ZNAK DIAKRYTYCZNY - ZNAK GRAFICZNY UŻYWANY W ALFABETACH I INNYCH SYSTEMACH PISMA, UMIESZCZANY NAD I POD LITERĄ, OBOK LUB WEWNĄTRZ NIEJ, ZMIENIAJĄCY ARTYKULACJĘ TEJ LITERY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIAKRYT to:

znak diakrytyczny - znak graficzny używany w alfabetach i innych systemach pisma, umieszczany nad i pod literą, obok lub wewnątrz niej, zmieniający artykulację tej litery (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNAK DIAKRYTYCZNY - ZNAK GRAFICZNY UŻYWANY W ALFABETACH I INNYCH SYSTEMACH PISMA, UMIESZCZANY NAD I POD LITERĄ, OBOK LUB WEWNĄTRZ NIEJ, ZMIENIAJĄCY ARTYKULACJĘ TEJ LITERY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.783

DREWNO KĘDZIERZAWE, LEWANT, ŁOWIECTWO, CLEVELAND BAY, BELKA, SAKSONIA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, PASSACAGLIA, HOT DOG, HANZA, WOLE, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, MUTACJA ZMIANY SENSU, SKŁADAK, NOC, ŁONO, GĘBA, KURATOR, FARO, SZYSZKA, POWŁOCZKA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, SYMETRIA FIGURY, EKONOMIA SPOŁECZNA, BULLA, BERCEUSE, NAŁÓG, DZIEWICTWO, WYNIK, NAPPA, PREZENTACJA, CIASTO MAKARONIKOWE, WAHADŁOWIEC, ZATOR PŁUCNY, OSTANIEC, KULFONIK, NIIHAMA, TRAP, SEMESTR LETNI, ŚNIOT, KWASZONKA, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, MIODNIK, ARICA, RPG, KRA, BLIŹNIĘTA, TUPET, STRYCH, SEANS, EKLEKTYCZNOŚĆ, MARGARYNA, KLUCZ, KUPON, LILA, MANIOK, ZEZWŁOK, AGREGATOR TREŚCI, DRABINKA, EGZAMIN POPRAWKOWY, OSZOŁOM, ANTAŁ, POMOC DROGOWA, NEKROMANCJA, NASTAWA OŁTARZOWA, CHOROBA PLUMMERA, TAPINOCEFAL, KOLASA, DRAMAT GANGSTERSKI, PILING, POCHLEBSTWO, KONKURENCJA, PRÓBA NUKLEARNA, ŁAJNO, LENINGRAD, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, MACIERZ KLATKOWA, MITENKI, RZEKOTKA DRZEWNA, EDAM, DYKTATURA, ROBOTNIK BUDOWLANY, DŻEM, WODA KAPILARNA, IZJUM, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, LANITAL, MAGNETYZM, BRUK, JĘZYK HETYCKI, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, RAMY, CHROMOSOM MARKEROWY, FILOZOFIA POLITYCZNA, PUŁTUSK, NÓŻ FIŃSKI, WASABI, OLEJEK HASZYSZOWY, ŚLUZICOWATE, PRZYRZĄD LABORATORYJNY, MAŁPA, AGRESJA, PERTA, AKADYJSKI, GROTA OGRODOWA, REZERWA, EUFORBIA, KOMPETENCJA MIĘKKA, KURACJA WSTRZĄSOWA, SKUPISKO, DOWCIPNIŚ, ARMILA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, CASTING, FUTRO, RUSSEL, RYM WEWNĘTRZNY, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, JĘZYK STAROCHALDEJSKI, PIÓROSZ PIERZASTY, RESPONDENT, NASADA, OBRÓBKA, WITEKS CZCZONY, JAPOŃSKOŚĆ, STONOGA MUROWA, WYPALANKA, RAKÓW, SREBERKO, BŁĘDNIK KOSTNY, WCZASY POD GRUSZĄ, PORĘCZ, ZAWODOWIEC, PRAWO GŁOSOWE, ISTOTA, KONWENT, ZNAK DODATNI, PERM, PRZEZIERNIK MRÓWECZKA, MATEMATYKA STOSOWANA, KATEDRA POLOWA, TEMPERATURA ZAPALENIA, ULGA MIESZKANIOWA, DRUGI PLAN, LIMBA, TRAŁ, KOMPRES, ZDZIADZIENIE, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, MELINIT, PRĘDKOŚĆ FALOWA, TALAR, PRYMITYWIZM, PRAWO PRYWATNE, ŚRODEK MASY, RUSTAWI, ROZUM, ALARM BOJOWY, BAGAZJA, KIELICH, SYNDYK, GOŁODUPIEC, MIKROSKOP OPERACYJNY, KOMBAJN, PLAMA, OLBIA, UKŁAD, JÓZEK, PROTETYKA, ZLEW, RÓG, TRUCHŁO, EUCHARYSTIA, ŚLIZG, VITORIA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, KONOTACJA, ROZBÓJNIK MORSKI, NACZÓŁEK, PARAGRAF, MAŁY JUS, ADRES FIZYCZNY, DZIAŁALNOŚĆ KANTOROWA, BAREŻ, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, EUGLENA ZIELONA, KONTUR, BĘBEN, CZAMARA, KOLCZAK, REDAKTOR NACZELNA, CABAN, TARAS WIDOKOWY, BANIECZKA, ZASTRZALIN, DOROBKOWICZ, DZIAŁ WODNY, SŁUPEK, DOM HANDLOWY, KOLEJKA PODZIEMNA, ENALAPRYL, KRUPNIK, BANK CENTRALNY, PLENER, PROSO, WIELKOŚĆ, PODTYBINKA, ABERRACJA, WIESZAK, PRZYJEZDNA, BACKGROUND, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, SIEDEMNASTKA, NAROŻNIK, SZOK CENOWY, KASA, CIĄŻA WIELOPŁODOWA, DYSPOZYTURA, UMOWA BARTEROWA, DELIBERACJA, RAPORT, REWIR, PIANISTYKA, PLAMA WĄTROBOWA, CHAŁUPNICA, LEBERWURST, WYGNANIEC, GIG, PRZEPOJA, PŁATEK, SAGINAW, BIRET, POJĘCIE LOGICZNE, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, BOŚNIACKI, ONE-LINER, PRĄTKI INNE NIŻ GRUŹLICZE, POZIOMICA, SAKKHAR, SULFON, WIOŚLAK, WIKARY, LINGWETKA, REOFILE, TROICK, NABIERKA, BARWA, KANONIERKA, HARDTOP, OCZERNICIEL, PIOSENKA AKTORSKA, KSIĘGA HODOWLANA, CZŁONEK, LUZAK, STEMPEL, SZALONA GŁOWA, PODATNOŚĆ ELEKTRYCZNA, TELEMARK, PŁYTA, WILKOM, CZARTER, DIAKONAT, CAP, CENTRALA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, LAMPA ŁUKOWA, REGENT, PANIKA BANKOWA, REGIMENT, ANGIOPLASTYKA, LEJ, STILON, HIGIENISTKA, OZIMINA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, IMPLEMENTACJA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, CZTERDZIESTKA, WŁÓKNO WĘGLOWE, ŁASK, PUSTAK, ANYŻEK, RZEKA EPIZODYCZNA, KOMENTARZYK, PASEK, POIMEK, OGRÓDEK, BRACHET, STRAJK, ROWER, JARZĘBINÓWKA, UBOŻENIE, TEUTON, KONFRONTACJA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, ?SKURWYSYN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.783 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZNAK DIAKRYTYCZNY - ZNAK GRAFICZNY UŻYWANY W ALFABETACH I INNYCH SYSTEMACH PISMA, UMIESZCZANY NAD I POD LITERĄ, OBOK LUB WEWNĄTRZ NIEJ, ZMIENIAJĄCY ARTYKULACJĘ TEJ LITERY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZNAK DIAKRYTYCZNY - ZNAK GRAFICZNY UŻYWANY W ALFABETACH I INNYCH SYSTEMACH PISMA, UMIESZCZANY NAD I POD LITERĄ, OBOK LUB WEWNĄTRZ NIEJ, ZMIENIAJĄCY ARTYKULACJĘ TEJ LITERY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIAKRYT znak diakrytyczny - znak graficzny używany w alfabetach i innych systemach pisma, umieszczany nad i pod literą, obok lub wewnątrz niej, zmieniający artykulację tej litery (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIAKRYT
znak diakrytyczny - znak graficzny używany w alfabetach i innych systemach pisma, umieszczany nad i pod literą, obok lub wewnątrz niej, zmieniający artykulację tej litery (na 7 lit.).

Oprócz ZNAK DIAKRYTYCZNY - ZNAK GRAFICZNY UŻYWANY W ALFABETACH I INNYCH SYSTEMACH PISMA, UMIESZCZANY NAD I POD LITERĄ, OBOK LUB WEWNĄTRZ NIEJ, ZMIENIAJĄCY ARTYKULACJĘ TEJ LITERY sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - ZNAK DIAKRYTYCZNY - ZNAK GRAFICZNY UŻYWANY W ALFABETACH I INNYCH SYSTEMACH PISMA, UMIESZCZANY NAD I POD LITERĄ, OBOK LUB WEWNĄTRZ NIEJ, ZMIENIAJĄCY ARTYKULACJĘ TEJ LITERY. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast