SPHENOPHYTA, EQUISETOPSIDA, SPHENOPSIDA - GROMADA LUB KLASA, ZALICZANA DO PAPROTNIKÓW; RANGA TAKSONU I JEJ ROZRÓŻNIANIE BĄDŹ NIEROZRÓŻNIANIE OD SKRZYPÓW ZALEŻY OD PRZYJĘTEJ KLASYFIKACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKRZYPOWE to:

Sphenophyta, Equisetopsida, Sphenopsida - gromada lub klasa, zaliczana do paprotników; ranga taksonu i jej rozróżnianie bądź nierozróżnianie od skrzypów zależy od przyjętej klasyfikacji (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPHENOPHYTA, EQUISETOPSIDA, SPHENOPSIDA - GROMADA LUB KLASA, ZALICZANA DO PAPROTNIKÓW; RANGA TAKSONU I JEJ ROZRÓŻNIANIE BĄDŹ NIEROZRÓŻNIANIE OD SKRZYPÓW ZALEŻY OD PRZYJĘTEJ KLASYFIKACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.627

AZOLLA PAPROTKOWA, REGENERACJA, MGŁA, PRZEPIĘCIE, METAPLAN, CZYR, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, DEMONSTRACJA, SĄD KOLEŻEŃSKI, FILIGRAN, ZNAK INTERPUNKCYJNY, GAD, ROZPAD, KOŃ TROJAŃSKI, MURARKA RUDA, STATEK, STYCZNA, TRYBUNAŁ, REMIKS, PŁOZA, CHAŁUPNICA, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, CZYNNIK VON WILLEBRANDA, KABLOOPERATOR, GRZECH POWSZEDNI, BURGRAF, WĘZEŁ, ORGANIZM, EMBRION, PODŁOGA, KOBIETON, TWIST, OBRÓŻKA, POMPA INFUZYJNA, PLUTON, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, ŹRÓDŁO POLA, POPRAWKA, GAZ, NASYCANIE, ANTOLOGIA, FRAGMENTARYZACJA, ELEKTROLIT, KOMEDIA KRYMINALNA, PUL, ZIARENKO, DROMOS, HALA, SZLIFIERKA KĄTOWA, ASEKURANTKA, RZUT, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, BOOT, RESTRYKCJA, ODPADY STAŁE, CZECZOTKA, COROCZNOŚĆ, JERZY, ATRAPA, DYL, FARBKA, SYLWETA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, AURA, ENERGIA GEOTERMALNA, MORENA KOŃCOWA, KOLUMNA, WYBREDNIŚ, TIAZYD, ARYBALLOS, KACZAN, AEDICULA, SPAD, CUGANT, NIEWRAŻLIWOŚĆ, DYSOCJACJA TERMICZNA, TRYMOWANIE, PRZEPROST, MAKAKOKSZTAŁTNE, KURANT, KAZBA, ARABSKI, ARKA, LICENCJA OTWARTA, WYRZUT SUMIENIA, KRUSZNICA, EFEKT MNOŻNIKOWY, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, WARNIK, WIDMO RENTGENOWSKIE, WARSZTAT, PRZYCISK, STACJA, TRASZKA GÓRSKA, PŁÓTNO, POJAZD ZAPRZĘGOWY, ZAPONA, ROZPAD, CENZUS MAJĄTKOWY, ODROBEK, WEJŚCIE, GRUCZOŁ ROZRODCZY, ZRAZ, COKÓŁ, SMERF, BLOCZEK, CIELĘCINKA, KUTYKULA, DWUWIERSZ, DYPTYCH, EKLER, TARYFIARA, INŻYNIERIA TKANKOWA, HAMULEC, SZPILECZKA, BADACZ POLARNY, KAPLICA LORETAŃSKA, FLOTA, SKWAPLIWOŚĆ, BARCZATKA, KRYNOLINA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, INTERNACJONAŁ, NACIĄG, LEKTURKA, OCZKO, PACHT, SPECYFIKACJA, ZNACZENIE, SYGNAŁ CIĄGŁY, KREDYT KUPIECKI, SZCZEPONOGI, SMUŻ, WIATROWNICA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, INWENTARZ ŻYWY, KRYMINALISTYKA, KUCHENKA ANGIELSKA, GĄBKI ZWYCZAJNE, RENÓWKA, BIDULA, SEKSIZM, ILUMINACJA, KISZONKA, REWANŻ, NATURALNY SATELITA, IGŁA, WYKRZYKNIK, MUCHOMOR BULWIASTY, SAMOGON, UDRĘCZENIE, PRZEGLĄDACZ, REKWIZYCJA, HIPNOTERAPIA, WEDETA, KAWIARKA, DOŚWIADCZENIE, PODRODZAJ, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, EKRAN, WEŁNIAKOWE, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, ROZSZCZEPIENIE WARGI, RICOTTA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, PLENNOŚĆ, GRAMOWID, SIEDMIOMILOWE BUTY, MILANEZ, GLORIA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, PODZBIÓR, PANORA, OPERACJA, POGOŃ ZA RENTĄ, LITERATKA, WYCHODŹSTWO, WIĄZOWATE, DOJRZAŁOŚĆ, BODOR, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, BEWIK, USKOK, ELKI, ODDZIAŁYWANIE, EDYKUŁ, PIERWOTEK, RACZYNA, SEMAFOR, KREM, OBLECH, SENIOR, KUCHNIA, MEMBRANA, DOM POSELSKI, SKRYBA, MANES, LUFA, DZIECIACZEK, KNEL, ZROZUMIAŁOŚĆ, KARAWAN POGRZEBOWY, SPEKTROMETRIA MASOWA, OSTOJA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, ROLNIK RYCZAŁTOWY, PAWĘŻ, STOŻAR, RATOWNIK MEDYCZNY, SZCZOTECZKA, ORGAN, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, BIBLIOTEKA, PARYTET, CHOROBA ZAKAŹNA, KLIKOWOŚĆ, PREKURSOR, TWARZOWIEC, OKLUZJA, PUSTAK ŚCIENNY, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, KREDYT HANDLOWY, STANOWISKO, LYCRA, KRATOWNICA, ANTYCYPACJA, ANTYOKSYDANT, KSIĘGA METRYKALNA, ESKONTO, ŁAŃCUSZEK, BRZYDAL, DELEGACJA, PŁACA, ELEMENT, SZPETOTA, SZCZAW, DEKORTYKACJA, ODMIANA UPRAWNA, PISECZNICZKA, CZYNNIK CHŁODNICZY, SKANDYNAWSKOŚĆ, ADOLF, BÓBR ZWYCZAJNY, SYNDETIKON, TYRAŃSTWO, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, MAGNES, RAWA, ŚCIANA, KOŁO RATUNKOWE, GIPSATURA, KUKUŁCZE JAJO, HEGEMON, ZGORZEL, RĄCZNIK, TABLICA STEROWNICZA, KEM, BIAŁE NOCE, EMPIRYZM, KIERUNEK, ŚCIĘCIE, SMILEY, SPŁUKIWANIE, UDERZENIE, MISTERIUM PASYJNE, PASKUDA, CZYNNIK NIECENOWY, KOSMATOŚĆ, HANDEL NARĘCZNY, DAN, KRATA DYSTRYBUTYWNA, PRZECIWNIK, PRZEWRÓT, CZŁON PODRZĘDNY, DWUDZIESTY DRUGI, BELKOWANIE, LUGIER, WYTWÓR, REPETYTYWNOŚĆ, POTOP, KREOL, GRA HAZARDOWA, KOSZYK, CZYŚCIOSZKA, WĘGLIK SPIEKANY, ŚWIĘTO, BUCZYNA NIŻOWA, ŁUK ELEKTRYCZNY, UNIA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, SZTAFAŻ, GAUGUIN, ŚCIANA, CZEPIEC, DOZA, DANIE ARBUZA, OSAD DELUWIALNY, DEGRADACJA, ?DÓŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.627 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPHENOPHYTA, EQUISETOPSIDA, SPHENOPSIDA - GROMADA LUB KLASA, ZALICZANA DO PAPROTNIKÓW; RANGA TAKSONU I JEJ ROZRÓŻNIANIE BĄDŹ NIEROZRÓŻNIANIE OD SKRZYPÓW ZALEŻY OD PRZYJĘTEJ KLASYFIKACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPHENOPHYTA, EQUISETOPSIDA, SPHENOPSIDA - GROMADA LUB KLASA, ZALICZANA DO PAPROTNIKÓW; RANGA TAKSONU I JEJ ROZRÓŻNIANIE BĄDŹ NIEROZRÓŻNIANIE OD SKRZYPÓW ZALEŻY OD PRZYJĘTEJ KLASYFIKACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKRZYPOWE Sphenophyta, Equisetopsida, Sphenopsida - gromada lub klasa, zaliczana do paprotników; ranga taksonu i jej rozróżnianie bądź nierozróżnianie od skrzypów zależy od przyjętej klasyfikacji (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKRZYPOWE
Sphenophyta, Equisetopsida, Sphenopsida - gromada lub klasa, zaliczana do paprotników; ranga taksonu i jej rozróżnianie bądź nierozróżnianie od skrzypów zależy od przyjętej klasyfikacji (na 9 lit.).

Oprócz SPHENOPHYTA, EQUISETOPSIDA, SPHENOPSIDA - GROMADA LUB KLASA, ZALICZANA DO PAPROTNIKÓW; RANGA TAKSONU I JEJ ROZRÓŻNIANIE BĄDŹ NIEROZRÓŻNIANIE OD SKRZYPÓW ZALEŻY OD PRZYJĘTEJ KLASYFIKACJI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - SPHENOPHYTA, EQUISETOPSIDA, SPHENOPSIDA - GROMADA LUB KLASA, ZALICZANA DO PAPROTNIKÓW; RANGA TAKSONU I JEJ ROZRÓŻNIANIE BĄDŹ NIEROZRÓŻNIANIE OD SKRZYPÓW ZALEŻY OD PRZYJĘTEJ KLASYFIKACJI. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast