TURBINA KAPLANA O OSI POZIOMEJ UMIESZCZONA WRAZ Z GENERATOREM W RURCE POZIOMEJ, PRZEZ KTÓRĄ DOPROWADZA SIĘ WODĘ DO TURBINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TURBINA RUROWA to:

turbina Kaplana o osi poziomej umieszczona wraz z generatorem w rurce poziomej, przez którą doprowadza się wodę do turbiny (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TURBINA KAPLANA O OSI POZIOMEJ UMIESZCZONA WRAZ Z GENERATOREM W RURCE POZIOMEJ, PRZEZ KTÓRĄ DOPROWADZA SIĘ WODĘ DO TURBINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.156

KONFESJONAŁ, GRA POJEDYNCZA, HORMON, STACJA NASŁUCHOWA, DZIERŻAWCA, PIERWIASTEK, REDUKCJA, PIEKARNIA, BARONG, DYFERENCJA, BEJT, AKTUALIZOWANIE SIĘ, ZADYCHRA POSPOLITA, NEGACJONISTA, WYSYP, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, JASTRZĘBNIK, SZEKEL, GAUSS, KLIENT, FILAMENT, JĘZYK TAMILSKI, EUROKORPUS, PAREMIOGRAF, SSAK ŁOŻYSKOWY, SARDELOWATE, BIZNESMEN, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, WZORZEC UMOWNY, OSTROKÓŁ, HARCERKA ORLA, POJAZD KOSMICZNY, SERWITUT, SZTUKA PERFORMATYWNA, MUZYKA CERKIEWNA, GRUCHOT, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, DRIBLING, SCHLUTER, STYL KORYNCKI, EROZJA RZECZNA, WIZA POBYTOWA, CHONDRYT, FUTURYSTYCZNOŚĆ, ŻYWY TRUP, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, ALASKA, ŁUT SZCZĘŚCIA, IRTYSZ, GRUŹLICA ZWIERZĄT, BOSTON, OPACTWO, CHWOŚCIK BURAKOWY, BATERIA DYFUZYJNA, ALGIERSKI, KOMUNIKACYJNOŚĆ, WIGILIA, ELOPSOPODOBNE, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ALBEE, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, DIECEZJA, MELIT, PŁÓTNIANKA, SŁOWIANKA, KURCZATOW, KAY, BRUTALNOŚĆ, JĘZYKI URALSKIE, INFILTRACJA, ETANERCEPT, GAMA, WZDĘCIE, DEMISEKSUALIZM, BARBARYZACJA, PODZBIÓR, MUZA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, OKUPOWANIE, MORESKA, SPÓŁKA PARTNERSKA, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, SENAT, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, ŁAPACZKA RUMOWISKA, POCHLEBSTWO, PARANOJA PIENIACZA, IZOLACJONIZM, CHOROBA BRUGADÓW, CYTADELA, ZAKRES POJĘCIOWY, GÓGLE, PUSTELNIA, PARTIA WŁOSKA, DYSPENSA, STRZAŁA EROSA, SPÓŁGŁOSKA USTNA, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, OWCA KAMIENIECKA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, PRZEWOŹNIK, PODZIAŁKA, PRZEWÓD, MĘKI TANTALA, PROCENT PROSTY, PYLON, JĘZYK INDIAŃSKI, GONIOMETRIA, ROK SYDERYCZNY, ANTYNATURALIZM, RAMA KOMUNIKACYJNA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, TANATOPSYCHOLOGIA, PLATFORMA SERWEROWA, WOLNY ZAWÓD, ZAĆMIENIE, NOŚNA, NADOBNOŚĆ, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, NACIOS, AMERYKA, JĘZYK NAHUATL, WYCIERACZKA, NADBUDOWA, KAZARKA CZUBATA, ROMANISTYKA, SURFING, KARMIDEŁKO, KĄT, DORYCKI, KURZAWA, INSTRUMENT DREWNIANY, CÓRKA ŚMIECIARZA, HIPOTEZA POMOSTOWA, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, METODA STRZAŁÓW, DOWÓD APAGOGICZNY, TOPIELEC, TRZMIELOJAD, BROSZA, HACKER, LANGUR KSIĄŻĘCY, ŚLEPY TOR, JEMIOŁA, WARAN GŁUCHY, ISTOTA SZARA, PROZODIA, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, SŁUŻBA, ANALIZA WYPUKŁA, CZUSZKA, MAGNOLIA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, WSZOŁY, WALOSZEK, LEPIARKOWATE, GATUNEK KATADROMOWY, FOTOGRAFIA LOTNICZA, LEK PRZECIWLĘKOWY, NAKIEROWANIE SIĘ, REASORTACJA GENOWA, OPARY, NATRĘT, MISKA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, MIJANKA, PATENT EUROPEJSKI, RYNEK DETALICZNY, DOLAR ETIOPSKI, INDUKTYWNOŚĆ, OCTAVIA, WŁÓCZNIA, NIEDYSKRETNOŚĆ, DŁUG TLENOWY, SZALKA, TARCZKA, PĘTAK, ZIMNO, BEZWŁADNOŚĆ, AWIATYKA, ŁUSZCZKA, BŁĄD, SINGEL, POMPEJE, POPĘDLIWOŚĆ, STRZYKWY, ZESPÓŁ BEHRA, FERRIMAGNETYK, SKRZYNIA, DEOKSYADENOZYNA, KALENDARZ JULIAŃSKI, ZAWIEJA, PIOTR, LEGENDA, STRUKTURA FUNKCJONALNA, MANTYLA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, CHOROBA LEVA, GRZEŚ, PERŁOZ, PREMIA GÓRSKA, TUSZ, BIJATYKA, OBLIGACJA KOMUNALNA, DOWÓD, BIEG ALPEJSKI, IMMUNOFARMAKOLOGIA, UNIŻENIE SIĘ, STAROHISZPAŃSKI, SUKNIA ŚLUBNA, KSYLOFAGIA, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, KISIELEWSKI, USZTYWNIACZ, NATARCZYWOŚĆ, ZAOPATRZENIE, MIERZWA, KLEJONKA, DYPTYK, ŚWIDRAK, POPYCHŁO, LIST PASTERSKI, SZMALEC, KROK, INSTALATOR, KATAROWIE, TOUAREG, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, POBUDKA, BUTELKA MIAROWA, KĄTNIK DOMOWY WIĘKSZY, TARANTELLA, OSMOZA, PRYMICJA, CHOROBA PROMIENNA, SHONEN-AI, GLOTTODYDAKTYKA, WYSPA WULKANICZNA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, KRZYŻ PAPIESKI, AREOGRAFIA, ART DECO, CHARLESTON, EGZEKUTOR, PATRYCJAT, SOK JELITOWY, ZATOROWOŚĆ, GARBATE SZCZĘŚCIE, KOLORATKA, IRYZACJA, MATRYLINEARNOŚĆ, KINEZJOLOGIA, GEHENNA, FASCIOLOPSOZA, ZAPROSZONA, DOLMAN, GONDOLA, MYDELNICZKA, HARDOŚĆ, SAKSONIA, GZYMSIK, KRÓLEWICZĄTKO, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, ŁONO, NEOGAULLIZM, NIEPRZYJACIÓŁKA, RACJONALIZM, RADCA, PODKULTURA, KSIĘGOWOŚĆ, ZAUROPODOMORFY, TEOLOGIA NATURALNA, PORTUGALSKI, CZEPEK, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, PARAZYTOZA, GAŁKA BLADA, CAYLEY, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, CIĘŻKA DUPA, KACZKA DZIENNIKARSKA, CANZONA, KLUCZ KODOWY, WYPRAWIACZ, STOJAK, LIŚĆ ZARODKOWY, MAGICZNA GÓRKA, LEJNIA, TECHNIKA ANALOGOWA, POKARM, LUZACKOŚĆ, POKUSA, PAPIER TOALETOWY, GŁOWNIA GUZOWATA, IZOMER GEOMETRYCZNY, AKUMULACJA, CYNOBER, WIATROPYLNOŚĆ, CZASZA, ?KIERUNEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.156 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TURBINA KAPLANA O OSI POZIOMEJ UMIESZCZONA WRAZ Z GENERATOREM W RURCE POZIOMEJ, PRZEZ KTÓRĄ DOPROWADZA SIĘ WODĘ DO TURBINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TURBINA KAPLANA O OSI POZIOMEJ UMIESZCZONA WRAZ Z GENERATOREM W RURCE POZIOMEJ, PRZEZ KTÓRĄ DOPROWADZA SIĘ WODĘ DO TURBINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TURBINA RUROWA turbina Kaplana o osi poziomej umieszczona wraz z generatorem w rurce poziomej, przez którą doprowadza się wodę do turbiny (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TURBINA RUROWA
turbina Kaplana o osi poziomej umieszczona wraz z generatorem w rurce poziomej, przez którą doprowadza się wodę do turbiny (na 13 lit.).

Oprócz TURBINA KAPLANA O OSI POZIOMEJ UMIESZCZONA WRAZ Z GENERATOREM W RURCE POZIOMEJ, PRZEZ KTÓRĄ DOPROWADZA SIĘ WODĘ DO TURBINY sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - TURBINA KAPLANA O OSI POZIOMEJ UMIESZCZONA WRAZ Z GENERATOREM W RURCE POZIOMEJ, PRZEZ KTÓRĄ DOPROWADZA SIĘ WODĘ DO TURBINY. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast