MATERIAŁ DO PRZYSWOJENIA LUB ODROBIENIA PRZEZ UCZNIÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEKCJA to:

materiał do przyswojenia lub odrobienia przez uczniów (na 6 lit.)PRACA DOMOWA to:

materiał do przyswojenia lub odrobienia przez uczniów (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LEKCJA

LEKCJA to:

jednostka zajęć szkolnych lub prywatnych (na 6 lit.)LEKCJA to:

epistoła lub wyjątek z Biblii czytany lub śpiewany w czasie liturgii (na 6 lit.)LEKCJA to:

materiał do przyswojenia lub odrobienia przez uczniów (na 6 lit.)LEKCJA to:

doświadczenie, z reguły przykre, stanowiące przestrogę, pozwalające na wyciągnięcie wniosków na przyszłość (na 6 lit.)LEKCJA to:

jeden z wariantów tekstu biblijnego zawierający drobne różnice w tłumaczeniu (na 6 lit.)LEKCJA to:

sposób odczytywania na głos znaków pisma (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MATERIAŁ DO PRZYSWOJENIA LUB ODROBIENIA PRZEZ UCZNIÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.487

OLEJ SOJOWY, UDRĘKA, BAWOLEC, ROŚLINA PASTEWNA, PIES OGRODNIKA, ANATOMIA, REWERS, BON UWŁASZCZENIOWY, MIĘSO, ZESPÓŁ CHOROBOWY, ĆWICZENIE, WAGON, ZAGRYWKA, DYPTYCH, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, POLO, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, PALUCH KOŚLAWY, ŻYŁA PROMIENIOWA, PARAFIA, PRZYLŻEŃCE, SZMAT, SAMPEL, IN MEDIAS RES, RAPTULARZ, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, SZWALNIA, BIEGUN, ABSYDA, NOOSFERA, CHOWANIEC, PRÓCHNICZEK, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, BAT, ODCHYŁ, OKRĘT FLAGOWY, KLAWIATURA, SYSTEM, DRĄGAL, ANIOŁ STRÓŻ, TUSZKA, ŁAMANIE, PENDENT, BARBARYZM, SMENTARZ, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, SZMATA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, REKREACJA, ADIANTUM ROZWICHRZONE, SKRYTKA, KAMIKAZE, FARBA KLEJOWA, KLASTER, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, GAMA, TYTULIK, PRZEKŁADNIA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, POMOC STYPENDIALNA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, SPLENDID ISOLATION, AMORFIK, TENDENCJA, NIDERLANDZKI, OKRĄGŁY STÓŁ, SMOŁA DRZEWNA, MASZYNA DO PISANIA, OSĘK, BROSZA, CYNGIEL, LAGUNA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ZENDRA, JAN, CIĄGNIK, OSTRYGA, PACHCIARKA, POLICJA, PIERÓG, SZPILKA, CHRZEST, OBOWIĄZEK WIZOWY, CZEPIEC, RELING, ZASIŁEK PORODOWY, ŚWIST KRTANIOWY, WZÓR CHEMICZNY, POJAZD LATAJĄCY, UŻĄDLENIE, POSTÓJ LODOWCA, ZAPIEKANKA, KARRUKA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, SPODECZEK, ŚLIWKA, SIERAK, NIESPIESZNOŚĆ, PALIA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, BLASK, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, GWIAZDA NOWA, POROZUMIENIE PŁACOWE, GROOMING, STEREOTYPIA, PRAWO JOULE'A, ŚWIADCZENIE, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, KLAKA, PIGMALIONIZM, BENEFICJENT, DOK, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, WIEŻA SZYBOWA, KROSOWNICA WIZYJNA, ZAKUTA PAŁA, STYLO, ZMIANA PATOLOGICZNA, ATMOSFERA ZIEMSKA, MATERIAŁ, OKULIZACJA, KINKIET, REJKA, ANEMOSTAT, KOZAK, RZEMIOSŁO, PATRON, ESCALIVADA, KABRIOLECIK, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, SOLIDARYZM, KONSULTANT, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, ŚWIATŁO ZIELONE, LAMA, EMISJA, ROZDŹWIĘK, RPG, SPRAWDZIAN, METEORYT, PODZIEMIE, BAJADERKA, EGZEMPLARZ PRÓBNY, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, ZAPLECZE SANITARNE, EMOTIKONA, STARTER, RANWERSY, AWANTURA, GAD, WSPÓŁRZĄDCA, KRĄG KAMIENNY, GALWANOSTEGIA, TOŁUMBAS, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, REZYGNACJA, TEMBR, HIPOTEKA, WYROSTEK FILTRACYJNY, BAND, KANEFORA, TŁUMACZKA, MARUDA, TRAGIZM, PAŁANKA, KURACJA, ZGUBA, BORZEŚLAD ZWISŁY, TARCZA, POLIKRYSZTAŁ, ŁAWA KOMINIARSKA, ANITA, GOTHMOG, ANTYŚWIADECTWO, TACHOGRAF, BASEN, EKRAN AKUSTYCZNY, ODŁAMKOWY, PSYCHOANALIZA, OSPAŁOŚĆ, WYCIĄG, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, WIANO, KONFEKCJONER, POMADKI, MIERZEJA, RYNEK, SPLOT, ROBDESZAN, FRANCUSKOŚĆ, GENERAŁ, ROK GWIAZDOWY, MIR, TENIS STOŁOWY, LINIA, WCIĄGARKA, GRUPA ETYLOWA, SKRYBA, WIEŻA HEJNAŁOWA, MIKONAZOL, CZEPIEC, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, WRONIE OKO, BEZLIST, CYWILKI, PAJA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, KOSTKA, PRZEKLĘTNIK, EMITOFAGIA, STACCATO, JEDENASTKA, ZŁAMANIE OTWARTE, SAMOAKTUALIZACJA, AFLATOKSYNA, APASZKA, KOMŻA, ŚLĄSKI, PSZCZOŁA INDYJSKA, ROKOWANIA ZBIOROWE, OKRUTNOŚĆ, MONETA BULIONOWA, WODNICZKA, GIGANT, SIAD, FASOLA, SZPERACZ, ZIEMIA, WISZER, PERSPEKTYWA, AROMAT, FILTR WĘGLOWY, WATA, TRWAŁOŚĆ, SUWNICA BRAMOWA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, ŚRODOWISKO, TERMOGRAM, ZAMEK, FROTKA, SPADEK, HELLEŃSKOŚĆ, MUSLI, DNI OTWARTE, OKRUCH SKALNY, MIGOTANIE GWIAZD, RÓŻA BAZALTOWA, CETNO, KADŁUB, GRUPA ADDYTYWNA, BENIAMINEK, WYDATKI MAJĄTKOWE, CZUB, ZABÓR, MATOŁ, MONOPOL SKARBOWY, BRUK MORENOWY, ROZUM, GRUBOŚĆ, MARIO, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, OTWÓR, OFIARA ŚMIERTELNA, DRGANIE AKUSTYCZNE, BIUSTONOSZ, NÓŻ DO CHLEBA, JĘZYKI DARDYJSKIE, TEMPERA, TABLICA STEROWNICZA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, KOMISARZ, KOŃCÓWKA, REKWIZYCJA, GRA NA ZWŁOKĘ, POPRAWKA, ANGIOPLASTYKA, AGROWŁÓKNINA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, CYMETYDYNA, KORNIK, GRAFIKA WEKTOROWA, GERMANIZACJA, KOSZT FINANSOWY, PODCENTRALA, TON, OWCE, GONITWA PŁOTOWA, BALKON, PALINGENEZA, KANCONA, SZUM, PRZEDMIOT, KOZŁOWANIE, POZYCJA TESTOWA, BLEJTRAM, AGAMA, JASZCZUR, ?NADRUK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.487 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MATERIAŁ DO PRZYSWOJENIA LUB ODROBIENIA PRZEZ UCZNIÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MATERIAŁ DO PRZYSWOJENIA LUB ODROBIENIA PRZEZ UCZNIÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEKCJA materiał do przyswojenia lub odrobienia przez uczniów (na 6 lit.)
PRACA DOMOWA materiał do przyswojenia lub odrobienia przez uczniów (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEKCJA
materiał do przyswojenia lub odrobienia przez uczniów (na 6 lit.).
PRACA DOMOWA
materiał do przyswojenia lub odrobienia przez uczniów (na 11 lit.).

Oprócz MATERIAŁ DO PRZYSWOJENIA LUB ODROBIENIA PRZEZ UCZNIÓW sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - MATERIAŁ DO PRZYSWOJENIA LUB ODROBIENIA PRZEZ UCZNIÓW. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x