Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZYRZĄD KREŚLARSKI SŁUŻĄCY DO POWIĘKSZANIA LUB POMNIEJSZANIA RYSUNKÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PANTOGRAF to:

przyrząd kreślarski służący do powiększania lub pomniejszania rysunków (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PANTOGRAF

PANTOGRAF to:

element pojazdu lub urządzenia zasilanego z zewnątrz energią elektryczną (oprócz pojazdów zasilanych kablem i akumulatorem), stykający się z przewodem jezdnym lub szyną prądową, służący do doprowadzenia napięcia zasilającego (na 9 lit.)PANTOGRAF to:

układ trzech ruchomych prętów w szafie lub garderobie, służący do opuszczania i podnoszenia wysoko wiszących ubrań (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD KREŚLARSKI SŁUŻĄCY DO POWIĘKSZANIA LUB POMNIEJSZANIA RYSUNKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.395

AUTOMOBILKLUB, PRZEDSZKOLE, CEWKA INDUKCYJNA, ZEZWŁOK, KASETA, ŚWINIARKA, KOSMOS, PAS, PRZEPROST, EMIGRACJA, MASZYNKA, ŁONO, KRUCHE CIASTO, KURANT, APOSTAZJA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, KWASZONKA, KSIĄŻĘ, SZLAMIEC, KRÓLOWA RENET, SERECZNIK, REFERENDUM GMINNE, PRZEDSIĘBIORSTWO, APATIA, RODZIMOŚĆ, KIRPAN, KOMORA WULKANICZNA, BASKINKA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, DOWCIPNIŚ, PUNKT, RUMPEL, PRAŻUCHA, FILTR GĄBKOWY, DYPODIA, CIECZ WYCZERPANA, AUTOMAT, LOTNIK, WYDATEK RZECZOWY, PRZEPAD, WAGONIK, JABŁKO, FUNKCJA, ATRAPA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, OTĘPIAŁOŚĆ, AGREGACJA, TURCZYNEK, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, PSYCHOLOGIA, CEGŁA DZIURAWKA, DOLMAN, DELIKT KONSTYTUCYJNY, MIGRACJA, SAMOAKTUALIZACJA, EDAMMER, TRAWERS, TWARZOWIEC, APOSTOŁ, CERATA, POTENCJAŁ, SĄD OSTATECZNY, BOSS, FRATER, SPIRALA, ŚRODKOWOŚĆ, NIEISTOTNOŚĆ, SMAROWNICA, METYLOTROFIA, ZABYTEK RUCHOMY, LOT, TEOGONIA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, FATAMORGANA, HACJENDER, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, ODSYŁACZ, ROŚLINA OKOPOWA, OŁOWIANKA, SINIEC, WARSTWA, MIKOZA, RODZINA KATYŃSKA, UNIA REALNA, ASOCJACJA, CZOŁO, KÓZKI, KOŹLAREK, JAMA, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, DOŻYWOCIE, SYGNAŁ, RĘCZNE STEROWANIE, OSZOŁOM, NEOPOGAŃSTWO, CHRYZOFITY, PUNKT ROSY, NAGIEL, PRZEPAŚĆ, KALKULATOR NAWIGACYJNY, PODGATUNEK, LAGUNA, WIŚNIÓWKA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, SZWEDZKOŚĆ, EFEKT BOGACTWA, ANGLIK, PUNKT WĘZŁOWY, GNUŚNOŚĆ, MCHY LIŚCIASTE, PIECHOCIARZ, KANTAR, DYSPROPORCJA, DZIEŁO ŻYCIA, NADZORCA SĄDOWY, GENERAŁ, ASTRAGAL, BALDACHIM, PATYCZAK, RANA POSTRZAŁOWA, FIBRYL, TOST FRANCUSKI, ZWIAD, PARAWANING, TRĄBKA SYGNAŁOWA, SĄCZEK, ŁAŃCUCH, AUTOMOBILISTA, RIKSZARZ, JEDYNKA, FARA, NOWICJAT, PACHCIARKA, ZIARNO, OŁATKA, SREBERKO, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, AUTSAJDER, WIELOKULTUROWOŚĆ, SKRYTKA DEPOZYTOWA, WYPALANKA, ASESOR, PASEK, PRIMADONNA, DEGENERACJA, SZCZELINA, WYROK PRAWOMOCNY, PAPIER WELINOWY, KRZYŻ PAPIESKI, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, NAGRANIE WIDEO, PLEWKA, BROŃ MIOTAJĄCA, PASZPORTYZACJA, WODNIAK, DYFERENCJACJA, TABLOIDYZACJA, AFERALNOŚĆ, NAROST, KREDYT KASOWY, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, ŁOPATACZ, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, POROST, STOŁEK, NOTOWANIE, ŁOTOK, PRACA, PIŁA CZOPOWA, SYFON, NAWALANKA, HANGAR, POLIMER FLUOROWY, BRANŻA, DEMONSTRACJA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, ZŁOTA RENETA, WEDETA, KOMBATANT, DWUDZIESTY DRUGI, AKADEMIK, HOLOGRAM, ANTONOMAZJA, TURBULENCJA, PARA 0, ŁUSZCZYK INDYGOWY, GNIEW, ELEKTROCHIRURGIA, WAGON, PUKNIĘCIE, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, OTWARTOŚĆ, CZYNNIK PRODUKCJI, POLEWKA, STANOWISKO, KASZUBSKI, OCIOS, PROM PASAŻERSKI, KOŚCIÓŁ FARNY, DYSZKANCIK, CUDZOŁOŻNICA, ZAMEK, MAJSTERSTWO, APARAT REGENERACYJNY, KRZYŻYK, SKLEROSKOP, LYCRA, SKIPASS, MECENAT ARTYSTYCZNY, ROZMIAR, BEZUCZUCIOWOŚĆ, TYRAŃSTWO, AMPUTACJA, POCISK ARTYLERYJSKI, PROLEK, MIESZANIEC, HEJT, TELLURIUM, KUPNO, PARK PRZEMYSŁOWY, ARONIÓWKA, DEKANTER, WSPARCIE, LEJ, MEMBRANA, DYSCYPLINA, KLEROMANCJA, LAMA, ZEGAREK, TERMOMETR RNA, COKÓŁ, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, SZPONTON, MEDIALNOŚĆ, KORDEL, KOTWICA, STILON, FELER, CHOROBA GENETYCZNA, SEZAMEK, KLATKA SCHODOWA, ZMARSZCZKA, PRADZIAD, ZAKUTA PAŁA, RYKSIARZ, KORYFEUSZ, HALBA, MLEKO, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, KAPITALNY REMONT, TWARDY RESET, HIPOTEZA, OBŁOK SREBRZYSTY, PRĄTNIKOWE, KRET, WOLT, ODPŁATA, WARZYWO, PIERNICZEK, RZĄD, TUNICZKA, JEZIORO ZAPADLISKOWE, ŚCIANA, ALARM LOTNICZY, KLAUZULA UMOWNA, KOTŁOWNIA, ANGLEZ, STAN DEPRESYJNY, BIAŁA FLAGA, ŻYŁA, BARWA OCHRONNA, NIEDOKRWIENIE, WŻER, BENTAL, SALCESON, CYGAN, ŚREDNIOPŁAT, KSIĄŻĄTKO, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, EMISJA WTÓRNA, CHWAST, ŁACINNIK, WERYSTA, BASEN PORTOWY, ROZSTRZYGNIĘCIE, FRAKCJA, WYŻYNKA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, PRZESTAWNIA, MODA, ABANDON, KONSYSTORZ, PREFIKS, PERUKARNIA, KRATER WULKANICZNY, GWIAZDA, ANAMORFOZA, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, TRZYDZIESTY PIERWSZY, ZAŚPIEW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.395 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: przyrząd kreślarski służący do powiększania lub pomniejszania rysunków, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD KREŚLARSKI SŁUŻĄCY DO POWIĘKSZANIA LUB POMNIEJSZANIA RYSUNKÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pantograf, przyrząd kreślarski służący do powiększania lub pomniejszania rysunków (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PANTOGRAF
przyrząd kreślarski służący do powiększania lub pomniejszania rysunków (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x