NIBYBRODAWKOWIEC CZYSTY, PSEUDOSCLEROPODIUM PURUM, SCLEROPODIUM PURUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY KRÓTKOSZOWATYCH; TWORZY DUŻE, LUŹNE DARNIE KOLORU SŁOMIASTOŻÓŁTEGO LUB ŻÓŁTOZIELONEGO, ŁODYŻKI DO 15 CM WYSOKOŚCI, NA OGÓŁ RÓWNOMIERNIE, PIERZASTO ROZGAŁĘZIONE, LIŚCIE ŁODYGOWE SZEROKOJAJOWATE, NAGLE ZWĘŻONE W KRÓTKI KOŃCZYK, ROŚNIE W WIDNYCH LASACH IGLASTYCH, RZADZIEJ NA BRZEGACH DRÓG W CIENISTYCH LASACH IGLASTYCH, ROŚLINA OBJĘTA W POLSCE CZĘŚCIOWĄ OCHRONĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRODAWKOWIEC CZYSTY to:

nibybrodawkowiec czysty, Pseudoscleropodium purum, Scleropodium purum - gatunek mchu z rodziny krótkoszowatych; tworzy duże, luźne darnie koloru słomiastożółtego lub żółtozielonego, łodyżki do 15 cm wysokości, na ogół równomiernie, pierzasto rozgałęzione, liście łodygowe szerokojajowate, nagle zwężone w krótki kończyk, rośnie w widnych lasach iglastych, rzadziej na brzegach dróg w cienistych lasach iglastych, roślina objęta w Polsce częściową ochroną (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIBYBRODAWKOWIEC CZYSTY, PSEUDOSCLEROPODIUM PURUM, SCLEROPODIUM PURUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY KRÓTKOSZOWATYCH; TWORZY DUŻE, LUŹNE DARNIE KOLORU SŁOMIASTOŻÓŁTEGO LUB ŻÓŁTOZIELONEGO, ŁODYŻKI DO 15 CM WYSOKOŚCI, NA OGÓŁ RÓWNOMIERNIE, PIERZASTO ROZGAŁĘZIONE, LIŚCIE ŁODYGOWE SZEROKOJAJOWATE, NAGLE ZWĘŻONE W KRÓTKI KOŃCZYK, ROŚNIE W WIDNYCH LASACH IGLASTYCH, RZADZIEJ NA BRZEGACH DRÓG W CIENISTYCH LASACH IGLASTYCH, ROŚLINA OBJĘTA W POLSCE CZĘŚCIOWĄ OCHRONĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.734

SŁUCHOWISKO, KREWETKA ZMIENNA, PODKOWA, PSZCZOŁA, MAMUT POŁUDNIOWY, DIABEŁEK, STACJA, MIODZIAREK, ZALESZCZOTEK, BABKA, SIWIANKA TERKOTLIWA, DŻET, ROZUM, PROGRAM, GŁÓG ZIELONY, KUSOKURKA PERLISTA, ISKRZYK PROMIENNY, SFIGMOMANOMETR, BUM, ŁYCZKOWIEC DŁONIASTY, ŁUPEK WĘGLOWY, KORYTKO, RYT, KURS, KOMEDIA KRYMINALNA, LIMBA SYBERYJSKA, KOKORYCZKA, CHAŁUPNICA, BIEGUN MAGNETYCZNY, PRAPŁETWIEC CZARNY, WYDRA, CYRANECZKA AUKLANDZKA, NISZCZUKA WIELKA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, NIERUCHOMOŚĆ, CENZURA, DEGENERACJA, KONFIGUROWANIE, SZCZWÓŁ, ANTYLOPA SZABLOROGA, NEPER, SALWA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, TŁUSTOCHA, FORMANT, RACHUNKOWOŚĆ, OWCA STEPOWA, OPUCHLIZNA, FIOŁEK, ZWINNIK JEDNOPRĘGI, DEZINSTALACJA, EMFAZA, SZCZUR, ASYSTA, ŻÓŁTLICZKA, AGREST, MODERNIZM, ŁATA, WŁAŚCIWOŚĆ, ŻAGIEW PRĄŻKOWANA, OPŁATA ADIACENCKA, POSZKODOWANA, ARASARI, TYK, HEMANT, SUROGATOR, URLOP WYCHOWAWCZY, SPIRALA, PAWĘŻ, BĘBEN, KONCYLIACJA, GRUBOSKÓRCE, ESTER, NEFROSTOMIA, FEREZJA, ŻAGLOWIEC PERUWIAŃSKI, BILBIL OKULAROWY, WĄTEK, ASTER TATARSKI, KIELCE, ROJSTONA KRÓLEWSKA, UPŁAWY, PYTON DYWANOWY, ISKIERNIK, MENHADEN BRAZYLIJSKI, ORLĘ, DEZASEMBLER, FIGLARZ, JAMA, RYPS, NORÓWKA WIELKORÓWNINNA, SILNOŚĆ, GŁUPTAK PERUWIAŃSKI, BROSIMUM, KRYTYKA, KARTONÓWKA ZWYCZAJNA, RETABULUM, ZDROJEK ROKIETOWATY, PREZERWATYWA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, ALPAKA, TRÓJSKRZYN PSTRY, STROICZKOWE, SĄD I INSTANCJI, SALWINIA USZKOWATA, DIKSONIA, SIÓDMA WODA PO KISIELU, CHLOROFITUM, DELFIN ZWYCZAJNY, POEMAT HEROICZNY, SARDELA ARGENTYŃSKA, PANGSZURA INDYJSKA, IRGA, CZERNICA, ANDÓWKA MAŁA, DWORZANIN, JĘZYK, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, RURA GŁOSOWA, PELIKAN KĘDZIERZAWY, ROZKŁAD, KOSMATOŚĆ, AWIZO, KANARYJKA NIEBIESKOPLAMA, WESTA, GRAMOFON CYFROWY, PIESZCZOCH, KACZKA, KOLCZAK, PĄSOGŁÓWKA, ODGAŁĘZIACZ, DRĄG, BUTLA, ZAMIOKULKAS, TRZYKROTNOŚĆ, DOZOROWIEC POGRANICZA, OCEANNIK BIAŁOGARDŁY, IBIS OSTROSTERNY, ŁĄCZNICA, NARECZNICA, LIST OTWARTY, NICI, ŚCIANA, FILEMON CIENKODZIOBY, OBRZEŻEK GOŁĘBI, DYSPENSA, SIATECZNICA OKAZAŁA, GRZEBIUSZKA GIBRALTARSKA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, DODATEK RODZINNY, HEMOSTAZA, OGROTEK, CHIŃSZCZYZNA, STOKÓWKA ŻÓŁTOCZELNA, KLESZCZE, JAGODZIAK OLIWKOWY, GŁOWA KOŚCIOŁA, ZDANIE, CYNAMOŃCZYKI, SPAD, KRUPA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, OŚLICZKA POSPOLITA, GLISTEWNIK, CZAS ZIMOWY, ZGŁĘBIEC TRZPIENNIKOWATY, HARPYMIM, KASZTEL, DĄB CZERWONY, ZAKONY, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, SOKOLIK DRZEWIEC, GŁOWIENKA, SPATODEA, PALNIK, ZŁOTOUCH BLADY, IMPLANT ŚLIMAKOWY, SZCZEKUSZKA PÓŁNOCNA, TERMINAL PASAŻERSKI, GEKON PASKOWANY, , KSIĘGA, BALLADA, ALOES NISKI, PROPORCZYKOWIEC SCHEELA, JĘZYCZNIK MALUTKI, LEJEK, TAŚMA FILMOWA, KAPUŚNIAK, WYPAD, RAMOTKA, MUFLON, INTERWENCJA, ROŚLINA ŻYWICIELSKA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, LIBERIA, IMAGE, PRZYMIOTNO NAGIE, FERRYT, TREL, WIECHLINA NISKA, OSTKA, TARCZYK, ZŁOTOSŁONKA AUSTRALIJSKA, WULKAN BŁOTNY, BAZIA, TUBING, PETREL SAMOTNY, WŁÓKNO, PIDGIN, GRZEGORZEW, CHWYTNICA KOLOROWA, ROTA, WĘŻÓWKA, POKRĘTKA, ECHINODON, ŻARARAKA ŻÓŁTOPLAMA, SAMOPAŁ, FLAKI, PLIOZAUR, WĘŻÓWKA PALMIASTA, MILLERETTA, PŁAT, GACEK, PIĘCIORNIK, PLOTER PŁASKI, AGAPANT DZWONKOWATY, METALIK OGNISTOSTERNY, DZIĘCIOLIK AKACJOWY, WIWERA MALAJSKA, CZYSTY ROZUM, OKOLCZ, KOREGENT, KONFEDERACJA KANADY, BUSZÓWKA ŚNIADA, PRESTOZUCH, BERET, ORŁY, MUSZKIETON, OBÓZ DOCHODZENIOWY, MAGDALENKA, GOŁĄBEK, NIEBIOSA, KANGURY DRZEWNE, HERBATKA, PROTEL, ŚLIMAK, PARK MASZYNOWY, TUCUXI, KOZA, KUPA, WARTA, ADAPTOWANIE SIĘ, ŻOŁĘDNICA, GIBON CZARNORĘKI, KUROBRÓD SIODŁATY, PRZYMIOTNO POMARAŃCZOWE, MAGELANKA ZMIENNA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, FLAGOWIEC, NOŻYK, POŁĄCZENIE, MAŁPOŻER, KREACJONIZM, SPOILER, KLAKA, ARABESKA, NADZIEWARKA, JAŁOWIEC SKALNY, WIEŚ, OBWIEDNIA, LUGIER, KASETA, SOSNA NADMORSKA, WARZĘCHA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, JELEŃ KOŃSKI, INTERIOR, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, DRABINOWIEC MROCZNY, SZCZERKLINA POLNA, BAS-RELIEF, ZŁOTOUCH BRĄZOWY, JUMPER, TŁUMIK, STERNICZKA PERUWIAŃSKA, WIELOSZPON, PLISZKA ŻÓŁTA, PINGWIN TONIEC, RUDI, PAROZĄB RDZAWY, SZUFLODZIÓB, BLUZA, NIEZDARSTWO, KSIĘGA METRYKALNA, KOCZKODAN NADOBNY, ZDŻAR, FILEMON CZARNOLICY, OWCA KAMCZACKA, ?ŻABNICA NAWĘD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.734 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIBYBRODAWKOWIEC CZYSTY, PSEUDOSCLEROPODIUM PURUM, SCLEROPODIUM PURUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY KRÓTKOSZOWATYCH; TWORZY DUŻE, LUŹNE DARNIE KOLORU SŁOMIASTOŻÓŁTEGO LUB ŻÓŁTOZIELONEGO, ŁODYŻKI DO 15 CM WYSOKOŚCI, NA OGÓŁ RÓWNOMIERNIE, PIERZASTO ROZGAŁĘZIONE, LIŚCIE ŁODYGOWE SZEROKOJAJOWATE, NAGLE ZWĘŻONE W KRÓTKI KOŃCZYK, ROŚNIE W WIDNYCH LASACH IGLASTYCH, RZADZIEJ NA BRZEGACH DRÓG W CIENISTYCH LASACH IGLASTYCH, ROŚLINA OBJĘTA W POLSCE CZĘŚCIOWĄ OCHRONĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIBYBRODAWKOWIEC CZYSTY, PSEUDOSCLEROPODIUM PURUM, SCLEROPODIUM PURUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY KRÓTKOSZOWATYCH; TWORZY DUŻE, LUŹNE DARNIE KOLORU SŁOMIASTOŻÓŁTEGO LUB ŻÓŁTOZIELONEGO, ŁODYŻKI DO 15 CM WYSOKOŚCI, NA OGÓŁ RÓWNOMIERNIE, PIERZASTO ROZGAŁĘZIONE, LIŚCIE ŁODYGOWE SZEROKOJAJOWATE, NAGLE ZWĘŻONE W KRÓTKI KOŃCZYK, ROŚNIE W WIDNYCH LASACH IGLASTYCH, RZADZIEJ NA BRZEGACH DRÓG W CIENISTYCH LASACH IGLASTYCH, ROŚLINA OBJĘTA W POLSCE CZĘŚCIOWĄ OCHRONĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRODAWKOWIEC CZYSTY nibybrodawkowiec czysty, Pseudoscleropodium purum, Scleropodium purum - gatunek mchu z rodziny krótkoszowatych; tworzy duże, luźne darnie koloru słomiastożółtego lub żółtozielonego, łodyżki do 15 cm wysokości, na ogół równomiernie, pierzasto rozgałęzione, liście łodygowe szerokojajowate, nagle zwężone w krótki kończyk, rośnie w widnych lasach iglastych, rzadziej na brzegach dróg w cienistych lasach iglastych, roślina objęta w Polsce częściową ochroną (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRODAWKOWIEC CZYSTY
nibybrodawkowiec czysty, Pseudoscleropodium purum, Scleropodium purum - gatunek mchu z rodziny krótkoszowatych; tworzy duże, luźne darnie koloru słomiastożółtego lub żółtozielonego, łodyżki do 15 cm wysokości, na ogół równomiernie, pierzasto rozgałęzione, liście łodygowe szerokojajowate, nagle zwężone w krótki kończyk, rośnie w widnych lasach iglastych, rzadziej na brzegach dróg w cienistych lasach iglastych, roślina objęta w Polsce częściową ochroną (na 18 lit.).

Oprócz NIBYBRODAWKOWIEC CZYSTY, PSEUDOSCLEROPODIUM PURUM, SCLEROPODIUM PURUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY KRÓTKOSZOWATYCH; TWORZY DUŻE, LUŹNE DARNIE KOLORU SŁOMIASTOŻÓŁTEGO LUB ŻÓŁTOZIELONEGO, ŁODYŻKI DO 15 CM WYSOKOŚCI, NA OGÓŁ RÓWNOMIERNIE, PIERZASTO ROZGAŁĘZIONE, LIŚCIE ŁODYGOWE SZEROKOJAJOWATE, NAGLE ZWĘŻONE W KRÓTKI KOŃCZYK, ROŚNIE W WIDNYCH LASACH IGLASTYCH, RZADZIEJ NA BRZEGACH DRÓG W CIENISTYCH LASACH IGLASTYCH, ROŚLINA OBJĘTA W POLSCE CZĘŚCIOWĄ OCHRONĄ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - NIBYBRODAWKOWIEC CZYSTY, PSEUDOSCLEROPODIUM PURUM, SCLEROPODIUM PURUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY KRÓTKOSZOWATYCH; TWORZY DUŻE, LUŹNE DARNIE KOLORU SŁOMIASTOŻÓŁTEGO LUB ŻÓŁTOZIELONEGO, ŁODYŻKI DO 15 CM WYSOKOŚCI, NA OGÓŁ RÓWNOMIERNIE, PIERZASTO ROZGAŁĘZIONE, LIŚCIE ŁODYGOWE SZEROKOJAJOWATE, NAGLE ZWĘŻONE W KRÓTKI KOŃCZYK, ROŚNIE W WIDNYCH LASACH IGLASTYCH, RZADZIEJ NA BRZEGACH DRÓG W CIENISTYCH LASACH IGLASTYCH, ROŚLINA OBJĘTA W POLSCE CZĘŚCIOWĄ OCHRONĄ. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast