CZAS, KTÓRY JEST POTRZEBNY, ABY GRUPA LUDZI URODZONYCH W TYM SAMYM CZASIE DOROSŁA I WYDAŁA SWOJE POTOMSTWO, MNIEJ WIĘCEJ 20-25 LAT; OKREŚLENIA TEGO ZAZWYCZAJ UŻYWA SIĘ W KONTEKŚCIE SPOŁECZNYM, SOCJOLOGICZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POKOLENIE to:

czas, który jest potrzebny, aby grupa ludzi urodzonych w tym samym czasie dorosła i wydała swoje potomstwo, mniej więcej 20-25 lat; określenia tego zazwyczaj używa się w kontekście społecznym, socjologicznym (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POKOLENIE

POKOLENIE to:

część rodziny, będąca zazwyczaj w podobnym wieku i tworząca takie same relacje z innymi członkami (na 9 lit.)POKOLENIE to:

grupa ludzi w podobnym wieku, których łączą wspólne doświadczenia i przeżycia społeczne, często podobne poglądy (na 9 lit.)POKOLENIE to:

zbiór zwierząt lub roślin mniej więcej w tym samym wieku, powstałych w zbliżonym czasie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZAS, KTÓRY JEST POTRZEBNY, ABY GRUPA LUDZI URODZONYCH W TYM SAMYM CZASIE DOROSŁA I WYDAŁA SWOJE POTOMSTWO, MNIEJ WIĘCEJ 20-25 LAT; OKREŚLENIA TEGO ZAZWYCZAJ UŻYWA SIĘ W KONTEKŚCIE SPOŁECZNYM, SOCJOLOGICZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.525

DOSTRZEGALNOŚĆ, GOSPODARKA RABUNKOWA, SOCJOBIOLOGIA, GNIAZDO, BALDWIN, STAW OSADOWY, KAPRYŚNICA, ZAPOJKA, OBŁĘD UDZIELONY, ŚLONSKI, OBRZĘKI, KRA LODOWCOWA, JĘZYK ŁACIŃSKI, PLAMA, PODSKAKIWACZ, ŚLIWA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, FIZA, NAOS, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, JĘZYK PENDŻABSKI, KUNDMAN, JEDNOKOMÓRKOWIEC, METATEKST, PIEGOWATY, HUBA SINIAK, PLAKODONTY, POŁUDNIK STRUVEGO, INTEL, DELIKATES, WYLEW, GANOIDY KOSTNE, FACSIMILE, FALA, RADIOELEKTRONIKA, ZACNOŚĆ, ULEGŁOŚĆ, KOSIARKA ROTACYJNA, WYKRZYKNIK, POLIGAMIA, KARBOANION, JĘZYCZEK U WAGI, GOSPODARKA KOMUNALNA, WYDZIAŁ, MAŁPY WĄSKONOSE, MIESZKALNOŚĆ, CZAROWNICA, SECESJONIZM, VOLKSDEUTSCH, JAŚMINOWIEC, SZTAMBUCH, WYSADEK, JEDNOSTRONNOŚĆ, PRZECIWSTOK, TEATR LALEK, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, GRAFIK, KOPERTA, WOLAK, SZAROWIPTERYKS, OPACZNOŚĆ, POŻAR, CIASNOTA, MEKSYKANKA, NAŚLADOWNICTWO, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, SŁODNIK, WYWROTOWIEC, NAPĘD FUZYJNY, INTERPRETER, JAZGOT, OSMOZA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, DWUSETKA, PLACERIAS, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, ŻŁÓB, SUSEŁ WASHINGTONA, KARZEŁ, BIOLOG, KONSTELACJA, STOJAK, KUGLARSKOŚĆ, ZAZDROŚĆ, MIKROHADROZAUR, MOSTEK SCHERINGA, MAORYJSKI, NACIECZENIE, PREMIA GÓRSKA, KWAS ŻOŁĄDKOWY, STOLARZ MEBLOWY, TRUFLA, MUSZLA, ZAPALENIE, OPONA RADIALNA, LOGOPEDKA, SIATKA CENTYLOWA, POZIOMKA WIRGINIJSKA, PANAMA, WYŁUDZACZ, BOA KRÓTKOOGONOWY, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, EPUZER, DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, KUC DARTMOOR, STAROŻYTNIK, SIEWNIK RZUTOWY, ZAJĄC SZARAK, STATEK POWIETRZNY, KAMELEON LIŚCIOWATY, WIBRACJA, ŻURFIKS, DŹWIGARKA, ŁUŻYCKI, TRĘBACZE, APERIODYCZNOŚĆ, FILOLOGIA ORIENTALNA, TUŁÓW, LINIA, MŁYNEK, TAUTOCHRONA, PANKREATYNA, NASKÓREK, STYGOFAUNA, WYSTĘPOWANIE, ROZSTRZYGALNOŚĆ, SZKUTNIK, CZARNY LUD, CZUJKA, NIEKONKRETNOŚĆ, LIKWIDATOR SZKÓD, DEFENSOR, MIASTO, KODON NONSENSOWNY, SUSEŁ PEREŁKOWANY, WIELOETATOWIEC, CHRUST, KAT, BADYLARZ, WIATRAK, BLACHOWNIA, ŁOTROSTWO, AGREGACJA, PASZTET, POGODNOŚĆ, AGRAFON, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, SŁUCHAWECZKA, STOCHASTYKA, ANONIMOWOŚĆ, ZNICZ, RADIOMECHANIK, LUSTRO, KOLOR OCHRONNY, SZPACHLARZ, PAMPA, DYREKTORIAT, GESTAGEN, OZONOSFERA, SEMITYSTA, GERMAŃSKI, CZERWOŃCZYK ŻAREK, KUSZETKOWY, KULTYWAR, ZAIMEK ZWROTNY, GRUBA KRESKA, ZACHOWANIE, KAPANINA, BARYKADA, BOCIAN, RYNEK TERMINOWY, BRUDNA BOMBA, EGZOSZKIELET, KĄT WPISANY, NACZYNIE WIEŃCOWE, ŻYWOŚĆ, KATEGORIA SŁOMKOWA, WKŁAD, ROZKŁAD POISSONA, DŁUG SPADKOWY, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, PASEK, KOLEJ ŻELAZNA, AGRAFA, POPIELICA, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, HAWAJSKI, ŚMIAŁEK, SUROWOŚĆ, WCIĄGARKA, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, IMIENINY, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, ZIMNE NÓŻKI, NIENOWOCZESNOŚĆ, BASEN, BOLERO, MAŁOŚĆ, BOGOLUBOVIA, POPŁUCZYNA, HUCZEK, KOSZT UTOPIONY, ŁOPATKA, BEDŁKA FIOLETOWA, ŁYSIENIE POSPOLITE, PRZEMYSŁ HUTNICZY, WISTRA, STARA MALUTKA, DŻUNGLA, GŁOWICA REWOLWEROWA, PODZIAŁ, ZMYŚLNOŚĆ, CHOROBA CAROLEGO, FRAZA, SZACHY SZYBKIE, MORZE AZOWSKIE, STORCZYKARNIA, FISZ, POSKOK, LATAWCE, OCZKO, PRĘŻNOŚĆ, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, SYNEREZA, PŁOMIEŃ, SIDLISZ PIWNICZNY, RUSYCYSTYKA, PROMINENT, OBLECH, MASOŃSKOŚĆ, KĄPIEL FARBIARSKA, TOKARKA KŁOWA, FIZYKA WIELKICH ENERGII, CHINON, STRATEG, CIĄG, MOHRG, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, SZARPANKA, ŻABA RYŻOWA, HASŁO WYWOŁAWCZE, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, PODGARDLANKA, BATYMETRIA, ŚWIERZBOWCE, IMIGRANTKA, PERFUMKI, SADNIK, CELOWOŚĆ, ROMANISTYKA, POCHWALSKI, TRUSIĄTKO, DOŁEK OSIOWY, WSPÓŁZIEMIANIN, FUTBOL AMERYKAŃSKI, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, SUMER, TOKSEMIA, ŻABA KATOLICKA, DOKŁADNOŚĆ, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, RYZYKO OPERACYJNE, TŁUSZCZA, PLIOCEN, CZAS WOLNY, EUFONIA, MUZA, GŁUSZEC, TKANKA MIĘŚNIOWA, GŁÓWKA, SIEWKI, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, TKANKA TWÓRCZA, RÓWIEŚNICZKA, PODDANY, IZOMER GEOMETRYCZNY, REFLUKS, UKŁAD INERCJALNY, PROFESOREK, PRZEWIELEBNOŚĆ, AGREGATY MONETARNE, WĘZINA, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, SILNIK GAZOWY, SZPARA POWIEKOWA, KLISZA, CHAOS, PADOK, RETORYCZNOŚĆ, ŻABIA LASKA, PANICZĄTKO, SUPOZYCJA, MIĘSO, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, WSZECHWŁADNOŚĆ, WSPÓŁUCZEŃ, ?BIEG DYSTANSOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.525 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZAS, KTÓRY JEST POTRZEBNY, ABY GRUPA LUDZI URODZONYCH W TYM SAMYM CZASIE DOROSŁA I WYDAŁA SWOJE POTOMSTWO, MNIEJ WIĘCEJ 20-25 LAT; OKREŚLENIA TEGO ZAZWYCZAJ UŻYWA SIĘ W KONTEKŚCIE SPOŁECZNYM, SOCJOLOGICZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZAS, KTÓRY JEST POTRZEBNY, ABY GRUPA LUDZI URODZONYCH W TYM SAMYM CZASIE DOROSŁA I WYDAŁA SWOJE POTOMSTWO, MNIEJ WIĘCEJ 20-25 LAT; OKREŚLENIA TEGO ZAZWYCZAJ UŻYWA SIĘ W KONTEKŚCIE SPOŁECZNYM, SOCJOLOGICZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POKOLENIE czas, który jest potrzebny, aby grupa ludzi urodzonych w tym samym czasie dorosła i wydała swoje potomstwo, mniej więcej 20-25 lat; określenia tego zazwyczaj używa się w kontekście społecznym, socjologicznym (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POKOLENIE
czas, który jest potrzebny, aby grupa ludzi urodzonych w tym samym czasie dorosła i wydała swoje potomstwo, mniej więcej 20-25 lat; określenia tego zazwyczaj używa się w kontekście społecznym, socjologicznym (na 9 lit.).

Oprócz CZAS, KTÓRY JEST POTRZEBNY, ABY GRUPA LUDZI URODZONYCH W TYM SAMYM CZASIE DOROSŁA I WYDAŁA SWOJE POTOMSTWO, MNIEJ WIĘCEJ 20-25 LAT; OKREŚLENIA TEGO ZAZWYCZAJ UŻYWA SIĘ W KONTEKŚCIE SPOŁECZNYM, SOCJOLOGICZNYM sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CZAS, KTÓRY JEST POTRZEBNY, ABY GRUPA LUDZI URODZONYCH W TYM SAMYM CZASIE DOROSŁA I WYDAŁA SWOJE POTOMSTWO, MNIEJ WIĘCEJ 20-25 LAT; OKREŚLENIA TEGO ZAZWYCZAJ UŻYWA SIĘ W KONTEKŚCIE SPOŁECZNYM, SOCJOLOGICZNYM. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast