LIŚĆ, KTÓRY WYRASTA Z MODYFIKACJI ŁODYGI - KŁĄCZA, PODZIEMNEJ NASADY ŁODYGI, LUB PEŁZAJĄCYCH PO ZIEMI ROZŁOGÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LIŚĆ ODZIOMKOWY to:

liść, który wyrasta z modyfikacji łodygi - kłącza, podziemnej nasady łodygi, lub pełzających po ziemi rozłogów (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LIŚĆ, KTÓRY WYRASTA Z MODYFIKACJI ŁODYGI - KŁĄCZA, PODZIEMNEJ NASADY ŁODYGI, LUB PEŁZAJĄCYCH PO ZIEMI ROZŁOGÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.972

HEADHUNTER, PRZEGUBOWIEC, IMPLIKANT PROSTY, STARUNEK, PASEK, KAFLARZ, CEPER, KOMBATANCKOŚĆ, DWORAK, GĄSKA, PSI GRZYB, ZIEMIA, PŁAWA, REKOMENDACJA, WĘGLÓWKA, KONKURENCJA, POCHWIAK OKAZAŁY, SKAŁA, PADYSZACH, HANDEL NARĘCZNY, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, FUTRO, DROBNICA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, POJAZD LATAJĄCY, SZCZUDŁO, KSIĘGA METRYKALNA, DRZEWO CYTRUSOWE, WIELOPESTKOWIEC, CEWNIK, OBRONA, EKONOMISTA, BŁYSZCZ SREBRA, CZARNA DZIURA, AURA, KACZKA, REALNA GOSPODARKA, JĘZYK URZĘDOWY, ŁUPEK WĘGLISTY, GALERIA, NADRUK, CZYNNIK PRODUKCJI, ATREZJA JELITA GRUBEGO, PLURALIZM, SERPENTYNA, FILEMON BIAŁOKARKOWY, ARCYDZIEŁO, SPÓJNIK ŁĄCZNY, MIKSER, MOKRADŁOSZKA ZAOSTRZONA, KAGANIEC, BAZYLISZEK, MOTYWIK, LAWOWANIE, ŻOŁNIERZ CZĘSTOCHOWSKI, METRESA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, DZIECINKA, PRZESŁONA, GĘŚ, CHLEB, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, ANTYDOGMATYZM, TŁUK PIĘŚCIOWY, AGRANULOCYT, FATYGANT, PASCHA, VIOLA BASTARDA, POŁĄCZENIE, MUCHINA, DYPTYK, KRATKA, ZMAGANIA, STAŁA, BAZA, PLOTER PŁASKI, APARAT GOLGIEGO, TYNK SZLACHETNY, AGAMA, PLOMBA, KOŁO, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, MELODIA, CHUDOŚĆ, WICI, CYKL, DWUKROTNOŚĆ, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, MACHANIE RĘKĄ, OZONEK, TWARDY OŁÓWEK, UNISTA, SALA, TRYMER, DYWESTYCJA, ODPYCHACZ, LODOWIEC KAROWY, BEZIDEOWOŚĆ, PIZZERIA, TWARDZIOSZEK, INSTYTUCJA KREDYTOWA, KLUCZ GŁÓWNY, ŻYDOWSKOŚĆ, MIRLITON, PRZYPAŁ, ŁACIARZ, MEDALION, STYLISTA, SOK, DIALIZA OTRZEWNOWA, DANIO, SPORT ZIMOWY, CARSTWO, GIPS, PARAFRAZA, ROZPUSZCZALNIK, GAMA, KONSYSTORZ, GOCKI, M, STYPENDIUM, ZEZWŁOK, ZWIJARKA, MOŻLIWOŚĆ, SIODZI, SPRAWNOŚĆ, KRYTERIUM STEROWANIA, ŁACINA, PIEC PŁOMIENNY, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, PRYMITYW, LEADER, JEDNOSTKA, MIKSTURA, EPOKA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, NIERUCHAWOŚĆ, KORDIAŁ, PRZEBITKA, FOSA, GRUCZOŁ POTOWY, GALERIA, SAMOWOLA, TYTUŁ NAUKOWY, KOT, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, MEDALION, PASTORALE, ZAJĄCZEK, LICYTACJA, PŁASKOZIEMCA, ZŁOTOROST, POR, ODPRAWA, POLIFAG, BEŁT, GRÓB, MEDALION, SŁUPISKO, KRATA DYSTRYBUTYWNA, ZRAZIK, KOKS ODLEWNICZY, WANGA BŁĘKITNA, KASTRAT, CHEMOAUTOTROF, PARYTET, GRUNT, BRZOZA, ROWER, KREOLSKI HAITAŃSKI, JĘZYK, ACID WESTERN, GEODEZJA SATELITARNA, WIRTUOZERSTWO, KONOTACJA, TEST PSYCHOLOGICZNY, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, HLAK, RYNEK, TOWARZYSZKA BRONI, ODSKOK, URZĄD SKARBOWY, WODA KWASOWĘGLOWA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, CZĄSTECZKA, KRYMINALISTYKA, SZACHY TRZYOSOBOWE, KOZIOROŻEC, ALIDADA, TEATR, KWATERODAWCA, RZEKA EPIZODYCZNA, IGIEŁECZKA, DYSTANS, PANSPERMIA, PĘCHERZ, PALINGENEZA, FIRMA WYDMUSZKA, METEORYT, NASTURAN, DWUWIERSZ, WSKAZÓWKA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, ZAIMEK DZIERŻAWCZY, PROPORZEC, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, PLIK WSADOWY, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, KAMICA NERKOWA, CZĄBER, KOTLET SCHABOWY, SIMON, KARAWAN POGRZEBOWY, KANAŁ, MEDALION, MONOPOL, PRZYLĄDEK, REJESTRANT, AUREOLA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, INTERWENCJA, SREBRZENIE, POTENCJAŁ, KANTATA, BRĄZOWY MEDALISTA, OBUSTRONNOŚĆ, ŁAGIEW, OKNO, NIEWAŻKOŚĆ, KAMIZELKA KULOODPORNA, FILM S-F, BIURO TECHNICZNE, MOMENT, WZÓR PRZEMYSŁOWY, BER, ŁAŃCUSZEK ŚW. ANTONIEGO, UPADEK, ŚNIADOŚĆ, STOPIEŃ, MINIATURA, PASZTET, NATURALNY SATELITA, DESZCZ, AMAZONKA, SNIFTER, PRZYBYŁY, POLIANDRIA, ELASTIK, UKŁAD URBANISTYCZNY, TEORIA CIAŁ, SZTUKA ZIEMI, TĘSKNOTA, UKAZ, MAGNES, PATAREN, ZRĄB TEKTONICZNY, KATAPULTOWANIE, NAPADZIOR, DYSK KOMPAKTOWY, CZASZA, STATYSTA, GŁOS PIERSIOWY, ENIGMATYCZNOŚĆ, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, KAWA, NÓŻ BOJOWY, INTENDENT, STRAWIŃSKI, ĆWICZENIE, KISZONKA, ZARODEK, DZIAŁ WÓD, RAKIETKA, FIGURA RETORYCZNA, TENOR, PODEJRZLIWIEC, KALIBER, PANTEON, GITARA, PAPEDA, MAŁPA, PAREJAZAUR, MADONNA, BUTLA, KISZONKA, FONOLOGIA LEKSYKALNA, KLAG, WYKLUCZENIE, LAUDATOR, BAŃKA, MADŻONG, WDZIĘK, MĄKA, BRYKLA, WATA, CHÓR, ?DZIANINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.972 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LIŚĆ, KTÓRY WYRASTA Z MODYFIKACJI ŁODYGI - KŁĄCZA, PODZIEMNEJ NASADY ŁODYGI, LUB PEŁZAJĄCYCH PO ZIEMI ROZŁOGÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LIŚĆ, KTÓRY WYRASTA Z MODYFIKACJI ŁODYGI - KŁĄCZA, PODZIEMNEJ NASADY ŁODYGI, LUB PEŁZAJĄCYCH PO ZIEMI ROZŁOGÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LIŚĆ ODZIOMKOWY liść, który wyrasta z modyfikacji łodygi - kłącza, podziemnej nasady łodygi, lub pełzających po ziemi rozłogów (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LIŚĆ ODZIOMKOWY
liść, który wyrasta z modyfikacji łodygi - kłącza, podziemnej nasady łodygi, lub pełzających po ziemi rozłogów (na 14 lit.).

Oprócz LIŚĆ, KTÓRY WYRASTA Z MODYFIKACJI ŁODYGI - KŁĄCZA, PODZIEMNEJ NASADY ŁODYGI, LUB PEŁZAJĄCYCH PO ZIEMI ROZŁOGÓW sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - LIŚĆ, KTÓRY WYRASTA Z MODYFIKACJI ŁODYGI - KŁĄCZA, PODZIEMNEJ NASADY ŁODYGI, LUB PEŁZAJĄCYCH PO ZIEMI ROZŁOGÓW. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast