LOKAL, W KTÓRYM MOŻNA KUPIĆ BĄDŹ ZJEŚĆ NA MIEJSCU CIASTKA, CIASTA, INNE SŁODYCZE, NAPIĆ SIĘ KAWY ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CUKIERNIA to:

lokal, w którym można kupić bądź zjeść na miejscu ciastka, ciasta, inne słodycze, napić się kawy itp (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CUKIERNIA

CUKIERNIA to:

sklep sprzedający ciasta i ciastka; także firma wytwarzająca je (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LOKAL, W KTÓRYM MOŻNA KUPIĆ BĄDŹ ZJEŚĆ NA MIEJSCU CIASTKA, CIASTA, INNE SŁODYCZE, NAPIĆ SIĘ KAWY ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.761

PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, PIONEK, TARCZA, SZPADA, SIŁA LORENTZA, HEBAN, TAMBOREK, MIODOJAD, BIEG PŁASKI, POLISA, PRZEDROST, RÓWNOWAGA OGÓLNA, NIEODPARTOŚĆ, SZABAS, KOGNITYWIZM, GANGLIOZYDOZA GM2, BLOK, CZĘŚĆ, DODATEK PIELĘGNACYJNY, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, MATKA ZASTĘPCZA, WIETRZNOŚĆ, JANUSZ, KOMORA DEKOMPRESYJNA, JON, MEMFIS, MLEKO, CHIRURGIA DZIECIĘCA, GRUPA LIEGO, TORBA, BROKAT, DWUSTRONNOŚĆ, MUFLA, CIĄŻENIE POWSZECHNE, WZÓR, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, KAWA MIELONA, HALF-PIPE, OBSUWISKO, WŁÓCZYKIJ, ZAJĘCZA WARGA, ŚLONSKI, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, DYFUZOR, POMYSŁOWOŚĆ, KISZKA STOLCOWA, KRONIKA TOWARZYSKA, IZOLATKA, PODGRZEW, OBRZYD, PODLIZYWACZ, ZUCH, SZEPT, ZASIŁEK OSIEDLENIOWY, KŁUSAK ORŁOWSKI, SPOCZYNEK, PODZIAŁ, KŁADKA, BROŃ WODOROWA, FASKA, BOCHENEK, PIOSENKA AKTORSKA, LANCKNECHT, STULENIE USZU, AGNOZJA CZUCIOWA, MAGNOLIA, CHIŃSKA TORTURA WODNA, CHOROBA DEGOSA-KÖHLMEIERA, POLIP, DOMOKRĄŻCA, OKRES, ODBIJANIE SIĘ, SUWAK, POLISACHARYD, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, MILICJA, OKRĘT FLAGOWY, KONWENT, RUDA, ŚMIGŁO, LINIA ŚRUBOWA, NARYS POLIGONALNY, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, ODWRÓCONA HIPOTEKA, SCENA, ZASIEDLENIE, WESZ MORSKA, CHEMIA, BOCIAN, ZBIÓR, SZWEDZKI, DEWALUACJA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, CZYSZCZARNIA, PATENA, FOTOKSIĄŻKA, HAMERNIK, MANIAK, ICHNOLOGIA, PANIĄTKO, CHOROBA KUFSA, PRE-PAID, KULTURA MINOJSKA, WIGURA, SEJSMOMETRIA, TURANIZM, AFEKTYWNOŚĆ, ACYDURIA MEWALONIANOWA, GEOMETRIA PŁASKA, RUSKI, OSTATNIA POSŁUGA, WSTRZĄS TEKTONICZNY, GORĄCZKA ZŁOTA, SŁOWIANIN, BOSTON, MIERNIKOWCOWATE, ŹDZIEBLARZE, INGRESJA MORZA, SOFCIK, HARMONIA, DYWESTYCJA, INTERWENCJA HUMANITARNA, MOTYL DZIENNY, TWORZYWO SZTUCZNE, BIAŁKA WIERZBÓWKA, FENETYKA, GRANICA, SROKOSZ, PARABOLICZNOŚĆ, NOŚNOŚĆ, GEOCHEMIA ORGANICZNA, RYTM ASYMETRYCZNY, PŁAWA SONAROWA, TERMOMETR ALKOHOLOWY, PISEMNOŚĆ, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, ZAPRUCIE SIĘ, SIAD TURECKI, NIEWZRUSZALNOŚĆ, CHŁODNICOWIEC, POCHRZĘST, SKŁADNIA, PANTOGRAF, SEZON REGULARNY, REFLEKTOR, METAMORFIZM WSTECZNY, PCHŁA MORSKA, EPOKA LODOWCOWA, UNIWERSUM HERBRANDA, FILOGENETYKA, FAKTURA, KUC DALES, WYSYP, HARTOWNOŚĆ, NATANAEL, MNIEJSZE ZŁO, KOŁNIERZ SZALOWY, KAMERTON, PODAWCA, DIASTOLE, REZONANS, JĘZYK, NOTOWANIE, BAJKOPIS, TABLICA, KOPUŁKA, ZESTRZAŁ, API, ENIGMATYCZNOŚĆ, DEBIUT PÓŁOTWARTY, KANKA, KINOMANIAK, MIELINA, HURTOWNIA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, VIP, ZAPAS, KĘDZIERZAWKA, BAŃKA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, KOLEŻANKA PO FACHU, GROTESKA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, WIZJER, WYCZERPYWALNOŚĆ, TOREBKA, TENOR DRAMATYCZNY, KOŃ NA PATYKU, ELEMENT, PRZEGLĄDACZ, PROTEKCJONIZM, ERUPCJA, OMASZTOWANIE, TŁOCZEK, FOREMKA, HELIOSFERA, INŻYNIER DUSZ, KORKOCIĄG, DROGI ODDECHOWE, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, ANTAŁECZEK, SĄD OPIEKUŃCZY, IZBA MORSKA, SZKARŁUPIEŃ, DACH, SUROWOŚĆ, KROK DOSTAWNY, DEMENCJA, EKOSFERA, METR NA SEKUNDĘ, IDEOGRAFIA, USZYSKO, WYTWÓRCZOŚĆ, PLUSY, RUMIAN RZYMSKI, LEGENDA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, POJEMNIK, MYSZ ZAROŚLOWA, NIEDŹWIEDZIÓWKA DWÓRKA, KWINTET FORTEPIANOWY, TUŁACTWO, WYRAZISTOŚĆ, NIDERLANDZKI, KWASICA, EKONOMIA POLITYCZNA, METAMERIA, NIEDBAŁOŚĆ, SKLERODERMIA UKŁADOWA, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, STACJA POMP, FREDRO, KALETNICTWO, KRAJOBRAZ, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, STACJA NASŁUCHOWA, IKROWIEC, PAREJAZAURY, STATYKA, NERWICA SPOŁECZNA, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, KRYPTONIM, TOREBKA, KLAN, SZCZAWIK, MASZYNA TURINGA, LISTNIENIE, SEKRECJA, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, WIELKA WOJNA KOZACKA, AMFIBIJNOŚĆ, KATAKAUSTYKA, GREEN, ŁĄCZNICA, SAUNAMISTRZ, JEŻ MORSKI, MECHANIZM ODPALAJĄCY, CEWA, FILOLOGIA WŁOSKA, PREFORMACJA, BIUROKRACJA, STRÓJ WIECZOROWY, ORNITOLOG, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, EKSPEDYCJA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, GMINNOŚĆ, SZCZUR, PŁEĆ, RÓG, FUNKCJA OKRESOWA, BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, WOLNY, ZEWNĘTRZE, ŚLIZGAWICA, KLISZA, PRZYCZYNKARZ, MATKA BIOLOGICZNA, ASOCJACJA GWIAZD, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, BADANIE JAKOŚCIOWE, TYRANIA, STATEK, SPŁASZCZKOWATE, IZOFONA, ZAPŁATA, GNIAZDO, LENIUCHOWANIE, ROZWÓJ ZALEŻNY, APIKOMPLEKSY, NITROBAKTERIA, ZRYWKA, ORIENTACJA, KOMPRADOR, WSPÓŁCZESNOŚĆ, BACHATA, DEKAL, ?ZAKOCHANY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.761 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LOKAL, W KTÓRYM MOŻNA KUPIĆ BĄDŹ ZJEŚĆ NA MIEJSCU CIASTKA, CIASTA, INNE SŁODYCZE, NAPIĆ SIĘ KAWY ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LOKAL, W KTÓRYM MOŻNA KUPIĆ BĄDŹ ZJEŚĆ NA MIEJSCU CIASTKA, CIASTA, INNE SŁODYCZE, NAPIĆ SIĘ KAWY ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CUKIERNIA lokal, w którym można kupić bądź zjeść na miejscu ciastka, ciasta, inne słodycze, napić się kawy itp (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CUKIERNIA
lokal, w którym można kupić bądź zjeść na miejscu ciastka, ciasta, inne słodycze, napić się kawy itp (na 9 lit.).

Oprócz LOKAL, W KTÓRYM MOŻNA KUPIĆ BĄDŹ ZJEŚĆ NA MIEJSCU CIASTKA, CIASTA, INNE SŁODYCZE, NAPIĆ SIĘ KAWY ITP sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - LOKAL, W KTÓRYM MOŻNA KUPIĆ BĄDŹ ZJEŚĆ NA MIEJSCU CIASTKA, CIASTA, INNE SŁODYCZE, NAPIĆ SIĘ KAWY ITP. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x