NIECKA O SPECYFICZNYM UKŁADZIE WARSTW SKALNYCH, NA PRZEMIAN PRZEPUSZCZALNYCH (WARSTW WODONOŚNYCH) I NIEPRZEPUSZCZALNYCH, WARUNKUJĄCYCH WYSTĘPOWANIE WÓD ARTEZYJSKICH LUB SUBARTEZYJSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BASEN ARTEZYJSKI to:

niecka o specyficznym układzie warstw skalnych, na przemian przepuszczalnych (warstw wodonośnych) i nieprzepuszczalnych, warunkujących występowanie wód artezyjskich lub subartezyjskich (na 15 lit.)NIECKA ARTEZYJSKA to:

niecka o specyficznym układzie warstw skalnych, na przemian przepuszczalnych (warstw wodonośnych) i nieprzepuszczalnych, warunkujących występowanie wód artezyjskich lub subartezyjskich (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIECKA O SPECYFICZNYM UKŁADZIE WARSTW SKALNYCH, NA PRZEMIAN PRZEPUSZCZALNYCH (WARSTW WODONOŚNYCH) I NIEPRZEPUSZCZALNYCH, WARUNKUJĄCYCH WYSTĘPOWANIE WÓD ARTEZYJSKICH LUB SUBARTEZYJSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.749

OSTANIEC DEFLACYJNY, STARA MALEŃKA, FACET, OBROŻA, CZĄSTECZKA, CZOŁOWNICA, ŁYKACZ, IMMUNOSUPRESOR, GALAKTYKA, DZIABA, BEZSZELESTNOŚĆ, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, CEBULARZ, PŁATEW, HEMOROID, UKŁAD ELEKTRONICZNY, REDUKTOR, ŚLIWKA, SOKI, CZĘSTOKÓŁ, PANORA, SUKMANA, GAZ, SALWA, WARIACJA, SĄCZEK, JIM, TYNK, PIEROGI, TABUIZACJA, PĘTLA, WELIN, POLEPA, MUR OPOROWY, ŁEBEK, STANOWISKO, DOJRZAŁOŚĆ, OŁADKA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, CZAS PRZYSZŁY, WĄTROBOWIEC, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, KLUZA, KREOLKA, REGIMENT, CZYSTKA ETNICZNA, OŚWIADCZENIE, MAGNETON BOHRA, INTERCEPCJA, BRZYDACTWO, SZCZĘKOWIEC, TENISISTA STOŁOWY, KAMIEŃ NERKOWY, KALIBER, ŚLAD PAMIĘCIOWY, KATEDRA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, SERWETECZKA, FAWOREK, SAMOTNA MATKA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, METYLOTROFIA, KOMODOR, BEZWŁAD, ROŚLINA KOPALNA, KORZENIE, INTERPRETATOR, KATASTROFA BUDOWLANA, ZAWODOWIEC, MŁOTEK, ARESZT TYMCZASOWY, BACYTRACYNA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, PODRYG, PREKURSOR, ZATRUDNIENIE, ABORCJA, STATUS, BARETKA, STRACH BIERNY, ASFODEL, KLASTER, BI, PIĘTNO, DOKUMENT, JEZIORO KOSMICZNE, FILM KATASTROFICZNY, PUDER, TIRET, SKALA, MISTERIUM, ZGŁAD, GEOFIT KORZENIOWY, STOŻEK USYPISKOWY, MASKULINIZM, WAŁ, GRZEBACZ, LEBERWURSZT, DZWONY RUROWE, LATAJĄCE SKRZYDŁO, MEDALION, ŚWIĘTOJANKA, KNOT, DRIBLING, CZUWANIE MODLITEWNE, SIATKA, LIMFOBLAST, OBRĘCZ, WIĆ, HYDROBUS, SEPARACJA, ŻUBR WĘGIERSKI, ORTALION, KSIĘŻULKO, TARYFA ULGOWA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, BRANIE POD WŁOS, PRZEPIS, SANDINISTA, INŻYNIERIA TKANKOWA, PANEGIRYSTA, REN, POLICJA, SYLWETA, KOTONINA, MASOŃSKOŚĆ, OBLĘŻENIEC, NIEMIECKOŚĆ, MOST POWIETRZNY, WIELKOŚĆ SKALARNA, RÓŻNOWICIOWCE, ZASTÓJ, DYMA, DRABINOWIEC MROCZNY, ŚWIADECTWO, PROPAROKSYTON, CZYNNOŚCI DOWODOWE, OSTOJA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, SKRYTKA, WARSZTAT, LEKARZ, CROSS, ANTYRELIGIA, POCENIE, ZLEWNIA, KRĘPACZKI, CHRUST, HANZA, GRZYBNIA, NADPROŻE, IMIONISKO, DEGRADACJA, KRĄG KULTUROWY, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, SPÓD, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, CYGANKA, TSUNAMI, ŻYCIE, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, PAZUR, ANTYKATOLICYZM, RABAT, KINO DROGI, KOŻUSZYSKO, BAR, NIĆ, WĄTPLIWOŚĆ, ALKIERZ, BASEN MODELOWY, BROKER UBEZPIECZENIOWY, OBRAZ OPTYCZNY, CYRK, UGNIATARKA, BEATA, CAR, PASKUDA, SYLWETKA, HAUST, BOCZNICA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, ŚMIECH, KONOTATKA, TRYBUNAŁ, PRZEBUDOWA, DELIBERACJA, STAN CYWILNY, TERAPIA SZOKOWA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, PLAGA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, ULOTKA, PISEMKO, TARNOWIANKA, SALSA, NAKAZ, PASZTET, BELKOWANIE, TKAŃCOWATE, GAZ BOJOWY, WIRUS POLIO, PRZECIER, BUŁAT, DUŃSKI, POWSINOGA, KOMOSA, WYBUCH, PAPIER FOTOGRAFICZNY, JOUAL, BUTLA, CZERWIENIDŁO, OPĘTANY, LODOWNIA, INTERWAŁ, EPOKA LITERACKA, MUSZLA, SKAŁA OSADOWA, WAŻNIK, NIETZSCHEANISTA, KLUCZ, TINA, CHOINKA, PODPINKA, WOJNA, DZIABKA, HEROD-BABA, STACJA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, MORENA KOŃCOWA, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, SAMOOKALECZENIE, BROSZURKA, PSEUDOPAŁANKOWATE, CIASNOŚĆ, KULUARY, WŁÓCZYKIJ, BLASZKA, DEKORTYKACJA, GALERIA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, ODTWÓRCA, STRZAŁ, BICZ BOŻY, CZARKA, APARAT REGENERACYJNY, ETYKIETA, MEANDER, ULGA BUDOWLANA, DOCHODZĄCA KOBIETA, KOBIETA SPOD LATARNI, SPULCHNIACZ, KHMERKA, HARCERKA, PRZESŁANKA, FILTR PALIWA, MAJORAT, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, KURZAWKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, RÓG, PŁUCZKA, KRZYŻ PAPIESKI, DWUDZIESTY SIÓDMY, KLAPAK, WYWROTKA, ALGORYTM ITERACYJNY, PRZETWÓR, OBCY, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, HYDROLAT, SYGNAŁ CIĄGŁY, OBCHÓD, POCHODNIK, PRĄD, BAŃKA, LANGUSTA, ENDEMIZM, TRZYKROTNOŚĆ, PAROWNICA, ZŁODZIEJKA, MELINA, CHŁODNIK, PORT, NIEBIOSY, FORLANA, APLA, PASOŻYT, LATARNIA UMARŁYCH, ABOM, PRACE, KONFISKATA, CHOROBA WRZODOWA, DUCH, GÓRY FAŁDOWE, SZYBOLET, ?AZOTAN(V).

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.749 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIECKA O SPECYFICZNYM UKŁADZIE WARSTW SKALNYCH, NA PRZEMIAN PRZEPUSZCZALNYCH (WARSTW WODONOŚNYCH) I NIEPRZEPUSZCZALNYCH, WARUNKUJĄCYCH WYSTĘPOWANIE WÓD ARTEZYJSKICH LUB SUBARTEZYJSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NIECKA O SPECYFICZNYM UKŁADZIE WARSTW SKALNYCH, NA PRZEMIAN PRZEPUSZCZALNYCH (WARSTW WODONOŚNYCH) I NIEPRZEPUSZCZALNYCH, WARUNKUJĄCYCH WYSTĘPOWANIE WÓD ARTEZYJSKICH LUB SUBARTEZYJSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BASEN ARTEZYJSKI niecka o specyficznym układzie warstw skalnych, na przemian przepuszczalnych (warstw wodonośnych) i nieprzepuszczalnych, warunkujących występowanie wód artezyjskich lub subartezyjskich (na 15 lit.)
NIECKA ARTEZYJSKA niecka o specyficznym układzie warstw skalnych, na przemian przepuszczalnych (warstw wodonośnych) i nieprzepuszczalnych, warunkujących występowanie wód artezyjskich lub subartezyjskich (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BASEN ARTEZYJSKI
niecka o specyficznym układzie warstw skalnych, na przemian przepuszczalnych (warstw wodonośnych) i nieprzepuszczalnych, warunkujących występowanie wód artezyjskich lub subartezyjskich (na 15 lit.).
NIECKA ARTEZYJSKA
niecka o specyficznym układzie warstw skalnych, na przemian przepuszczalnych (warstw wodonośnych) i nieprzepuszczalnych, warunkujących występowanie wód artezyjskich lub subartezyjskich (na 16 lit.).

Oprócz NIECKA O SPECYFICZNYM UKŁADZIE WARSTW SKALNYCH, NA PRZEMIAN PRZEPUSZCZALNYCH (WARSTW WODONOŚNYCH) I NIEPRZEPUSZCZALNYCH, WARUNKUJĄCYCH WYSTĘPOWANIE WÓD ARTEZYJSKICH LUB SUBARTEZYJSKICH sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - NIECKA O SPECYFICZNYM UKŁADZIE WARSTW SKALNYCH, NA PRZEMIAN PRZEPUSZCZALNYCH (WARSTW WODONOŚNYCH) I NIEPRZEPUSZCZALNYCH, WARUNKUJĄCYCH WYSTĘPOWANIE WÓD ARTEZYJSKICH LUB SUBARTEZYJSKICH. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x