OZDOBA O CHARAKTERZE BIŻUTERYJNYM WYKONANA NAJCZĘŚCIEJ ZE SZLACHETNEGO METALU, NOSZONA NAJCZĘŚCIEJ JAKO OZDOBA NA SZYI LUB BĘDĄCA ELEMENTEM INNEGO WYTWORU; TAKI ŁAŃCUSZEK MOŻE SIĘ SKŁADAĆ Z OGNIW LUB ELEMENTÓW O RÓŻNYCH WYMYŚLNYCH KSZTAŁTACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁAŃCUSZEK to:

ozdoba o charakterze biżuteryjnym wykonana najczęściej ze szlachetnego metalu, noszona najczęściej jako ozdoba na szyi lub będąca elementem innego wytworu; taki łańcuszek może się składać z ogniw lub elementów o różnych wymyślnych kształtach (na 9 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁAŃCUSZEK

ŁAŃCUSZEK to:

zdrobniale: łańcuch - szereg połączonych ogniw, które tworzą coś na kształt liny (na 9 lit.)



ŁAŃCUSZEK to:

ścieg w szyciu, który jest dość mocny i ma walor ozdobny; ścieg, w którym tworzy się małe pętelki z nici i przeszywa się je tak, że powstaje wzór przypominający ogniwa łańcucha (na 9 lit.)



ŁAŃCUSZEK to:

ścieg szydełkowy, wykonywany także igłą, w którym tworzy się szereg zazębiających się oczek (na 9 lit.)



ŁAŃCUSZEK to:

wiadomość, którą ludzie sobie przekazują, taka, której celem istnienia jest to, by dotrzeć do jak największej ilości ludzi, także: ta sytuacja komunikacyjna, w której ktoś otrzymuje wiadomość i jest zobligowany przekazać ją dalej (na 9 lit.)



ŁAŃCUSZEK to:

zdrobniale: łańcuch - sposób uporządkowania osób lub rzeczy, ustawienie ich obok siebie w linii prostej, szereg obiektów (na 9 lit.)



ŁAŃCUSZEK to:

zdrobniale: łańcuch - ciąg, w którym jeden element pociąga za sobą następny (na 9 lit.)



ŁAŃCUSZEK to:

zdrobniale: łańcuch - ozdoba choinkowa lub karnawałowa, która ma formę długiej wiotkiej ozdobnej taśmy lub szeregu małych elementów (na 9 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OZDOBA O CHARAKTERZE BIŻUTERYJNYM WYKONANA NAJCZĘŚCIEJ ZE SZLACHETNEGO METALU, NOSZONA NAJCZĘŚCIEJ JAKO OZDOBA NA SZYI LUB BĘDĄCA ELEMENTEM INNEGO WYTWORU; TAKI ŁAŃCUSZEK MOŻE SIĘ SKŁADAĆ Z OGNIW LUB ELEMENTÓW O RÓŻNYCH WYMYŚLNYCH KSZTAŁTACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.660

GÓRY PIERŚCIENIOWE, KOŚĆ UDOWA, OKRUSZYNA, LENIUCH, PORAŻENIE MÓZGOWE, CZARNY HUMOR, LARY, DOUBLE DUTCH, KASETA, BILL, INERCYJNOŚĆ, GŁOWICA, GRZĘDA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, EPILEPTOLOGIA, CZYTELNIA, SEKS ORALNY, KAWALKADA, STARY WYŻERACZ, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, OKRUTNOŚĆ, ŻURFIKS, SZAL, ZUPKA CHIŃSKA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, AWARIA, KAMELEON, PRZESZKADZAJKA, KORUND, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, BŁAGALNIK, AL SECCO, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, INSTRUMENT SMYCZKOWY, PIESZCZOCH, OSOWIAŁOŚĆ, SKRZYNIA, KOLORKI, DYSONANS, PĘCHERZYK, KSYLOFON, HOTENTOT, PACHOŁ, KRUCHTA, WARSTWA OZONOWA, APSYDA, TRUCHŁO, TARCZA, PERUKARZ, MŁODA KREW, SEMESTR ZIMOWY, NAROST, PANIKA BANKOWA, MINUCJA, NIEBOSKŁON, WYPADEK DROGOWY, DZIEWIĘTNASTKA, TELEMECHANIKA, GUMBAD, RUMSZTYK, WZGÓREK ŁONOWY, REUMATOLOGIA, MENNONITYZM, CHOJAK, ODTWÓRSTWO, BARCHAN, STĄGIEW, SEROWNIA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, ARACHOLOGIA, NIBYJAGODA, CZASTUSZKA, ODROBEK, PICUŚ, PUCH, PLAMIEC AGREŚCIAK, AMPUŁA, PIANKA, SĄD OPIEKUŃCZY, MEBEL, STARY WYGA, OSTROGA PIĘTOWA, KONDENSACJA, OPARCIE, DERBY, RAK AMERYKAŃSKI, PROWENTOWY, PIĘCIOBÓJ, ZWARCIE, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, SKRZYNECZKA, PARTYJKA, OTOLOGIA, WZROK, NIEWYPARZONA GĘBA, CUKIER WANILINOWY, ANDRUS, PRZEGUB, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, PUSZKARZ, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, PODKŁADKA, ERPEG, ORDYNACJA, CZABAN, GRECKOŚĆ, PIĄTKA, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, BIRMAŃSKI, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, PARALAKSA, MŁAK, OSTRYGOJAD, ZGNIŁY KOMPROMIS, CZYNNIK PRODUKCJI, SETER, MISTRZ PROSTEJ, GONIEC, OBSUWA, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, KAZUISTYKA, BOCZEK, MAGNESIK, WĄTPLIWOŚĆ, PODKŁAD, ZBIÓR, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, SYROPEK, ODWSZALNIA, SMUGA KONDENSACYJNA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, DOJŚCIE, STANDARD EMISYJNY, TUNIKA, DOCZEPKA, UKŁAD KRWIOTWÓRCZY, TRANSPOZYCJA, CNOTA, CYGARETKI, KRAJ NORDYCKI, DNI STUDENTA, PANTALONY, WYSTAWCA, PŁATKI, OBRAZEK, PRZÓD, SĄSIEDZKOŚĆ, OSIOŁ DOMOWY, FILEMON SZARY, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, OBRZĘK GAZOWY, KNOCKDOWN KARATE, ZMARSZCZKA, KSIĘSTWO, CENTRUM, FAGOT, KAMIEŃ SŁONECZNY, WYRAZ POCHODNY, ROMANTYZM, DEZERCJA, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, RAMBO, GRODZISZCZANKA, BRONA, AŻUR, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ANTYTRYNITARZE, MANIERKA, ULGA, TREŚĆ, DUSZA, MUCHA MOKRA, SZPARNICOWATE, VIRGA, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, TARANTELLA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, NADWRAŻLIWOŚĆ, CHOROBA GENETYCZNA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, AKCJONARIUSZ, WEŁENKA, HYBRYDA, PAPIER, CAKE-WALK, FOTOGRAFISTA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, MĘTNIAK, POKEMON, WIELKI WYBUCH, FILOLOGIA ANGIELSKA, ZGNILIZNA DREWNA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, POWŁOKA, POŁUDNIOWY WSCHÓD, NACJA, ŻYWOT, OBEJMA, AUTOPORTRET, SPEKTAKL MUZYCZNY, ŚLEDŹ, GRABBE, RANA SZARPANA, UMOWA KONTRAKTACJI, TYMOLOL, GARDEROBA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, DENTYSTA, MROŹNIA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, PANICHIDIA, GARDEROBIANKA, WEREŻKA, GALICYJSKI, PIOŁUN, WIHAJSTER, KONFIGURACJA, CZAS TERAŹNIEJSZY, WŚCIEKLICE, DYREKTOR KREATYWNY, PRZEPIĘCIE, FILTR POLARYZACYJNY, PIEPRZ, PRZEPOJKA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, ETIUDA, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, PODPORA, BARKAS, KACZY DÓŁ, POGROBOWISKO, SZLAM, WNIEBOWSTĄPIENIE, KOMENDATARIUSZ, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, PODATEK BASENOWY, SZUMOWINA, DIATERMIA, AGREGATY MONETARNE, DETAL ARCHITEKTONICZNY, CZARKA, URCEUS, PACYFIKAŁ, OBROŻA, AKCENCIK, SUBSKRYBENT, IZBA, HUNTER, WĄTLIK, DESOCJALIZACJA, SPUST, JAŁOWIEC POSPOLITY, STRUNOOGONOWE, SROMOTA, MIGELITKA, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, ŁABĘDŹ BEWICKA, PROMIENNOŚĆ, GRUPA KETONOWA, DOZA, ORGANKI, PANEK, ALGEBRA LINIOWA, BASEN, EKLER, METODA AGLOMERACYJNA, JUMPER, INICJATOR, CAMPARI, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, AZDARCHY, WĘZEŁ KOLEJOWY, AWIZO, PRZEWODNICZKA, KLOCEK, KABAŁA, ASOCJACJA GWIAZD, SZMALCÓWKA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, FURDYMENT, GAŁĘŹNIK, PIÓRO, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, KRA, LAKIER DO PAZNOKCI, DZIELNOŚĆ, GRZYWA FALI, KOMÓRKA KERRA, WŁOCHACZ, KONKURENCJA, KOZIA NÓŻKA, ĆAKRAM, LAMPA ŁUKOWA, FUCHA, KILOFEK, MLEKO, PRZEŚLADOWANIE, ULGA BUDOWLANA, FLUOROURACYL, ?MŁOT KAFAROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.660 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OZDOBA O CHARAKTERZE BIŻUTERYJNYM WYKONANA NAJCZĘŚCIEJ ZE SZLACHETNEGO METALU, NOSZONA NAJCZĘŚCIEJ JAKO OZDOBA NA SZYI LUB BĘDĄCA ELEMENTEM INNEGO WYTWORU; TAKI ŁAŃCUSZEK MOŻE SIĘ SKŁADAĆ Z OGNIW LUB ELEMENTÓW O RÓŻNYCH WYMYŚLNYCH KSZTAŁTACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OZDOBA O CHARAKTERZE BIŻUTERYJNYM WYKONANA NAJCZĘŚCIEJ ZE SZLACHETNEGO METALU, NOSZONA NAJCZĘŚCIEJ JAKO OZDOBA NA SZYI LUB BĘDĄCA ELEMENTEM INNEGO WYTWORU; TAKI ŁAŃCUSZEK MOŻE SIĘ SKŁADAĆ Z OGNIW LUB ELEMENTÓW O RÓŻNYCH WYMYŚLNYCH KSZTAŁTACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁAŃCUSZEK ozdoba o charakterze biżuteryjnym wykonana najczęściej ze szlachetnego metalu, noszona najczęściej jako ozdoba na szyi lub będąca elementem innego wytworu; taki łańcuszek może się składać z ogniw lub elementów o różnych wymyślnych kształtach (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁAŃCUSZEK
ozdoba o charakterze biżuteryjnym wykonana najczęściej ze szlachetnego metalu, noszona najczęściej jako ozdoba na szyi lub będąca elementem innego wytworu; taki łańcuszek może się składać z ogniw lub elementów o różnych wymyślnych kształtach (na 9 lit.).

Oprócz OZDOBA O CHARAKTERZE BIŻUTERYJNYM WYKONANA NAJCZĘŚCIEJ ZE SZLACHETNEGO METALU, NOSZONA NAJCZĘŚCIEJ JAKO OZDOBA NA SZYI LUB BĘDĄCA ELEMENTEM INNEGO WYTWORU; TAKI ŁAŃCUSZEK MOŻE SIĘ SKŁADAĆ Z OGNIW LUB ELEMENTÓW O RÓŻNYCH WYMYŚLNYCH KSZTAŁTACH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - OZDOBA O CHARAKTERZE BIŻUTERYJNYM WYKONANA NAJCZĘŚCIEJ ZE SZLACHETNEGO METALU, NOSZONA NAJCZĘŚCIEJ JAKO OZDOBA NA SZYI LUB BĘDĄCA ELEMENTEM INNEGO WYTWORU; TAKI ŁAŃCUSZEK MOŻE SIĘ SKŁADAĆ Z OGNIW LUB ELEMENTÓW O RÓŻNYCH WYMYŚLNYCH KSZTAŁTACH. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast