DOLEGLIWOŚĆ WYSTĘPUJĄCA U TURYSTÓW, NAJCZĘŚCIEJ JAPOŃSKICH, KTÓRZY ODWIEDZAJĄC PARYŻ ODKRYWAJĄ, ŻE MIASTO NIE SPEŁNIA ICH OCZEKIWAŃ, A ICH WYMARZONY CZY ZNANY Z MEDIÓW OBRAZ PARYŻA RÓŻNI SIĘ W ZNACZĄCY SPOSÓB OD RZECZYWISTOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYNDROM PARYSKI to:

dolegliwość występująca u turystów, najczęściej japońskich, którzy odwiedzając Paryż odkrywają, że miasto nie spełnia ich oczekiwań, a ich wymarzony czy znany z mediów obraz Paryża różni się w znaczący sposób od rzeczywistości (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOLEGLIWOŚĆ WYSTĘPUJĄCA U TURYSTÓW, NAJCZĘŚCIEJ JAPOŃSKICH, KTÓRZY ODWIEDZAJĄC PARYŻ ODKRYWAJĄ, ŻE MIASTO NIE SPEŁNIA ICH OCZEKIWAŃ, A ICH WYMARZONY CZY ZNANY Z MEDIÓW OBRAZ PARYŻA RÓŻNI SIĘ W ZNACZĄCY SPOSÓB OD RZECZYWISTOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.275

CYRKUMFLEKS, PILNOWACZ, CORBY, BOŚNIA, WEGETARIANIN, KARTAGIŃSKI, TCZEW, KYNOLOG, PARA MINIMALNA, WSTĘŻNIAKI, ANTOWIE, ROTATOR, POJEMNIK, CZARNOKSIĘŻNIK, RODNIK, CNOTA KARDYNALNA, SYRENA ALARMOWA, MEZOFIT, DRYFTER, GIDRAN, SPRAWIEDLIWOŚĆ, BIEG, DUSZA TOWARZYSTWA, ASYMETRYCZNOŚĆ, SCHODKOWANIE, PERYSELENIUM, PŁOMIEŃ, RÓG, SAUNA, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, KOTKA, WARUNKOWANIE, REWIZJA NADZWYCZAJNA, PROSIAK, GRABARZ, KATERINI, POJAZD, DESOCJALIZACJA, MELINA, PORĘCZE, KOMISJA SKRUTACYJNA, ADAPTOWANIE SIĘ, KUMERTAU, PRAWO UNIJNE, RÓŻOWE SŁONIE, CHIKUNGUNYA, MISJA STABILIZACYJNA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, TŁUMACZ, HALICZ, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, NACIEK, KULTYSTA, PŁYTKI TALERZ, MOPS, AZDARCHY, ZESPÓŁ REWASKULARYZACJI, CZĄSTKA ALFA, ARCUS TANGENS, OSĘK, SUCHY DOK, STYL CASUALOWY, KOMÓRKA MACIERZYSTA, LEZIWO, SUPERMOCARSTWO, SOCZEWKA SCHODKOWA, CIĄŻA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PIWNICA, BĄBEL SPEKULACYJNY, MĘTNOOKI, LEPANTO, RYNEK KONKURENCYJNY, DAMULKA, OPOZYCJONISTKA, BEZWŁAD, FILM DROGI, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, BOLSZEWICY, UKRAIŃSKI, BIURO LUSTRACYJNE, ODKŁAD, PRZESIĘK, MLEKO, IMPAS, BINOKLE, ŻMIGRÓD, CEL, EDMONTON, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, PRALUDZIE, DESPOCJA, SKAŁA MACIERZYSTA, DŻDŻOWNICA, SOLARKA, SĄŻNISTOŚĆ, DIODKA, CYRK, SKULICE, PĘCHERZ, POETYKA, FORBACH, SOLNICZKA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, LISTEK FIGOWY, PAKA, KORELACJA ELEKTRONOWA, DZIDA, ANON, BIEGUN, MIASTO POWIATOWE, ZAZDROŚĆ, RADA, NIESTOSOWNOŚĆ, DŻEMIK, ANTYCYKLON, PLAN ZDJĘCIOWY, BIOMETRYKA, JĘZYK DAHALIK, FELLINI, KARBUNKUŁ, REGION STREFOWY, ZODIAK, DRAPIEŻNIK, PLOTKARSTWO, SZCZOTECZKA, KOMPANIA, KLUCZ GŁÓWNY, PAŃSTWO POLICYJNE, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, DUR POWROTNY, BIAŁE NOCE, ZMIERACZEK NADMORSKI, ŚMIAŁEK, MINUSY, SAARN, RADYKALNA PRAWICA, LEJEK, KONFERENCJA PRASOWA, PODPAŁ, WIELOGAMIA, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, PRZECIWLEGŁOŚĆ, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, KATAFALK, ZRZUT Z EKRANU, WIDZ, MASELNICZKA, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, KUC MERENS, PROPORZEC, CEDET, SANDBOX, FIRMAMENT, KUCHTA, BIOGEN, STRUNA GŁOSOWA, DŹALGAUN, CEMENTOWE BUTY, BAR, EMOTIKONA, MIGRACJA, FALA DŹWIĘKOWA, ISKRA, SZMER, KOSTUR, TRÓJKĄT, CONCORD, KOTEWKA, PIERWSZOŚĆ, CIŚNIENIE STATYCZNE, PRECESJA, ZBIÓR, USZATKA, TOLERASTIA, MALACKY, GEODEZJA GÓRNICZA, PARCH, NIEDOMYKALNOŚĆ, KOPALNIA, ILUZORYCZNOŚĆ, GRUNT, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, KOŚĆ STRZAŁKOWA, MULTIKULTURALIZM, PRÓBA WODY, ŁAZISKA, BAR, ZMARŹLAK, ALKOHOLIZM, GEOFAG, DŹWIĘCZNOŚĆ, KIPA, NEGATYW, BARONIĄTKO, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, DERBY, XHOSA, REJESTRANT, NIEŚPIESZNOŚĆ, BOBROWISKO, SPOT REKLAMOWY, UBÓJ, ENCYKLOPEDYSTA, PISEMNOŚĆ, HOL MIĘKKI, ROZWÓJ SPOŁECZNY, IMMUNOGENETYKA, ZĘBOWCE, CHRZAN, BADYL, STRATEG, SZCZURO-WIEWIÓRKA, POPĘDLIWOŚĆ, MROCZEK POSREBRZANY, PALEONTOLOGIA, DEWELOPER, ANGLISTYKA, WODA POWIERZCHNIOWA, GŁUCHOŚĆ, POKAL, FIRMA ZWROTOWA, INDETERMINIZM, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, RAKIETKA TENISOWA, PTASZNIKOWATE, DREWNO FIOŁKOWE, MŁODZI, KOLARSTWO GÓRSKIE, MONGU, KRONIKARKA, BAKTERIOCYD, TERAKOTA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, FELLINI, PRZEŻUWACZE, NIELOTNOŚĆ, PRZEGRANA, POMPEJE, WYNIK FINANSOWY, NOWICJAT, FORMUŁA 1, DZIURA BUDŻETOWA, BUMERANG, NIEPEŁNOLETNOŚĆ, WALECZNOŚĆ, CZERWONA BURŻUAZJA, DOŁEK, ODROŚL, DZIEWIĄTKA, SILNIK SKOKOWY, HYICZHON, ZATKANIE DZIURY, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, GUZIK, TRANSPOZYCJA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, FUNGICYD, ŻYWA MOWA, BRODZIK, ROBUSTA, MONIT, KETA, KOPROFAG, PRAWDZIWOŚĆ, NAGRODA, AMARA, KIERZYNKA, CIĄGNIK SIODŁOWY, GRZEBIENIARZ, FRANCISZKANIZM, WIDZENIE CENTRALNE, IŁAWA, NATURALIZM, PRZYBŁĘDA, RĄBEK ROGÓWKI, ZBIÓR PUSTY, SEMIWEGETARIANIN, FOKUS, PROKSEMIKA, OBWAŁ, RYTM, POŻAREK, ORLANDO, ŻAKARD, KARPLE, KOD ROZWINIĘTY, CARMAUX, OWOC RZEKOMY, WYGODNICTWO, BOROWIK WILCZY, ROSTOCK, PAUPER, ISZYM, UKŁAD ODOSOBNIONY, MORATUVA, TARCZA SERCOWA, FRANCA, ?PANDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.275 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOLEGLIWOŚĆ WYSTĘPUJĄCA U TURYSTÓW, NAJCZĘŚCIEJ JAPOŃSKICH, KTÓRZY ODWIEDZAJĄC PARYŻ ODKRYWAJĄ, ŻE MIASTO NIE SPEŁNIA ICH OCZEKIWAŃ, A ICH WYMARZONY CZY ZNANY Z MEDIÓW OBRAZ PARYŻA RÓŻNI SIĘ W ZNACZĄCY SPOSÓB OD RZECZYWISTOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOLEGLIWOŚĆ WYSTĘPUJĄCA U TURYSTÓW, NAJCZĘŚCIEJ JAPOŃSKICH, KTÓRZY ODWIEDZAJĄC PARYŻ ODKRYWAJĄ, ŻE MIASTO NIE SPEŁNIA ICH OCZEKIWAŃ, A ICH WYMARZONY CZY ZNANY Z MEDIÓW OBRAZ PARYŻA RÓŻNI SIĘ W ZNACZĄCY SPOSÓB OD RZECZYWISTOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYNDROM PARYSKI dolegliwość występująca u turystów, najczęściej japońskich, którzy odwiedzając Paryż odkrywają, że miasto nie spełnia ich oczekiwań, a ich wymarzony czy znany z mediów obraz Paryża różni się w znaczący sposób od rzeczywistości (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYNDROM PARYSKI
dolegliwość występująca u turystów, najczęściej japońskich, którzy odwiedzając Paryż odkrywają, że miasto nie spełnia ich oczekiwań, a ich wymarzony czy znany z mediów obraz Paryża różni się w znaczący sposób od rzeczywistości (na 14 lit.).

Oprócz DOLEGLIWOŚĆ WYSTĘPUJĄCA U TURYSTÓW, NAJCZĘŚCIEJ JAPOŃSKICH, KTÓRZY ODWIEDZAJĄC PARYŻ ODKRYWAJĄ, ŻE MIASTO NIE SPEŁNIA ICH OCZEKIWAŃ, A ICH WYMARZONY CZY ZNANY Z MEDIÓW OBRAZ PARYŻA RÓŻNI SIĘ W ZNACZĄCY SPOSÓB OD RZECZYWISTOŚCI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - DOLEGLIWOŚĆ WYSTĘPUJĄCA U TURYSTÓW, NAJCZĘŚCIEJ JAPOŃSKICH, KTÓRZY ODWIEDZAJĄC PARYŻ ODKRYWAJĄ, ŻE MIASTO NIE SPEŁNIA ICH OCZEKIWAŃ, A ICH WYMARZONY CZY ZNANY Z MEDIÓW OBRAZ PARYŻA RÓŻNI SIĘ W ZNACZĄCY SPOSÓB OD RZECZYWISTOŚCI. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x