CECHA CHARAKTERYZUJĄCA ELEMENTY RZECZYWISTOŚCI LUB ICH ARTYSTYCZNE, LITERACKIE, PUBLICYSTYCZNE ITP. PRZEDSTAWIENIA, POLEGAJĄCA NA ROZPOZNANIU W NICH LUB PRZYPISANIU IM KARYKATURALNYCH WŁAŚCIWOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARYKATURALNOŚĆ to:

cecha charakteryzująca elementy rzeczywistości lub ich artystyczne, literackie, publicystyczne itp. przedstawienia, polegająca na rozpoznaniu w nich lub przypisaniu im karykaturalnych właściwości (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CHARAKTERYZUJĄCA ELEMENTY RZECZYWISTOŚCI LUB ICH ARTYSTYCZNE, LITERACKIE, PUBLICYSTYCZNE ITP. PRZEDSTAWIENIA, POLEGAJĄCA NA ROZPOZNANIU W NICH LUB PRZYPISANIU IM KARYKATURALNYCH WŁAŚCIWOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.255

FILM S-F, RĘKAWICZNIK, PAKLAK, PUSZYSTOŚĆ, HYDROLAT, KUŹNICA, ZWIJARKA, LODOWIEC NORWESKI, BIONIKA, NIEPODZIELNOŚĆ, DESANT, OLEJ, RADIO, GARBNIK, HELING, SOULAGES, WESOŁOŚĆ, PRZEPAD, DŁUGOGŁOWIE, NIEOSTATECZNOŚĆ, EMBLEMAT, CHEMOTAKSYNA, CZERPAK, DYNAMIZM, DRAM, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, KOZOJEBCA, RACHUNEK CAŁKOWY, PIECZARKOWA, ŚLIZGAWKA, SŁOWO KLUCZOWE, SZTYFT, KOŁO POLARNE, KLASZTOR, ZAKUTA PAŁA, NONI, BRUMBY, KIBITKA, POR, RYWALIZACYJNOŚĆ, UNIA PERSONALNA, ŚLEDŹ, KALATOS, PÓŁKULA, PLATFORMA PROCESOROWA, ŁABĘDZI ŚPIEW, ORDYNARNOŚĆ, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, MECENAT, PUSZYSTOŚĆ, BARWNIK, NIEPAMIĘĆ NASTĘPCZA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, TARANTELA, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, GATUNEK INWAZYJNY, PREJUDYCJALNOŚĆ, SYGNAŁ, PSYCHODELICZNOŚĆ, ROZGRZEWACZ, KARA, ALKOWA, INTELEKTUALISTA, TYTULATURA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, SZTUCZNE SERCE, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, CZTEROKROTNOŚĆ, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, DOMINACJA, AFRYKANIZOWANIE, GMERK, TRACKLISTA, KAMICA NERKOWA, DYFUZJA CHEMICZNA, HISTORIA, ARKA, POLIGAMICZNOŚĆ, BADYL, POWIEŚĆ RZEKA, TWIST, HUBA SINIAK, RYBA MASŁOWA, ZGRED, FORMACJA SKALNA, RAKARNIA, ROZCIĄGACZ, PRZEZNACZENIE, ZAUSZNIK, WIĘZADŁO POBOCZNE, MIEJSKOŚĆ, NACZYNIE, TRAMWAJ WODNY, OPARY, SĘDZIA, KANEFORA, CHOROBA PLUMMERA, MARRAN, DZIADEK DO ORZECHÓW, EKSPLOATACJA, OSTROKÓŁ, POUSSIN, CAP, SKOCZNOŚĆ, OLEJ JADALNY, ZALESZCZOTEK, PRZEWODNICZĄCY, SOCZEWICA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, WYWOŁYWACZ, MURZYŃSKOŚĆ, SQUATTER, PODWYMIAR, IGLICA, DORYFOROS, BIURO PODAWCZE, PRAWNICZOŚĆ, WIESZAK, DZIELENIE RYZYKA, MŁYNEK, KABOTAŻ, ŁUPEK DACHÓWKOWY, PARASYGMATYZM, ŁAGODNOŚĆ, GNOSTYCYZM, TOPENANT, KULTOWOŚĆ, METRESA, ICHTIOLOGIA, DREBEL, KAWA BEZKOFEINOWA, ADRES, WYSTAWCA, NIC, HIN, KUPIEC, JADOWITOŚĆ, SZCZEGÓLNOŚĆ, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, ZNAK, DŁAWIK, MAFIJNOŚĆ, ZASILANIE, PLUSKWIAK WODNY, SŁUPISKO, METODA PUNKTOWA, KALCYFIKACJA, PIES DO TOWARZYSTWA, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, RISOTTO, KARL, WSTECZNOŚĆ, DEPRESYJNOŚĆ, KYNOLOG, EDESTYDY, LĘK, RZĘSISTEK, CLARKE, RANA, STAROSTA GENERALNY, AUSZPIK, WYTRZYMAŁOŚĆ, MIASTO OGRÓD, ROZMEMŁANIE, OCZKO, ELIMINACJA, STRONA WWW, LAGUNA, HUMORESKA, IRONICZNOŚĆ, KODZIK, OPODATKOWANIE, HIPERMETROPIA, CHOROLOG, DOK, TYP, CZWORONÓG, COŚ NA ZĄB, LIGA, ATONALNOŚĆ, POETA LAUREATUS, FECHTY, KWADRAT, SPORT ZIMOWY, POTWORKOWATOŚĆ, SYLWETA, RAKOWATOŚĆ, POSTULATYWNOŚĆ, GNIAZDO, RELACJA LOGICZNA, NIEBIOSY, ALIENACJA RODZICIELSKA, GŁADKOŚĆ, MĘŻNOŚĆ, FATALIZM, GÓRKA, UNIWERSUM, NEKROMANTA, ANTYBIOZA, CZAS PRZESZŁY, PIERWSZEŃSTWO, TREL, KRAŃCÓWKA, TYGRZYK PASKOWANY, OLEJEK, ISTOTA ZBITA, PANTOGRAF, METAFRAZA, EBOLA, PŁUCA, POJEDYNEK, ENAMINA, CWANOŚĆ, DRZEWO SOLITEROWE, CZARNA DZIURA, KSENOFILIA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, ALBARELLO, ZYCH, KARZEŁEK, KŁAK, SZLAM, PIERWSZY OFICER, POSTOŁY, PODRYG, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, AGLOMERACJA, ODMIERZANIE, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, PŁYWACZEK, ATMOSFERA, GEST, TRZEŹWOŚĆ, GUMKA, CIĄG, KRAJ, MANIERY, HOMOSEKSUALIZM, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, ŻEL, KOSTIUM, OBIEKTYWNOŚĆ, MAGISTRALA, REFORMATORSTWO, ŚWIDOŚLIWKA, ZABYTKOWOŚĆ, EMAKIMONO, FORMA, POWSZECHNOŚĆ, ŁAMACZ BLOKADY, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, ROZRZUTNIK, OGÓŁ, ŚWIATŁO POZYCYJNE, WAMPIR, ORGANIZM WYŻSZY, GODNOŚĆ, JAJA, PRZELICZNIK, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, NIECKA WYPADOWA, CHOROBA, WAMS, BARIERA TECHNICZNA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, SUPERNOWA TYPU IC, IMIGRACJA, NAKŁADKA, ŻONA LOTA, UTRWALACZ, IGLAK, ARTYKUŁ, KALIPSO, MASOWIEC, SYSTEM RZECZOWY, UPARTOŚĆ, NATYWIZM, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, RĘKAWICA, ŁUPEK WĘGLISTY, TAG, HAMULEC AERODYNAMICZNY, NOTKA, PRZEWOŹNIK, ŁAWA, KAPITAN, KURCZLIWOŚĆ, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, PRODUKCJA, PŁÓTNO, PODPORA, IMPLIKACJA LOGICZNA, CIAŁO NIEBIESKIE, TĘPOZĘBNE, DACH ŁAMANY, KRYSTALIZACJA, TAKSYDERMIA, ANEGDOTA, ?ZAMEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.255 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CHARAKTERYZUJĄCA ELEMENTY RZECZYWISTOŚCI LUB ICH ARTYSTYCZNE, LITERACKIE, PUBLICYSTYCZNE ITP. PRZEDSTAWIENIA, POLEGAJĄCA NA ROZPOZNANIU W NICH LUB PRZYPISANIU IM KARYKATURALNYCH WŁAŚCIWOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CHARAKTERYZUJĄCA ELEMENTY RZECZYWISTOŚCI LUB ICH ARTYSTYCZNE, LITERACKIE, PUBLICYSTYCZNE ITP. PRZEDSTAWIENIA, POLEGAJĄCA NA ROZPOZNANIU W NICH LUB PRZYPISANIU IM KARYKATURALNYCH WŁAŚCIWOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARYKATURALNOŚĆ cecha charakteryzująca elementy rzeczywistości lub ich artystyczne, literackie, publicystyczne itp. przedstawienia, polegająca na rozpoznaniu w nich lub przypisaniu im karykaturalnych właściwości (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARYKATURALNOŚĆ
cecha charakteryzująca elementy rzeczywistości lub ich artystyczne, literackie, publicystyczne itp. przedstawienia, polegająca na rozpoznaniu w nich lub przypisaniu im karykaturalnych właściwości (na 15 lit.).

Oprócz CECHA CHARAKTERYZUJĄCA ELEMENTY RZECZYWISTOŚCI LUB ICH ARTYSTYCZNE, LITERACKIE, PUBLICYSTYCZNE ITP. PRZEDSTAWIENIA, POLEGAJĄCA NA ROZPOZNANIU W NICH LUB PRZYPISANIU IM KARYKATURALNYCH WŁAŚCIWOŚCI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - CECHA CHARAKTERYZUJĄCA ELEMENTY RZECZYWISTOŚCI LUB ICH ARTYSTYCZNE, LITERACKIE, PUBLICYSTYCZNE ITP. PRZEDSTAWIENIA, POLEGAJĄCA NA ROZPOZNANIU W NICH LUB PRZYPISANIU IM KARYKATURALNYCH WŁAŚCIWOŚCI. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast