.905 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: PŁYWAK - MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPIEC UPRAWIAJĄCY PŁYWANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: PŁYWAK - MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPIEC UPRAWIAJĄCY PŁYWANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁYWACZEK zdrobniale: pływak - mężczyzna lub chłopiec uprawiający pływanie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁYWACZEK
zdrobniale: pływak - mężczyzna lub chłopiec uprawiający pływanie (na 9 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: PŁYWAK - MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPIEC UPRAWIAJĄCY PŁYWANIE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ZDROBNIALE: PŁYWAK - MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPIEC UPRAWIAJĄCY PŁYWANIE. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x