RODZAJ WYBRZEŻA MORSKIEGO, POWSTAŁEGO W WYNIKU CZĘŚCIOWEGO ZATOPIENIA SILNIE ZMUTONIZOWANEGO OBSZARU POLODOWCOWEGO, CZYLI OBSZARU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ PŁYTKIE DOLINY POLODOWCOWE; CHARAKTERYZUJE SIĘ OBECNOŚCIĄ SETEK MAŁYCH, STERCZĄCYCH WYSEPEK, ZWANYCH SZKIERAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYBRZEŻE SZKIEROWE to:

rodzaj wybrzeża morskiego, powstałego w wyniku częściowego zatopienia silnie zmutonizowanego obszaru polodowcowego, czyli obszaru, na którym występują płytkie doliny polodowcowe; charakteryzuje się obecnością setek małych, sterczących wysepek, zwanych szkierami (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ WYBRZEŻA MORSKIEGO, POWSTAŁEGO W WYNIKU CZĘŚCIOWEGO ZATOPIENIA SILNIE ZMUTONIZOWANEGO OBSZARU POLODOWCOWEGO, CZYLI OBSZARU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ PŁYTKIE DOLINY POLODOWCOWE; CHARAKTERYZUJE SIĘ OBECNOŚCIĄ SETEK MAŁYCH, STERCZĄCYCH WYSEPEK, ZWANYCH SZKIERAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.052

MODRZACZEK, CIĄG ARYTMETYCZNY, CUKIERNICZKA, MAKI, FILTR BUTTERWORTHA, SZARPANINA, OFIERSKI, BILDUNGSROMAN, LEZGINKA, USTNIK, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, GRACILICERATOPS, APEL, WYPUSTEK, EKRAN, PERSONA, PLECIONKA, SIŁA, TANIUS, GĄSKA WIOSENNA, SYNECZEK MAMUNI, BALANGOWICZ, ZAPITKA, DRZEWO CHLEBOWE, POTNICA, ALT, POMPIER, KREDKA ŚWIECOWA, PUSZKA, NAMYSŁ, POCHODZENIE, MACH, GOSPODARKA MIESZANA, BYSTROŚĆ, PRZESYŁ, SUPORT, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, PANEL, OBRAZ, ROPUCHA ZŁOCISTA, KORA, FICTIO PERSONAE, NABŁOĆ, HELIOMETR, BATYMETRIA, TROSKA, GRAFICIARZ, NEOTENIA, KASTLER, KOŃ DOŃSKI, PIEKARNIA, TEREN DWUJĘZYCZNY, CYRK, ATLAZAUR, CYBORIUM, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, GIMBOPATRIOTYZM, MOSTECZEK, BATON, MALINIAK, CZERSKI, MUSZLA KONCERTOWA, SZANIEC, LORNETA NOŻYCOWA, SZNAPS, LAZJON, ARAKAŃCZYK, STYGIMOLOCH, MOSTOWNICA, MARCHEW, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, KORTLAND, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, HAJDUK, SONG, RADAR GEOLOGICZNY, PLAC, TORPEDA, BUŁAWNIK, ORBITA, DEKLINACJA NIJAKA, CHOROBA MORGELLONÓW, MĄKA SITKOWA, KOSTIUM, PUNKT POMIAROWY, ANALIZATOR POLOWY, FORMA PRZESTRZENNA, OGNISKO, NARĄBANIE SIĘ, PÓŁHAK, REGION STREFOWY, KARMINADEL, BRZOZA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, ZIARNOJAD, SZELF, STRZAŁKA, COUNTRY, BIOCENOZA, SZLACHTA CHORĄGWIANA, FONDUE SEROWE, KLISZKA, BOLA, BROGSY, KOZIERADKA, GARDEROBIANA, WARANODON, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, CZEPNOŚĆ, PIÓROPUSZ GORĄCA, LĘG, WSTRZĄS TEKTONICZNY, CHOROBA DEGOSA, ŻYTO, OSAD ABYSSALNY, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, RELIGIA, MOGIKAPPACYZM, REPUBLIKA FEDERALNA, KACZKA PODGORZAŁKA, KRZTUSIEC, ATEMOYA, MANDŻURSKI, KOZIOROŻEC, WOŁOCH, ŚWIETLICA, UDANOCERATOPS, AEROLIT, BASEN, GRUPA KETONOWA, SZCZĘŚLIWOŚĆ, ZBROJOWNIA, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, ALARM SZALUPOWY, SAGOWIEC, PIRACTWO, AMIA, MANTYLA, KRYSTALOGRAFIA, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, IRGA, LENIUCH, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, JEMIOŁA, PÓŁMISEK, DZIAŁO PANCERNE, PIERWOTNIAK, OBRAZEK, WARUNEK LOKALOWY, BEZLIST OKRYWOWY, HEAD HUNTER, SYNEKURZYSTA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, FORMUŁKA, CYJANOŻELAZIAN(II), NERKA RUCHOMA, KOMÓRKA BETA, JĘZYKOZNAWCA, POGORELIĆ, DŻEMPER, TARANOWANIE, PANIER, RÓŻNICOWANIE SIĘ, MEMFIS, WĘDKA, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, SŁOWOTWÓRSTWO, CMOKIER, STYL DORYCKI, MONOCHROMATYZM, WYPALANKA, SKALNICZEK, GARDEROBIANA, ROTALIT, STĘPKA PRZECHYŁOWA, MIKROSKOP OPERACYJNY, PATRON, KACZKA NOROWA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, LATINO, SZARPANKA, KOŃCZYNA, LABIRYNT, METEOR, PSZCZELNIK, SZPARNICOWATE, EFEKT LENSE-THIRRINGA, GERMANISTYKA, OŚRODEK AKADEMICKI, KOMA, PRZYGOTOWANIE, ANEMIA APLASTYCZNA, SEKWENCJA TATA, ŚLĄSKI, AGREST CHIŃSKI, RETOZAUR, GRAF PEŁNY, ULICA, ZAMACH SAMOBÓJCZY, MAFIA PALIWOWA, JOGA, OCCIDENTAL, ARGYROZAUR, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, RĘKA SZPONIASTA, PINGWIN, MIODOJAD MARMURKOWY, NEKROFILIA, SKÓRA WŁAŚCIWA, LIST POLECONY, SILNIK ASYNCHRONICZNY, MORZE AZOWSKIE, CYKL POETYCKI, PÓŁKRUCHE CIASTO, SKARGA, KOMITET KOORDYNACYJNY, KATA, PODWOIK, UKŁAD PIASECKIEGO, STRZAŁA KUPIDYNA, ŚWIATŁA, BIEŻNIK, WINKRYSTYNA, LOSOWANIE PROSTE, KAMIEŃ BUDOWLANY, STRUNOWIEC, MACHNIĘCIE KOZŁA, ZATRZYMANIE SIĘ, PODZBIÓR, STRASZAKOWATE, PTASZYNIEC, PUSTACZARKA, ODPŁATA, PLIOZAUR, RZEPY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, MIKROPRZEŁĄCZNIK, BYDLĘCTWO, ACENA ARGENTYŃSKA, KSYLOFON, SILIKON, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, LICZNIK PRĄDOWY, NIEPOBOŻNOŚĆ, SYSTEM ARGENTYŃSKI, PŁETWA, NEPALSKI, PRZEWIJAK, TUBKA, DZICZ, PRZEWODNICZKA, BAJDA, ANYŻ GWIAŹDZISTY, CZUB, OBRONICIEL, KIERZNIA, BIEG, KAPAR, CIASTO FRANCUSKIE, DORTMUNDER, KROMKA, GALICYJSKI, PRZESZUKANIE, LAMINAT, BRODAWKA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, IBISOWATE, SZRANKI, STRASZAKI, ACENA BUCHANANA, KARCYNOLOGIA, SZKLIWO, SARADELA, PEKARI, TEMPERATURA CURIE, CHAŁTURNIK, SZOT, KADŹ, WIMANA, NIEZAWODNOŚĆ, HIPOMANIA, MARCHEWKA PO KOREAŃSKU, SZYPLIN, WENEROLOGIA, ZŁOTLIN, PÓŁKOSZULEK, POTIOMKIN, PRZEKLEŃSTWO, AGREGACJA, GORZELNIA ROLNICZA, SŁUŻBA KONTRAKTOWA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, KRZEPNIĘCIE KRWI, PATYK, PRANA, KRAJANKA, WYTRZESZCZKA, KOMPUTEROWIEC, POLICJA OBYCZAJOWA, ?JĘZYK TAGALSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.052 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ WYBRZEŻA MORSKIEGO, POWSTAŁEGO W WYNIKU CZĘŚCIOWEGO ZATOPIENIA SILNIE ZMUTONIZOWANEGO OBSZARU POLODOWCOWEGO, CZYLI OBSZARU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ PŁYTKIE DOLINY POLODOWCOWE; CHARAKTERYZUJE SIĘ OBECNOŚCIĄ SETEK MAŁYCH, STERCZĄCYCH WYSEPEK, ZWANYCH SZKIERAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ WYBRZEŻA MORSKIEGO, POWSTAŁEGO W WYNIKU CZĘŚCIOWEGO ZATOPIENIA SILNIE ZMUTONIZOWANEGO OBSZARU POLODOWCOWEGO, CZYLI OBSZARU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ PŁYTKIE DOLINY POLODOWCOWE; CHARAKTERYZUJE SIĘ OBECNOŚCIĄ SETEK MAŁYCH, STERCZĄCYCH WYSEPEK, ZWANYCH SZKIERAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYBRZEŻE SZKIEROWE rodzaj wybrzeża morskiego, powstałego w wyniku częściowego zatopienia silnie zmutonizowanego obszaru polodowcowego, czyli obszaru, na którym występują płytkie doliny polodowcowe; charakteryzuje się obecnością setek małych, sterczących wysepek, zwanych szkierami (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYBRZEŻE SZKIEROWE
rodzaj wybrzeża morskiego, powstałego w wyniku częściowego zatopienia silnie zmutonizowanego obszaru polodowcowego, czyli obszaru, na którym występują płytkie doliny polodowcowe; charakteryzuje się obecnością setek małych, sterczących wysepek, zwanych szkierami (na 17 lit.).

Oprócz RODZAJ WYBRZEŻA MORSKIEGO, POWSTAŁEGO W WYNIKU CZĘŚCIOWEGO ZATOPIENIA SILNIE ZMUTONIZOWANEGO OBSZARU POLODOWCOWEGO, CZYLI OBSZARU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ PŁYTKIE DOLINY POLODOWCOWE; CHARAKTERYZUJE SIĘ OBECNOŚCIĄ SETEK MAŁYCH, STERCZĄCYCH WYSEPEK, ZWANYCH SZKIERAMI sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - RODZAJ WYBRZEŻA MORSKIEGO, POWSTAŁEGO W WYNIKU CZĘŚCIOWEGO ZATOPIENIA SILNIE ZMUTONIZOWANEGO OBSZARU POLODOWCOWEGO, CZYLI OBSZARU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ PŁYTKIE DOLINY POLODOWCOWE; CHARAKTERYZUJE SIĘ OBECNOŚCIĄ SETEK MAŁYCH, STERCZĄCYCH WYSEPEK, ZWANYCH SZKIERAMI. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x