ODDZIAŁ SZPITALNY ZAJMUJĄCY SIĘ LECZENIEM PACJENTÓW W STANIE KRYTYCZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ to:

oddział szpitalny zajmujący się leczeniem pacjentów w stanie krytycznym (na 33 lit.)ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII to:

oddział szpitalny zajmujący się leczeniem pacjentów w stanie krytycznym (na 25 lit.)OIOM to:

oddział szpitalny zajmujący się leczeniem pacjentów w stanie krytycznym (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODDZIAŁ SZPITALNY ZAJMUJĄCY SIĘ LECZENIEM PACJENTÓW W STANIE KRYTYCZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.633

EKSTRALIGA, BOHEMISTYKA, PATRON, RADIOLOGIA, KOŁO SEGNERA, BAŚNIOWOŚĆ, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, KOMEDIA DELL'ARTE, BANAT, BROŃ TERMOJĄDROWA, POWTARZALNOŚĆ, POSTRZELENIEC, JĘZYK STAROEGIPSKI, ŚWIADEK KORONNY, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, KOZIOŁ, PYLICA TALKOWA, MAKIAWELISTA, AZOT AMONOWY, OBSERWACJA, INFOBOX, EDYTORSTWO NAUKOWE, POPARCIE, WELUR, ZIELONA FALA, ZAUROPSYDY, NIEZBĘDNOŚĆ, BEZBRZEŻ, CZARNY SZLAK, AFERA ROZPORKOWA, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, ŚWIATOWOŚĆ, CHROMANIE PRZESTANKOWE, OSTROŻNOŚĆ, ZBIORKOM, PRZEPLOTKA, GRUCZOŁ ŁZOWY, DEDUPLIKACJA, KACZUSZKA, UNIWERSUM HERBRANDA, WIDLICZKA, SEKSTOLA, INSTALATOR, TEORIA DOMINA, ASYRYJSKI, ORDYNUS, KŁĄB, MINERALOGIA, DZBANECZNIK, IPP, TUMEN, KASZTEL, GRUPA ACETYLOWA, TRÓJKROK, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, USZTYWNIACZ, ULTRAPRAWICA, TWARDY KARK, OSŁONKA NABYTA, ARC TG, TAJEMNICZOŚĆ, ANGLEZOWANIE, ZLEW, ROCK PROGRESYWNY, PEJZAŻYSTKA, KORYTO RZEKI, PRAKTYCZNOŚĆ, DOJŚCIE, BRODAWKA SUTKOWA, CENTRUM, FENICKI, PLEUSTOFIT, CENTRUM KONFERENCYJNE, WAPER, TEST SPRAWNOŚCIOWY, KABEL, ODRUCH KOLANOWY, OKO, ORNITOLOGIA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, SZPARNICOWATE, TEFILIM, FARMAKODYNAMIKA, JEZIORO EUTROFICZNE, SKÓRZAK, MIŁOŚĆ, OSTRONOS WORKOWATY, KAMORA, CUG, PŁOZA, POSTERUNEK, PROSIAK, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, PLAC MANEWROWY, FILOLOGIA ANGIELSKA, WZGLĄD, PRZYZWOITOŚĆ, WYRĘB, CZUWANIE MODLITEWNE, TWIERDZENIE CEVY, KOSZULARZ, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, DOM AUKCYJNY, CZYNNIK NIECENOWY, PRZESIĘK, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, POMOCNIK, NAJEM, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, SNOWIDZ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, CZARNY KARZEŁ, MER, PAMIĘĆ BUFOROWA, PĘD, MEGAPOLIS, KOCHAŚ, GORZELNIA ROLNICZA, BUKAT, OFIARODAWCZYNI, MAFIJNOŚĆ, BIEGUN POTYLICZNY, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, WÓDKA, ZAJĄC, PRÓŻNIAK, ASTROWIEŻYCZKA, DEMENCJA, ZAPALENIE, SKÓRNIK, ZWROT, VIBRATO, PIERWSZOŚĆ, DEOKSYGUANOZYNA, TAMANDUA, STROP KLEINA, MASA KAŁOWA, FOREMKA, UMOWA SPONSORSKA, HUBA, SUWNICA POMOSTOWA, DOMOFON, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, PIASKOWNICA, AMONAL, KIELICH, DRUCIARZ, ARKADA, SĘKACZ, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, SEZONOWIEC, SUKIENNIK, WYŁAM, MIS, BIAŁA DAMA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, MIEDZIORYTNIK, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, WOLNY ZAWÓD, PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY, ZASADA D'ALEMBERTA, OBEREK, SKROMNOŚĆ, KRATA PODGRUP, WTRYSK, PODWOZIE, GORETEKS, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, ROK OBROTOWY, PROMIENNIK, SCENICZNOŚĆ, STRUKTURALISTKA, LUTNIA, LODOWIEC, KAZIRODCZOŚĆ, ŻYCZLIWY, KOMÓRKA KERRA, UNIŻANIE SIĘ, ZMYWACZ, OBŻARTUCH, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, MACIEJKA, ZAKOLE, PION, KRYZYS, SUPORT, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, CENZOR, PULPIT, FAVELA, DYSKURSYWNOŚĆ, ASTROBOTANIKA, LATINO, KALORMEN, KOŚĆ CZOŁOWA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, WIRTUOZ, BACIK, WOLA BOŻA, JĘZYK ALEUCKI, BLASZKA, HORYZONT CZĄSTEK, WESOŁOŚĆ, ŁOMOTANIE, KIR, ABDERA, MIEDZIOWNIK, IMMUNOPATOLOGIA, WATA CELULOZOWA, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, GARDEROBIANKA, KASA CHORYCH, KOKPIT, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, ŁOPUCH, SAUNAMISTRZ, GORĄCZKA REUMATYCZNA, KREOLKA, AGROWŁÓKNINA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, ŁAWA MIEJSKA, SEN, PIECZYNG, CYPRYS GOWENA, PRAWA RĘKA, GŁAGOLICA, INWOLUCJA, SEGMENTACJA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, GARŚĆ, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, ALFABET GRECKI, CYKL EKONOMICZNY, PALEC ŚRODKOWY, POLIMORF, SYNANTROPIZACJA, KARCYNOGEN, ZWIĄZKOWIEC, FIZYKA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, DROGI ODDECHOWE, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, DZIAŁ OSOBOWY, METAMERIA, CHOROBA LEVA, PROTEZA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, SKÓRNIK, BITELS, PRZEPOJA, RYGIEL, SEKS, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, ROZŚWIETLACZ, LARWA, CAŁUSEK, ANATOMIA KLINICZNA, REALIZM MAGICZNY, NARZECZONA, BARIERA JĘZYKOWA, KOŃCÓWKA, NADMIERNA SENNOŚĆ, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, MŁYNOWY, TOLERASTA, RYBA ŁAWICOWA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, LEŚNY DZIADEK, MATERO, ROJSTONA KRÓLEWSKA, MATKA BIOLOGICZNA, UNIŻONOŚĆ, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, RADIOBIOLOGIA, PERON, SZKOŁA WYŻSZA, PRZESTRZEŃ STANU, CHRONOMETR, PRZEKRASKA, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, WIĆ ROŚLINNA, KUTER TORPEDOWY, SITARSTWO, SPRAWNOŚĆ, JEDWABNIK, GROMADA, TRYWIALIZM, ESPADRYLA, SIODEŁKOWCE, NORMA OBSZAROWA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, KONESER, ZMROK, RUBIN, SAAB, ?SEKCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.633 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODDZIAŁ SZPITALNY ZAJMUJĄCY SIĘ LECZENIEM PACJENTÓW W STANIE KRYTYCZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ODDZIAŁ SZPITALNY ZAJMUJĄCY SIĘ LECZENIEM PACJENTÓW W STANIE KRYTYCZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ oddział szpitalny zajmujący się leczeniem pacjentów w stanie krytycznym (na 33 lit.)
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII oddział szpitalny zajmujący się leczeniem pacjentów w stanie krytycznym (na 25 lit.)
OIOM oddział szpitalny zajmujący się leczeniem pacjentów w stanie krytycznym (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
oddział szpitalny zajmujący się leczeniem pacjentów w stanie krytycznym (na 33 lit.).
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII
oddział szpitalny zajmujący się leczeniem pacjentów w stanie krytycznym (na 25 lit.).
OIOM
oddział szpitalny zajmujący się leczeniem pacjentów w stanie krytycznym (na 4 lit.).

Oprócz ODDZIAŁ SZPITALNY ZAJMUJĄCY SIĘ LECZENIEM PACJENTÓW W STANIE KRYTYCZNYM sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ODDZIAŁ SZPITALNY ZAJMUJĄCY SIĘ LECZENIEM PACJENTÓW W STANIE KRYTYCZNYM. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x