KLASYCZNA TRIADA OBJAWÓW, WYSTĘPUJĄCYCH U CHORYCH Z ZESPOŁEM KARTAGENERA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNOCZEŚNIE WYSTĘPUJĄCYCH ZABURZEŃ I SCHORZEŃ: ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH, ROZSTRZENIA OSKRZELI I ODWRÓCENIA TRZEWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRIADA KARTAGENERA to:

klasyczna triada objawów, występujących u chorych z zespołem Kartagenera, składająca się z jednocześnie występujących zaburzeń i schorzeń: zapalenia zatok przynosowych, rozstrzenia oskrzeli i odwrócenia trzewi (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KLASYCZNA TRIADA OBJAWÓW, WYSTĘPUJĄCYCH U CHORYCH Z ZESPOŁEM KARTAGENERA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNOCZEŚNIE WYSTĘPUJĄCYCH ZABURZEŃ I SCHORZEŃ: ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH, ROZSTRZENIA OSKRZELI I ODWRÓCENIA TRZEWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.768

USTNIK, WALEC WIBRACYJNY, KRYSZNAIZM, ZAJĄKNIĘCIE, PRZĄDKOWATE, SERNICA, ORNITOLOG, PTASZNIK GOLIAT, SKRZYDŁO, PLATAN, REWIZOR, PODWÓJ WIELKI, ODLEWACZ, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, NORZYCA, BIERNY OPÓR, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, BALUT, ŚREDNIA WINSOROWSKA, KRAWCOWA, ARKADA, ZATOKA ESOWATA, MARUDER, NADCIEKŁOŚĆ, CZAROWNICA, LIŚCIONOGI, RUSZNIKARZ, ZESPÓŁ DRAVET, OZONOSFERA, KOSZAROWOŚĆ, BANOWINA, GWIAZDOR, PAWILON, KLESZCZ, JĘZYK ROMAŃSKI, ARMIA, JOGURT, WIETNICA, KONTRAST NASTĘPCZY, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, SYSTEM NICEJSKI, POPIELICA, ODPÓR, CYKL GOSPODARCZY, PRYSZNIC, IMPLEMENTACJA, WYCINEK, TEATR MUZYCZNY, PRZYROSTEK, KOMEDIA NISKA, PŁYN CHŁODNICZY, HARROD, WIEDENKI, RZYGOWINY, GRA, WYCIĄG, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, BARCZATKA BORÓWCZANKA, INKRUSTACJA, ŁUP, WCINKA, BUDA, DNA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, KUBECZEK, DEMÓWKA, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, NIRWANA REZONANSOWA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, NOC, ZARAŻONA, TAŚMA PRODUKCYJNA, CZARODZIEJ, ZŁOTA KSIĘGA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, JEZIORO SUBGLACJALNE, GAŁĘŹNIK, PRZEGUBOWIEC, BUKIECIARZ, SUTEK, WYBIELENIE, BADANIE JAKOŚCIOWE, ROZCZAROWANIE, PYLICA TALKOWA, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, GROTESKA, ZACHÓD, APOSTOŁ, JASKINIOWIEC, TEORIA DOWODU, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, RÓŻNICOWANIE SIĘ, KULTURA JĘZYKA, MARKETING INWAZYJNY, SULFADYMIDYNA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, PISZCZAŁKA WARGOWA, WALDEKOKSYB, EKONOMIA, ZBIÓR, KOŁO SEGNERA, PROWENTOWY, KANAŁ ENERGETYCZNY, KSIĄŻKOWOŚĆ, SINIAK, SZOWINISTA, NOSACZ, STONKA, BEZCZELNIK, KOLANO, TEMPERATURA MROZU, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, MILICJA, WIECZORÓWKA, KALCYFIKACJA, NIEBO, ODSTĘPSTWO, ZAPALENIE OSKRZELI, LIŚCIOZWÓJ, BRZYDAL, ZATOR, TORREJA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, ANALITYCZKA, BAR MLECZNY, ŁUK, CZOPUCH, BABA-JĘDZA, AUDYTORIUM, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, OBRONA BAŁTYCKA, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, EOZYNOFIL, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, STRZEMIĘ, LORA, EURYBIONT, VERTIKAL, BAON, NACHLANIE SIĘ, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, ASOCJACJA, PRAWO PODMIOTOWE, KLAWISZ NUMERYCZNY, WAMPIR, DYM, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, KLOMIFEN, KIJANKA, RETINOPATIA, DŻIN, OBÓZ KONDYCYJNY, ALGRAFIA, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, SARKOIDOZA, SZTOLNIA WODNA, KOSTIUM, ZDRADA, BŁONA SUROWICZA, DYDAKTYKA OGÓLNA, TARYFA ULGOWA, PRODROM, POJEMNIK, PROKARBAZYNA, PSYCHOBIOLOGIA, NAPINACZ, TARSKI, PATCHWORKOWIEC, PRZYTULIA, DZIAŁ OSOBOWY, PIANINO, DYWANOKSZTAŁTNE, ŹRÓDŁO, NIEBOGA, MICHAŁEK, BALON, GODZINA POLICYJNA, SKRZYDŁO, KABOTYNIZM, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, REKINY, CZTERY DESKI, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, BLACKJACK, KOŃ BERBERYJSKI, WIDŁOGONEK, PROGRAM TELEWIZYJNY, PORWAK, PRALUDZIE, RĘKOSKRZYDŁE, KORONIARZ SERCATY, FILECIK, OFICYNA DRUKARSKA, MEDIANA, KUPRÓWKA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, SZCZOTKARZ, URZĄD IMIGRACYJNY, FALA, LEGENDA, BELEMNITY, RETROGRADACJA, CHÓD, OGNISKO, POZER, POROZUMIENIE PŁACOWE, CHIRURGIA DZIECIĘCA, HELIKOPRION, WŁÓKNO, ASIEJEW, PREPAID, BABILOŃSKI, WYRAZ OBCY, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, PIÓRNIK, JĘZYK OBCY, BEZGRANICZE, WYLEW, FAZA ROZKWITU, ANGIELCZYK, KISIEL, ZASTAWKA AORTALNA, PEPINIERA, PLEŚNIAK, TUBKA, KRET, AZTREONAM, KURIER PODHALAŃSKI, KANALIK NERKOWY, CNOTLIWA ZUZANNA, ZDZIERSTWO, ZLEWKA, PROCES POSZLAKOWY, MONILOFITY, ŚLIZGAWICA, LEK ANTYDEPRESYJNY, GALERIA HANDLOWA, DERMOKOSMETYKA, KETONOKWAS, GEODEZJA NIŻSZA, CHOROBA UHLA, DEFENSYWA, MIKROMIKRON, GŁODÓWKA, SUKCESYWNOŚĆ, CHŁODZENIE ABLACYJNE, RODZINA NUKLEARNA, KOMISANT, DESPOTYZM, PEJZAŻYSTKA, WINNICKI, HISTORYCYZM, KARALNOŚĆ, MIOPATIA ALKOHOLOWA, GRUPOWOŚĆ, NOMENKLATURA BINOMINALNA, SYMFONIKA, STANIĘCIE, EWANIELIA, CHOROBA KAWASAKI, PROZODIA, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, MORFOTROPIA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, PŁOZA, KINDERBAL, CZAS, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, FUNDUSZ SOŁECKI, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, TOCZEŃ, WIEWIÓRKA, FIZYKA TEORETYCZNA, SYNEREZA, FENOLOGIA, EURYTOP, SĄD OSTATECZNY, SOLO, PERSEWERACJA, WŁAZ, ALFABET FONETYCZNY, ZEBRA, STREFA KONWEKTYWNA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, PARGAMIN, CYWILNOŚĆ, GALARETA, ZWINNOŚĆ, CINEREA, MORA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, ZWYCZAJOWOŚĆ, OBEJMA, BHP, PUSZKA, ?AKLIMATYZOWANIE SIĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.768 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KLASYCZNA TRIADA OBJAWÓW, WYSTĘPUJĄCYCH U CHORYCH Z ZESPOŁEM KARTAGENERA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNOCZEŚNIE WYSTĘPUJĄCYCH ZABURZEŃ I SCHORZEŃ: ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH, ROZSTRZENIA OSKRZELI I ODWRÓCENIA TRZEWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KLASYCZNA TRIADA OBJAWÓW, WYSTĘPUJĄCYCH U CHORYCH Z ZESPOŁEM KARTAGENERA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNOCZEŚNIE WYSTĘPUJĄCYCH ZABURZEŃ I SCHORZEŃ: ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH, ROZSTRZENIA OSKRZELI I ODWRÓCENIA TRZEWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRIADA KARTAGENERA klasyczna triada objawów, występujących u chorych z zespołem Kartagenera, składająca się z jednocześnie występujących zaburzeń i schorzeń: zapalenia zatok przynosowych, rozstrzenia oskrzeli i odwrócenia trzewi (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRIADA KARTAGENERA
klasyczna triada objawów, występujących u chorych z zespołem Kartagenera, składająca się z jednocześnie występujących zaburzeń i schorzeń: zapalenia zatok przynosowych, rozstrzenia oskrzeli i odwrócenia trzewi (na 17 lit.).

Oprócz KLASYCZNA TRIADA OBJAWÓW, WYSTĘPUJĄCYCH U CHORYCH Z ZESPOŁEM KARTAGENERA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNOCZEŚNIE WYSTĘPUJĄCYCH ZABURZEŃ I SCHORZEŃ: ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH, ROZSTRZENIA OSKRZELI I ODWRÓCENIA TRZEWI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - KLASYCZNA TRIADA OBJAWÓW, WYSTĘPUJĄCYCH U CHORYCH Z ZESPOŁEM KARTAGENERA, SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNOCZEŚNIE WYSTĘPUJĄCYCH ZABURZEŃ I SCHORZEŃ: ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH, ROZSTRZENIA OSKRZELI I ODWRÓCENIA TRZEWI. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x