SCHRONIENIE UDZIELANE CUDZOZIEMCOM, KTÓRZY UCIEKLI Z WŁASNEGO KRAJU Z POWODU PRZEŚLADOWAŃ NA TLE RASOWYM, RELIGIJNYM LUB POLITYCZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AZYL to:

schronienie udzielane cudzoziemcom, którzy uciekli z własnego kraju z powodu prześladowań na tle rasowym, religijnym lub politycznym (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AZYL

AZYL to:

miejsce, w którym można się schronić, dające poczucie bezpieczeństwa (na 4 lit.)AZYL to:

miejsce, w którym otacza się bezpłatną opieką ludzi w trudnej sytuacji życiowej, bezdomne zwięrzęta (na 4 lit.)AZYL to:

poczucie bezpieczeństwa psychicznego osiągane za pomocą odcięcia się od negatywnych bodźców (na 4 lit.)AZYL to:

schronienie dla uchodźcy (na 4 lit.)AZYL to:

prosi o niego uchodźca (na 4 lit.)AZYL to:

udzielany uchodźcy polit. (na 4 lit.)AZYL to:

schronienie (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SCHRONIENIE UDZIELANE CUDZOZIEMCOM, KTÓRZY UCIEKLI Z WŁASNEGO KRAJU Z POWODU PRZEŚLADOWAŃ NA TLE RASOWYM, RELIGIJNYM LUB POLITYCZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.862

ZAPONA, HASŁO, ŚMIAŁOŚĆ, ZASADA, PARCIAKI, NOSICIEL, SEMESTR LETNI, REDINGOTE, HUBA SIARKOWA, WYPEŁNIENIE, OSTOJA, KOLEGA PO FACHU, IRRADIACJA, SZNUR, JEZIORO POLODOWCOWE, DOROBEK, CYRK, JĘZOR LODOWCOWY, DZIURKA, NIEWYPAŁ, ANTRYKOT, KURS, SOLIDARNOŚĆ, PUCHAR, KAMICA, ZBOCZENICA, ARESZT DOMOWY, PROMIENNOŚĆ, ŻARNIK, OKULARY, ŁASKUN, SALCESON, HYDRIA, ROZPUSZCZALNIK, NASZELNIK, ATTACHÉ WOJSKOWY, CZARNY RYNEK, WIDEOMANIAK, STRACH BIERNY, ŻEBERKA, WIBRACJA LABILNA, SEKRECJA, WŁODARZ, NABIERKA, GAJA, PANDANOWIEC, DYSPOZYTURA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, CHŁODNIK, TURMA, WARSZTAT STRATEGICZNY, LIZ, SEZAM, ZAMEK, MUCHINA, SPŁUKIWACZ, MAJKA, KOMORA WULKANICZNA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, ARABSKI, MAJĄTEK, MINIATURA, OKULIZACJA, KASA POŻYCZKOWA, PACHWINA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, KRĄG POLARNY, STEROWNIK, OPONKA, KOPROFIL, CINGULUM, CZUBEK, RACJONALNA IGNORANCJA, UDAR, TWÓR, SIOSTRZYCZKA, ALIANT ZACHODNI, SUPERINTENDENT GENERALNY, SPÓJNIK WYNIKOWY, GRÓD, RÓŻA, GRAFIKA, URAZ, AC, BOZA, LUK, WŻER, KALIPSO, AFILIACJA, TRZECI, KSYLOFAGIA, SZTOKHOLM, GWINT, HULAKA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, NIĆ, WARTOŚĆ MODALNA, GOŁOLEDŹ, BIEG, HRABINI, ORGANIZACJA, UROCZYSKO, MATERAC, MONETYZACJA, KAPSUŁA RATUNKOWA, ALPAGA, WARSZTAT, FORMA, KANONIERKA, ORBITA PARKINGOWA, BRZOZOWATE, MOZAIKA, DRŻĄCZKA, KOMPOTIERA, ZABYTEK RUCHOMY, KITAJ, ELEW, OKLUZJA, ŚCISŁOŚĆ, PERSYFLAŻ, CARL, NALEŚNIK, DZIERŻAWCA, KOSTKA BRUKOWA, RANWERSY, DEKRETACJA, METRYKA, PŁYWAK, INWIGILACJA, APRETURA, BLISKOŚĆ, SKAŁA MAGMOWA, KRUSZYNA, KARABYK, ELEGIA, CHARAKTERYSTYKA, TYP, ROZKŁAD, KLASTER REGIONALNY, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, ELIMINACJA, WRÓBEL MAZUREK, DYFUZJA CHEMICZNA, DOBRA STRONA, SZUKACZ, SOCZEWKA, DOBROSĄSIEDZTWO, PLENNOŚĆ, CZWORONÓG, TELESKOP, REMONTANTY, AKALKULIA, TEKA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, KOŻUSZYSKO, KARETKA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, WIENIEC, BIAŁE NOCE, KINO, INTERNAT, FUTERAŁ, TUNIKA, PŁYTKA POSADZKOWA, ZDROJEK POSPOLITY, PROTEKTORAT, FASOLKA PO BRETOŃSKU, KREDYT SUSZOWY, IWAN, KATEGORIA, OWADZIARKI, MIEJSCE, NORWESKI, SEGMENT RYNKU, MINUSIŃSK, RATING, ŚLIWA, KAMICA MOCZOWA, RZEMIOSŁO, ESTOŃSKOŚĆ, PRODUKT UBOCZNY, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, GNOMON, BERCEUSE, PRZEBITKA, HOLOWNIK, CZARTER, KRĄG KAMIENNY, WIDZOWNIA, PRZECIER, WOLUMEN OBROTU, CIĄGNIK SIODŁOWY, MROZOODPORNOŚĆ, BLUES, KONCYLIACJA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, KICAJ, RESPONDENT, GYROS, ZIARNECZKO, OKUPACJA, ANSAMBL, PUSTAK, RYLEC, CEKOTROFIA, FRYZ, WAFELEK, METODA FEULGENA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, KUCIE, SPODENKI, ŚWIATŁO POSTOJOWE, RAMA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, MISTERIUM, GWASZ, SUCHORYT, INTERGLACJAŁ, BIAŁA DIETA, CYTRYNIAN, RETRANSMISJA, TAPER, CIŚNIENIE STATYCZNE, SUBSTANCJA OBCA, TUBA, BACIK, MATRYKUŁA, REJESTR, PRZEDSTAWIENIE, GORĄCA KREW, KRÓCICA, BEZIMIENNOŚĆ, WITEKS CZCZONY, AUSZPIK, WIĆ, OBSADA, SŁOWNIK, BUTELKA MIAROWA, ZNAK, NACIĄG, POWSTANIEC ŚLĄSKI, PIERSIÓWKA, TATAR, OBLECH, MNICH, ZGINIĘCIE, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, MULDA, LICZBA PRZESTĘPNA, KADZIDŁOWIEC, PODZIEMIE, PRZEKLEŃSTWO, ESBJERG, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, KLOMIFEN, UKŁAD INERCJALNY, PRZYCZÓŁEK, TUM, LIBEREC, CANZONA, CLERK, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, PARYTET, ROZŁÓG, PRZEPIS KOŃCOWY, KACZY DÓŁ, AMERYKAŃSKOŚĆ, CENOBIORCA, ADALINA, PORTUGALSKI, RYSUNEK, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, KOMORA MINOWA, BABINIEC, NARKOTYK MIĘKKI, UWE, GEN SPRZĘŻONY, OWAD, LUZAK, KABAT, PIRAT, BIRET, WYŻYNA, KRATKA, POCHODNIK, FLANELA, GWIAZDKA, PERMISYWNOŚĆ, KRAWĘDŹ, SZWAGROSTWO, DETENCJA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, RESTART, SŁOWO POSIŁKOWE, CHOMĄTO, PRZYWILEJ MENNICZY, ?SYNOD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.862 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SCHRONIENIE UDZIELANE CUDZOZIEMCOM, KTÓRZY UCIEKLI Z WŁASNEGO KRAJU Z POWODU PRZEŚLADOWAŃ NA TLE RASOWYM, RELIGIJNYM LUB POLITYCZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SCHRONIENIE UDZIELANE CUDZOZIEMCOM, KTÓRZY UCIEKLI Z WŁASNEGO KRAJU Z POWODU PRZEŚLADOWAŃ NA TLE RASOWYM, RELIGIJNYM LUB POLITYCZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AZYL schronienie udzielane cudzoziemcom, którzy uciekli z własnego kraju z powodu prześladowań na tle rasowym, religijnym lub politycznym (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AZYL
schronienie udzielane cudzoziemcom, którzy uciekli z własnego kraju z powodu prześladowań na tle rasowym, religijnym lub politycznym (na 4 lit.).

Oprócz SCHRONIENIE UDZIELANE CUDZOZIEMCOM, KTÓRZY UCIEKLI Z WŁASNEGO KRAJU Z POWODU PRZEŚLADOWAŃ NA TLE RASOWYM, RELIGIJNYM LUB POLITYCZNYM sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - SCHRONIENIE UDZIELANE CUDZOZIEMCOM, KTÓRZY UCIEKLI Z WŁASNEGO KRAJU Z POWODU PRZEŚLADOWAŃ NA TLE RASOWYM, RELIGIJNYM LUB POLITYCZNYM. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x