POLITYCZNY PODZIAŁ JAKIEGOŚ PAŃSTWA, POLEGAJĄCY NA WŁĄCZENIU CZĘŚCI Z PODZIAŁU W GRANICE INNYCH PAŃSTW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZBIÓR to:

polityczny podział jakiegoś państwa, polegający na włączeniu części z podziału w granice innych państw (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROZBIÓR

ROZBIÓR to:

wnikliwa analiza, polegająca na rozłożeniu czegoś na czynniki pierwsze (na 7 lit.)ROZBIÓR to:

podział tuszy na elementy handlowe (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLITYCZNY PODZIAŁ JAKIEGOŚ PAŃSTWA, POLEGAJĄCY NA WŁĄCZENIU CZĘŚCI Z PODZIAŁU W GRANICE INNYCH PAŃSTW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.235

NOTOZIERO, HORYZONT, ALTANNIK KRÓLEWSKI, TURBOSŁOWIANIN, ELEKTROKORUND, BRODA, PEARS, MEJOZA, KAROLINA, ALABAMA, NADCZUŁOŚĆ, KODZIK, KSIĘSTWO ŚLĄSKIE, BEZŁAD FRIEDREICHA, ZABURZENIE, KORD, INSTALOWANIE, ŚWIĘTOKRADZTWO, FLORYSTA, PIONIZACJA, MOSH, LINIA POŚRODKOWA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, FANTOM, ZAMKNIĘCIE CELNE, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, USZCZĘŚLIWIACZ, BŁĘKITNE HEŁMY, SCENA, ŁOPATECZKA, ULFAT, W, LASKOWANIE, SKRZYDŁO, WYNIK, DODATEK MIESZKANIOWY, KRAJOWIEC, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, NAZIR, ZAKAUKAZJA, ROZBIÓR, AGATIS, ANTARKTIS, SYKOFANT, RYSOPIS PAMIĘCIOWY, WENEZUELA, ROZWIERACZ, FLIZ, POWTÓRZENIE, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, EKSPRESJA, NOŻOWNICTWO, PRUSACZKA, KRYTYKANT, OPUCHLIZNA, POTĘGA, TAKT, WŚCIBSTWO, TOLTEK, SZTANDAR, PIES UŻYTKOWY, PODZIAŁ, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, OBCIĄŻENIE, KABOTAŻ, SAMPLER, DELFIN PACYFICZNY, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, SERBSKI, INTEGRALNOŚĆ TERYTORIALNA, WYNAJMUJĄCY, KREOLKA, SAHAR, WIELKA ROSJA, UŁUS, METODA ZŁOTEGO PODZIAŁU, PIASINO, PRZYBUDOWA, GĄGOŁEK, OJCIEC, WUBIN, PÓŁTUSZA, PRZYPORA, COWAN, LICENCJA, NEGATYWIZM, KOHEZJA, LEKTORIUM, SZTANDAR, BEZKLASOWOŚĆ, UJŚCIE GARDŁOWE, ANALIZA, REZERWA, AGRESJA ELEKTRONICZNA, KONCERN, ZAPASY, BRZOSTÓW, SZYK LINIOWY, NADZIAŁ, DACH ŁAMANY, ROZPRUWACZ, OCHA, MANIFESTACJA, PLAGIAT, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, INFLACJA PIENIĘŻNA, REGULATOR, HUMOR, INKWIZYCYJNOŚĆ, INTERCEPCJA, ROBUSTA, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNA, KONFISKATA, WYZNANIOWOŚĆ, PROFILOWANIE, TON, SPRAWOWANIE, PROMENADA, MIASTO-PAŃSTWO, KAZNODZIEJSTWO, SERUM, ŻÓŁW SŁONIOWY, PŁASZCZYZNA, SAŁAWAT, MASWERK, WYPRAWA, BOKE, MEKSYK, TREPTOW, TRYGON, DRGNIENIE, SUPERWIZJA, RYBY DRAPIEŻNE, ELEKTORSTWO, BOSFOR KIMMERYJSKI, CZARTER, ZAWARTOŚĆ, KULCZYBA WRONIE OKO, STREFA BUFOROWA, WAPORYZACJA, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, BRIAŃSK, PARTYKULARNOŚĆ, TEMA, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, WYŁĄCZNIK, ROZDZIAŁ, LINIA PODSTAWOWA, ZWIĄZEK, PANORAMA, USZYSKO, KOTEW, KK, ZBLIŻENIE, CYBUSZEK, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, OSKÓREK, CHOROGRAFIA, MULTIKULTURALIZM, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, TOPNIK, LAKOLIT, TASZAUZ, FELSUMA STANDINGA, ROZDZIAŁEK, PART, TOKSYKOLOGIA, EKONOMIA SPOŁECZNA, TELEKONWERTER, DOM RZYMSKI, ASPOŁECZNOŚĆ, OTWARCIE, ROZPLOT, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, GALASÓWKA, FALA, HRABSTWO, EDIRNE, KUTIKULA, ANTRYKOT, MAMELUK, SĘK, KORZONEK, GAMBIA, SKRZYNKA POCZTOWA, BAWARIA, JASKÓŁKA, GŁOWA PAŃSTWA, DEBUGGER, DRUGI ŚWIAT, PROBLEM DELIJSKI, POLIGAMIA, MONTAŻ, DWOISTOŚĆ, RAMIENICA SZORSTKA, KOMBI, AUTOTOMIA, SEKUNDOGENITURA, AFISZOWANIE SIĘ, GIEŁDA SAMOCHODOWA, OMIEG KAUKASKI, KOLEBKA, STANOWOŚĆ, KUTYKULA, AFRYKANER, WZGÓREK ŁONOWY, ARCYBISKUP, POLĘDWICA, ZDANIE APODYKTYCZNE, GENERAŁ-GUBERNATORSTWO, MADAGASKAR, DERYWACJA AFIKSALNA, AGENT CELNY, TRASZKA ZIELONA, KABINA, STRZAŁA, JABŁOŃ SYBERYJSKA, SYSTEM REPARTYCYJNY, PYSZCZEK, CABAN, CIĄŻA JAJOWODOWA, OMAŃSKA, KRUTON, RUDA DARNIOWA, ALTANNIK FIOLETOWY, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, PAWĘŻ, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, NEGUS, CZEP, KONSUL, BOA MADAGASKARSKI, FLUITA, ASZKENAZYJKA, LAWINA GRUZOWA, PÓŁPRZESTRZEŃ, NOSACIZNA, SKOCZ SKALNY, DZIOBÓWKA, BBS, BLOKADA EKONOMICZNA, OSTRIA, MATERIAŁ SIEWNY, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, WŁADZA SUWERENNA, NUMIDYJCZYK, PASKARSTWO, KLIKER, ŁUK BLOCZKOWY, PRZETACZANIE KRWI, RUADA, PODOBRAZIE, SELEKCJA, POSIEDZENIE, ATENKA, RUCH, NORMA REAKCJI GENOTYPU, MIEJSCE, UPRAWNIENIE WŁADCZE, ASTATYZM, HERMA, KOZA ŚRUBOROGA, PÓŁETAP, AWARIA, KNEBEL, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, EKSKLAWA, UKŁAD FUNKCJONALNY, PRAWO WYZNANIOWE, CARAT, NACHÓD, INTEGRACJA, SUPRESJA, GRANICE, PEELING, BAŻANT, HELLENIZACJA, ATRYBUCJA STABILNA, HYDROFON, WOJSKO KOMPUTOWE, KONTRAST, ĆWIERĆTUSZA, WYSOKOŚĆ WZGLĘDNA, GOSPODARZ, MELIORACJA WODNA, ASYRYJCZYK, WSPÓŁCZYNNIK ROZWINIĘCIA GRANICY, PARA, GAZOWY OLBRZYM, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, GNIAZDO, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, ALLOMETRIA, WERSET, PRZYLEPKA, KULTURA MAGLEMOSKA, ZUPA ŚMIECIOWA, ?GRZEBIEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.235 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLITYCZNY PODZIAŁ JAKIEGOŚ PAŃSTWA, POLEGAJĄCY NA WŁĄCZENIU CZĘŚCI Z PODZIAŁU W GRANICE INNYCH PAŃSTW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POLITYCZNY PODZIAŁ JAKIEGOŚ PAŃSTWA, POLEGAJĄCY NA WŁĄCZENIU CZĘŚCI Z PODZIAŁU W GRANICE INNYCH PAŃSTW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZBIÓR polityczny podział jakiegoś państwa, polegający na włączeniu części z podziału w granice innych państw (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZBIÓR
polityczny podział jakiegoś państwa, polegający na włączeniu części z podziału w granice innych państw (na 7 lit.).

Oprócz POLITYCZNY PODZIAŁ JAKIEGOŚ PAŃSTWA, POLEGAJĄCY NA WŁĄCZENIU CZĘŚCI Z PODZIAŁU W GRANICE INNYCH PAŃSTW sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - POLITYCZNY PODZIAŁ JAKIEGOŚ PAŃSTWA, POLEGAJĄCY NA WŁĄCZENIU CZĘŚCI Z PODZIAŁU W GRANICE INNYCH PAŃSTW. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x