POZIOM INTENSYWNOŚCI CZEGOŚ, WIELKOŚĆ, ZAKRES JAKIEGOŚ ZACHOWANIA, SYTUACJI LUB WYDARZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOPIEŃ to:

poziom intensywności czegoś, wielkość, zakres jakiegoś zachowania, sytuacji lub wydarzenia (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STOPIEŃ

STOPIEŃ to:

element struktury (sztucznej lub naturalnej) zorganizowanej wertykalnieschodkowo lubszczeblowo (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

szczebel, poziom, który coś zajmuje w przyjmowanej, ustalonej klasyfikacji (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

ocena, nota wystawiana uczniowi, informująca o poziomie jego wiedzy, najczęściej wyrażana liczbowo (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

popularna podstawowa jednostka miary przyjmowana dla różnych skal, np. stopień Celsjusza, stopień pisma (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

element schodów (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

miejsce, szczebel w hierarchii w strukturach, w których obowiązują takie relacje (np. wojskowych, urzędniczych) (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

w muzyce: następny dźwięk skali albo gamy (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

matematyczna jednostka miary kąta, która wynosi 1/360 kąta pełnego (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

kategoria oraz forma przymiotników i niektórych przysłówków, wyrażająca poziom intensywności jakiejś cechy (najczęściej w porównaniu z innymi obiektami) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZIOM INTENSYWNOŚCI CZEGOŚ, WIELKOŚĆ, ZAKRES JAKIEGOŚ ZACHOWANIA, SYTUACJI LUB WYDARZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.185

ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, BARIERA TECHNICZNA, MIERNOŚĆ, SZEZLONG, ANALIZA FUNKCJONALNA, ŁYK, MINIATURKA, KRYTYCZNOŚĆ, TIUL, NIEPOSPOLITOŚĆ, PRAWO WEWNĘTRZNE, POCHODNA FORMALNA, PATYK, ZNAK DIAKRYTYCZNY, SKALA MERCALLEGO, WRAŻLIWOŚĆ, NIEZMIERNOŚĆ, TŁO, CYTADELA, WYDRA, DUALIZM, KANCIASTOŚĆ, SZKIC TOPOGRAFICZNY, PLASTYKA, USŁUGODAWCA, ANIMIZM, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, BĘBEN, ANOMIA, MODEL, GWARA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, ANTENA YAGI-UDA, AHA, DUPEK ŻOŁĘDNY, PULARES, RADIOMAGNETOFON, STOPIEŃ, WERSET, GEODETA, WYRAZY, STERTA, PRZEKLEŃSTWO, KONKATENACJA, PROFIT, KĘPKA, RÓŻNORODNOŚĆ GENETYCZNA, PIKIETA, MUNICYPIUM, TERRINA, POWIEŚĆ S-F, INGUSZ, ARCHITEKTONIKA, ODCHYŁKA, KLONOWANIE, LECZENIE CHIRURGICZNE, WŁAŚCIWOŚĆ, CHRUST, ŚLEPA AMUNICJA, OLEJ LNIANY, SPĄGNICA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, KLEDONISMANCJA, KOŁTRYNA, ZBRODNIA STALINOWSKA, KONSOLA, LODOWIEC ALPEJSKI, DEZERCJA, ZEZWŁOK, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, WYPOWIEDZENIE, SOLITER, SERDAK, SAMOTOK, GEOFIT CEBULOWY, SYRENA, KURACJA WSTRZĄSOWA, NIMFA, OWOC, TYNKTURA, PŁYWACZEK, PASZTETOWA, KILOMETR ZEROWY, KRATY, IZOTERMICZNOŚĆ, PAWĘŻ, ROPUCHA BLOMBERGA, PIESIO, CHRYJA, PÓŁKREW, PRZEKLĘTNIK, OBOWIĄZEK, ŁOWIECTWO, WIZJA LOKALNA, ZOOCHORIA, SIATECZKA, ŚLIZG, PIEPRZ RÓŻOWY, REWIR, ALTOSTRATUS, ORTOGRAFIA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, EGZAMIN POPRAWKOWY, OBRÓT, KOMUNIA, ZAJĘCZA WARGA, INWOLUCJA, DEZAWUACJA, WYBITNOŚĆ, KARYKATURALNOŚĆ, PRZECHYŁ, KRĄG KULTUROWY, SĄD, AKSAMIT, PUNKT, POŚRÓDKI, KOREK, GLORIETA, MAŁPA, PANI, ŁOWCA, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, OTOK, PIERWOCINA, REDUTA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, UNIEWAŻNIENIE, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, DIABEŁEK, AZOLLA PAPROTKOWA, ŻACHWA, SIEKIERA, ZIELENICE, KOŁO MŁYŃSKIE, BOSMANMAT, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, WOLNOŚĆ, ASYNCHRONIZM, ROSZCZENIE ZWROTNE, PROTETYKA, BERLACZ, WIRUS POLIO, SYTA, LINIA, PRZETYKANIE, USTNIK, BAKAS, PÓŁPLASTEREK, STROICZKOWE, SEQUEL, ROZDZIAŁ, GATUNEK MIESZANY, AKOMODACJA, BROŃ, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, ASESOR, STOPIEŃ FAHRENHEITA, SZCZĘKOT, NAWÓJ, TURZYCA, CHODY, ŚLUZA WAŁOWA, TUMBA, ROTA, SALSA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, DAN, ZŁOTOGŁÓW, KAJMAKAM, UŻYTEK ZIELONY, MĘŻNOŚĆ, PRZYGRYWKA, SŁONECZNIK, OWOC, EMPIRYZM, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, SEGMENTACJA, STANOWISKO, MISJA WERYFIKACYJNA, PRZÓD, ODRUCH BEZWARUNKOWY, ODPORNOŚĆ, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, KSIĘŻULO, KIEŁBACHA, MENDEL, WOJNA, TELEGRAM, PUSZKARZ, IGLASTE, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, TREPANACJA, WĄTROBIANKA, SUBEMITENT, IDEACJA, BAGAŻOWY, NUROGĘŚ, ANIMUSZ, OPERA, FLET PROSTY, KINOTEATR, FANATYCZKA, CARAT, SPRAWUNEK, TRZYDZIESTKA, HIMALAJE, DEADLINE, PAMIĘĆ, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, SKRZYDLATE SŁOWO, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, SAKWA, KALETKA, TRIDUUM, ALT, BÓR BAGIENNY, ZACHŁYST, ŁANIA, KAJMAKAM, MAFIJNOŚĆ, KALIBER, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, MUSLI, PASZTET, DOWÓD ONTOLOGICZNY, PRODUKTYWNOŚĆ, SOS, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, KADZIDŁOWIEC, PRZYLĄDEK, PRZEWRÓT, TALAR, KUREK, WOSZCZYNA, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, OBWIĄZKA, KRYZYS KATATYMICZNY, KIPA, MASKARON, POSEŁ, OSTROŻNOŚĆ, ARTEFAKT, ZAĆMIENIE, ZIOŁO, ZATOPIONA DEPRESJA, INFORMACJA POUFNA, HUTA, TILAKA, KARZEŁ, MELODIA, WAMPIREK, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, S.Y, RZEKA CHWILOWA, WĘZEŁ, WSPINACZKA SPORTOWA, DASZEK, WCIOS, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, SALAMANDRA KAUKASKA, ŻYDEK, INTERPRETACJA, CHRYZOFITY, NAZWA KODOWA, POWIEŚĆ RZEKA, BEZBRZEŻ, TRÓJKĄT BERMUDZKI, TRUFLA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, ZAGROŻENIE, MAŁOPOLSKOŚĆ, UPADEK, BIOSELENOLOGIA, POZYTYWIZM, MGŁAWICOWOŚĆ, ZESPÓŁ CHOROBOWY, DRZWI, BAGAZJA, DRABINA, KUBEŁ, TRESA, KOCIE OKO, JEDWAB OCTANOWY, RUG, POMADKI, ODSTĘPNE, POMNICZEK, WIELKI KSIĄŻĘ, TWIERDZENIE CEVY, WIR PIASKOWY, POŁOŻENIE, EKSPANDOR, PŁETWA STEROWA, SUTANELA, ZRZESZENIE, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, DYMKA, ANKUS, DATOWNIK, ?OPOZYCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.185 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POZIOM INTENSYWNOŚCI CZEGOŚ, WIELKOŚĆ, ZAKRES JAKIEGOŚ ZACHOWANIA, SYTUACJI LUB WYDARZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POZIOM INTENSYWNOŚCI CZEGOŚ, WIELKOŚĆ, ZAKRES JAKIEGOŚ ZACHOWANIA, SYTUACJI LUB WYDARZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOPIEŃ poziom intensywności czegoś, wielkość, zakres jakiegoś zachowania, sytuacji lub wydarzenia (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOPIEŃ
poziom intensywności czegoś, wielkość, zakres jakiegoś zachowania, sytuacji lub wydarzenia (na 7 lit.).

Oprócz POZIOM INTENSYWNOŚCI CZEGOŚ, WIELKOŚĆ, ZAKRES JAKIEGOŚ ZACHOWANIA, SYTUACJI LUB WYDARZENIA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - POZIOM INTENSYWNOŚCI CZEGOŚ, WIELKOŚĆ, ZAKRES JAKIEGOŚ ZACHOWANIA, SYTUACJI LUB WYDARZENIA. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x