FINAŁOWA, SCHYŁKOWA FAZA JAKIEGOŚ PROCESU, IDEOLOGII, INSTYTUCJI ITD., ZAPOWIADAJĄCA DEFINITYWNY KONIEC; STAN PRZED ROZPADEM, ZAKOŃCZENIEM SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AGONIA to:

finałowa, schyłkowa faza jakiegoś procesu, ideologii, instytucji itd., zapowiadająca definitywny koniec; stan przed rozpadem, zakończeniem się (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AGONIA

AGONIA to:

proces umierania poprzedzający śmierć, czyli okres poprzedzający ustanie funkcji życiowych organizmu (na 6 lit.)AGONIA to:

konanie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FINAŁOWA, SCHYŁKOWA FAZA JAKIEGOŚ PROCESU, IDEOLOGII, INSTYTUCJI ITD., ZAPOWIADAJĄCA DEFINITYWNY KONIEC; STAN PRZED ROZPADEM, ZAKOŃCZENIEM SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.628

SZYBKOWAR, WILIA, FONETYKA, ELEGIJNOŚĆ, ROZBUDOWA, RĘCZNOŚĆ, DZIEŃ OTWARTY, WSCHODEK, CEREMONIA, WIELOPŁETWIEC, PERŁOZ, SYNTEZA JĄDROWA, PODREGION, WSPÓŁMAŁŻONEK, HOL MIĘKKI, OSŁUPIENIE, KUFA, SPOSTRZEŻENIE, GARŚĆ, LIPODYSTROFIA, PRZYGODA, POJAZD NIEKOŁOWY, PROMIENIOWANIE ALFA, PRETENSJA, FRYGOWIE, NIESUBTELNOŚĆ, WIZAŻYSTKA, LINIA ŚNIEGU, OPOZYCJA, SNUTKA GOLIŃSKA, FUSYT, PODGLĄDACTWO, EKSTAZA, PĘCHERZYCA, HAFLINGER, WĘZEŁ, STRAŻ OGNIOWA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, CYBERPUNK, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, ŚWIETLICZANKA, GINEKOMASTIA, DOLA, FOTOGENICZNOŚĆ, LUSTRO TEKTONICZNE, NIMFAJON, CYTYDYNA, KRAWAT, SAVE, RĄB, STUDENT, WRZENIE, TRZYDZIESTKA, ORIENTACJA, PSYCHODELICZNOŚĆ, BŁĘDNOŚĆ, PREZBITERIAT, STAROPANIEŃSTWO, FANATYCZKA, JĘZYK ANGIELSKI, MŁYNOWY, WEŁNIANKA, HALOTRON, LUGIER, ODKŁACZACZ, KOŚĆ KULSZOWA, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, HIPERPOWIERZCHNIA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ŻALE, MĘŻNOŚĆ, STYL JOŃSKI, KOT, TRANSFORMACJA FALKOWA, FIGURKA TANAGRYJSKA, SOCJOPSYCHOLOGIA, OSTROGA PIĘTOWA, FOWIZM, MAJSTRA, WYLEW, PUNKT PRZYZIEMNY, MRÓWKA ŻNIWIARKA, PRZEŻYCIE, PUCH, ORBITA PARKINGOWA, WALCOWNIA ZIMNA, PROCES NIEODWRACALNY, JĘZYK OBCY, ZATOKA, ŻÓŁTACZKA, GIEŁDA SAMOCHODOWA, POKŁAD ŁODZIOWY, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, KORNICKI, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, ĆAKRA, EKSPULSJA, SŁUŻBISTKA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, TRANSPARENTNOŚĆ, ŁĘKOTKA, LAKIER, PIORUN KULISTY, POŚCIELÓWKA, WSTRZYMANIE, JĘZYK KARYJSKI, PĘCHERZYK, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, GROBLA, KARA, ŚLIZGAWICA, BIAŁA KRWINKA, DOKUMENT, BŁYSK, RZEKOTKA, KONCHYLIOLOGIA, POWIJAKI, TANATOPSYCHOLOGIA, KIELON, SAMOTRZASK, DIADOCHIA, OLEJ SMAROWY, BIHAR, PIKOMETR, CYWILIZACJA TURAŃSKA, ATRYBUCJA, ANION HYDROKSYLOWY, UKŁAD DOKREWNY, RUCH, KRAJE, CHOCHLA, ANTYNATURALIZM, DEZERCJA, BARBARZYŃSKOŚĆ, TERGAL, HYPERBATON, OPOŃCZYKOWCE, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, WSPÓŁCZESNOŚĆ, DZIEWIĄTA FALA, MEDIUM, SONDAŻOWNIA, WYŚCIGI, HOŁUJ, PACZKA, ULICA, LIKTOR, REFREN, ŚNIEG, SKARPETKA, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, AUTOCHTON, DYCHOTOMICZNOŚĆ, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, TUBA, SZTOS, DZIESIĄTA, WIECHA, POWSINOGA, CHOCHOŁEK, ZWYCZAJOWOŚĆ, PROGRAM TELEWIZYJNY, SEJM KONWOKACYJNY, KOPARKA KROCZĄCA, RYBIE OKO, NORMA REAKCJI, LINGWISTA, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, WIRTUALIZACJA, ZAPASY, FAZA, NOCEK ORZĘSIONY, POGOTOWIE TECHNICZNE, SIEDZISKO, OTWARCIE RÉTIEGO, KANAŁ ENERGETYCZNY, KLASTER DYSKOWY, CHOROBA ZAKAŹNA, WEST COAST SWING, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, SALEM, ŁĄCZNOŚĆ, MASZT, AGRESOR, JURYSLINGWISTYKA, TARCZA KONTYNENTALNA, JEDLICA SINA, COCKNEY, NEKROFAG, LICZBA PORZĄDKOWA, MUSZLA KONCERTOWA, ATRAPA, PODCHLEBSTWO, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, KATAR KISZEK, EUFONIA, NORMA OBSZAROWA, ZDERZACZ, BABA JAGA, REPRESJA, SPACJA, MOTYLEK, GRA, PADWAN, GRZEBIEŃ, MANELE, AUDIOTEKST, MOŁOTOW, INTRYGA, DYSKOGRAFIA, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, PILŚŃ NERWOWA, CZELESTA, SKALICA, NAWÓZ SZTUCZNY, BATUTA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, ODCIEŃ, CZUWANIE, KLATKOWIEC, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, GESTALTYZM, WARSTWA, KOSTIUM HISTORYCZNY, EMALIA, PIĘKNY WIEK, OSZOŁOMSTWO, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, WSPOMINKI, SOMATYZACJA, BRAT, BALUT, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, KOLBA, SEKRETARZYK, ALKA, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, KURDYSTAN, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, RADIOKABINA, KOMPRESJA IMPULSÓW, ZAPORA, OGI, OKRES, INDEKS, KIKUTNICE, MĘKI TANTALA, ELEKTROLIZER, FIZJOPATOLOGIA, GETRY, NARTA WODNA, NORMANDZKI COB, KEKSÓWKA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, HIPOPOTAMOWATE, NOWOGWINEJKA, TROGLODYTA, CIASTO, GRZECH CIĘŻKI, ASTROWIEŻYCZKA, BETON JAMISTY, NOWY JORK, BLASZKA, ARIANIE, JUDASZ, OSTRONOS WORKOWATY, MARUDER, PRZYPADEK, WYWIAD, JĘZYK KENTUM, EKSTRADYCJA, ASFIKSJA, SZYSZAK HUSARSKI, KONGREGACJA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, POSŁUSZNIK, LAK, DESER, BAGNET, OPONENT, PIZOID, MIESZCZAŃSTWO, OCZKO POLODOWCOWE, ADDYCJA, KOMÓRECZKA, KWASZARNIA, PIGWA POSPOLITA, GALAKTYKA, MARSJAŃSKI, WZÓR, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, TEATR, KARELIA, NIEOBEZNANIE, PAWIE OKO, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, NEANDERTAL, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, ?PREZBITERIUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.628 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FINAŁOWA, SCHYŁKOWA FAZA JAKIEGOŚ PROCESU, IDEOLOGII, INSTYTUCJI ITD., ZAPOWIADAJĄCA DEFINITYWNY KONIEC; STAN PRZED ROZPADEM, ZAKOŃCZENIEM SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FINAŁOWA, SCHYŁKOWA FAZA JAKIEGOŚ PROCESU, IDEOLOGII, INSTYTUCJI ITD., ZAPOWIADAJĄCA DEFINITYWNY KONIEC; STAN PRZED ROZPADEM, ZAKOŃCZENIEM SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AGONIA finałowa, schyłkowa faza jakiegoś procesu, ideologii, instytucji itd., zapowiadająca definitywny koniec; stan przed rozpadem, zakończeniem się (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AGONIA
finałowa, schyłkowa faza jakiegoś procesu, ideologii, instytucji itd., zapowiadająca definitywny koniec; stan przed rozpadem, zakończeniem się (na 6 lit.).

Oprócz FINAŁOWA, SCHYŁKOWA FAZA JAKIEGOŚ PROCESU, IDEOLOGII, INSTYTUCJI ITD., ZAPOWIADAJĄCA DEFINITYWNY KONIEC; STAN PRZED ROZPADEM, ZAKOŃCZENIEM SIĘ sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - FINAŁOWA, SCHYŁKOWA FAZA JAKIEGOŚ PROCESU, IDEOLOGII, INSTYTUCJI ITD., ZAPOWIADAJĄCA DEFINITYWNY KONIEC; STAN PRZED ROZPADEM, ZAKOŃCZENIEM SIĘ. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x