WYZNACZONA ILOŚĆ TOWARÓW, WOBEC KTÓREJ STOSUJE SIĘ NIŻSZE NIŻ NORMALNIE OKREŚLONE LUB ZEROWE STAWKI CELNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONTYNGENT CELNY to:

wyznaczona ilość towarów, wobec której stosuje się niższe niż normalnie określone lub zerowe stawki celne (na 15 lit.)KONTYNGENT TARYFOWY to:

wyznaczona ilość towarów, wobec której stosuje się niższe niż normalnie określone lub zerowe stawki celne (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYZNACZONA ILOŚĆ TOWARÓW, WOBEC KTÓREJ STOSUJE SIĘ NIŻSZE NIŻ NORMALNIE OKREŚLONE LUB ZEROWE STAWKI CELNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.977

GORSET, SAMICA, PARASZKA, GRECKOŚĆ, OKUPACJA, PRZECIEK, DIATRYBA, IDIOSYNKRAZJA, SKUPIENIE, ŻÓŁWIE, OBLICÓWKA, POJAWIENIE SIĘ, DZIEWUSZKA, ELFKA, AKTYWA OBROTOWE, STÓŁ MONTAŻOWY, PYLON, ŚNIOT, WÓR, MORS, ALPAKA, KLERK, SKOCZNIA, NALEŹLINA POSPOLITA, KONTROLER, EUPELYKOZAURY, IRRADIACJA, KOZAK, ILUZJONIZM, MIŁOŚĆ, LINIA KREDYTOWA, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, WISKOZA, KOLOKACJA, ZANOKCICA CIEMNA, SLAJS, GRA, ROCZNIK, OCZKO, ROLADA, LEŃ, WOLE, NAMOLNOŚĆ, PIERWSZA DAMA, HIPOREFLEKSJA, SIŁY POKOJOWE, KARTEL, BULAJ, GŁĘBINA, KARŁO, ZAŚPIEW, ATAK, KROPLÓWKA, PARAFIA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, KAPANINA, GRAAL, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, UFNOŚĆ, POPYT, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, SZPILECZKA, HRABINI, KWADRYPTYK, ZAPALNIK UDERZENIOWY, FLOTA, PASCHA, CUKIER, KURZAJKA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, NIEWYDOLNOŚĆ, CHARTER, PRZEZIERNIK, BRONCHOGRAFIA, HAIŃSKI, SMERFETKA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, PSYLOFIT, DŻIHAD, CHMURA WARSTWOWA, FANPEJDŻ, SZKUTNICTWO, PIEC WANNOWY, CERATA, BAZA MONETARNA, KONCERT, LANTANOWIEC, DOMINACJA, SIŁACZ, DRAPIEŻCA, WZNIOS KAPILARNY, NOZDRZAKI, LASECZKA, PAUPER, MROCZEK POSREBRZANY, RYTOWNIK, WARS, KASYNO, PRZYPAŁ, MUZYCZNOŚĆ, KOLUMNADA, PAWĘŻ, NIEPOPULARNOŚĆ, NEOTENIA, SZYNA, ZATOKI, RZECZY OSTATECZNE, TEORIA GIER, KULTURA STARTEROWA, IKONA, WSPOMNIENIE, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, BORDER, KLINIEC, ROZPIERACZ, LĘK DEZINTEGRACYJNY, TESTOWANIE WZORCOWE, INKUBATOR, SONIFIKACJA, PRĄD ZAWIESINOWY, LOT, REMIS, SŁOWACYSTYKA, STYMULATOR, VIP, PLEMIĘ, JELEC, NUMERANT, MISIO, PREPARATYKA, UNDERGROUND, OMFALOMANCJA, SIARKA POPIOŁOWA, ANALIZA DYSKRYMINACJI, ROTUNDA, SZCZOTKA, MORAWSKI, SĄD GRODZKI, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, MINUSY, INIEKCJA, WYWROTKA, OKOP, PĘTÓWKA, ORBITA, AŁMATY, WISKOZA, NIEZAWODNOŚĆ, OFICER, MELODIA, LATANINA, MOWA EGOCENTRYCZNA, ALEGORYZM, TELEROBOTYKA, KORKOWIEC, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, BATERIA WODOCIĄGOWA, POLAJ, SZEWRON, LIRA, EMPORA, ADAGIO, KAND, CUDOTWÓRCZYNI, NADMIAR, CANZONA, CO, ZWÓJ RDZENIOWY, PARZYSTOŚĆ, BANOWINA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, KOMISJA SKRUTACYJNA, MIKROMACIERZ DNA, TROMPA, EPKA, CZAROWNICA, DING, TUNEL, CELKA, FILAKTERIA, PANOWANIE, SUTENERSTWO, BIEG PŁASKI, PEPSI, KARABINIER, COKÓŁ, BYTOWNIT, SOMA, LĘK, ANNA, LODOWICA, PRÓBA GENERALNA, KIEROWNICTWO, KARAFINKA, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, PODANIE, POCZTÓWKA DŹWIĘKOWA, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, KRZYŻAK ROGATY, DRAPACZ, MODULARNOŚĆ, JĘZYK POMOCNICZY, KONSULTANT, WIDZOWNIA, ZASTÓJ, WIELOŚĆ, SPOT, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, ROPOMACICZE, MITOLOGIZM, SPRAWNOŚĆ, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, OBSZAR NIEOGRANICZONY, PŁACZ, TOALETA, TYP, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, OKA, ZGNICIE, OBRONA, FETYSZYZM, AGROWŁÓKNINA, BURGRAF, ODROSTY, WIADRO, RATING, MYSZ, IN MEDIAS RES, GAŁKI, STARA, BROMELIA, KREWNIAK, PŁYWACTWO, STAL, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, BIBLIOTEKA, DWUWIERSZ, LIPICAN, ADRES, MORENA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, CHASEREK, WIELOZADANIOWOŚĆ, WYWALENIE SIĘ, GŁUPEK, LUJ, SMOLEŃSK, BLISKOZNACZNIK, ODLEWNIK, MIKROSKOP OPTYCZNY, KULTURA MINOJSKA, TRANSFER BUDŻETOWY, PLAMICA, BEK, ZBROJOWNIA, KOD DWÓJKOWY, WRAŻENIE, TUŁACZ, HANGAR, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, TYCZKA, ROŚLINA OKRYWOWA, CHOROBA EULENBURGA, ZUŻYCIE, ZOOFAGIA, FECHTMISTRZ, TURBINA POWIETRZNA, ŁAWA KOMINIARSKA, SATELITA GEOSTACJONARNY, KOLUMBARIUM, FRAZA, TYTUŁ NAUKOWY, PRZEKAŹNIK, OBCHÓD, PODZIAŁKA, KIEP, WILGOTNOŚĆ, DYSPENSA, DROMOS, GALIARDA, ZAPŁATA, ODEZWA, DZIEŁO ROGOWE, GNETOWE, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, SINGEL, FIZYKA TEORETYCZNA, BAWEŁNA, RÓŻOWA LANDRYNKA, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, AUDYT ENERGETYCZNY, OGNISKO MAGMOWE, KURACJA, ORTOCENTRUM, DANIE, ?WZORNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.977 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYZNACZONA ILOŚĆ TOWARÓW, WOBEC KTÓREJ STOSUJE SIĘ NIŻSZE NIŻ NORMALNIE OKREŚLONE LUB ZEROWE STAWKI CELNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYZNACZONA ILOŚĆ TOWARÓW, WOBEC KTÓREJ STOSUJE SIĘ NIŻSZE NIŻ NORMALNIE OKREŚLONE LUB ZEROWE STAWKI CELNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONTYNGENT CELNY wyznaczona ilość towarów, wobec której stosuje się niższe niż normalnie określone lub zerowe stawki celne (na 15 lit.)
KONTYNGENT TARYFOWY wyznaczona ilość towarów, wobec której stosuje się niższe niż normalnie określone lub zerowe stawki celne (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONTYNGENT CELNY
wyznaczona ilość towarów, wobec której stosuje się niższe niż normalnie określone lub zerowe stawki celne (na 15 lit.).
KONTYNGENT TARYFOWY
wyznaczona ilość towarów, wobec której stosuje się niższe niż normalnie określone lub zerowe stawki celne (na 18 lit.).

Oprócz WYZNACZONA ILOŚĆ TOWARÓW, WOBEC KTÓREJ STOSUJE SIĘ NIŻSZE NIŻ NORMALNIE OKREŚLONE LUB ZEROWE STAWKI CELNE sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - WYZNACZONA ILOŚĆ TOWARÓW, WOBEC KTÓREJ STOSUJE SIĘ NIŻSZE NIŻ NORMALNIE OKREŚLONE LUB ZEROWE STAWKI CELNE. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x