ŻYLAK WYSTĘPUJĄCY W ODBYCIE, NABRZMIAŁA LUB ZNAJDUJĄCA SIĘ W STANIE ZAPALNYM STRUKTURA ANATOMICZNA O TEJ SAMEJ NAZWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HEMOROID to:

żylak występujący w odbycie, nabrzmiała lub znajdująca się w stanie zapalnym struktura anatomiczna o tej samej nazwie (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HEMOROID

HEMOROID to:

struktura naczyniowa położona w kanale odbytu, która ułatwia kontrolę oddawania stolca (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻYLAK WYSTĘPUJĄCY W ODBYCIE, NABRZMIAŁA LUB ZNAJDUJĄCA SIĘ W STANIE ZAPALNYM STRUKTURA ANATOMICZNA O TEJ SAMEJ NAZWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.257

MOC, WŁÓKNIAK MIĘKKI, DICYNODONTY, PRZEDMIOT, RYZYKO NIEWYGASŁE, KOŹLAREK, KET, KOZAK, NIEREGULARNOŚĆ, MONOPOL, WAN, NAPPA, WYWINIĘCIE ORŁA, GABINET, WIGILIA, TRANSPOZYCJA, FILAKTERIE, WZGÓRZE, DOPPELGANGER, OSTRZE TRZONECZKOWATE, JASZCZURKA WĘŻOWATA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, MAGNESIK, ALARM POŻAROWY, ZNAK PISARSKI, SKRA, STRUKTURA LINIOWA, PIESZY, TELEKOMUTACJA, FORMA, SMUGA, SYNDROM WILKOŁACZY, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, CACKO, SAMORODEK, WYRAZISTOŚĆ, LOGIKA DEONTYCZNA, OCZYSZCZALNIK, TYNKTURA, SYRENA OKRĘTOWA, SABOTY, ETNOPSYCHOLOGIA, NARTA WODNA, PERKOZ GRUBODZIOBY, MIKSER, SŁUP, PATCHWORKOWIEC, NADZÓR INWESTORSKI, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, SŁUPISKO, RZUT WOLNY, KOTLARNIA, BIOMETEOROLOGIA, KARALNOŚĆ, FILOLOGIA GERMAŃSKA, TRANSIT, ODPŁYW, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, TONAŻ, STROIGŁA CHIŃSKA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, MYSZ ZIELNA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, PIEPRZ CZERWONY, PIŻMÓWKA MALAJSKA, UNIŻENIE SIĘ, DIPOL ZAŁAMANY, BAZA, SZERMIERZ, PORUSZENIE, FONDUE SEROWE, TRZYNASTY, PARKAN, ZASIĄG, SYMULACJONIZM, FASOLKA MUNG, MYŚLIWIEC, PLAFON, CYKL MIESIĄCZKOWY, DRZEWOSTAN NASIENNY, EMALIA, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, OBRÓT SYNCHRONICZNY, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, PODIUM, NEOTENIA, RESPONSORIUM, PARTIA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, ŚWIERSZCZYK, AWANS, SUTERENA, OTOLARYNGOLOGIA, KACZY DÓŁ, PIECZARKOWA, PODKOLANIE, KORDONEK, MIKROWENTYLACJA, MIDAZOLAM, KUBEŁ, ARANŻER, FIKOLOGIA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, ROZŁUPNOGŁOWCE, WIELKA JEDNOSTKA, KLONOWANIE, ŚWIECA, SUMATOR, LAMNOWATE, PTASZNIK ZIELONO-NIEBIESKI, PRZEDROŚLE, ELEMENT, ŚWIADOMOŚĆ, SAGAN, RASOWOŚĆ, LIGOWIEC, PIRACTWO INTELEKTUALNE, KONCEPTUALIZM, ODSTRZAŁ, KOSZYKARSTWO, POWRÓZEK NASIENNY, MILANEZ, KOPOLIMER, DRAMAT MODERNISTYCZNY, DEDUPLIKACJA, JEZIORO EUTROFICZNE, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, ZAOPATRZENIE, SANDWICZ, DOM JEDNORODZINNY, FILTR RODZINNY, FENETYKA, KOSA, JUBILER, PANTOGRAF, ZASTRZALIN, WSPÓŁPRACOWNIK, KAWA, UCIOS, KREW, PRZETARG NIEOGRANICZONY, PASJA, PĘCHERZYK, REKOGNICJA, EMBRIOGENIA, MAGIK, ROZSZCZEPIENIE WARGI, POINT AND CLICK, FERRYT, SEROKONWERSJA, NASIONNICE, UNIWERSUM HERBRANDA, HANDEL NARĘCZNY, SEANS, KOHORTA, AMUR, KAWAŁ, ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, CYKL OWULACYJNY, JOGURT, INTERIOR, NIEWYRAŹNOŚĆ, KASETOWIEC, DRAMAT HISTORYCZNY, REFERENDUM LOKALNE, MENISK, SEMANTYKA FORMALNA, SIŁA ROBOCZA, MORESKA, KUSZYK, BIZNESIK, GEOLOGIA PODSTAWOWA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, INSTAGRAMERKA, RPG, RETUSZ, ROZSADNIK, PRZESTAWNIA, RZEKOTKA ZIELONA, OŚWIETLENIE, ODCZUCIE, KOMORA, WIGOŃ, KONKATEDRA, WSPOMNIENIE, CHOINKA, RYLEC, SEKTA, EGZEKUTORKA, KONWERTER, LODRANIT, IMPRESYWNOŚĆ, WAMPIR, FOTEL KLUBOWY, NOWICJAT, BABIE LATO, CIENKA SKÓRA, LOGOPEDKA, MONOFAGI, RASA, TOUROPERATOR, KASKADA, WARCHOŁ, DESZCZ, ELEWATOR ZBOŻOWY, MORFOFONEMIKA, SOLITER, TEREN ZAKRYTY, EMOCJA, RANA WYLOTOWA, CHAŁTURA, AWERSJA DO RYZYKA, UKŁAD NIEINERCJALNY, BANK ZRZESZAJĄCY, AKWARYDY, E-LIQUID, KORZENIONÓŻKI, MADRAS, ADRESAT NARRACYJNY, KRÓTKOSZ SZORSTKI, METRYKA, PODUSZKA, EKSPRES, MINERAŁ, ANTYPERSPIRANT, DIABOLO, BROŃ KONWENCJONALNA, KOŁOMYJEC, WELON, WIKING, STULENIE USZU, SOCZEWKA, KWASKOWATOŚĆ, POMYLENIEC, OPERA, PRZEBARWIENIE, HEKSAPTYK, EPIC TRANCE, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, SZTURMAK, WRZÓD TRAWIENNY, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, GATUNEK ENDEMICZNY, EUKALIPTUSOWIEC, ULGA BUDOWLANA, KORSYKAŃSKI, KARTAN, MIEDNICA, PARKIET, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, SEN NA JAWIE, GIPS, PRZYSTAŃ, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, PERIOD, TERAPENA OZDOBNA, BUSZÓWKA JASNOOKA, KLATKA BŁAZNÓW, MINA, BRYKLA, WRONIE OKO, TELEMECHANIKA, FARBA DRUKARSKA, KLUCZ OBCY, SSAK MORSKI, RETINOPATIA, GODZINA POLICYJNA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, JEDZENIE, CHOROBA KENNEDY'EGO, SPRZEDAŻ, KRĄGŁOGŁÓWKA USZASTA, RURALISTYKA, MORA, ROZPAD SKAŁ, MIŁOŚĆ, DZIEGCIARZ, PAJA, LAPIDARNOŚĆ, CHALKOGRAF, ANKSJOGENIK, BAJKOWOŚĆ, RYJEC, KRUCHAWECZKA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, SKALISKO, PUNKT ZLEWNY, POTWÓR, ZJAWISKO KERRA, ŚMIEĆ, LEK PRZECIWWIRUSOWY, KARTEL NARKOTYKOWY, KOPERTA, REJESTR, OBRZĘK GAZOWY, WEBDESIGNER, SYSTEMATYKA, LUZAK, BUTERSZNIT, ?MEDYCYNA KOSMICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.257 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻYLAK WYSTĘPUJĄCY W ODBYCIE, NABRZMIAŁA LUB ZNAJDUJĄCA SIĘ W STANIE ZAPALNYM STRUKTURA ANATOMICZNA O TEJ SAMEJ NAZWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻYLAK WYSTĘPUJĄCY W ODBYCIE, NABRZMIAŁA LUB ZNAJDUJĄCA SIĘ W STANIE ZAPALNYM STRUKTURA ANATOMICZNA O TEJ SAMEJ NAZWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HEMOROID żylak występujący w odbycie, nabrzmiała lub znajdująca się w stanie zapalnym struktura anatomiczna o tej samej nazwie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HEMOROID
żylak występujący w odbycie, nabrzmiała lub znajdująca się w stanie zapalnym struktura anatomiczna o tej samej nazwie (na 8 lit.).

Oprócz ŻYLAK WYSTĘPUJĄCY W ODBYCIE, NABRZMIAŁA LUB ZNAJDUJĄCA SIĘ W STANIE ZAPALNYM STRUKTURA ANATOMICZNA O TEJ SAMEJ NAZWIE sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - ŻYLAK WYSTĘPUJĄCY W ODBYCIE, NABRZMIAŁA LUB ZNAJDUJĄCA SIĘ W STANIE ZAPALNYM STRUKTURA ANATOMICZNA O TEJ SAMEJ NAZWIE. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast