PLATFORMA OPARTA NA PODPORACH POZWALAJĄCA STANĄĆ (LUB PRZEJŚĆ NA DRUGĄ STRONĘ) NAD JAKĄŚ PRZESZKODĄ (RZEKĄ, JEZIOREM, ROWEM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POMOST to:

platforma oparta na podporach pozwalająca stanąć (lub przejść na drugą stronę) nad jakąś przeszkodą (rzeką, jeziorem, rowem) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POMOST

POMOST to:

podłoga na statku, na zewnątrz, między burtami (na 6 lit.)POMOST to:

platforma tramwaju, zwłaszcza w tramwajach starego typu (na 6 lit.)POMOST to:

przenośnie o czymś, co pozwala osiągnąć porozumienie, łączy odległe od siebie poglądy, zjawiska (na 6 lit.)POMOST to:

rampa lub molo (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PLATFORMA OPARTA NA PODPORACH POZWALAJĄCA STANĄĆ (LUB PRZEJŚĆ NA DRUGĄ STRONĘ) NAD JAKĄŚ PRZESZKODĄ (RZEKĄ, JEZIOREM, ROWEM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.259

HEROD-BABA, HORMON LOKOMOCYJNY, KÓZKI, ZRANIENIE, SZYMBARK, BIOTA, KARDAMON, PIONIER, LEKTOR, ALGORYTM SYMETRYCZNY, HIGIENISTKA, GAPA, DYNAMIZM, OBI, SPŁONKA, JINJA, PRESTIŻ, PUNKT, PAWĘŻ, PEDIATRIA, KALIBER, PASSACAGLIA, KOBIETON, OBROŃCZYNI, ENIGMATYCZNOŚĆ, IMITATOR, TABLICA, MAZUREK, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, SZLACHAR, PREZESKA, ZAGROŻENIE, POJAZD ZABYTKOWY, NIC, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, DZIEWICTWO, ZAMKNIĘCIE CELNE, GALAKTOLIPID, MANIERYZM, ODPOWIEDŹ, OBŁĘK, GUZIK, PIESZCZOSZEK, OPERA MYDLANA, TRZYKROTNOŚĆ, BLOKADA, ARABESKA, REGULACJA CEN, NAGOŚĆ, MONETKA, JEGO WYSOKOŚĆ, LENIUSZEK, ZAPOŻYCZENIE, PIEC, IMPERIUM BRYTYJSKIE, OPAD, NIEWIERNOŚĆ, WIDMO ATOMOWE, AMERYKAŃSKOŚĆ, SSAK, BEZIMIENNOŚĆ, WERBENA, MASZT, LIBELLA, DOŁEK, PODKOWA, OŚWIECICIEL, TUBING, ŁADUNEK, LIBERIA, KARMIDEŁKO, SKOK, MENAŻKA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, NOWOSYBIRSK, AFERA, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, STEROWNIK URZĄDZENIA, KASZA MANNA, ROWER, ALPAGA, PASTEL, ZAWIESZKA, KRALUPY, WARCHOŁ, MORWA, KOŁO, WZORZEC, OFENSYWA, ZAKOŃCZENIE, REGUŁA, NEIVA, AUSZPIK, AOJDA, ARKADA, POKUCIE, ROTMISTRZ, RUTENIZACJA, BOMBA LOTNICZA, PLEBS, TRANZYSTOR, DAWCA, WIATROWNICA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, GRYPS, ROŻEN, KARBROMAL, KARTAUNA, WCINKA, POKŁAD, TAUTOLOGICZNOŚĆ, CZĄBER, KWADRAT, FINISZ, WASABI, BISIOR, GRAMOWID, PANI, ALKIERZ, SALATERKA, MAGIERKA, CZARNA KSIĘGA, FALA WZROSTOWA, PIZA, TROJAN, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, WŁADZUCHNA, KOMPLEKS ŻYTNI, GIRARDOT, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, TRIANGUŁ, MIT, MELUZYNA, GLORIETA, TRUFLA, ODSUWACZ, SZOLNOK, GARDEROBA, WZÓR CHEMICZNY, RESTRYKCJA, MIEJSCE, BROŃ BIAŁA, SILNIK SPALINOWY, KLASA, WNIOSEK, GOFR, SZORY, POKÓJ GOŚCINNY, ZMOWA CENOWA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, PART, NITRA, ZNAK, DAMA, ROMUALD, SYRENA, DAMAST SKUWANY, SMREKUN, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, KAPER, BLOIS, WILK, PUNKT OKOSTNOWY, EKSPRES, PAJĄCZEK, DRAJREP, BANIA, LIBELLA, KONEW, PĘCHERZ, INWAZJA, PEREŁKA, HUXLEY, RYZYKO KURSOWE, ZACHOWANIE, INTROMISJA, CHROBOTEK, AZALIA, OPŁATA MIEJSCOWA, DYSKALKULIA, WYSTĘPOWANIE, MANEWR PRINGLE’A, ORA, KAYES, DEPRESJA, ZEGAR WIEŻOWY, KRZYŻÓWKA, KABRIOLECIK, KOMIN PŁACOWY, KOPALINA SKALNA, IMITATOR, POTENCJAŁ, OGNISKO, PARANA, RURA OGNIOWA, UFA, ALKOHOL, LENIWIEC, KWARTET, ŚRUBSZTAK, BIURO TECHNICZNE, KARDIGAN, DACH POGRĄŻONY, NIESTAWIENNICTWO, NOSICIEL, SCENKA, GIMBAZA, OBROŃCA, MATURZYSTA, WIZJONER, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, BŁOTNIAK, MONGU, OWAD, SKRAJNIK DZIOBOWY, KOPUŁA, NARYS POLIGONALNY, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, ALGORYTM JAKOBIANOWY, TELEWANGELIZM, TRANSFORMATORNIA, UTRECHT, ALAPULLA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, BABULA, KONCERT ŻYCZEŃ, PÓŁKREW, KATAPULTOWANIE, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, KISIMAJU, MINUCJA, WSPÓŁREGENT, GENERAŁ, SPRZĘŻAJ, METR KATOLICKI, EDAM, RZEKA ROZTOKOWA, LOKACJA ATELIEROWA, OSADA, BAZA ODSETKOWA, TUSZKA, AMBRAZURA, ABAKUS, LAMA, EPOKA, HYDROBUS, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, CERES, STRUNOWIEC, TOP, BOBROSZCZUR, MIEJSCE, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, NEKROMANTA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, KURTYNA, TEREN ZAKRYTY, AKCJA, ROPUCHA BLOMBERGA, MÜSLI, ZBROJNIK, CENOTWÓRCA, MIĘSO, GUARUJA, PORT, MANIPULATOR, SZMAT, RAJFURSTWO, PAMPA, JENA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, KOSMETYK KOLOROWY, TONACJA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, KOSMOS, CARSTWO, WISZER, BRAK, STATYSTA, SZCZOTKA, LEW, MIMEOGRAF, DACH HEŁMOWY, PROLIFERACJA, PUNKT KATECHETYCZNY, PAJĄCZEK, MADŻONG, ZACIERKA, BALDACHIM, WOKALIZA, EPERNAY, LYCRA, PORTUGALSKI, RUGI, POCENIE, REZEDA, BAGNIAK ZDROJOWY, ?KOMPENSACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.259 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PLATFORMA OPARTA NA PODPORACH POZWALAJĄCA STANĄĆ (LUB PRZEJŚĆ NA DRUGĄ STRONĘ) NAD JAKĄŚ PRZESZKODĄ (RZEKĄ, JEZIOREM, ROWEM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PLATFORMA OPARTA NA PODPORACH POZWALAJĄCA STANĄĆ (LUB PRZEJŚĆ NA DRUGĄ STRONĘ) NAD JAKĄŚ PRZESZKODĄ (RZEKĄ, JEZIOREM, ROWEM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POMOST platforma oparta na podporach pozwalająca stanąć (lub przejść na drugą stronę) nad jakąś przeszkodą (rzeką, jeziorem, rowem) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POMOST
platforma oparta na podporach pozwalająca stanąć (lub przejść na drugą stronę) nad jakąś przeszkodą (rzeką, jeziorem, rowem) (na 6 lit.).

Oprócz PLATFORMA OPARTA NA PODPORACH POZWALAJĄCA STANĄĆ (LUB PRZEJŚĆ NA DRUGĄ STRONĘ) NAD JAKĄŚ PRZESZKODĄ (RZEKĄ, JEZIOREM, ROWEM) sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - PLATFORMA OPARTA NA PODPORACH POZWALAJĄCA STANĄĆ (LUB PRZEJŚĆ NA DRUGĄ STRONĘ) NAD JAKĄŚ PRZESZKODĄ (RZEKĄ, JEZIOREM, ROWEM). Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast