CZĘŚĆ OKA OTACZAJĄCA TĘCZÓWKĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIAŁKO RZĘSKOWE to:

część oka otaczająca tęczówkę (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ OKA OTACZAJĄCA TĘCZÓWKĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.298

LIMBUS, ODCINEK, KOMORA NABOJOWA, KOŁOWROTEK, ŚCIANA WSCHODNIA, ŁYŻKA, PAMPANGA, MASKA, MIGAWKA, PIEŃ, PRĘGA, LOTKA, MASKA, BĄK ZWYCZAJNY, MAGAZYN, ZABYTEK NIERUCHOMY, LEJEK, CEROWNIA, HYMENOFOR, CEWKA MOCZOWA, KORTYNA, NAĆ, GRUNT, PŁASZCZ, POWRÓT, STANIK, DIAFANOSKOPIA, WYŻSZE NACZELNE, KLUCZ, POLE, SKRZYDEŁKO, DENITRYFIKATOR, KORONA, MASKA, ROTATOR, SOŁECTWO, AWANSCENA, OPASANIE, ZALĄŻNIA, GICZ, WAFEL, PRZEDSIONEK, NOZDRZE, WÓŁ PIŻMOWY, KOLEJ OBWODOWA, PINGLE, ŁOPATKA, PUDŁO, ODZIOM, HALKA, KOŚĆ KULSZOWA, UDO, TEMAT, ALTERNAT, JABŁKO NANERCZOWE, TWARDÓWKA, PODZAMCZE, BRZUSZEK, AMALAKA, SEKTOR, GRZEBIEŃ, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, KLAUZURA, FALENICA, FOSA, SYMETRIA, PODZAKRES, STOPIEŃ TURBINY, ELEMENT GRZEJNY, KADR, WAŁ, MUSZLA, MIEJSCE, TORS, BINOKLE, KORPUS, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, PIÓRO, GŁĄBIK, ŁOPATA, ODWACH, GYNYCEUM, ROK, NOS, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, EKSTRAKCJA, AKT, FILANDER PRĘGOWANY, BUDA, PODWODZIE, ZWROTKA, CIAŁKO SZKLISTE, MARTWIAK, LAMNA ŚLEDZIOWA, STOPA, WIELOWIEŚ, BĘBEN, BRYNÓW, RAMIAK, GNIAZDKO, GARDA, SET, RYT, AKT, EWANIELIA, REJON, PŁASZCZ, DZIEKANAT, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, ATMOSFERA, KORONA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, HAK ABORDAŻOWY, BIZON LEŚNY, TWÓR GRZYBNIOWY, DOBUDOWA, DUANT, CZEP, ALKIERZ, GRUNWALD, ZASŁONA, SEKWENCJA PRIBNOWA, ROBAK, KLUCZ, LEŚNICTWO, ŻAKIECIK, NAWA, TŁUMIK, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, UDO, GÓRALKI, NÓŻKA, KŁĄB, SZYPUŁKA, EUROPA, TUSZ, ŁUK AORTY, PODREGION, FORSZLAK, KLAPKA, ŁUK, MASA, KREWETKA WIŚLANA, SOLO, CZŁON, SŁOWO POSIŁKOWE, WSTĘP, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, REGESTR, DZIKÓW, SUW, OBLICZENIA INTELIGENTNE, ŁYSINKA, WITREKTOMIA, MŁOTECZEK, RUMPEL, KARCZEK, ORZESZNICA, TRZONEK, WYRYWEK, GAR, CEPISKO, SCENA, BURTA, LUNETA, MUNDSZTUK, MURZYSKO, ŁAWA FUNDAMENTOWA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, DYSTANS, KARAFUŁKA, PALNIK GAZOWY, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, LEJBIK, STRZEMIĘ, EPOKA, HEŁMIATKA, MANIPUŁ, KONIEC, CHINY ZACHODNIE, PŁAT CIEMIENIOWY, ZASTAWKA, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, REFLEKS, PLAMA BARWNA, UKŁAD KRWIONOŚNY, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, BATERIA, WAPER, WZGÓRZE, PRZECIWSTOK, STRZEMIĘ, ŚRÓDBRZUSZE, WIECZÓR, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, NACZYNIE CHŁONNE, BIBLIA HEBRAJSKA, ZMROK, GALERIA, WARZYWO, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, CELOWNIK, GRUSZKA ŻAROWA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, KONDYGNACJA, LĘDŹWIE, GNIAZDO, GIROSKOP, NAGOLENICA, REPRYZA, GZYMS, BLIŹNIAK, AGADA, TRANSZA, DACH, GODZ, OPONKA, PODMIOT DOMYŚLNY, DZIELNICA HISTORYCZNA, SOKOLE OKO, ĆWIARTECZKA, PŁATEK, KOMORA FERMENTACYJNA, ŁĄCZNIK, KOLUMNA, OKRES WEGETACYJNY, RÓWNIK, RAMIENISKO, CZĘŚĆ ZAMIENNA, SZTANDAR, PODCZYSZCZALNIA, SROM, KOTWICA, TĘTNICA OCZNA, STOSINA, OKRUCH SKALNY, REPUBLIKA JAKUCKA, NIEBOSKŁON, DNO OKA, FILET, CIAŁO SZKLISTE, NARAMIENNICA, POKŁAD, BURDON, ŻYŁA, CZŁONEK, TĘTNICA SKRONIOWA, JURA KRAKOWSKA, DEKANAT, KISZKA STOLCOWA, PAS, BIODOSTĘPNOŚĆ, UZIOM, TŁUSZCZYK, ŁUK KOLANKOWY, SĘPNIK PSTROGŁOWY, FACJATA, SŁONIARNIA, OSTOJA, WNĘKA WĄTROBY, ŁĄCZNIK, RZUT OKA, ANTROPOSFERA, SERUM, ANTARKTYKA, PODGŁÓWEK, TRABANT, PIŁOGON, NEONTOLOGIA, PODRZĘDNIK, ODDZIAŁ, GICZ, FAJKA, BUFET, ZAĆMA, SPÓD, MANICA, GÓRALEK ZAROŚLOWY, TOLERANCJA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, OLINOWANIE, BAK, ODWAL, BLUZA, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, SCENKA, ZATOCZKA, AKCIK, TWÓR, PUDŁO REZONANSOWE, PŁOZA, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, PUNKT, WYSEPKA, EUROPA, ZEWNĘTRZE, ?ĆWIARTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.298 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ OKA OTACZAJĄCA TĘCZÓWKĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ OKA OTACZAJĄCA TĘCZÓWKĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIAŁKO RZĘSKOWE część oka otaczająca tęczówkę (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIAŁKO RZĘSKOWE
część oka otaczająca tęczówkę (na 14 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ OKA OTACZAJĄCA TĘCZÓWKĘ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - CZĘŚĆ OKA OTACZAJĄCA TĘCZÓWKĘ. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x