HETEROCYKLICZNY, AROMATYCZNY ZWIĄZEK ORGANICZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z CZĄSTECZEK PIRYMIDYNY I IMIDAZOLU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PURYNA to:

heterocykliczny, aromatyczny związek organiczny składający się z cząsteczek pirymidyny i imidazolu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HETEROCYKLICZNY, AROMATYCZNY ZWIĄZEK ORGANICZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z CZĄSTECZEK PIRYMIDYNY I IMIDAZOLU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.033

OBRONA SYCYLIJSKA, KWAS MALONOWY, SORBIT, MIRA, KALEJDOSKOP, ANTOWIE, BOLSZEWIK, RZEŚKOŚĆ, HOMARY, WAPIENNIK, POMORZE ŚRODKOWE, NIEWYPARZONA BUZIA, TARCZKA, PORA GODOWA, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, ASYRYJSKI, BEZKIERUNKOWOŚĆ, MOSTOWNICZY, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, NIEOBLICZALNOŚĆ, TUBKA, ZAKOCHANA, WILCZAR, SHAFTOWANIE SIĘ, JEDLICA SINA, NATURALIZM, AMINOFENOL, SZMALCÓWKA, OPERATOR KABLOWY, EPIGENEZA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, PANEWKA, SELENOGRAFIA, MASA KAŁOWA, STATYKA, KOKILKA, WIRUS, GUFFA, BRAZYLIJSKI, KOŁEK, UPADEK, WELUR, FOREMKA, ZAKŁADKA, MOIETA, INFLACJA JAWNA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, SZLAUF, PREPERS, DIDŻEJ, POPIELICA, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, KOLEJ ŻELAZNA, ZMAGANIA, ADLER, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, RYM ŻEŃSKI, DOM WIELORODZINNY, KABOTYŃSTWO, KERALCZYK, BABA JĘDZA, PULSACJA, POSTRZELENIEC, WIĄZADŁO, LINIJKA, NEUROGERIATRIA, ŚWINKA, PLACÓWKA RODZINNA, KWAS NIEORGANICZNY, WATA CELULOZOWA, EPUZER, ORZESZEK PINIOWY, TWIERDZENIE, ŻUREK, POKUSA, GATUNEK ZBIOROWY, FREZARKA, FILOLOGIA ORIENTALNA, ANGLOSASKA, RĘKOSKRZYDŁE, KOMUNA, ALMARIA, CENTRUM, SEMITYSTA, OBSESJA, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, ROLADA, WYSPA BARIEROWA, TWORZYWO, GANG, SZMATA, DZIURKA, OKULAR, SŁUPEK, RÓŻOWIEC BIAŁY, TOR WODNY, TEST SPRAWNOŚCIOWY, KOMBINACJA, EPOKSYD, WĘZEŁ, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, CHOROBA GOODPASTURE'A, DOSTOJNIK, TOREBKA, KLIENT, RADIO TAXI, NADGORLIWOŚĆ, CHAŁTURSZCZYK, ZAKURZENIE, KEKSÓWKA, SILNIK CZTEROSUWOWY, TARANTELLA, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, MAKROWIRUS, UZBECKI, DEGRENGOLADA, JĘZOR OSUWISKOWY, FILOSEMITA, FRAKCJA, GARDA, AMALGAMAT, TWARDZINA, OKRĄGŁY STÓŁ, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, DŹWIGNICA LINOTOROWA, GALAKTYKA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, RÓJ, PIEZOELEKTRYK, ODWIETRZNIK, PUNKT PRZYZIEMNY, KARATE TRADYCYJNE, TANGO, FAMOTYDYNA, TETRAETYLEK OŁOWIU, ORCZYK, ŻWAWOŚĆ, JARSTWO, KRYPTOGRAFIA, TEORIA DOWODU, FINEZYJNOŚĆ, SKNERSTWO, ŚWIĘTE KOLEGIUM, KAPISZONÓWKA, MIESIĘCZNICA, HIEROGLIFY, DRUCIARZ, ZUBOŻENIE, POTWÓR, ADAPTACJA SPOŁECZNA, NOSACZ, ETCHLORWYNOL, PROBLEM, ŚNIEG, EWANIELIA, CHIPPENDALE, AEROGRAFIA, TUNEZYJSKI, WARSTWA GRANICZNA, BROMEK METYLU, REFLEKSOLOGIA, KABARET, ARSENEK, KOKSOWNIK, FAMA, PIES MYŚLIWSKI, WYLĄG, PEJZANKA, JĘCZMIEŃ OZIMY, KALECKI, PRZEPOWIADACZ, ODNÓŻA, ŚLICZNOŚĆ, WAGON DOCZEPNY, GAŁĘZIAK, PLUJKA, KILOFEK, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, TURANIE, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, AMERYKA, ODPŁYW, NIEREGULARNOŚĆ, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, ŻUŻLAK, TRZONKÓWKI, CIĘŻKA DUPA, RDZENIARZ, DERYWAT SYNCHRONICZNY, HEKSAPTYK, WYKŁADZINA, HETYTA, PRĄTNIKOWCE, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, ROK OBROTOWY, SIARCZAN MAGNEZU, DOLAR FIDŻI, ANTECEDENCJA, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, POMPA GŁĘBINOWA, AEROLIT, PRACE KONSERWACYJNE, OPÓR, SACZEK, ZWIĄZEK CYKLICZNY, KASZA, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, LITOSFERA KONTYNENTALNA, HELIOFIZYKA, KONKURENCJA, SYNTAKTYK, ŁOTEWSKI, WŁAZ, RUCH, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, MAŁPKA, BIEGANINA, KAMERDYNER, OBSZCZYMUR, BUFET, ZAWIKŁANIE SIĘ, POŻEGNANIE, PANDA, KAFLARZ, ALFA-BLOKER, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, MORALNOŚĆ, DOMINACJA NIEPEŁNA, EGOCENTRYCZNOŚĆ, NIEŻYCIOWOŚĆ, ALIENACJA, GEODETA, SONDA, PRZYBŁĘDA, HUMANIZM, ZNAK ZODIAKU, DRWINA, OBLAK, ŁADUNEK BOJOWY, GRUPA, RÓŻNOPAZURKOWCE, PROTEINA, MACEDONIA, WSPÓŁBRZMIENIE, BENZYLOPENICYLINA, MANUFAKTURA, WZORNIK, FEERIA, KAPTUR, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, LORA, GOŁĄB POCZTOWY, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, INSTAGRAMER, CHOROBA FORESTIERA, KLAWISZ NUMERYCZNY, USKOK, FERRIMAGNETYZM, BARIONYKS, PROFESOREK, BIAŁACZKA SZPIKOWA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, FUNGICYD, WASZA WYSOKOŚĆ, BARBARYZACJA, TOPR, NADKRWISTOŚĆ, STOSUNEK, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, TAMARAW, KOSZATNICZKA, POŻAR, RĄBEK ROGÓWKI, PIKNIK, WIELOETATOWOŚĆ, PIECZONKA, APTEKA, MACZANKA, KUMULACJA, TENDENCJA, TYP ORIENTALNY, TACZANKA, POKÓJ LEKCYJNY, SHAPESHIFTER, RAMIĘ, GENETYKA MOLEKULARNA, SALA, POMIDOR, BACH, HUN, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, SPRINTER, KANALIK NERKOWY, ALKOHOL BUTYLOWY, ANTYKWARNIA, ?PINCZER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.033 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HETEROCYKLICZNY, AROMATYCZNY ZWIĄZEK ORGANICZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z CZĄSTECZEK PIRYMIDYNY I IMIDAZOLU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HETEROCYKLICZNY, AROMATYCZNY ZWIĄZEK ORGANICZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z CZĄSTECZEK PIRYMIDYNY I IMIDAZOLU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PURYNA heterocykliczny, aromatyczny związek organiczny składający się z cząsteczek pirymidyny i imidazolu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PURYNA
heterocykliczny, aromatyczny związek organiczny składający się z cząsteczek pirymidyny i imidazolu (na 6 lit.).

Oprócz HETEROCYKLICZNY, AROMATYCZNY ZWIĄZEK ORGANICZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z CZĄSTECZEK PIRYMIDYNY I IMIDAZOLU sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - HETEROCYKLICZNY, AROMATYCZNY ZWIĄZEK ORGANICZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z CZĄSTECZEK PIRYMIDYNY I IMIDAZOLU. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast