WARSTWA LUB ZESPÓŁ WARSTW WCHODZĄCYCH W SKŁAD SKAŁY OSADOWEJ (NIEKIEDY RÓWNIEŻ INNYCH SKAŁ), RÓŻNI SIĘ OD POZOSTAŁYCH BARWĄ LUB ODMIENNĄ STRUKTURĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁAWICA SKALNA to:

warstwa lub zespół warstw wchodzących w skład skały osadowej (niekiedy również innych skał), różni się od pozostałych barwą lub odmienną strukturą (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WARSTWA LUB ZESPÓŁ WARSTW WCHODZĄCYCH W SKŁAD SKAŁY OSADOWEJ (NIEKIEDY RÓWNIEŻ INNYCH SKAŁ), RÓŻNI SIĘ OD POZOSTAŁYCH BARWĄ LUB ODMIENNĄ STRUKTURĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.617

INTERES PRAWNY, CZŁON SKŁADNIOWY, WSZOŁY, WIKTYMIZACJA, DYSZKANCIK, PIANOLA, RDZEŃ WIERTNICZY, STRZELEC, POKOLENIE, OPONENT, CMOKIERSTWO, KANOPA, BASZTAN, KATEGORIA, AGRAFON, ŚWIAT, PROFESOR, STRATEGIA, SILNIK ZAMKNIĘTY, SKUPISKO, TOCZEŃ, BARK, ZAPASY, CYC, GARDEROBA, WIELOKĄT, PAPIER FOTOGRAFICZNY, TUMULUS, OPTYKA GEOMETRYCZNA, PIJAK, RZECZ PRZYSZŁA, MODERN, REDA, DEZAKTYWACJA, MIŚ, MAKARON, KOMBATANT, SALA GIMNASTYCZNA, FAJCZARNIA, ŻŁÓB, TRAPER, PRZYBYTEK, KWINTET SMYCZKOWY, SONDA MOLEKULARNA, WATA, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, BAWOLE OKO, KOŃ HOLSZTYŃSKI, OPŁATEK, AMINOKWAS BIOGENNY, POLIMER WINYLOWY, ROZWÓJ, GŁÓWNY UKŁAD ZGODNOŚCI TKANKOWEJ, DOCHÓD NOMINALNY, MASA, MODERATOR, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, BICIE POKŁONÓW, SALETRA, WYZNAWCA, RZECZOWNIK POSPOLITY, KORKOWIEC, JAMA GARDŁOWA, POKRZYK, CZYŚCIOCHA, ALIANT ZACHODNI, FOTOSFERA, CUMMINGS, PRZEZNACZENIE, GRUNCIK, WĄCHACZ, PRZEKWIT, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, ORLICZKA MIECZOWATA, TOŃ, DZIECIACZEK, WSKAZ, TRZECI, PARAMAGNETYZM, UKŁAD CIAŁA, OKULTACJA, STEMPEL, KRAJE, ARKABALISTA, LATARNIA MORSKA, UKŁAD INERCJALNY, OBIEG, ABOLICJA, EMENTALER, WARIACJE, KIEŁ, POLAK, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, OCZKO, KAMIENNIK, ROZBIERANKA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, PONCZOWNICA, RZEP, WYKONAWCA, MIKROFON DYNAMICZNY, PRZYSTOSOWANIE, ZBIORNIK, JACHT, ZAKĄSKA, SIEĆ KOLEJOWA, NET, DYSALTERACJA, AKT, MAJĄTEK RUCHOMY, LAND, PIECZĘĆ, KOSMETYK KOLOROWY, PAROSTATEK, OBLĘŻENIE, DWUTLENEK SIARKI, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, KONTUAR, ZAKON SZPITALNY, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, KROCHMAL, OŻENEK, KATAKAUSTYKA, ATAK, KOPALINA SKALNA, OKTET, OPIS, SKOCZNIA, OPASKA BRZEGOWA, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, MOMENT TEORETYCZNY, TER, REDAKTOR NACZELNA, FOLIARZ, SŁUPISKO, FUZJA WERTYKALNA, OBWALDEN, KASZANA, MASZOPERIA, WŁÓKNO, WYNAGRODZENIE, MIERZWA, KURATORKA, ZAKRYSTIA, HUZAR ZWYKŁY, KLIENT, AGENCJA, ROLNIK RYCZAŁTOWY, PODPAŁ, SIATKA CENTYLOWA, IMPERIUM KHMERSKIE, PATRIARCHAT, CYKL KOSMICZNY, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, MACERACJA, GENDER, POSTERUNEK, HURYTA, KOSTIUM, TEATR, POSTĘPAK, WŁÓKA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, GRAMATYK, JAKUBKA, KARRUKA, LEJEK, METALIK, DRAMATOPISARSTWO, PODRODZAJ, PRZETARG NIEOGRANICZONY, MIOTEŁKA, MAGISTRALA, GRADACJA, ALKOHOL ROLNICZY, KALENDARZ KOŚCIELNY, NEUROLOGIA, UBYCIE, HEJT, ASTROWIEŻYCZKA, KABINA, ASTROGRAFIA, GLORIA, HORMON LOKOMOCYJNY, ZALANIE PAŁY, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, DYSTONIA TORSYJNA, SZKARADA, KONWIKT, TUŁACTWO, TYŁÓWKA, ŁAJNO, GRZYBICA, MOCHWIAN, OTĘPIENIE, EKSPANDER, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, RAKSA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, PRZYWODZICIEL WIELKI, WIDMO, TENIS STOŁOWY, PRZEKIEROWANIE, BEZANMASZT, OPTYKA KWANTOWA, ZERÓWKA, TOP, MERENGA, BYDLEŃ, GRIEKOW, KARLIK ŚREDNI, NOCEK BECHSTEINA, KRATA, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, GĘSIARZ, DENAT , PEPPERONI, PŁYTA KORKOWA, ODCIĄG, ZABIEG KOSMETYCZNY, PLEBS, POTĘGA, KRUSZYNA, NIEBOŻĘ, PRACOWNIA, DUSZA, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, KAPLICZKA, TV, ZAMEK, PUNK, ELASTOMER, KNAJPA, DEPESZA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, TRAWA MORSKA, DUCHOWY OJCIEC, RYSUNEK, FAJITA, HOMESPUN, REZYDENT, GRZEBIEŃ BIODROWY, PODATEK ROLNY, UCHWYT ŚLIZGOWY, MANDAT, IZBA, DZIESIĘCINA, STRZEMIONKO, GENERAŁ, SZYK ANTENOWY, FALA, DYPTYK KONSULARNY, AUTYZM DZIECIĘCY, KISZKA FASZYNOWA, ZIEMIA NICZYJA, ELEKTROSTATYKA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, DIAKON, ITALIAŃSKI, POKRYWA, MIGOTANIE GWIAZD, STRZAŁA EROSA, BŁYSZCZYK, FORLANA, KORYTARZ, SYNEKURZYSTA, DOZNANIE, OBRONA KERESA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, BIOLOGICZNOŚĆ, CANON, PULWERYZATOR, MYSZ LEŚNA, SUPERNOWE, MŁYNOWNIA, MER, SYDERYT, FLOKUŁY, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, BĄBELEK, KOMA, ANTYKWARNIA, WAGA, LUDWINÓW, KRAJE KOMUNISTYCZNE, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, MOTYWIK, BOMBA KOBALTOWA, ŁUPEK WĘGLISTY, LUGER, MOC CZYNNA, PRZEKRASKA, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, STĄGIEW, KONWIKCJA, SYROPEK, WIĘZADŁO KARKOWE, STRZAŁA, ?TYPOLOGIZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.617 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WARSTWA LUB ZESPÓŁ WARSTW WCHODZĄCYCH W SKŁAD SKAŁY OSADOWEJ (NIEKIEDY RÓWNIEŻ INNYCH SKAŁ), RÓŻNI SIĘ OD POZOSTAŁYCH BARWĄ LUB ODMIENNĄ STRUKTURĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WARSTWA LUB ZESPÓŁ WARSTW WCHODZĄCYCH W SKŁAD SKAŁY OSADOWEJ (NIEKIEDY RÓWNIEŻ INNYCH SKAŁ), RÓŻNI SIĘ OD POZOSTAŁYCH BARWĄ LUB ODMIENNĄ STRUKTURĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁAWICA SKALNA warstwa lub zespół warstw wchodzących w skład skały osadowej (niekiedy również innych skał), różni się od pozostałych barwą lub odmienną strukturą (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁAWICA SKALNA
warstwa lub zespół warstw wchodzących w skład skały osadowej (niekiedy również innych skał), różni się od pozostałych barwą lub odmienną strukturą (na 12 lit.).

Oprócz WARSTWA LUB ZESPÓŁ WARSTW WCHODZĄCYCH W SKŁAD SKAŁY OSADOWEJ (NIEKIEDY RÓWNIEŻ INNYCH SKAŁ), RÓŻNI SIĘ OD POZOSTAŁYCH BARWĄ LUB ODMIENNĄ STRUKTURĄ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WARSTWA LUB ZESPÓŁ WARSTW WCHODZĄCYCH W SKŁAD SKAŁY OSADOWEJ (NIEKIEDY RÓWNIEŻ INNYCH SKAŁ), RÓŻNI SIĘ OD POZOSTAŁYCH BARWĄ LUB ODMIENNĄ STRUKTURĄ. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast