Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SPECJALNIE WYPRAWIANA SKÓRA OWCZA LUB JAGNIĘCA, KTÓRA NIE JEST LICOWANA (NIE JEST GŁADKA)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WELUR to:

specjalnie wyprawiana skóra owcza lub jagnięca, która nie jest licowana (nie jest gładka) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WELUR

WELUR to:

dość ogólna nazwa tkanin z grupy pluszów, czyli tkanin z okrywą włókienną (włosową); czasem nazywa się tak specyficznie plusz osnowowy, czyli taki, w którym okrywa runowa tworzona jest z osnowy (na 5 lit.)WELUR to:

welurowy but (na 5 lit.)WELUR to:

miasto w Indiach (Tamilandu), ośrodek handlowy, węzeł kolejowy (na 5 lit.)WELUR to:

tkanina z krótkim włosem po prawej stronie (na 5 lit.)WELUR to:

tkanina wełniana, drapana mi strzyżona podobna do aksamitu (na 5 lit.)WELUR to:

skóra (cielęca, barania, świńska, kozia) wykończona od strony mizdry, odznaczająca się aksamitną powierzchnią, używana na cholewki rękawiczki itp (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPECJALNIE WYPRAWIANA SKÓRA OWCZA LUB JAGNIĘCA, KTÓRA NIE JEST LICOWANA (NIE JEST GŁADKA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.342

TŁUMIK, EGOISTYCZNOŚĆ, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, BEZCHMURNOŚĆ, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, CZERWONA KSIĘGA, PODEJRZLIWIEC, TELEFON ZAUFANIA, MOBING, KATASTROFICZNOŚĆ, DYKTATURA, RZUT PROSTOKĄTNY, BEZPOWROTNOŚĆ, ŚWIEŻAK, JONIZACJA, STOPA PROCENTOWA, ŚWIETLIK, ARABIKA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, ROZGRZEWACZ, EKSPOZYCJA, KRZESŁO ELEKTRYCZNE, KOMORA WULKANICZNA, SKONTRUM, DZIECKO EPOKI, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, SZEW, ZASTRZALIN TOTARA, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, KSENOFIL, PLANETA SKALISTA, INFLACJA PŁACOWA, KUPIEC, MIASTOWOŚĆ, ALT, NAJEŹDŹCA, KLAPAK, AMIDEK, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, NACIEK JASKINIOWY, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, SZCZOTECZKA, WYRÓB MEDYCZNY, WYJADACZ, PRZEGRYW, MANIERYZM, INFORMACJA GENETYCZNA, AKTOR, LINIA ŚREDNICOWA, RAK, KOŁOWRÓT, ZDARZENIOWOŚĆ, SILNIK, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, KĄDZIEL, MARTWA FALA, PILAW, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, BLIŹNIACZOŚĆ, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, ŚWIĘTOKRADZTWO, MANIERKA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, FANDANGO, CIĘŻKI TYŁEK, SIEROTA ZUPEŁNY, WIELKOŚĆ, ZAŚLEPIENIE, OŚNIK, BAWOLEC, GEN SPRZĘŻONY, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, GRAFIKA, ZAWRÓT, SPRZĘCIOR, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, ZDANIE LOGICZNE, TRANSFER BUDŻETOWY, RYPS, ZAPONA, MODULACJA SKROŚNA, CZAS PRZYSZŁY, SAMOWOLKA, MORENA DENNA, SKAŁA LUŹNA, GRAFFITI, OBIEGNIK, WIERNOŚĆ, DOMINANTA, UKRAIŃSKOŚĆ, ROZZIEW, PÓŁWYSEP, LEUKOTOMIA, BAŁAMUTKA, SAMOOKALECZENIE, ATU, PLOTER PŁASKI, WIEWIÓRKA RUDA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, PROGRAM, KALKA, ŚLĄSKOŚĆ, KOMISJA SKRUTACYJNA, ZJADACZ, RODZIMOŚĆ, ANALIZA, ZNAMIĘ BECKERA, ELEKTROFON, CENA INTERWENCYJNA, GŁODOMÓR, REZEDA, STATEK TRANSPORTOWY, ZAWODOWO CZYNNY, TUSZ, SPEKULANT, PRZEKAZ, ZWIĄZEK NASYCONY, KOPIA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, KRZYŻ MALTAŃSKI, WSPÓLNOŚĆ, PATAFIAN, OTCHŁAŃ, LAK, ŚWIADECTWO SZKOLNE, ANTAŁEK, ATRAMENT SYMPATYCZNY, PŁASZKA, ŻYWOTOPIS, ŚCISKACZ, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, SPÓJNIK, PARASOL, CYPRYSIK GROSZKOWY, GŁOWA, PRODUCENT, ADIDAS, BECZKA PROCHU, DODATEK WYRÓWNAWCZY, WODA POZAKLASOWA, SUBRETKA, DYWANOKSZTAŁTNE, WILGOTNOŚĆ, WYSZYWANKA, SZUPINKA, SUKCESIK, MIEDZIONIKIEL, SZCZUR, DZIERŻAWCZOŚĆ, DOJUTREK, VOTUM SEPARATUM, DOKUMENT, BON VIVEUR, DYTYRAMB, OTWARTOŚĆ, KINETOPLASTYDY, WSPÓŁUCZEŃ, KACERSTWO, STANOWISKO PRACY, PRZYCZYNA SPRAWCZA, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, NIEWYRAŹNOŚĆ, OPERA, DYWDYK, WYCHODŹSTWO, KREACJA, MBIRA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, REFLEKTOR, AGENT, RACHUNEK BANKOWY, DELACJA, GAJNIK LŚNIĄCY, JARZENIÓWKA, KRATKA, PAKIET POMOCOWY, PARK MIEJSKI, CENOBIORCA, ARTYSTA, MODULARNOŚĆ, STRZELANINA, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, SAMOOBRONA, ZESZYT, DEWOLUCJA, FAJKA, BRANKA, MORENA CZOŁOWA, ZAPONA, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, BARWA OCHRONNA, OSAD DELUWIALNY, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, ADRES FIZYCZNY, WIDMO, DRĄG, BUTERSZNYT, SZPAGIETKA BAHAMSKA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, INTEGRACJA PIONOWA, BŁONNIK, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, KONEW, ŻONGLERKA, NASIONNICE, NIECZYNNOŚĆ, INWESTYCJA KRÓTKOTERMINOWA, ZAGĘSTNIK, EKSMĄŻ, MERZYK OBRZEŻONY, PERKAL, CHOROBA FORESTIERA, FRANCUSKOŚĆ, GRAFIKA, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, AMBITNOŚĆ, CYKL METONA, ZEW KRWI, WARIACJA, PAS, BRUDY, TEMPERATURA MROZU, ALKID, INTERWENIENT UBOCZNY, ŚWIATŁO, ZAPAŁKA SZTORMOWA, WASĄG, OLEJARSTWO, MILICJANT, MIERNICZY, ILUZYJNOŚĆ, KAPITAN, GRUPA WSPARCIA, MUSZKIETER, PODRYG, TWIERDZENIE, SILNIK BENZYNOWY, NIEWYPARZONY PYSK, PŁYWAK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ROZSIEWCA, OBIEKT, CZERNINA, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, SOLIDARYZM, NAMOLNOŚĆ, EDIAKAR, SUBSTANCJA OBCA, ATRYBUCJA, SINGIEL, WARSZTAT STRATEGICZNY, EMENTALER, HEBRA, POTOK, KWAS GIBERELINOWY, GOSPODARSTWO TOWAROWE, DZIEŁO POŚREDNIE, NANERCZ, BAK, DODATEK SZKOLENIOWY, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, SUTANELA, JEDYNE, MARENGO, OKRĘT FLAGOWY, HOMO NOVUS, SPAMIK, GOSPODARKA KOMUNALNA, DEMOKRACJA, AFRYKAŃSKI, FORMACJA, RZEŚKOŚĆ, PLACÓWKA NAUKOWA, SKÓRKA, GRYBOSZ, REMONT BIEŻĄCY, KARYKATURALNOŚĆ, DRYBLAS, WŁADZUCHNA, ASYMETRYCZNOŚĆ, WYŁOM, KARTA MOBILIZACYJNA, PIONEK, SMUŻKA, TEREN ODKRYTY, KROKIET, BYLEJAKOŚĆ, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, DEROGACJA, AFILIACJA, ODJAZD, MROK, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, PRASA, DZIRYT, ZAJĄKNIĘCIE, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, SKŁAD, BYŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.342 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: specjalnie wyprawiana skóra owcza lub jagnięca, która nie jest licowana (nie jest gładka), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPECJALNIE WYPRAWIANA SKÓRA OWCZA LUB JAGNIĘCA, KTÓRA NIE JEST LICOWANA (NIE JEST GŁADKA) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
welur, specjalnie wyprawiana skóra owcza lub jagnięca, która nie jest licowana (nie jest gładka) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WELUR
specjalnie wyprawiana skóra owcza lub jagnięca, która nie jest licowana (nie jest gładka) (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x