ZYSK - NADWYŻKA WPŁYWÓW NAD WYDATKAMI; DODATNI WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA, DANEJ INWESTYCJI LUB ZACIĄGNIĘTEJ POŻYCZKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INTRATA to:

zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami; dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki (na 7 lit.)PROFIT to:

zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami; dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INTRATA

INTRATA to:

zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami; dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki (na 7 lit.)INTRATA to:

dochód (przest.) (na 7 lit.)INTRATA to:

zysk z interesu (daw.) (na 7 lit.)INTRATA to:

dawniej: zysk, dochód (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZYSK - NADWYŻKA WPŁYWÓW NAD WYDATKAMI; DODATNI WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA, DANEJ INWESTYCJI LUB ZACIĄGNIĘTEJ POŻYCZKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.469

WHYALLA, STREFA RYFTU, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, ZAKŁAD WZAJEMNY, RURA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, KOZAK, KONKURENCJA, SOLIKAMSK, RETABULUM, DOMENA MAGNETYCZNA, HEJNAŁ, KLASTER, SALA, KOJARZENIE, MIĘDLARKA, KOPROWINA, KLAUZURA, PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, TRESER, GUMA ARABSKA, DRZEWOSTAN NASIENNY, SZKANDELA, JEDWAB, PODWOZIE, GŁUCHY TELEFON, CHAŁUPNICA, KAPUŚNIAK, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, POGODNOŚĆ, ULGA PODATKOWA, BANER, KORYTARZYK, SYNAPIZM, ALAGOAS, REAKCJA, DUŃSKOŚĆ, SUPERVISOR, KANTOR, KOŁECZEK, KARAFKA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, ZBAWICIELKA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, KURZAWKA, DOMINANTA, DIATRYBA, WYZIEWY, ZAPŁOTKI, STYLON, CUKIER, ŚWIADEK KORONNY, POŚWIST, ŻEBERKA, OMEN, PLEBS, MIRAŻ, EMBLEMAT, CARLSBAD, OBSŁUGA, GRENADA, SZTAFAŻ, PASZTECIK, LODOWICA, MILCZĄCA ZGODA, GALARETA, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, CIĄGI, STROBILANT, PORĘBA, DUET, WYSZYWANKA, GRA LOSOWA, CYGAN, WARSZTAT, OKRES PÓŁTRWANIA, ZYSK REZYDUALNY, SANDINISTA, HOT DOG, PRZYSTAŃ MORSKA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, FASCYNATOR, PRZYTULIA, MALINÓWKA, ZWAŁY, CZARNY RYNEK, KOMITET KOORDYNACYJNY, BEZPIECZEŃSTWO, PRZYJEZDNY, VENTURA, BEZPOWROTNOŚĆ, UKŁAD, ARABESKA, SĄD PODKOMORSKI, LAPIS-LAZULI, GIROSKOP, MARTWE POLE, SPECJAŁ, PRYMITYW, SĄD SZCZEGÓŁOWY, HACJENDA, JAPOŃSKI, TRAUMATYCZNOŚĆ, ENDOCENTRYZM, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, CZYREŃ, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, IMPRESJA, KASZUBSKOŚĆ, KWARTET, ZGORZELINA, RUCH, KARES, ŚCIÓŁKOWANIE, CIEMNOŚĆ, TWÓR, MARGARYNA, FORMA DWULINIOWA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, HURMA, PAPROTNIK, DZIAŁOSZYN, ŁAŃCUCH, PRZEDZIAŁ CZASOWY, ZABAWKA, SSE, OLIWA, FORLANA, LODOWIEC WISZĄCY, DELEGATURA, ULM, TYGIEL, MIGRACJA, ALASKAN HUSKY, ŁUG, SEMAFOR, JER SŁABY, POPRĘG, ODDA, ROZUM, KALISZ, RURA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, ANSAMBL, MELK, PIĘĆDZIESIĄTKA, WSPÓŁRZĄDCA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, DYSZA, JANÓW, SUROWICA, SKRZYDŁA, BABULINKA, KAPSLA, KRUŻGANEK, OSTOJA, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, PRZEŚWIETLENIE, KOREK, SPIRALA, NAPPA, PAPROĆ WODNA, ZADAR, FAZA, POŁAWIACZ, NOS, MROŻONKA, PRZEPROST, DŻEMIK, GRAFIKA, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, POBIAŁKA, PODDAŃCZOŚĆ, SZMUGIEL, ZAPLECZE SANITARNE, LEKARSTWO, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, PRZETŁOK, DIAFANOSKOPIA, DWUDZIESTY, MŁODZI, MARKA, OKRZYK, JOAN, WSPÓŁUCZENNICA, OCZKO, BELKA, PLOMBA, OMEGA, HOMESPUN, ENUMERACJA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, SZESNASTY, DEVELOPER, RYNEK, GORSET, PAPILOTKA, KONCENTRAT, FLACHA, KREM, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, JĘZYK URZĘDOWY, INTERPRETATOR, KROS, AMULET, ŁAPACZ, EMBARGO, WYRAZ, PLAZMA, ZAJĘCZA WARGA, BROKATELA, UTICA, FALA, PARTIA, PAUTSCH, OAKLAND, OPIEKUŃCZOŚĆ, GARDEROBA, MIĘTÓWKA, OWAD, HALO, PROWANSJA, ANTYPATRIOTYZM, CZĘŚĆ ZAMIENNA, BESZAMEL, MEDALION, BALANS, ARHUS, SZLAM, RAMIENICOWE, GAŁĘZIAK, PACHOLĘ, FLAKI, TREND ROZWOJOWY, RZEKOTKA KRZYŻOWA, EKSKLAWA, PRZEWAGA, PRZEZIERNIK, KOLEŚ, N-GRAM, ZAŁOŻENIE, NIECZUŁOŚĆ, PUŁTUSK, REŻYM, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, AROMAT, PIWO, KORTRIJK, PIELGRZYM, NUMER, INSIMBI, ANEMOSTAT, NACIEK JASKINIOWY, MAKAK MANGA, STARUNEK, POSTERUNEK, INKUBATOR, PLAŻA, SZWADRON ŚMIERCI, WISŁOK, PRZEWRÓT, STRZAŁKA, MARBURG, NOWA RUDA, RYKSZARZ, ADIUTANT, NAWIS, ALT, BASEN, KRĄG POLARNY, SKALA, ŚRUBSZTAK, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, ZADANIE, SZUWARY, TRZYNASTY, AGNOSTYCYZM, SZLACHAR, RÓJKA, KAYES, GALERIA, PYCHOTA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, KISZONKA, REALIZM, INWAZJA, KLERK, KRATER UDERZENIOWY, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, PROSTOSKRZYDŁE, SALA, NAPÓJ WINOPODOBNY, PAPAD, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, TAMPICO, ?ALAMEDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.469 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZYSK - NADWYŻKA WPŁYWÓW NAD WYDATKAMI; DODATNI WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA, DANEJ INWESTYCJI LUB ZACIĄGNIĘTEJ POŻYCZKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZYSK - NADWYŻKA WPŁYWÓW NAD WYDATKAMI; DODATNI WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA, DANEJ INWESTYCJI LUB ZACIĄGNIĘTEJ POŻYCZKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INTRATA zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami; dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki (na 7 lit.)
PROFIT zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami; dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INTRATA
zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami; dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki (na 7 lit.).
PROFIT
zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami; dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki (na 6 lit.).

Oprócz ZYSK - NADWYŻKA WPŁYWÓW NAD WYDATKAMI; DODATNI WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA, DANEJ INWESTYCJI LUB ZACIĄGNIĘTEJ POŻYCZKI sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - ZYSK - NADWYŻKA WPŁYWÓW NAD WYDATKAMI; DODATNI WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA, DANEJ INWESTYCJI LUB ZACIĄGNIĘTEJ POŻYCZKI. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x