ZANURZONA CZĘŚĆ STERU, KTÓRA PO WYCHYLENIU SIĘ POWODUJE SKRĘCANIE STATKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁETWA to:

zanurzona część steru, która po wychyleniu się powoduje skręcanie statku (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁETWA

PŁETWA to:

narząd zwierząt wodnych służący do utrzymywania pożądanej pozycji ciała oraz do poruszania się (na 6 lit.)PŁETWA to:

sprzęt sportowy służący do usprawniania poruszania się w wodzie (na 6 lit.)PŁETWA to:

żartobliwie o dużej stopie (na 6 lit.)PŁETWA to:

element umożliwiający sterowanie statkiem albo zwiększający jego sterowność (na 6 lit.)PŁETWA to:

spłaszczone zakończenie chwytu wiertła (na 6 lit.)PŁETWA to:

grzbietowa u ryby (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZANURZONA CZĘŚĆ STERU, KTÓRA PO WYCHYLENIU SIĘ POWODUJE SKRĘCANIE STATKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.781

DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, TABORYTA, SĄD REJESTROWY, KROMKA, KUKLIK SZKARŁATNY, LIPOATROFIA POINSULINOWA, NATRĘT, PERYPATETYK, RADIOMECHANIK, REGRESJA PODATKOWA, SAWANTERIA, TARCZKA OPACHOWA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, RENTGENOLOGIA, CIASTO, BAWÓŁ MINDORSKI, PIERWSZOŚĆ, IZOCHRONA, WIATR SŁONECZNY, SITARSTWO, SĄD OPIEKUŃCZY, DZIURKA, RASA PANÓW, WAFEL, CYKL JAJNIKOWY, ODMIANA HERBOWA, PADOK, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, MOTYW, TOPIELEC, MYSZ LEŚNA, MODUŁ, CHEMIA FIZYCZNA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, PIERÓG KARELSKI, GOTOWALNIA, REKRUTER, LABIRYNT, PRZEKŁADACZ, ŚNIOT, NIETOLERANCYJNOŚĆ, NAWÓJ, PEŁNIA, FUNDAMENT, OTWIERANIE DUSZY, GINEKOLOGIA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, GARBNIK, CZAROWNICA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, MANEŻ, ZESPÓŁ DRAVET, LIBRA, RZEP, PROFESOR, CZĘŚĆ, BECZKA, WAPNIARKA, MINA, KASJERKA, LEKARZ DOMOWY, PŁATEK, VIBRATO, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, BŁONA SUROWICZA, KIBLA, SOLANKA, CYGA, BANIECZKA, CANOSSA, PIĘTA, OFICER ŻEGLUGI, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, WIGILIA, CNOTA, UMIEJSCOWIENIE, PIECHUR, MYJNIA, KALESONY, KOORDYNACJA RUCHOWA, FLUITA, JĘZYK PIKTYJSKI, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, KATOLIT, KORZONEK, FARMAKOEKONOMIKA, GŁĘBSZE UCZUCIE, METODA SCENARIUSZOWA, LICZBA PIERWSZA, HERB, AMPUŁKA, PUCH, SOLENIK, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, HETYTA, OSTOJA, DÓŁ PACHOWY, GENETYKA KLINICZNA, BATERIA ANODOWA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, AUTSAJDER, OPERATOR LOGISTYCZNY, JELEŃ BIAŁOWARGI, NIENOWOCZESNOŚĆ, CHOROBA FONGA, DRUK ROZSTRZELONY, GASTROENTEROLOGIA, KLĄTWA, TAMBOREK, WYGIĘCIE, NAJEM OKAZJONALNY, REPUBLIKA JAKUCKA, PASTISZ, ZIEMIA ODNIESIENIA, ZNAMIĘ, LITOSFERA OCEANICZNA, WF, ROŻEN, SENAT, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, OGNIWO STĘŻENIOWE, ZSYPISKO, BELKA STROPOWA, STYLISTYKA, PSYLOFIT, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, MILIRADIAN, PODSEKTOR, ARCYDZIELNOŚĆ, KIEROWCA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ZAKRES ZNACZENIOWY, KRĄŻENIE PŁUCNE, KOROWIEC, OBLĘŻENIEC, EMPIREUM, ENERGIA WIATROWA, WARZELNICTWO, STAROINDYJSKI, CYGANKA, WIKTYMOLOGIA, SKROMNOŚĆ, WYTWÓRCZOŚĆ, PERKOZ ROGATY, WEZWANIE, GEN LETALNY, NAPOMNIENIE, RECESJA LODOWCA, BEZROBOCIE SEZONOWE, MAZUT, STRZAŁA EROSA, ŻYRYTWA, STRATEG, PINAKOID, PROGRESJA, DEMIURG, FAZA, POMYŁKA, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, KOŚĆ KLINOWA, ZALANIE PAŁY, NAJDUCH, SZTUKA, FOKMASZT, CYKL MENSTRUACYJNY, CIELĘCE LATA, DZIKUS, POKÓJ LEKCYJNY, PRZYCZYNKARZ, MIŚ, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, MARMURKOWANIE, PODSTOPNICA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, KŁODNICA, CYKLOP, ZRZĘDA, NIEODZOWNOŚĆ, FLĄDRA, CZUWANIE, PEDIATRIA, POZER, PŁETWA BALASTOWA, ANGLEZOWANIE, LISZAJ PŁASKI, RÓJ METEORÓW, REDEMPTORYSTA, RAMFORYNCHUSY, STROIK, POPRAWNOŚĆ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, SZESNASTKA, MAPNIK CAGLE'A, ŚMIECIARZ, FANFARZYSTA, WOKALIZA, FORPIK, DROGÓWKA, WRAK, KOMORA FERMENTACYJNA, WĘDRÓWKA DUSZ, LICHENOLOGIA, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, GWAJAKOWIEC, SZPIGIEL, KOŁKOWNICA, KASTA, SARABANDA, KONSOLA, OTWÓR KIERUNKOWY, ROZKŁAD, KAMIZELKA, DEGRESJA PODATKOWA, MALARSTWO OLEJNE, OTWARTOŚĆ, PODUSZKA, TUBULOPATIA, FIZYKA, MĘŻNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, SZPANERSTWO, OKRES WEGETACYJNY, CYLINDEREK, WORECZEK, RÓJ, ZAŁOGANT, RYCYK, RYKOSZET, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, CHOROBA SCHILDERA, ŁAMANY DACH POLSKI, PRASOŁ, TEMAT FLEKSYJNY, MENUET, SACZEK, ELEMENT ODSTAJĄCY, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, NAKŁADKA, TRIO, HEKSAMETR, KOMÓRKA ZWOJOWA, KRYTYCZKA, DŹWIGARKA, PERIODONTOLOGIA, BIURO MATRYMONIALNE, NEOTENIA, POLEWKA, AWIACJA, AMINOKWAS BIAŁKOWY, TRÓJKOMBINACJA, ZALEWA, BANDEROLA, DORTMUNDER, OSSUARIUM, KIERUNEK, RADIOGALAKTYKA, JAZZÓWKA, DEMOLUDY, BALSAM, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, ZAPUSTY, NIEDYSKRETNOŚĆ, ŁOŻYSKO, GIMBOPATRIOTYZM, PRZEKŁADANIEC, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, NONET, SAMORZĄDCA, TYŁEK, ŁĘG OLSZOWY, GAWĘDA SZLACHECKA, WICEHRABIA, POLISACHARYD, MROCZEK POZŁOCISTY, NERKA WĘDRUJĄCA, FORMA, STYL GOTYCKI, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, FILOLOGIA CHORWACKA, BIAŁKO, SANDINISTA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, ŚLEDŹ, PRZELOT, DZIECIĘ WIEKU, KOKSOWNIK, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, SZMUGLERZ, MISA, PRZODEK, DRABKA, CHONDRA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, WYŁAWIACZ TALENTÓW, KRAWIECZYZNA, KŁĄB, ?SŁODKA IDIOTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.781 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZANURZONA CZĘŚĆ STERU, KTÓRA PO WYCHYLENIU SIĘ POWODUJE SKRĘCANIE STATKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZANURZONA CZĘŚĆ STERU, KTÓRA PO WYCHYLENIU SIĘ POWODUJE SKRĘCANIE STATKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁETWA zanurzona część steru, która po wychyleniu się powoduje skręcanie statku (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁETWA
zanurzona część steru, która po wychyleniu się powoduje skręcanie statku (na 6 lit.).

Oprócz ZANURZONA CZĘŚĆ STERU, KTÓRA PO WYCHYLENIU SIĘ POWODUJE SKRĘCANIE STATKU sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ZANURZONA CZĘŚĆ STERU, KTÓRA PO WYCHYLENIU SIĘ POWODUJE SKRĘCANIE STATKU. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast