SPONDYLOSOMA ABSCONDITUM - ZNANY Z NIELICZNYCH SKAMIENIAŁOŚCI ARCHOZAUR O NIEPEWNEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ, ŻYJĄCY W ŚRODKOWYM LUB PÓŹNYM TRIASIE (LADYN LUB KARNIK) NA TERENACH DZISIEJSZEJ AMERYKI POŁUDNIOWEJ; JEGO SZCZĄTKI ZNALEZIONO W BRAZYLII (W STANIE RIO GRANDE DO SUL) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPONDYLOSOMA to:

Spondylosoma absconditum - znany z nielicznych skamieniałości archozaur o niepewnej pozycji systematycznej, żyjący w środkowym lub późnym triasie (ladyn lub karnik) na terenach dzisiejszej Ameryki Południowej; jego szczątki znaleziono w Brazylii (w stanie Rio Grande do Sul) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPONDYLOSOMA ABSCONDITUM - ZNANY Z NIELICZNYCH SKAMIENIAŁOŚCI ARCHOZAUR O NIEPEWNEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ, ŻYJĄCY W ŚRODKOWYM LUB PÓŹNYM TRIASIE (LADYN LUB KARNIK) NA TERENACH DZISIEJSZEJ AMERYKI POŁUDNIOWEJ; JEGO SZCZĄTKI ZNALEZIONO W BRAZYLII (W STANIE RIO GRANDE DO SUL)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.903

TALIB, ŚLIZG, HALBA, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, PÓŁSIOSTRA, MINÓG MORSKI, ORLICZKOWATE, JĘZYK TAMILSKI, SŁOŃ INDYJSKI, BOGACTWO, PRZEKRÓJ, SEZAMEK, PRZEZIERNIK, GRA, ELGINIA, SZYFON, POWIEŚĆ SF, OZDOBNIK, BRĄZ, SZTYFT, IWO, KORMORAN ROGATY, KOSTECZKA SŁUCHOWA, KRYZA, AUTOMAT LOSOWY, KONSOLA, ŻARARAKA, SSAK, PLECIONKA, NAKŁO, SAGA, WŚCIEKŁY PIES, MIKSER, POWTÓRKA, PLOTKARSTWO, ABFARAD, MIECHERA, PUSTAK STROPOWY, FAB LAB, WEZWANIE, MEMBRANA, PREIMPLANTACJA, DEKLARACJA, POŚCIELÓWKA, KRAJ, SAUNAMISTRZ, BOM, ROGER, BINOKLE, FENOTIAZYNA, KONFIGURACJA, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, SZNAPS, MACHNIĘCIE RĘKĄ, KASETKA, LISTWA, PRACA, SIEDZIBA, PÓŁKREW, GONDWANATYTAN, OGOŃCZA PASTYNAK, MEGALANKOZAUR, CERES, EWAPORAT, ODPUST, LABIRYNT, GRA LOGICZNA, LOT ŚLIZGOWY, TABULA RASA, ADAPTER, OWAD, REFREN, KREM, UBRANIE OCHRONNE, BEZSZELESTNOŚĆ, TRASA ŚREDNICOWA, WYDALINA, OBŁO, SĄD POLOWY, PRZEDZIAŁ CZASOWY, DIATRYBA, PODSADKA, DOKŁADNOŚĆ, ZAKONNICZKA, RZĘSISTEK, KOMŻA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, KAMIONKA, WNIEBOWZIĘCIE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, IGLAK, PARA MINIMALNA, KONTYNGENT, STRAJK OKUPACYJNY, MACZANKA, FAKTURA, NAMIESTNIK, KAPTUR, GOŁOLEDŹ, KOPARION, BELKOWANIE, KIJ, AUTOHEMOTERAPIA, MINA MORSKA, HODOWLA PIERWOTNA, ŁATA, DEKONCENTRACJA, SMOLUCH, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, RATYSZCZ, BERŻERA, SUROWOŚĆ, SZUPINKA, AKCJA IMIENNA, NIEPARZYSTOKOPYTNE, WEJŚCIE, INKASKA, KLASTER REGIONALNY, LEMING GÓRSKI, KOMIN, BURKA, PANICZĄTKO, PROPORZEC, WARZYWNIAK, LINUKSIARA, TRAŁ, SOLANKA, LAPIS-LAZULI, KORKOWIEC, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, PRZESŁANKA, ŻABKA KAROLIŃSKA, ROBUSTA, MELIORACJA WODNA, WRÓBEL SKALNY, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, DESMATOZUCH, DEZERCJA, DIRT, ZAZDROSTKA, DEWELOPER, NEUROPRZEKAŹNIK, EGRETA, CARL, AUSZPIK, PEJORATYW, AMAPA, LINIA LOTNICZA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, NAZWA PATRONIMICZNA, GARDZIELEC, HAKONOSOWATE, WIĄZ, SŁUCH ABSOLUTNY, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, LENIWIEC BRAZYLIJSKI, NACJA, MASOŃSKOŚĆ, OMDENOZAUR, OSTROGA PIĘTOWA, ZAWŁOKI, KIJEK, PORÓD RODZINNY, REZULTAT, NARYS KWIATOWY, ROSTBEF, SPARRING, KATEGORIA GRAMATYCZNA, MARRIOTT, APARTAMENT, BIOGEN, BRZEMIĘ, JĘZYK NAWAHO, AKORD, GOBIZAUR, MATURA POMOSTOWA, PORNOGRAFIA, KONTEKST, PĘDNIK CYKLOIDALNY, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, FIRLETKA, DESEREK, KABOTAŻ, ŚLIWKA, PERKOZ Z ALAOTRA, ILOCZAS, ATOL, PEŁZAK, HURON, KOLEJKA GÓRSKA, WOSK, BAT, TŁO, LIBONEKTES, SZPARA, KLAKSON, NAPASTNICZKA, UPGRADE, ADWOKAT DIABŁA, ANAKONDA POŁUDNIOWA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, PROGRAM, KARTA RABATOWA, ŻABA OGONIASTA, SIŁA, KAMPYLODONISK, KLUCZ, KONFISKACJA, ŻUBR NIZINNY, MOŁDAWSKI, KRYZA, ŁOTOK, HILLA, NAPPA, RUBASZNICA, PUGILARES, DOPŁATA EKSPORTOWA, PRZEWŁOKA, EPISKOPAT, JĘZYK, GAŁĘZIAK, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, BARWNIK SPOŻYWCZY, PLEWA, RZEZALNIA, SIECZKA, STAWKA, ELEGIA, DEFICYT, CUDOTWÓRCZYNI, SKŁADNIK POKARMOWY, PRAWO ZATRZYMANIA, ŚMIECIARZ, DOSTATEK, TANAGRYJKA, POJAZD, SYMPOZJON, EKRAN PRZECIWKUMULACYJNY, ZIMÓWKA, GARUDIMIM, REWALIDACJA, CZOŁDAR, POBRATYMSTWO, REFEKTARZ, GATUNEK PARASOLOWY, ŚMIERDZIEL, SZÓSTKA, KREDYT HANDLOWY, FORMALIZACJA, GRAMOWID, ŁAJNO, ARESZT TYMCZASOWY, OSADA, KOPALINA SKALNA, CAPRICCIO, PREKLUZJA, WISIOREK, ASTRAGAL, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, LICZBA OKTANOWA, PARAIBA, BOBIK, PATYCZAK, OBUWIE, KULTUROWOŚĆ, JERZY, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, ARENA, GMINA GÓRNICZA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, CELEBRACJA, POTENCJAŁ, HARPAKTOGNAT, LUTER, FALA MORSKA, JĘZYK GURAGE, PODPOKŁAD, GWIAZDA NOWA, BĄBEL, ANGARIA, MANIOK, ZATOKA WIEŃCOWA, SZNUR, ASEKURANTKA, BILLBOARD, ZGŁĘBNIK, REJESTR, FALKARIUS, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, MODERATOR, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, MANEŻ, BUTYL, ŻUBR KARPACKI, DRYPTOZAUROID, LYSTROZAUR, ŻAGIEW, JUNKIER, ?FASOLA ZŁOTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.903 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPONDYLOSOMA ABSCONDITUM - ZNANY Z NIELICZNYCH SKAMIENIAŁOŚCI ARCHOZAUR O NIEPEWNEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ, ŻYJĄCY W ŚRODKOWYM LUB PÓŹNYM TRIASIE (LADYN LUB KARNIK) NA TERENACH DZISIEJSZEJ AMERYKI POŁUDNIOWEJ; JEGO SZCZĄTKI ZNALEZIONO W BRAZYLII (W STANIE RIO GRANDE DO SUL) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPONDYLOSOMA ABSCONDITUM - ZNANY Z NIELICZNYCH SKAMIENIAŁOŚCI ARCHOZAUR O NIEPEWNEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ, ŻYJĄCY W ŚRODKOWYM LUB PÓŹNYM TRIASIE (LADYN LUB KARNIK) NA TERENACH DZISIEJSZEJ AMERYKI POŁUDNIOWEJ; JEGO SZCZĄTKI ZNALEZIONO W BRAZYLII (W STANIE RIO GRANDE DO SUL)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPONDYLOSOMA Spondylosoma absconditum - znany z nielicznych skamieniałości archozaur o niepewnej pozycji systematycznej, żyjący w środkowym lub późnym triasie (ladyn lub karnik) na terenach dzisiejszej Ameryki Południowej; jego szczątki znaleziono w Brazylii (w stanie Rio Grande do Sul) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPONDYLOSOMA
Spondylosoma absconditum - znany z nielicznych skamieniałości archozaur o niepewnej pozycji systematycznej, żyjący w środkowym lub późnym triasie (ladyn lub karnik) na terenach dzisiejszej Ameryki Południowej; jego szczątki znaleziono w Brazylii (w stanie Rio Grande do Sul) (na 12 lit.).

Oprócz SPONDYLOSOMA ABSCONDITUM - ZNANY Z NIELICZNYCH SKAMIENIAŁOŚCI ARCHOZAUR O NIEPEWNEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ, ŻYJĄCY W ŚRODKOWYM LUB PÓŹNYM TRIASIE (LADYN LUB KARNIK) NA TERENACH DZISIEJSZEJ AMERYKI POŁUDNIOWEJ; JEGO SZCZĄTKI ZNALEZIONO W BRAZYLII (W STANIE RIO GRANDE DO SUL) sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - SPONDYLOSOMA ABSCONDITUM - ZNANY Z NIELICZNYCH SKAMIENIAŁOŚCI ARCHOZAUR O NIEPEWNEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ, ŻYJĄCY W ŚRODKOWYM LUB PÓŹNYM TRIASIE (LADYN LUB KARNIK) NA TERENACH DZISIEJSZEJ AMERYKI POŁUDNIOWEJ; JEGO SZCZĄTKI ZNALEZIONO W BRAZYLII (W STANIE RIO GRANDE DO SUL). Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x