PRAWO OKREŚLAJĄCE ZALEŻNOŚĆ PODATNOŚCI MAGNETYCZNEJ FERROMAGNETYKÓW LUB PODATNOŚCI ELEKTRYCZNEJ FERROELEKTRYKÓW OD TEMPERATURY W TEMPERATURZE POWYŻEJ TEMPERATURY CURIE, GDY FERROMAGNETYK (FERROELEKTRYK) STAJE SIĘ PARAMAGNETYKIEM (PARAELEKTRYKIEM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRAWO CURIE-WEISSA to:

prawo określające zależność podatności magnetycznej ferromagnetyków lub podatności elektrycznej ferroelektryków od temperatury w temperaturze powyżej temperatury Curie, gdy ferromagnetyk (ferroelektryk) staje się paramagnetykiem (paraelektrykiem) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRAWO OKREŚLAJĄCE ZALEŻNOŚĆ PODATNOŚCI MAGNETYCZNEJ FERROMAGNETYKÓW LUB PODATNOŚCI ELEKTRYCZNEJ FERROELEKTRYKÓW OD TEMPERATURY W TEMPERATURZE POWYŻEJ TEMPERATURY CURIE, GDY FERROMAGNETYK (FERROELEKTRYK) STAJE SIĘ PARAMAGNETYKIEM (PARAELEKTRYKIEM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.266

WRZÓD TRAWIENNY, FREGATA, PALEOORNITOLOGIA, GASTRONOM, ABFARAD, AKOMODACJA, BROŃ NUKLEARNA, TRZPIEŃ, MATRYKUŁA, WODOCIĄGOWNIA, WRAK, REMISJA, RZEZALNIA, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, MACERACJA, LALKARSTWO, RICERCAR, MIRAŻ, FILEMON CZARNOLICY, LUZAK, CIOTCZYSKO, ŁOTOK, STOWARZYSZONY, JEDNOSTKA POJEMNOŚCI ELEKTRYCZNEJ, SZYFON, TYTUŁ WYKONAWCZY, KOŚCIÓŁ FARNY, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, DZIENNIK OKRĘTOWY, ZAWARTOŚĆ, RYNEK RÓWNOLEGŁY, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, ENERGETYKA ODNAWIALNA, ELKI, GOŁOLEDŹ, RZĄD, PORZĄDEK, OBCOWANIE PŁCIOWE, GOTOWIEC, HAPTOBENTOS, KARKAS, AMBASADOR, AKTYWNOŚĆ, KANCELARYZM, SHONEN-AI, DIZAJNERKA, OLIGOFAG, REJESTRACJA, MENISK, MIEJSCE, LIMNIGRAF, TOR WODNY, SKARPETKA, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, JARSTWO, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, DINUKLEOTYD, MODA, STROIK, PIĘTA ACHILLESA, PARNOŚĆ, KRZYŻAK ROGATY, KOLEŚ, RUMSZTYK, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, SALA, ZABAWKA, BREZYLKA, PŁUCZKA, RAMPA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, DEGENERACJA, BROSZURA, TORPEDA, MELILIT, PRZYSTAŃ, CHOCHOŁEK, MIESZACZ, FLUID, LITOSFERA OCEANICZNA, ALKAZAR, S/Y, PIANINO, OŚRODEK AKADEMICKI, RZEŹNIK, REJON, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, PORFIROBLAST, CRO-MAGNON, BOK, CZARA, WALOŃSKI, WYTWÓR, ODSYŁACZ, PROCES FIZJOLOGICZNY, PĘCHERZ, LEŃ, NISZCZUKA KROKODYLA, PRZECINACZ, KADŹ ZALEWNA, PARALAKSA, DZIABKA, IZBA, POSZEWKA, KNEL, STRZELNICA, SUROGATOR, BOHATER LIRYCZNY, IGE, BEZTORBIKI, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, ODRA, RZEKOTKA, STOCZNIA, TACHION, WSPÓŁUCZEŃ, PRZECHYŁKA, BRODAWKA STÓP, MAKINTOSZ, KRA LODOWCOWA, BŁONA LOTNA, MCV, SPORT MOTOROWY, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, MINIATURA, WIDOKI, TELEKONFERENCJA, ŻABOT, KOKLUSZ, ATAK, WYRACHOWANIE, NIEBOGA, EMALIA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, MAKARONIK, IMPRESYWNOŚĆ, CELULOZOWNIA, PRĄD, AALEN, WYRAŹNOŚĆ, WIERTNIK, SIŁOWNIA JĄDROWA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, PROTEZA, RATYSZCZ, KOLOROWOŚĆ, TRENT, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, PINGWIN KRÓLEWSKI, ULTRAMARYNA, KUR, KREOL, MAJZA, KONWENT, DULKA, WIĄZANIE, SZLAGIER, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, ARTROZA, ELEKTROLUMINESCENCJA, PUNKT ROSY, LEKTURKA, DYRYGENTURA, SZOPEN, NIEBIOSA, GALERIA, TARŁO, SPRAWNOŚĆ, CYKL GRANICZNY, POEMAT HEROICZNY, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, PODGŁÓWEK, MARKA, INFORMACJA, ZMORA, POŚWIĘCENIE, BZYGI, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, NURNIK, ETYKIETA, ROZDANIE, SUPERNOWA TYPU IC, OCEMBROWANIE, BODZIEC, GĄSIOR, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, TARPAN, FIRANKA, KAPELMISTRZ, HAZARD, SKAŁA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, DŹWIGNICA LINOTOROWA, SPAWACZ, HELIKAZA, GRZYB NADRZEWNY, UNIA, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, EMOTKA, GRZEBIENIARZ, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ARETOLOGIA, OBCIĄŻNIK, UJŚCIE GARDŁOWE, ALERGEN POKARMOWY, KOPROFAGIA, PULWERYZATOR, STARY LIS, NERWICA SPOŁECZNA, TULEJA, KLOPS, MONOFAGI, MEGAPOLIS, LABORATORIUM, PSYCHOBIOLOGIA, DESKA SEDESOWA, BUJAK, HYDROCHEMIA, ARENDARZ, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, GRZYB WOLAK, KUC SZETLANDZKI, DACH NAMIOTOWY, SKAŁA WAPIENNA, ANALIZA TRANSAKCYJNA, MAGAZYN, POLIGAMICZNOŚĆ, SARI, KOŁEK, NATURALIZM, BUNT, GEOCHEMIA ORGANICZNA, KAKEMONO, OSTROMLECZ, BRYZG, MYJNIA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, SYMETRIA FIGURY, GROWL, DYWIZ, JODEŁKA, PRZĘSŁO, STREFA PODMIEJSKA, SOCJOGRAFIA, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, OBIBOK, ANALIZA, OBRONA, GETRY, TRESA, KORONIARZ KOŃCATY, KASJER, FASETKA, SYF, KOMITET, KAPITAN, SMORODINÓWKA, OBSTRUKCJA, ODNÓŻA, TURANIEC, ÓSMY CUD ŚWIATA, POLIANDRIA, OKRES PRZEDRZYMSKI, ZNAK NAWIGACYJNY, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, MURARKA OGRODOWA, MACZANKA, SUKMANA, MOST PONTONOWY, OWOCNIK, SIUR, DIEREZA, RZUT OSOBISTY, NOGAJOWIE, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, DROGA BEZPRZETARGOWA, DYFERENCJACJA, UNIA PERSONALNA, KONSEKRACJA, PAROKSYTON, KARACENA, PRZECZYSTOŚĆ, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, STATEK POWIETRZNY, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, PARTNERKA, PRZERABIACZ, TRANSPARENT, RYKSZARZ, PEAN, DYLATACJA CZASU, SAMORZUTNOŚĆ, CHALKOGRAF, LAMPA METALOHALOGENKOWA, RONDO, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, ?SZPATUŁKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.266 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRAWO OKREŚLAJĄCE ZALEŻNOŚĆ PODATNOŚCI MAGNETYCZNEJ FERROMAGNETYKÓW LUB PODATNOŚCI ELEKTRYCZNEJ FERROELEKTRYKÓW OD TEMPERATURY W TEMPERATURZE POWYŻEJ TEMPERATURY CURIE, GDY FERROMAGNETYK (FERROELEKTRYK) STAJE SIĘ PARAMAGNETYKIEM (PARAELEKTRYKIEM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRAWO OKREŚLAJĄCE ZALEŻNOŚĆ PODATNOŚCI MAGNETYCZNEJ FERROMAGNETYKÓW LUB PODATNOŚCI ELEKTRYCZNEJ FERROELEKTRYKÓW OD TEMPERATURY W TEMPERATURZE POWYŻEJ TEMPERATURY CURIE, GDY FERROMAGNETYK (FERROELEKTRYK) STAJE SIĘ PARAMAGNETYKIEM (PARAELEKTRYKIEM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRAWO CURIE-WEISSA prawo określające zależność podatności magnetycznej ferromagnetyków lub podatności elektrycznej ferroelektryków od temperatury w temperaturze powyżej temperatury Curie, gdy ferromagnetyk (ferroelektryk) staje się paramagnetykiem (paraelektrykiem) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRAWO CURIE-WEISSA
prawo określające zależność podatności magnetycznej ferromagnetyków lub podatności elektrycznej ferroelektryków od temperatury w temperaturze powyżej temperatury Curie, gdy ferromagnetyk (ferroelektryk) staje się paramagnetykiem (paraelektrykiem) (na 17 lit.).

Oprócz PRAWO OKREŚLAJĄCE ZALEŻNOŚĆ PODATNOŚCI MAGNETYCZNEJ FERROMAGNETYKÓW LUB PODATNOŚCI ELEKTRYCZNEJ FERROELEKTRYKÓW OD TEMPERATURY W TEMPERATURZE POWYŻEJ TEMPERATURY CURIE, GDY FERROMAGNETYK (FERROELEKTRYK) STAJE SIĘ PARAMAGNETYKIEM (PARAELEKTRYKIEM) sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - PRAWO OKREŚLAJĄCE ZALEŻNOŚĆ PODATNOŚCI MAGNETYCZNEJ FERROMAGNETYKÓW LUB PODATNOŚCI ELEKTRYCZNEJ FERROELEKTRYKÓW OD TEMPERATURY W TEMPERATURZE POWYŻEJ TEMPERATURY CURIE, GDY FERROMAGNETYK (FERROELEKTRYK) STAJE SIĘ PARAMAGNETYKIEM (PARAELEKTRYKIEM). Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x