W GEOLOGII: ERUPCJA - WYLEWANIE SIĘ MAGMY LUB WYDOSTAWANIE SIĘ INNEGO MATERIAŁU WULKANICZNEGO NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYLEW to:

w geologii: erupcja - wylewanie się magmy lub wydostawanie się innego materiału wulkanicznego na powierzchnię ziemi (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYLEW

WYLEW to:

krwiak, siniak - lokalne nagromadzenie się krwi, opuszczającej uszkodzone naczynia krwionośne, w obrębie różnych struktur tkankowych (na 5 lit.)WYLEW to:

powódź - okresowe wystąpienie rzeki z jej koryta (na 5 lit.)WYLEW to:

udar mózgu - zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny (na 5 lit.)WYLEW to:

nagłe uzewnętrznienie często niespodziewanych uczuć, zwykle serdecznych (na 5 lit.)WYLEW to:

... rzeki, czyli powódź (na 5 lit.)WYLEW to:

wystąpienie rzeki z brzegów (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GEOLOGII: ERUPCJA - WYLEWANIE SIĘ MAGMY LUB WYDOSTAWANIE SIĘ INNEGO MATERIAŁU WULKANICZNEGO NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.391

RÓG, WARTOŚĆ NOMINALNA, JĘZYK WEHIKULARNY, BUKIECIARZ, SEPTET, TYLOZOID, ESTETYKA, KWACZ, NAŚLADOWCZOŚĆ, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, KORPUS, NARCIARSTWO NORWESKIE, NABIERACZ, BAŁKAŃSKOŚĆ, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, POSTĘPAK, PŁOW, CZEKOLADA, TOR, MATERAC, KAMYCZEK USZNY, ROPUCHA PANTEROWATA, NAUKA MEDYCZNA, TAMANDUA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, OPOZYCJA, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, DANIEL DUBICKI, GNÓJ, FERMENTACJA MLEKOWA, TAG, KAPILARNOŚĆ, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, ŁOPATKA, STAN, UDAR MÓZGOWY, ZŁOŻENIE POKŁONU, SPEKTROSKOPIA, ZEBRA, SZCZI, BUTELKA ZAPALAJĄCA, FAKTOR, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, ELITARYSTA, OBYWATELKA, GLEJCHENIOWATE, S.Y, NABOJKA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, GRA KOMPUTEROWA, HEJT, LAMPA, ŻEGLAREK, DUCHOWIEŃSTWO, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, GENTIL, CAŁUSEK, GEOMETRIA RZUTOWA, ROZRZUTNIK, KASZUBSKI, KOREK, POPARCIE, ZACHOWAWCZOŚĆ, SMERF, PUŁK, ZWORKA, KONTRPOCHÓD, RODZINA PATCHWORKOWA, KORYTARZYK, MAKINTOSZ, RISOTTO, PRZEŚWIETLENIE, MIĘDLARKA, GNUŚNOŚĆ, SAPROFAG, ROZLEGŁOŚĆ, KÓŁKORODEK, PRZYPŁYW, BATORÓWKA, NAMIESTNIK, BYLICA POSPOLITA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, NATURA, WZGLĄD, GRANATNIK, SMOŁA DRZEWNA, ZIELONI, CHOCHELKA, OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY, ERUPCJA FREATYCZNA, RUCH EKOLOGICZNY, AZOLLA KAROLIŃSKA, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, NIESTAWIENNICTWO, ASYRYJSKI, UKŁAD HAMULCOWY, TRAJEKTORIA, WELIN, WIETRZENIE INSOLACYJNE, ASEKURANT, KONTROLER, WŁÓKNO, HIPIATRIA, CYKL PRECESYJNY, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, INTEGRACJA SPOŁECZNA, KOMEDIANT, SPRĘŻYSTOŚĆ, ZAKŁAD WZAJEMNY, POKÓJ, PLIK DŹWIĘKOWY, FORTUNA, WYSPA KONTYNENTALNA, REGISTER, KRÓLEWIĘTA, KOMÓRKA, EMANACJA, CZOŁO, KIEROWNICTWO, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, ADBLOCK, SKALICA, KOŁYSANIE, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, MIESZALNOŚĆ, PARKIET, MANIERA, FAŁ, KSIĘGOWA, ŁAŹNIA, DETALISTA, KACZAN, JUMPER, ANTYMONARCHISTA, SZEŚĆSETKA, ZBIÓRKA, WOSKOWNIA, ZAZDROSTKA, AMORFICZNOŚĆ, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, IMPLANTACJA, FALA, WODA PODSKÓRNA, PREPERS, BOLSZEWIK, GANGSTERSTWO, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, NAGRZEW, DRUT, ZATAR, LISTEK, CZOPUCH, FRAZA NOMINALNA, MŁOT, MARIONETKA, KONDOR, PĄCZEK, NIECHLUBNOŚĆ, SZMATKA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, POŁĄCZENIE CIERNE, ODPROMIENNIK, BARETKA, SKÓRNIK, KEPPEN, CEDRAT, JONOFOREZA, PRZEPAŚĆ, SŁUŻALCZOŚĆ, KAJMAN KROKODYLOWY, PRÓBNIK, SYNERGETYKA, WŁÓKNO, WASZA WYSOKOŚĆ, FERMATA, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, WEKA, OKALECZENIE, KOCIOŁEK SKALNY, PLENNOŚĆ, SPRZĘCIOR, OBLITERACJA, KSIĘŻYC, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, KAMIEŃ, OPÓR WZNIESIENIA, KOMEDIANTKA, STACJA, PRESKRYPTYWIZM, PRZYDAŚ, WICI, SUBRETKA, POJAZD SPECJALNY, BAJADERA, LEZIWO, OBRZMIENIE, SUWNICA BRAMOWA, NOC KAIRU, SYNDROM WILKOŁACZY, TENOR DRAMATYCZNY, ABOLICJONISTKA, WŁÓKNO, PEREŁKA, TRUP, BAROSKOP, BLOKHAUZ, ZBOCZENIEC, POBIAŁKA, MIMETYZM FORMALNY, KARTA, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, DRESSING, ANAKREONTYK, PLEŚNIAK, HERTZ, CHODZĄCY TRUP, LINA RATUNKOWA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, EKSPEDYTURA, WYMOWNOŚĆ, ANTYNATURALIZM, SZTUKA KONCEPTUALNA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, PRZEDMIOT, PORĘBA, OKSFORD, GORGONZOLA, DATOWNIK, KOŃ APPALOOSA, KOŃ TROJAŃSKI, WYKLUCZENIE, SZANIEC, GARBARSTWO, GRZEBUŁA, PRZYŚPIEW, ADRES ELEKTRONICZNY, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, TEMPO, CIOS PONIŻEJ PASA, MIŁOŚCIWOŚĆ, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, SIEDMIOKROTNOŚĆ, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, CYWILKI, KOMUNIA, TINTA, OLEJEK ETERYCZNY, CONCEPT ART, HIPODROM, SZCZENIACZEK, SMOCZA KREW, WINIARZ, MADAME, OMLET, SUKCESJA, PALEOMAGNETYZM, SŁUPEK STARTOWY, ALKIERZ, ROLA, CUKIER BURACZANY, KOŚĆ KULSZOWA, JEDWABNIK, DĘTKA, PRADZIADEK, DZWONEK RĘCZNY, UŁAMEK PIĘTROWY, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, CANTUS FIRMUS, ZBRODNIARZ WOJENNY, KALEJDOSKOP, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, PRAKONTYNENT, BARCZATKA GŁOGOWICA, STYLISTYKA, PIĄTKA, TSUNAMI, EGZEKUTOR, PRODUKT TRADYCYJNY, WINO, KÓŁECZKO, SSAK, WĘGLOWODAN, TOPOLOGIA MAGISTRALI, LEBERWURST, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, MAJĄTEK RUCHOMY, NIEJEDNOLITOŚĆ, WCIOS, BUT NARCIARSKI, EKSKREMENTY, FENICKI, KAMIEŃ OZDOBNY, ABERRACJA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, PIEROŻEK, DAŃ, SMUTY, ?KUCZBAJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.391 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GEOLOGII: ERUPCJA - WYLEWANIE SIĘ MAGMY LUB WYDOSTAWANIE SIĘ INNEGO MATERIAŁU WULKANICZNEGO NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GEOLOGII: ERUPCJA - WYLEWANIE SIĘ MAGMY LUB WYDOSTAWANIE SIĘ INNEGO MATERIAŁU WULKANICZNEGO NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYLEW w geologii: erupcja - wylewanie się magmy lub wydostawanie się innego materiału wulkanicznego na powierzchnię ziemi (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYLEW
w geologii: erupcja - wylewanie się magmy lub wydostawanie się innego materiału wulkanicznego na powierzchnię ziemi (na 5 lit.).

Oprócz W GEOLOGII: ERUPCJA - WYLEWANIE SIĘ MAGMY LUB WYDOSTAWANIE SIĘ INNEGO MATERIAŁU WULKANICZNEGO NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - W GEOLOGII: ERUPCJA - WYLEWANIE SIĘ MAGMY LUB WYDOSTAWANIE SIĘ INNEGO MATERIAŁU WULKANICZNEGO NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x