Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: NIECKA O SPECYFICZNYM UKŁADZIE WARSTW SKALNYCH, NA PRZEMIAN PRZEPUSZCZALNYCH (WARSTW WODONOŚNYCH) I NIEPRZEPUSZCZALNYCH, WARUNKUJĄCYCH WYSTĘPOWANIE WÓD ARTEZYJSKICH LUB SUBARTEZYJSKICH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BASEN ARTEZYJSKI to:

niecka o specyficznym układzie warstw skalnych, na przemian przepuszczalnych (warstw wodonośnych) i nieprzepuszczalnych, warunkujących występowanie wód artezyjskich lub subartezyjskich (na 15 lit.)NIECKA ARTEZYJSKA to:

niecka o specyficznym układzie warstw skalnych, na przemian przepuszczalnych (warstw wodonośnych) i nieprzepuszczalnych, warunkujących występowanie wód artezyjskich lub subartezyjskich (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIECKA O SPECYFICZNYM UKŁADZIE WARSTW SKALNYCH, NA PRZEMIAN PRZEPUSZCZALNYCH (WARSTW WODONOŚNYCH) I NIEPRZEPUSZCZALNYCH, WARUNKUJĄCYCH WYSTĘPOWANIE WÓD ARTEZYJSKICH LUB SUBARTEZYJSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.119

METALOPROTEINA, POLIKRYSZTAŁ, LYCRA, KREW, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, TRYL, ZAMEK, OGNISKO, ŁĄCZNOŚĆ, DZIANET, ŁAPACZ, KUFF, GASTROFAZA, GAZYFIKACJA, KAPSUŁA ZRZUTOWA, PELENG, DYSZKANCIK, PIŁA, POGROM, UKONTENTOWANIE, ZNAK LEGITYMACYJNY, GÓRALSKI, INHALACJA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, ALERT, AMARANT, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, KRATA ROZDZIELNA, KRATKA WENTYLACYJNA, SERECZNIK, SOLISTA, ABSORPCJA, REOFILE, STREFA NERYTYCZNA, KONTYNGENT TARYFOWY, MANTY, WRZĘCHY, WYROŚL, TRYBUNAŁ, BAJCA, DYSALTERACJA, PRZYCZÓŁEK, MONETA OBIEGOWA, RODODENDRON, PRELIMINARIUM POKOJOWE, FRAGMENTARYZACJA, LANE KLUSKI, DIATRYBA, ROŻEN, TUBA, TEKTONIKA, PROCH, NAPAŚĆ, RZĘSISTEK, ŁAWICA SKALNA, RESPIRATOR, GALERIA, STRATA, IDIOMATYZM, RÓW IRYGACYJNY, INTERESOWNOŚĆ, GRZEBACZ, KATAFRAKTA, FARBA DRUKARSKA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, ŻYDOWIN, ANGLIK, OSZCZĘDNOŚĆ, SZEWRON, FAJKA, KASOWNIK, CIAŁO, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, OBCY, ŚWIĘTO, KONSULTANTKA, CIAŁO, MUŚLIN, SŁUPISKO, KATALIZA, INSTYTUCJA PROCESOWA, PLANTACJA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, BRAMOWNICA, PROFESOR, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, NEUROPRZEKAŹNIK, EMANACJA, LAMPA ŁUKOWA, KWAS PRÓCHNICOWY, RYTOWNIK, MASKOTKA, PROFIL, MISKA KLOZETOWA, RESET, KOŃ, PAŃSZCZYŹNIAK, KOMPOTIERA, BROŃ, GNIOT, EKSPLANTAT, BASEN, AGRESOR, PACYFIKAŁ, KIEŁZNO, KOCIOŁEK SKALNY, DANIE CZARNEJ POLEWKI, PRYSZNIC, SIARKOSÓL, WSPÓŁZAWODNICTWO, SMOLUCH, PEONIA, BRZEG, LOKAL SOCJALNY, ŚNIEŻNIK, ANGLEZ, CZERPAK, SIEKANIEC, BEZPROBLEMOWOŚĆ, OSCYLATOR, RESPIRATOR, COŚ NA ZĄB, FIBROMIALGIA, KREDYT KUPIECKI, ŻAGIEL, PRZETOKA, MIESZANINA, CIENNIK, PRASOWANIE, KASZUBSKI, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, GEMISTA, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, REKOMENDACJA, DIABEŁEK, KONFRONTACJA, NIECKA WYPADOWA, RÓŻNICA, REALIZM, HANDEL NARĘCZNY, ARALIA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, KAPITAN, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, MODERATOR, KURHAN, WYGIĘCIE, EMOTIKON, SKRZYDŁO, RAJSKI PTAK, DOBIEG, GRÓB SKRZYNKOWY, DETENCJA, EDAMMER, LABORATORIUM, NIECKA ABLACYJNA, AUTOTEMATYZM, RYKSZA, WÓZEK SZPITALNY, GOŁĄBKI, ZIMNY PRYSZNIC, PALMA, ADOPCJA, KONDOTIER, BETON JAMISTY, TURZYCA, KORONA, SZPEKUCHA, IMMUNIZACJA CZYNNA, ETIUDA, KLINIKA ODWYKOWA, KUMULACJA, PANOCZEK, PODATEK EKOLOGICZNY, POCHODNIK, FOTOJONIZACJA, ŻÓŁW LEŚNY, HARMONIA SAMOGŁOSEK, OGNISKO, SOŁTYSOSTWO, PYCHOTA, BOGACTWO, KURTYNA, PRODUKT, TRAWA MORSKA, KRÓWSKO, KISZONKA, RESORT SIŁOWY, KĘPKA, MEDIANTA, CIAŁO NIEBIESKIE, TYRANIA, KOPS, WARSZTAT, PŁÓTNO, SPRZĘT, SKRZYPOWE, SŁUP, PUNKT DYMIENIA, ORDA, WYGASZACZ, LINIA BRZEGOWA, CZTEROKROTNOŚĆ, USTERKA, CIĄGNIK, ABSOLUT, WIR, RÓG, TIUL, WSPÓŁUCZENNICA, PĘTO, PŁUCZKA, KRATA KSIĘCIA WALII, LINIA ŚRUBOWA, NADBITKA, NIEŻYCIOWOŚĆ, HORYZONT, PACHCIARZ, SATELITA, SPORT ZIMOWY, UNIA REALNA, CZARTER, TEMPERATURA ZAPŁONU, MIKONAZOL, ZŁOTA RENETA, BOTY, ATRAPA, CZARNA MAGIA, SMOLUCH, TORNADO, WIZA WYJAZDOWA, DRESSING, DOMENA MAGNETYCZNA, PŁOMYK, SIECIÓWKA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, RISOTTO, HUCULSKI, TWIERDZENIE CEVY, WROCŁAWSKOŚĆ, ROPUCHA BLOMBERGA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, SKUTER, MAŁA GASTRONOMIA, NAMASZCZENIE CHORYCH, MIEJSCE, ALGORYTM SYMETRYCZNY, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, GRUPA ARYLOWA, LENIUSZEK, KROPELKA, AMNEZJA, PACHT, ABLACJA LODOWCOWA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ATRYBUCJA, FILTR GĄBKOWY, BARIA, CEWNIK, KRYTYCZNOŚĆ, MIĘTÓWKA, FIRMANCTWO, KONTRABANDA, SYGNAŁ, GŁOWA PAŃSTWA, ŚRODEK MASY, MELUZYNA, ARSYNA, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, PLUJKA, WPŁATA, ZAPARCIE, PIANA, PALATYNKA, METR, STARY BYK, DANIE KOSZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, SER ŻÓŁTY, CIERPLIWOŚĆ, ADHEZJA, CYZELATORSTWO, BIRIANI, KASZA, OSPAŁOŚĆ, KOLORYSTYKA, SUROWOŚĆ, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, KIKS, PLOMBA, PASKAL, POMADKA, SALATERKA, STOŻEK DEPRESYJNY, SAKPALTO, MISIO, OWOCNIK, ZAĆMA POURAZOWA, KULA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.119 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: niecka o specyficznym układzie warstw skalnych, na przemian przepuszczalnych (warstw wodonośnych) i nieprzepuszczalnych, warunkujących występowanie wód artezyjskich lub subartezyjskich, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NIECKA O SPECYFICZNYM UKŁADZIE WARSTW SKALNYCH, NA PRZEMIAN PRZEPUSZCZALNYCH (WARSTW WODONOŚNYCH) I NIEPRZEPUSZCZALNYCH, WARUNKUJĄCYCH WYSTĘPOWANIE WÓD ARTEZYJSKICH LUB SUBARTEZYJSKICH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
basen artezyjski, niecka o specyficznym układzie warstw skalnych, na przemian przepuszczalnych (warstw wodonośnych) i nieprzepuszczalnych, warunkujących występowanie wód artezyjskich lub subartezyjskich (na 15 lit.)
niecka artezyjska, niecka o specyficznym układzie warstw skalnych, na przemian przepuszczalnych (warstw wodonośnych) i nieprzepuszczalnych, warunkujących występowanie wód artezyjskich lub subartezyjskich (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BASEN ARTEZYJSKI
niecka o specyficznym układzie warstw skalnych, na przemian przepuszczalnych (warstw wodonośnych) i nieprzepuszczalnych, warunkujących występowanie wód artezyjskich lub subartezyjskich (na 15 lit.).
NIECKA ARTEZYJSKA
niecka o specyficznym układzie warstw skalnych, na przemian przepuszczalnych (warstw wodonośnych) i nieprzepuszczalnych, warunkujących występowanie wód artezyjskich lub subartezyjskich (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x