RODZAJ MANDATU PRZEDSTAWICIELA, KTÓRY ZAKŁADA, ŻE PRZEDSTAWICIEL REPREZENTUJE SWOICH WYBORCÓW I POWINIEN WYKONYWAĆ ICH ZALECENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MANDAT IMPERATYWNY to:

rodzaj mandatu przedstawiciela, który zakłada, że przedstawiciel reprezentuje swoich wyborców i powinien wykonywać ich zalecenia (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ MANDATU PRZEDSTAWICIELA, KTÓRY ZAKŁADA, ŻE PRZEDSTAWICIEL REPREZENTUJE SWOICH WYBORCÓW I POWINIEN WYKONYWAĆ ICH ZALECENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.616

MORDOKLEJKA, CYTWARNICA, CZYNNIK CHŁODNICZY, RADIOECHO, KOPUŁKA, SOS MUŚLINOWY, LINIA ŚRUBOWA, FAUST, SZCZEROŚĆ, AGNOZJA WZROKOWA, MATUZALEM, MŁOTNIK, LIST OKÓLNY, CMOKIER, BETON, ŁODRANIT, SUCHAR, ERYTROZUCHY, CEPELIN, AKROBACJA LOTNICZA, TEST KOMETOWY, KNAP, GĄSIENICZNIK, CZATKOBATRACH, SMRÓD, LKM, LICZMAN, PODSYP, NIT, OC, OTOK, KARDIGAN, ZAGADKOWOŚĆ, JASZCZURNIK, MUTUALIZM, CHLAJNA, URZĄD SKARBOWY, POJEDYNEK, GMACHÓWKA, GEN HIPOSTATYCZNY, KAWA Z MLEKIEM, CZAS ZIMOWY, SOZOLOGIA, GOŹDZIENIEC, KOMITOLOGIA, PERŁÓWKA, PRECEPTOR, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, PRIORYTET, MANDAT, JOLKA, PERKUSJA ELEKTRONICZNA, RODZINA NUKLEARNA, PRZĘŚL, ŻÓŁW SKÓRZASTY, STRUNOBETON, RHIZOBIUM, GASKOŃCZYK, AGREGAT POMPOWY, ZAPŁADNIACZ, TUJOWIEC, BAGDE, SKRĘTEK, REEDUKATOR, MAK OPIUMOWY, FALKARIUS, PALLASYT, SĄD OSTATECZNY, AKREDYTOWANIE SIĘ, OKRES PÓŹNOKLASYCZNY, TELETURNIEJ, ROZSNUWACZ, WSZYSTKOWIEDZĄCY, PŁASKOSZ, LIPA, PRZEDŚWIAT, BOSSA NOVA, DELTA, MOST ZWODZONY, BERGAMOTKA, ALWALKERIA, TRANSMITER, RECEPCJA, FOLGA, BALDWIN, SCHOPENHAUER, ZAWODNIK, NAŚLADOWCA, DOMOKRĄŻCA, MODRZACZEK, ZUPAK, SZARMANT, DWUROŻEK, WIERSZ, ATAWIZM, WROTA, GUMA, DYSCYPLINA, PAT LEGISLACYJNY, ROKOKO, FLAMANDCZYK, PAPRYKA, DWURÓG, JEZIORO RELIKTOWE, OENEROWIEC, KROTNIK FOTOELEKTRYCZNY, SYSTEM RZECZOWY, REDYKOŁKA, RELIEF PŁASKI, BUREK, KIELISZNIAK, WYMIAROWOŚĆ, LANDINO, SIODŁO, KREDENCJAŁ, IMBUS, PREPERS, IZOTROPIA, SKANER, ORKA KARŁOWATA, ŚWIATŁO WAPIENNE, ROZROST, INFOKIOSK, ŚWIADECTWO, ZAKOPCENIE, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, BOIKEN, DODATEK BRANŻOWY, HOMARY, ROK ZWYKŁY, MARAKAS, MIŚ, REAKCJA JĄDROWA, YOUTUBE, TRACHEOTOMIA, AREPA, INTENSJONALNOŚĆ, WODOPÓJKI, ARBALET, MOC, KASZALOT, FRYGIJCZYK, WEKTOR, RETOROMANIN, GALLIMIM, PROTOKLEPSYDROPS, KATAPULCISTA, BROSIMUM, POŚWIST, SONORAZAUR, TYPOLOGIZACJA, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, REMISJA, KLUCZ, MOKRADŁOSZ, KONFIGURACJA, ZAPALCZYWOŚĆ, ŚLIWA, SURFAKTANT, TUPANDAKTYL, JAZ ZASTAWKOWY, HUTNICTWO, ŻAGIEW, CERKA, WYMIANA, ATTENBOROZAUR, PIEC WANNOWY, SYSTEM WBUDOWANY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, GOŹDZIK, KAT, SKŁAD CELNY, MODRAK, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, ŁAPACZ, OBJEŻDŻACZ, PRZENOŚNIK, BIAŁA DAMA, EWANGELIK, KRATKI, SALAMANDRA KAUKASKA, PLEBEJUSZ, OSZLOCH, OPOŃCZYKOWCE, MODRZEWNIK, OWCA GRZYWIASTA, MARRAN, DYSLOKOZAUR, GLOKSYNIA, KORD, PION ŻYROSKOPOWY, BAHARIAZAUR, FAKSYMILE, PŁAWICA, KOŃCÓWKA, KK, PRAWICZEK, BOMBA NEUTRONOWA, GLOSATOR, UCZEŃ, IGLICA, DŻYN, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, TUCUXI, MNICH, KRYPTOMONADA, RÓŻNOPAZURKOWCE, PRĄD ZAWIESINOWY, TRANSPORTER, GIULIO, ZANOKCICA, CHLORELLA, MAJSTER, KRUCHE CIASTO, GĄSKA, FILEMON BLADY, BUŁAWNIK, KABLOWIEC, KREDYT KUPIECKI, PODKŁADACZ, MENTOR, KOREK, BIAŁY CZŁOWIEK, TOPIELEC, FILTR WĘGLOWY, OBLIGACJA PRZYCHODOWA, MALERIZAUR, PROZAUROPOD, HAK, MODEL DECYZYJNY, PERŁY, PRZESIĄKRA, BIOTA, MIKOŁAJKI, GÓWNOZJAD, MIGRACJA ZASIŁKOWA, ANGLISTA, AMBITNOŚĆ, LATIMERIA, LOGOGRAM, WYPĘDZENIE, AMUR BIAŁY, KSIĘGA WIECZYSTA, ŁAPCZYWIEC, FALLA, JARZMO, FILM S-F, GATUNEK, SEKWOJA, MINERALOGIA GENETYCZNA, SSAK WYMARŁY, DEPILACJA, MIERZWA, DZIENNIK URZĘDOWY, PRZEZIERNIK, WYRAZ SAMODZIELNY, ARIZONAZAUR, CEARADAKTYL, WINA UMYŚLNA, OGÓR, ETIOPKA, KMIOTEK, PRZYODZIENIE, KAMIKADZE, BRAND, ANATANA INDYJSKA, KANKAN, WISKOZA, SKRYTOBÓJCA, RODZAJ, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, CENTRALA MIĘDZYMIASTOWA, SPÓLNIK, KUBEŁ, TURANISTA, STACJA POSTOJOWA, PÓŁKOLONIE, PODŁUŻNIK, DETEKTORYSTA, SERNIK, DOSTAWCA, WNUK, ŁUSZCZAK, CZARNOSECINIEC, DZIECIORÓB, OŻYWIENIEC, PIGMEJ, SOUVLAKI, NOSZE, FILOZOFIA ANALITYCZNA, PLUG-IN, HORMON STEROIDOWY, ANAMORFOZA, SROKACZ CZARNOGARDŁY, RAJA SIWA, MIODOJAD SZARY, OBIPIĘTA, UPOMNIENIE, UKULELE, ?KACZKARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.616 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ MANDATU PRZEDSTAWICIELA, KTÓRY ZAKŁADA, ŻE PRZEDSTAWICIEL REPREZENTUJE SWOICH WYBORCÓW I POWINIEN WYKONYWAĆ ICH ZALECENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ MANDATU PRZEDSTAWICIELA, KTÓRY ZAKŁADA, ŻE PRZEDSTAWICIEL REPREZENTUJE SWOICH WYBORCÓW I POWINIEN WYKONYWAĆ ICH ZALECENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MANDAT IMPERATYWNY rodzaj mandatu przedstawiciela, który zakłada, że przedstawiciel reprezentuje swoich wyborców i powinien wykonywać ich zalecenia (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MANDAT IMPERATYWNY
rodzaj mandatu przedstawiciela, który zakłada, że przedstawiciel reprezentuje swoich wyborców i powinien wykonywać ich zalecenia (na 17 lit.).

Oprócz RODZAJ MANDATU PRZEDSTAWICIELA, KTÓRY ZAKŁADA, ŻE PRZEDSTAWICIEL REPREZENTUJE SWOICH WYBORCÓW I POWINIEN WYKONYWAĆ ICH ZALECENIA sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - RODZAJ MANDATU PRZEDSTAWICIELA, KTÓRY ZAKŁADA, ŻE PRZEDSTAWICIEL REPREZENTUJE SWOICH WYBORCÓW I POWINIEN WYKONYWAĆ ICH ZALECENIA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x