ŚRODKOWA CZĘŚĆ BELKOWANIA ZAWARTA MIĘDZY ARCHITRAWEM A GZYMSEM, ZDOBIONA TRYGLIFAMI LUB RELIEFEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FRYZ to:

środkowa część belkowania zawarta między architrawem a gzymsem, zdobiona tryglifami lub reliefem (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FRYZ

FRYZ to:

środkowy, poziomy człon belkowania z reguły leżący między architrawem i gzymsem, często zdobiony rzeźbami, jeden z bardziej ozdobnych elementów antycznych budowli (na 4 lit.)FRYZ to:

rasa koni zimnokrwistych pochodząca z historycznej krainy Fryzji (w dzisiejszej Holandii), zapoczątkowana już w czasach rzymskich; hodowane w wielu częściach świata: Ameryce Płd. i Płn., Australii, Azji, Afryce i w Europie (na 4 lit.)FRYZ to:

deska z drewna drzewa liściastego używana do wyrobu boazerii i desek parkietowych (na 4 lit.)FRYZ to:

rodzaj ornamentu, który może zdobić różne obiekty; jest poziomym pasem złożonym z powtarzających się motywów geometrycznych lub scen figuralnych (na 4 lit.)FRYZ to:

fryzura, sposób uczesania, zwłaszcza rzucający się w oczy (na 4 lit.)FRYZ to:

krowa nizinnej rasy (najprawdopodoniej holsztyńsko-fryzyjskiej) pochodzącej z Fryzji (na 4 lit.)FRYZ to:

przedstawiciel ludu pochodzenia germańskiego zamieszkującego obszary dawnej Fryzji (dzisiejsze Niemcy i Holandia) (na 4 lit.)FRYZ to:

poziomy pas dekoracyjny stosowany w architekturze (na 4 lit.)FRYZ to:

półfabrykat z tarcicy dębowej, bukowej stosowany do wyrobu deszczułek posadzkowych (na 4 lit.)FRYZ to:

ciężki, zimnokrwisty koń, ceniony w średniowieczu jako koń rycerski (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚRODKOWA CZĘŚĆ BELKOWANIA ZAWARTA MIĘDZY ARCHITRAWEM A GZYMSEM, ZDOBIONA TRYGLIFAMI LUB RELIEFEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.931

PRZEWŁOKA, PRZEWRÓT, BALSAM KANADYJSKI, STACJA TELEWIZYJNA, POŚWIST, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, KREWETKA ZMIENNA, ROZKRUSZ, OPCJA BARIEROWA, ZWYROL, ŚWINIARKA, DOBRO INWESTYCYJNE, LAWABO, ARSYNA, SKALA, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, DISACHARYD, WKŁAD, KAJZER, STRZAŁKA, STANOWISKO, BERET, ANTENKA, PODBRÓDEK, FATAMORGANA, LICHWA, HRABINA, RYPS, STREPTOKOK, LEK, ROZPADLINA, GATUNEK ZAWLECZONY, HISZPAN, POLE, RZĄD, ANTENA SATELITARNA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, ROZWORA, DRGANIE AKUSTYCZNE, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, KOMIN, TONAŻ, LEPTOPLEURON, PŁUCZKA, EKSTRADYCJA, ŻEBRO, JĘZYK GYYZ, INIEKCJA, DOZOROWIEC POGRANICZA, JĘZYK SPUSTOWY, REGIONALISTYKA, KAKAO, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, MASZKARON, TABOR, BUTERSZNYT, KROPKA, EKSPANDER, LWIA CZĘŚĆ, PATRYLINEARNOŚĆ, AWANS, RELING, ASFALT, BASEN ARTEZYJSKI, GRANAT, ATRYBUCJA, KWACZ, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, SMILEY, RYT, CERAMIKA SZNUROWA, PODSTAWA, BŁĘKITNY OLBRZYM, TETRAPOD, ŚCIANA PRZEWIESZONA, POR, RUDA PABIANICKA, GLIPTYKA, LAND, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, DESKA ŚNIEŻNA, WODA, PLAKAT, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, PROFESOR ZWYCZAJNY, OBCHÓD, WYŁADOWANIE KORONOWE, SALA, PORT MORSKI, GOSPODARSTWO TOWAROWE, KRAINA, ZAWŁOKI, ANALOGIA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, GORĄCA LINIA, TABLETKA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, ABERRACJA, DWUKĄT SFERYCZNY, AKCENT, KATASTROFA BUDOWLANA, ZRĄB TEKTONICZNY, MIĘDZYRZĘDZIE, AMFITEATR, ZESPOLENIE, GALAKTYKA, FUTRO, DZIRYT, WSPÓŁWŁADCA, HB, WOKALIZA, REKOMENDACJA, KASA, LICENCJA OTWARTA, SFIGMOMANOMETR, SMALEC, LIPA, STAŁOŚĆ, WARSZTAT STRATEGICZNY, HERBICYD, ALGEBRA LINIOWA, KOCHAŚ, FILTR ANTYSPAMOWY, BOTY, NOTOWANIE, KAPUŚCIANY ŁEB, KOMBINATORYKA STOSOWANA, KIJEK NARCIARSKI, SZMUGIEL, ZLEWNIA, PANEWKA, TRASA, WIATR, WIRKI, GOŁOLEDŹ, POWIEŚĆ RZEKA, TARAS, SUKCESIK, WARTOŚĆ OPAŁOWA, LOKAL SOCJALNY, KRAŃCÓWKA, NAUSZNIK, LEADER, HIPERDŹWIĘK, TUMBA, DWUCYFRÓWKA, NAPIERŚNIK, PÓŁKULA, TENUTA, AKOMODACJA, ZAKWAS, NIESAMOWITOŚĆ, PIERNICZEK, PĘCHERZ, WKŁADKA, DATOWNIK, POMPA OBIEGOWA, STAN, FAKT, WYBUCH, KARIN, PUNKT DYMIENIA, CHEMIA, EMOCJA, ZDARZENIE PRAWNE, KOMPATYBILNOŚĆ, PAROWNICA, JURA ŚRODKOWA, KORDYLINA, BŁYSZCZYK, NARODZINY, PŁYTA PILŚNIOWA, PRZĘSŁO, BRAHMS, GALAS, SERIA, GZYMSIK, KLEDONISMANCJA, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, MUNICYPIUM, SPARRINGPARTNER, FARBA, PLEZJOPLEURODON, OFIARA ZAKŁADZINOWA, PRĄTNIKOWE, DEGENERACJA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, ROBOTY DROGOWE, CZARNY FILM, KORKOWIEC, ZIELE, PRYMITYWIZM, WIDMO RENTGENOWSKIE, DRUK ROZSTRZELONY, JEZIORO POLODOWCOWE, NAGŁOŚNIENIE, KONCENTRAT, NIESTRAWNOŚĆ, PARÓWKA, ANTYKATOLICYZM, CUGANT, WARMIŃSKI, KULFONIK, KRYPTODEPRESJA, TERAPIA REINKARNACYJNA, PĘTELKA, SUMATOR, BERET, COROCZNOŚĆ, MEKSYKAŃSKA, DWUNASTKA, AKROBACJA LOTNICZA, NIERÓB, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, TĘCZA, LICZNIK ISKROWY, RAPT, TYGIEL, KULCZYBA WRONIE OKO, FILODENDRON, PODIUM, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, BALDACH, AKTYWISTA, BEZPIECZNIK, GNIAZDO NASIENNE, CYRK, ODSIEW, KĄT OSTRY, DRAMATYKA, PARODOS, GLONY ZŁOCISTE, CHŁODNIK, DYMKA, KIESZEŃ, CANZONA, KALKA JĘZYKOWA, BROSZURA, DESER, KONSULTANTKA, AQUAFABA, PÓŁKREW, ZAPORA WODNA, KWASICA, POMYŁKA FREUDOWSKA, ZBIORNIK, JAPONKI, KŁAK, KORONA DROGI, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, KARYKATURALNOŚĆ, TARANTAS, KALIKO, OPIS, KULTYWAR, POMPA WYPOROWA, DUBELTÓWKA, KANU, MENAŻKA, NIEMOŻNOŚĆ, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, NIEOSTROŚĆ, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, BIOGEN, BARYKADA, ULTRAMARYNA, OBLIGACJA ZAMIENNA, WEŁNA, STRZAŁECZKA, KORELACJA KANONICZNA, GEOFAGIA, SKRZYDŁO, KLASTER, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, PSYCHOLOGIA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, BESZAMEL, OWOCNIK, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, TRINAKSODON, TRUFLA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, WITAMINKA, ELEKTROCHIRURGIA, OLEJ BANKUL, KONSEKRACJA, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, TELEWIZJA ŚNIADANIOWA, HETEROATOM, CZYSTKA, POKRYWA, KOLEŻANKA PO FACHU, HOLOWNIK, KREMOGEN, WYRAŻENIE, POSTAWA, AGATA, OSĘKA, ?KRYTYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.931 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚRODKOWA CZĘŚĆ BELKOWANIA ZAWARTA MIĘDZY ARCHITRAWEM A GZYMSEM, ZDOBIONA TRYGLIFAMI LUB RELIEFEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚRODKOWA CZĘŚĆ BELKOWANIA ZAWARTA MIĘDZY ARCHITRAWEM A GZYMSEM, ZDOBIONA TRYGLIFAMI LUB RELIEFEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FRYZ środkowa część belkowania zawarta między architrawem a gzymsem, zdobiona tryglifami lub reliefem (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FRYZ
środkowa część belkowania zawarta między architrawem a gzymsem, zdobiona tryglifami lub reliefem (na 4 lit.).

Oprócz ŚRODKOWA CZĘŚĆ BELKOWANIA ZAWARTA MIĘDZY ARCHITRAWEM A GZYMSEM, ZDOBIONA TRYGLIFAMI LUB RELIEFEM sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ŚRODKOWA CZĘŚĆ BELKOWANIA ZAWARTA MIĘDZY ARCHITRAWEM A GZYMSEM, ZDOBIONA TRYGLIFAMI LUB RELIEFEM. Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

x