MATERIA ZALEGAJĄCA NA DNIE ZBIORNIKÓW WODNYCH, KTÓRA DOSTAJE SIĘ TAM W PROCESIE SEDYMENTACJI M.IN. SESTONU; TWORZĄ JĄ ZARÓWNO CZĘŚCI MINERALNE (IŁY, MUŁY, PIASKI, ŻWIRY), JAK I ORGANICZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSADY DENNE to:

materia zalegająca na dnie zbiorników wodnych, która dostaje się tam w procesie sedymentacji m.in. sestonu; tworzą ją zarówno części mineralne (iły, muły, piaski, żwiry), jak i organiczne (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MATERIA ZALEGAJĄCA NA DNIE ZBIORNIKÓW WODNYCH, KTÓRA DOSTAJE SIĘ TAM W PROCESIE SEDYMENTACJI M.IN. SESTONU; TWORZĄ JĄ ZARÓWNO CZĘŚCI MINERALNE (IŁY, MUŁY, PIASKI, ŻWIRY), JAK I ORGANICZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.023

ŚWIATŁO DZIENNE, DRUK BEZADRESOWY, LUIZJANA, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, ZBIORÓWKA, BATSZEBA, JEDNORAZOWOŚĆ, KWADRANT, GEOELEKTRYKA, WEKSYLOLOGIA, PRZYBŁĘDA, BIEGANINA, FAUNISTYKA, FRA, DOM SZEREGOWY, SNYCERZ, KONTO, KREDKA OŁÓWKOWA, KONTAKCIK, ROBEREK, WERSJA STABILNA, MAŁGORZATKA, OKRĄGŁY STÓŁ, RADCA, PĘCHERZ, CYKL POETYCKI, ZUPA, OKRUSZYNA, DIABEŁ WCIELONY, KONIEC, DZIEDZIC, SPIŻARNY, TOPOS, OPERA, HISTOPATOLOGIA, MNIEJSZE ZŁO, OTWÓR KIERUNKOWY, ARKADA, SILNIK STRUMIENIOWY, ŻAREŁKO, PIEC WANNOWY, POLEMIZATOR, LARP, SAMOZATRATA, DNIE, TRADER, ROŻEN, AFRYKAŃSKI, CZAS MIEJSCOWY, ALKOHOLIZM, NOGA, PYTAJNIK, ACHTYRKA, CYGANOLOGIA, BAKARAT, WYCISK, PRZEPLOTKA, TUBA, STRZAŁA AMORA, OSTOJA, RZEŹNICZKA, DŁAWIDUDA, ELEGANCIK, PŁUG, PRZETŁOK, DZIURA, WARIACJA, TRUSIĄTKO, SENTYMENT, REGRESJA MORZA, SPIRALA ARCHIMEDESA, OGNISKO, RADIOBIOLOGIA, MUZYCZNOŚĆ, KORMORAN OLIWKOWY, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, SIEDZISKO, TRZYDZIESTKA, MIĘSOPUST, ASTRONOMETRIA, OOLIT, CHOROBA TAYA-SACHSA, POKAL, NIECUŁKA, MONOGENEZA, PRUSAK, GWIAZDA ZMIENNA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, REMONT BIEŻĄCY, GRONKOWIEC, ERGONOMIKA, RELING, UKRAIŃSKOŚĆ, BĘCNIĘCIE, LIPOATROFIA POINSULINOWA, KLEJÓWKA, JĘZYK SFORMALIZOWANY, GEODEZJA, SUWEREN, LINIA PIERWIASTKOWA, WIBRACJA, EKONOMIA SPOŁECZNA, ASTROSPEKTROSKOPIA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, ANTYCYPACJA, ZGROMADZENIE CZYNNE, WIĄD RDZENIA, STATEK, MOTYL, BYT ABSOLUTNY, DYFTERYT, LAWA PODUSZKOWA, LAMPA NAFTOWA, CHOROBA KENNEDY'EGO, DEGRESJA PODATKOWA, WYGIBAS, KUJTO, KOKPIT, MACHNIĘCIE KOZŁA, NOEMAT, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, PŁOMIEŃ, TRAFIENIE, WYŁAPYWACZ, RAWKA BŁAZEN, NIEKAPEK, KERALCZYK, KPINA, POKRZYWDZONA, AWARYJNOŚĆ, JAZDA, ARESZT, SŁUŻALCZOŚĆ, FILECIK, MIASTO POWIATOWE, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, REAGINA, SOLENIK, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, SAMOCHWALSTWO, GRUSZKA, BOWLS, FURA, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, ŻYWY POMNIK, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, METODA AGLOMERACYJNA, JĘZYKOZNAWCA, PRZEPIS, STRONA, NAUKA JAZDY, UDAR SŁONECZNY, NIEŚPIESZNOŚĆ, DUSZA, CHA-CHA, SKARBNIK, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, TANY, KOŁYSKA JUDASZA, WKRĘTKA, TELEKOMUTACJA, HARACZOWNIK, BLANCA, SIEDEMDZIESIĄTKA, MANIERYZM, DWUNASTKA, ROBAK, POLIMODALNOŚĆ, JEDNOKLASÓWKA, BŁONICA GARDŁA, LEWICOWOŚĆ, CZARKA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, KIERZYNKA, CIĘŻKA DUPA, LITEWSKI, ŁUSZCZAK, PRZEWIJAK, OPRACOWANIE, OBJAŚNIENIE, KANCONETTA, CIĄŻA, BOMBA WODOROWA, KOCHANEK MUZ, SMOŁA WĘGLOWA, WOLANT, MIEDNICZKA, SZCZUR WĘDROWNY, TEORIA INFORMACJI, MECHANIKA KWANTOWA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, RZEMIEŚLNIK, AMH, SOŚWA, WŁÓKIENKO, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, SOLARKA, DOPPELGANGER, CIEMIĘŻYCA, WIELKORUSKI, SKŁAD, PRAWIDŁO, TRZONKÓWKI, MIESZALNIK, WELUR, MIŁOŚĆ, GIMNASTYKA, WYRWIZĄB, RAMFORYNCHOWCE, KLASTER, MCHY, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, SKRZYDŁO, BAWÓŁ KAFRYJSKI, ŁUPEK DACHÓWKOWY, BACIK, SZABAS, WYMÓG, POSTAĆ BIBLIJNA, PISMO GRECKIE, HARACZ, AKTORKA, WYROSTEK RYLCOWATY, MATKA, DAMA DO TOWARZYSTWA, SPÓDNICZKA, LEGISLATYWA, CHÓR, BRUKSELKA, OCHOTNIK, PRESTISSIMO, ŚMIERĆ KLINICZNA, EDYKUŁA, ZORZYNEK RZEŻUCHOWIEC, MATE, KOMORA ZAMKOWA, SPRAWNOŚĆ, ZOMBA, DOLINA U-KSZTAŁTNA, WYGADANIE, BUSOLA INKLINACYJNA, ZAPRAWA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, KAPŁAN, UCHO, MASŁO, KĄT, PROGRAM, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, ZWORKA, WIENIEC, SEJSMOAKUSTYKA, PODMIOT, PERFORACJA, BULDER, KLATKA BŁAZNÓW, KULIS, KATEGORIA PIÓRKOWA, PEPINIERA, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, JEŻAK BRZEGOWY, PERKOZ BIAŁOCZUBY, TOPOLOGIA SZYNOWA, STYL GOTYCKI, RADIANT, SENSYBILIZATOR, PIERWIASTEK CHEMICZNY, RÓG, TERAPIA ZAJĘCIOWA, ZŁUDZENIE, BRAT SYJAMSKI, DIZAJN, WIATRÓWKA, ŁUK ŻEBROWY, PANCERZOWCE, CASTRES, PIŻMOWIEC, TAPIROWATE, STRZAŁOWY, PALENISKO RETORTOWE, SKAŁA GŁĘBINOWA, WIOSNA, ŚRUTA SOJOWA, TRYBADYZM, OPRAWCA, AKADEMIA, REP, EPIFIT, KRZYŻYK, MARNOTRAWCA, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, CECHOWNIA, DIECEZJA, UWAGA, SHOUNENAI, KOCIOŁEK, LEGWAN GŁUCHY, ARENGA, ?PODKÓWECZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.023 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MATERIA ZALEGAJĄCA NA DNIE ZBIORNIKÓW WODNYCH, KTÓRA DOSTAJE SIĘ TAM W PROCESIE SEDYMENTACJI M.IN. SESTONU; TWORZĄ JĄ ZARÓWNO CZĘŚCI MINERALNE (IŁY, MUŁY, PIASKI, ŻWIRY), JAK I ORGANICZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MATERIA ZALEGAJĄCA NA DNIE ZBIORNIKÓW WODNYCH, KTÓRA DOSTAJE SIĘ TAM W PROCESIE SEDYMENTACJI M.IN. SESTONU; TWORZĄ JĄ ZARÓWNO CZĘŚCI MINERALNE (IŁY, MUŁY, PIASKI, ŻWIRY), JAK I ORGANICZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSADY DENNE materia zalegająca na dnie zbiorników wodnych, która dostaje się tam w procesie sedymentacji m.in. sestonu; tworzą ją zarówno części mineralne (iły, muły, piaski, żwiry), jak i organiczne (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSADY DENNE
materia zalegająca na dnie zbiorników wodnych, która dostaje się tam w procesie sedymentacji m.in. sestonu; tworzą ją zarówno części mineralne (iły, muły, piaski, żwiry), jak i organiczne (na 10 lit.).

Oprócz MATERIA ZALEGAJĄCA NA DNIE ZBIORNIKÓW WODNYCH, KTÓRA DOSTAJE SIĘ TAM W PROCESIE SEDYMENTACJI M.IN. SESTONU; TWORZĄ JĄ ZARÓWNO CZĘŚCI MINERALNE (IŁY, MUŁY, PIASKI, ŻWIRY), JAK I ORGANICZNE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - MATERIA ZALEGAJĄCA NA DNIE ZBIORNIKÓW WODNYCH, KTÓRA DOSTAJE SIĘ TAM W PROCESIE SEDYMENTACJI M.IN. SESTONU; TWORZĄ JĄ ZARÓWNO CZĘŚCI MINERALNE (IŁY, MUŁY, PIASKI, ŻWIRY), JAK I ORGANICZNE. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x